A melegek üldözőiért imádkoznak

A homoszexuális keresztények érdekében fellépő Öt Kenyér Közösség szerint a katolikus egyháznak nyíltan szembe kell néznie a melegek ellen elkövetett bűnökkel. Az egyház részéről a legutóbbi időkben is szeretetlen, türelmetlen megnyilvánulásokat érzékelnek. A közösség szombaton szabadtéri szentmisét tart a budapesti Apostoli Nunciatúránál. A miséről nyílt levélben tájékoztatták Juliusz Januszt, Magyarország apostoli nunciusát.

"A szabad ég alatt ünnepelt Eucharisztia megfelelően szimbolizálja azt a hontalanságot és kitaszítottságot, amit világszerte homoszexuális nők és férfiak milliói kénytelenek átélni az egyházban" - fogalmaz az "Öt Kenyér Keresztény Közösség a Homoszexuálisokért" nyílt levelének szerzője, Sándor Bertalan katolikus lelkész, a közösség egyik ügyvivője.

A budapesti Apostoli Nunciatúránál, a XII. kerületi Orbán téren október 11-én, szombaton 14 órakor tartott szentmisében megemlékeznek mindenkiről, akit az egyház története során azért gyilkoltak és nyomorítottak meg, mert homoszexuális volt. Imádkoznak gyilkosaikért is és mindazokért, akik közömbösségükkel, hallgatásukkal bűntársakká váltak a pusztításban.

"Könyörgünk számukra Isten megbocsátó irgalmáért" - áll a nyílt levélben. - "Imáinkba foglaljuk a ma élő és önazonosságukat az egyházi körökben elszaporodó szeretetlen megnyilvánulások miatt elrejteni kényszerülő valamennyi homoszexuálist: püspököket, papokat, szerzeteseket és szerzetesnőket, és minden laikust, akit  a mesterségesen szított indulatok naponta kényszerítenek erkölcsileg és emberileg elfogadhatatlan helyzetekbe.

És Urunk felszólításának engedelmeskedve imádkozunk mindazokért, akik szavakkal, tettekkel, nyilatkozatokkal, szentbeszédekkel, körlevelekkel üldözői ezeknek az embereknek - nemritkán önmaguknak is."

Az Öt Kenyér Keresztény Közösség a Homoszexuálisokért 1996-ban alakult, azzal a céllal, hogy lelki támaszt nyújtson mindazoknak, akik hívő keresztények, s "ugyanakkor megváltoztathatatlan tényként ismerték fel életükben homofil, illetve homoszexuális beállítottságukat." A közösség mindig érzékenyen reagált azon hivatalos egyházi megnyilatkozásokra, amelyek a homoszexuálisokkal szemben anakronisztikus, intoleráns módon fogalmaztak.

Mise a szenvedőkért, kínzóikért és a bűnrészesekért

Az Öt Kenyér 2001 májusában a Magyar Katolikus Püspöki Karhoz fordult: levélben üdvözölték, hogy a millenniumi évben sok szó esett az egyháztörténet során elkövetett bűnökről, és több helyen bocsánatkérések is elhangzottak. Felhívták azonban a figyelmet, hogy az egyház által megbánt tettek között a homoszexuálisok ellen elkövetett bűnökről nem esett szó. Kérték ezért, a Püspöki Kart, hogy az Öt Kenyér közösséggel egyeztetett helyen és időben mutassanak be engesztelő szentmiseáldozatot a korábban meggyilkolt homoszexuálisokért, gyilkosaikért, valamint a bűnrészesekért, s egyúttal az igazságtalan megkülönböztetés mai áldozataiért is.

A Püspöki Kartól két és fél éve nem érkezett válasz a kérésre - olvasható az Öt Kenyér nyílt levelében.

Az egyház részéről aggasztó jelnek tartják Joseph Ratzinger bíborosnak, a Hittani Kongregáció prefektusának nyáron közreadott nyilatkozatát, amely "kifejezetten világi szinten" sürgette a melegek diszkriminálását, az azonos neműek házasságát kezdeményező törvényjavaslatok keresztülvitelének megakadályozását.

(A nyilatkozat a világsajtóban is élénk visszhangot keltett: miközben senki sem vitatta el a Vatikántól a jogot, hogy közzétegye álláspontját, mégis megdöbbenést váltott ki a dokumentum kemény, ellentmondást nem tűrő hangvétele. Rá lehet ismerni benne Joseph Ratzinger bíboros szokásos stílusára - írta erről a tekintélyes olasz La Repubblica. Ez a hangnem jól tükrözi a katolikus egyházban végbemenő folyamatot, a restauráció szellemét, a következetes eltávolodást a második vatikáni zsinat szellemétől - írta a lap elemzője.

Különösen nagy felháborodást keltett a Ratzinger-dokumentumnak az része, amely a meleg párok által örökbe fogadott gyermekekről szól, és azt állítja, hogy az ilyesmi nemi erőszakkal ér fel.)

Az Öt Kenyér Közösség tagjai a sikertelen kapcsolatfelvételi kísérletek után határoztak úgy, hogy a szombati szabadtéri szentmisén maguk állnak Isten és a világ elé. A misére egyúttal nyílt levelükben meghívták Magyarország apostoli nunciusát is. "Ugyanakkor megértjük, ha e lépés megtételét diplomáciai helyzetéből adódóan nem tudja felvállalni: távol álljon tőlünk, hogy Excellenciád részünkről bármiben is kényszerítve érezze magát. Ezzel együtt a »belső szobájában« értünk titkon elmondott imádságát mindenképpen hálás szívvel fogadjuk" - áll az Öt Kenyér Közösség nyílt levelében.

Titkolt orientáció, képmutatás, cölibátus

A NOL kérdésére az Öt Kenyér közösség másik ügyvivője, Birtalan Balázs elmondta: a köznapi szemlélettel szemben a szexuális életet nem élő katolikus papok számára is óriási jelentősége van annak, hogy nyíltan vállalhatják-e szexuális identitásukat. "Szexualitása annak a papnak is van, aki soha nem él szexuális életet, még önkielégítés szintjén sem, lévén, hogy a szexualitás - beleértve az identitást és az orientációt - nem csupán gyakorlatot jelent." Egy nem papi pályára készülő fiú vagy lány is szembesül serdülése során homoszexualitásával. Tudja, és titkolóznia kell, ami pokoli kínokkal jár - fogalmazott Birtalan Balázs. "Ugyanezt élheti át a meleg pap is, ha nincs is szexuális élete - milyen kínos számára, amikor olyan körlevelet köteles felolvasni a templomban, amely őt magát, mint meleg embert kárhoztatja! Horribile dictu, mit élhet át, amikor meleg püspökként ilyen körlevelet kell (alá)írnia! Ez a képmutatás, amelybe az ilyen sorsú emberek kényszerülnek, idegen az emberi méltóságtól" - fogalmaz az Öt Kenyér ügyvivője.

A NOL kérdésére, amely a papi nőtlenség kötelezettségére vonatkozott, Birtalan Balázs elmondta: az Öt Kenyérnek deklarált állásfoglalása nincs a cölibátusról. Magánvéleményét azonban vállalja a közösség egyik ügyvivőjeként is. "A kötelező cölibátust rossznak, teológiai tévedésnek tartom, mert mind a cölibátus, mind a papi hivatás a Szentlélek ingyenes ajándéka, és sehol semmiből nem következik, hogy e két ajándék (karizma, ha tetszik) korrelál egymással. A szabadon választott cölibátus érték, a kötelező cölibátus azonban képmutatást szül. Úgy gondolom, a katolikus egyház mindenképpen sokkal tisztábban és hitelesebben jelenhetne meg a világ előtt, mi több, hitelesebben hirdethetné a maga szexuál- és bioetikáját (monogámia, abortusz, mesterséges megtermékenyítés stb.), ha olyanok is részesei lehetnének a tanítóhivatali szolgálatnak, akiknek saját (legális!!) tapasztalatuk is van olyanokról, mint szerelem, párkapcsolat, család" - fogalmazott az ügyvivő.

Az október 11-én, szombaton 14 órakor kezdődő szentmisére mindenkit szeretettel várnak, nem csak a melegeket.

(NOL)

Top cikkek
1
Érdemes elolvasni
NOL Piactér

Tisztelt Olvasó!

A nol.hu a továbbiakban archívumként működik, a tartalma nem frissül, és az egyes írások nem kommentelhetőek.

Mediaworks Hungary Zrt.