galéria megtekintése

Az emlékek szilánkjai

Rakovszky Zsuzsa: Szilánkok. Magvető, 612 oldal, 3990 forint

Az írás a Népszabadság
2014. 07. 21. számában
jelent meg.

Pogrányi Péter
Népszabadság

Gazdag, sokszínű és változatos regény Rakovszky Zsuzsa új könyve, amelyben az eddigi életművébe harmonikusan illeszkedő, mégis új világot ismerhetünk meg: a századelő Magyarországa, egy vidéki városi élete elevenedik meg e tágas, sok szereplőt és több elbeszélői pozíciót mozgató műben.

Az elbeszélés az író prózai műveiben is megszokott érzékeny, lendületes és költői stílusban szólal meg, sok metaforával, hasonlattal dúsítva.

Ezt emelném ki elsősorban, a leírások, elnyújtott belső monológok, gondolatfutamok aprólékos kidolgozottságát, érzékien áradó mondatfűzését, ami a Rakovszky-olvasóknak korántsem meglepetés.

Érdemes a nyitófejezetet kitüntetett figyelemmel olvasni, hiszen az évszázados történelmi messzeségben játszódó regény cselekményét úgy vezeti be, hogy össze is foglalja, előre is vetíti közben: a szülővárosába, Sókra – amely városban könnyedén ismerhetjük fel az író valódi szülővárosát, Sopront – érkező elbeszélő emlékeiből és némi könyvtári kutatómunka eredményét felhasználva – pusztán szórakozásból kezdi el szőni az ismerős nevek, helyek mögött meghúzódó regényt.

 

Amint megérzi, „hogy a múlt továbbra is itt rezeg körülöttünk, mint valami szüntelen rádió- vagy tévéadás” (7.), aminek fel- és megidézéséhez csak egy megfelelő készülék szükséges, érzékeit megfelelő állásba kapcsolva kezdetét veszi a tulajdonképpeni regény. „Azzal szórakoztam, hogy az emlékeim szilánkjaiból meg az újságokból szerzett információtöredékek alapján összeraktam ezeknek az embereknek valamiféle lehetséges történetét”. (14.)

Eszerint a történet egésze a kerettörténet elbeszélőjének saját leleménye, miközben valószerűséget imitáló fiktív dokumentumok: levelek, újságcikkek, naplórészletek próbálják tényszerűvé tenni, megteremteni a valóság illúzióját.

A két szféra kibogozhatatlanul egybeér. A regény cselekményének fontosabb fordulópontjai (egy bankigazgató öngyilkossága, feleségének és lányának további sorsa, a fiatal szereplők szüleik ellen vívott függetlenségi harcának fejezetei, a Tanácsköztársaság időszaka, ismerős figurákkal a vezetők között) úgy állnak össze, hogy szinte szájbarágós egyszerűséggel mondhassanak az elbeszélők e változékony történelmi korról ítéletet.

A társadalmi folyamatok megrajzolását elsősorban lélektani szempontból tartja fontosnak a könyv, az alakok pszichológiája pedig egysíkú, statikus. Archetípusok megtestesülései ők, bizonyos viselkedési mintázatok, attitűdök allegóriáit mozgatja a regény, a figurák jelleme nem változik az idővel.

Schlagetter Emma, az egyik főszereplő, hiába kerül finom, szerető családba édesapja öngyilkossága után, ettől a stigmától képtelen szabadulni, amely egész életét meghatározza; Rauch Géza, a számkivetett költő-lélek őrjítő magányában végre barátra talál, hogy az (a forradalmárköltő Barsi László) a továbbiakban zsarnoki módon irányítsa, akár egy robotot.

Mindketten gyermekkorukban szerzett traumáiktól szenvednek (a hiányzó apa képe köti össze őket legszorosabban), később pedig – noha belül sokszor lázadnak ellenük – képtelenek kilépni e sérülések árnyékából, emiatt viselkedésük teljesen kiszámítható lesz: Rauch Gézából például az öntudatos, de a zsarnoki fölénynek ellentmondani soha nem tudó kisember, az épp aktuális gyilkosokat „ártatlanul” kiszolgáló „kisegér”, „Maus kolléga” válik. A fokozódó társadalmi feszültség, az ideológiai szembenállás is egyszerűen és arányosan rajzolódik ki a Szilánkok fejezeteiben, a szöveg pedig – mintegy igazságosan elosztva –a konzervatívokra és a radikálisokra is meglehetős iróniával tekint.

Persze a világnézet kifejezésének és átélésének legfontosabb médiuma a művészet: a maradiak kedélyeskedő, álszent és giccses világát jelképezi Kardoss Miklós író vagy az illően „szalonképes” festményeket gyártó művészek, a haladó világot pedig a modern irodalom, a pesti értelmiség szabados élete és szabados eszméi, illetve Aradi Bernát előadásai a társadalom intézményeinek elavultságáról.

A mindentudó elbeszélő rajongó, bohó kisgyerekekként ábrázolja a szemben álló eszmék híveit: Moór Ervin Aradit csodálja, Emma nővére, Erzsébet pedig Kardosst; azt pedig, hogy eme felfokozott érzületek voltaképpen hasonlóan működnek, Emma mondja ki.

Mintha zenei motívumok felelgetnének egymásnak, úgy kerülnek elő újra és újra a párhuzamos élethelyzetek, a szülőkkel való szakítás vagy az utánuk való sóvárgás, a magánytól, a társtalanságtól való félelem vagy éppen a saját hang, a saját én megtalálásába vetett remény: mert voltaképpen ebben foglalható össze a Szilánkok sajátos logikája. A szereplők egy saját identitásért küzdenek, a társadalom, a család és saját pszichéjük által rájuk rótt terhek levetéséért, ám a legtöbb esetben kudarcot vallanak: az olvasói tapasztalat egyik legfontosabb összetevője az emiatt érzett csalódás. Látjuk, ahogy a regény alakjai a végzetükbe rohannak, de tehetetlenek vagyunk: borzongató élmény, nem csak az irodalomban.

Bejelentkezés
Bejelentkezés Bejelentkezés Facebook azonosítóval

Regisztrálok E-mail aktiválás Jelszóemlékeztető

Tisztelt Olvasó!

A nol.hu a továbbiakban archívumként működik, a tartalma nem frissül, és az egyes írások nem kommentelhetőek.

Mediaworks Hungary Zrt.