galéria megtekintése

A gyalázat védelmezői

Az írás a Népszabadság
2014. 05. 10. számában
jelent meg.


Hargitai Miklós
Népszabadság

A Vatikánból nézve talán már látszanak a katolikus egyház régóta késlekedő, pedofíliaellenes fellépésének első jelei: a pápai államban összeült a gyermekmolesztálókkal szembeni szigorúbb fellépés módozatait kidolgozó bizottság, és az is kiderült, hogy 2004 óta a nyilvánosság kikerülésével 848 bűnbe esett papot hívtak vissza a szolgálatból, és 2572-t büntettek meg. Az egyház magyar csúcsszerve viszont továbbra is a titkolózás politikáját folytatja, amiben az állami hatóságok, sőt a vatikáni illetékesek is partnernek tűnnek.

Egy áldozat, Therese Albrecht gyerekkori fotóját mutatja
Egy áldozat, Therese Albrecht gyerekkori fotóját mutatja
Dylan Martinez / Reuters

Egy tavaly elfogadott, július elsejétől élő törvény alapján elvben csak olyan munkavállaló alkalmazható az oktatásban, aki „nem áll a kiskorúak sérelmére elkövethető bűncselekmények valamelyike elkövetésének megalapozott gyanúja miatt büntetőeljárás hatálya alatt”, vagy nem ítélték el korábban jogerősen ilyen cselekményért.

A gyermekek védelmére irányuló jogalkotói szándék ugyanakkor az egyházi személyekkel kapcsolatban csak korlátozottan érvényesül, és mindehhez az állam is asszisztál. Utóbbi arra is magyarázatot ad, hogy Magyarországon – az európai országok többségével ellentétben – miért nem pattantak még ki azok a botrányok, amelyek máshol a tisztulási folyamatot elindították.

 

Mióta a köznevelési törvény rendelkezett a kötelező hit-, illetve erkölcstan bevezetéséről, lényegesen több pap, lelkész és hitoktató kerül kapcsolatba a diákokkal, mint korábban, ám az érintettek „morális átvilágítására” az állami oktatásirányítás semmilyen szándékot nem mutatott.

A hatóságok sem siettetik a tisztulási folyamat elindítását
A magyar hatóságok sem siettetik a tisztulási folyamat elindítását
Reviczky Zsolt

A Népszabadság bő egy éve próbálja kideríteni, hogy összeérnek-e ebben az ügyben a világi és az egyházi hatóságok nyilvántartásai, és az eredmény több mint elkeserítő: egyházi oldalról (kifejezetten a magyar katolikus egyház részéről, mert ezen a téren – mint lentebb bemutatjuk – jelentős különbségek vannak az egyes egyházak között) változatlanul a teljes elhallgatás politikája érvényesül, amit az állam szó nélkül tudomásul vesz, sőt hamis állításokkal és az információnyújtás megtagadásával az állami szervek maguk is hozzájárulnak a homály növeléséhez.

Az első körben a legfőbb ügyészséghez fordultunk, információt kérve arról, hogy az elmúlt tíz évben hány olyan, pedofíliával kapcsolatos ügyben indult eljárás, amelyben egyházi személy is érintett volt, ezek közül mennyi jutott el a bírósági szakaszba, és előfordulhat-e, hogy ilyen eljárás részesévé vált egyházi személy később hasonló területen teljesít szolgálatot.

„A bűnügyi statisztika nem tartja nyilván, hogy az elkövető milyen foglalkozású. Ebből következően nem áll módunkban az ezzel kapcsolatos kérdéseire válaszolni” – válaszolta a vádhatóság, nem kibontva az igazság minden részletét.

Elzárkóznak a kérdések elől
Elzárkóznak a kérdések elől
Móricz-Sabján Simon

Amennyiben ugyanis egyházi személy keveredik ilyen ügybe, az minősítő körülménynek számít (mivelhogy a gondjaira bízott fiatalkorú személlyel szemben követi el a bűncselekményt, méghozzá egy különleges alá-fölérendeltségi, bizalmi viszonyban, amit éppen a hit alapoz meg), tehát a hatóságoknál nyilvánvalóan képződik róla adat. Ezért nem hagytuk annyiban, és ismételt megkeresésünkben arra is felhívtuk a főügyészség figyelmét, hogy korábban, a kormányváltásig még naprakész nyilvántartással rendelkeztek minderről.

„Az elkövető foglalkozása tekintetében – sajnálatos módon – tévesen tájékoztattuk Önt, mivel a nyomozások végén az egyes elkövetői adatok között a foglalkozásra nézve is történik adatgyűjtés” – érkezett a válasz, ám érdemi információkat ezúttal sem kaptunk.

„A korábbi adatszolgáltatásban közölt ügyeken túlmenően az egységes rendőrségi-ügyészségi adatbázis nem tartalmaz olyan ügyet, amelyben az ifjúság és a nemi erkölcs elleni bűncselekmény elkövetője egyházi személy lett volna. Mindebből következően 2007-től kezdődően egyetlen további egyházi személyt sem regisztrált a bűnügyi statisztika a házasság, a család, az ifjúság és a nemi erkölcs elleni valamely bűncselekmény elkövetőjeként” – közölte az ügyészség.

Ugyanakkor egy egyszerű internetes kereséssel több olyan pedofíliával kapcsolatos nyomozást találtunk a 2007 utáni időkből, amelynek egyházi személy volt az érintettje.

Néhány példa: „Megszólalt a pedofíliával gyanúsított magyar pap”; „Tiltott pornográf felvétellel való visszaéléssel gyanúsítják egy baranyai kisváros plébánosát”. Az érdemi tudnivalókat megkerülő válaszokat kaptunk a Belügyminisztériumból is, ahol lapunkat arról tájékoztatták: „Az elkövetők felekezetét, vallását, származását, foglalkozását a statisztikák nem rögzítik”. Megpróbáltunk a katolikus egyháznál is utánajárni a kérdéseknek, bízva – többek között – abban a nyíltságban, illetve az egyházi pedofíliával kapcsolatos „nulla toleranciában”, amit hivatalba lépésekor Ferenc pápa, majd a nyomában Erdő Péter bíboros meghirdetett.

Először a Magyar Püspökkari Konferencia titkárságának küldtük el Erdő Péternek címzett adatkérő levelünket, amire az alábbi, nulla információtartalmú reagálás érkezett: „A Ferenc pápa által képviselt irányvonal nem új, hiszen már XVI. Benedek és II. János Pál pápa idején is ezt az irányvonalat követte a Katolikus Egyház.

Lawrence Murphy szexuális zaklatással vádolt amerikai pap fotóját mutatja a St John'S süketek iskolájának kosárlabda capatával egy tüntető a Vatikánban
Lawrence Murphy szexuális zaklatással vádolt amerikai pap fotóját mutatja a St John'S süketek iskolájának kosárlabda capatával egy tüntető a Vatikánban
Alessandro Bianchi / Reuters

Az alapvető jogszabályi változások 2001-ben történtek, amelyek továbbra is érvényben vannak. Az Ön által említett ügyekben az egyház belső rendje szerint a püspöki konferencia nem illetékes, így ezekről tudomása sincs. Ha konkrét eset előfordulna, az a megyéspüspöknek, illetve a szerzetesrend elöljárójának a hatáskörébe tartozik, valamint adott esetben a Hittani Kongregációhoz. Magyarországon nincs jele annak, hogy a papság különösebben érintett lenne ilyen esetekben, de az nem fordulhat elő, hogy ha egy ilyen ügy az illetékes egyházi hatóság tudomására jut, akkor ne tegye meg a szükséges lépéseket”.

Miután jeleztük, hogy nem általános elvi állásfoglalást, hanem konkrét adatokat kérünk (az esetek számáról, illetve mindenekelőtt arról, hogy mi a szokásos eljárásrend ilyen esetekben például a rendőrséggel történő együttműködéssel kapcsolatban),már csak a következő választ küldték – egyébként jogellenesen, mivel kérésünk megfelelt a közérdekű adatigénylés formai és tartalmi kritériumainak –: „Újabb megkeresésére válaszolva tájékoztatjuk, hogy korábbi levelünk tartalmához nincs hozzáfűznivalónk”.

A későbbiekben újra felvettük a kapcsolatot a Magyar Katolikus Püspökkari Konferenciával, kérve, hogy a társegyházakhoz hasonlóan (l. keretes írásunkat) ők is nyújtsanak adatokat tartalmazó, érdemi tájékoztatást. Megkeresésünk eredménye az alábbi levél lett: „A katolikus egyházban az egyházi személy által kiskorúval elkövetett szexuális bűncselekményekre vonatkozóan a 2001-ben kiadott Sacramentorum sanctitatis tutela kezdetű pápai rendelkezés irányadó. Ez szigorúbb az állami jogszabályoknál, ezért szükséges minden ilyen esetben egyházi vizsgálat akkor is, ha egy cselekedet államilag nem minősül bűncselekménynek (sic!) A fentebb említett általános egyházi szabályozás – megalapozott gyanú esetén – a közvetlen szerzetes vagy egyházmegyei elöljáró hatáskörébe utalja a vizsgálatmegkezdését, amelynek eredményét közvetlenül az illetékes vatikáni hivatalhoz kell eljuttatni, ahol a végső döntést meghozzák. (...) Mivel ezekben az ügyekben a szerzetesrend vagy egyházmegye közvetlenül a Vatikánnal áll kapcsolatban, és a püspöki konferenciát nem értesíti róla, így nem áll rendelkezésünkre információ, statisztika az ilyen esetek számáról.”

Máshol történt

A mélyen katolikus Írország kormánya évek óta nyomás alatt tartja a Vatikánt a szigetországban a papság által elkövetett szexuális visszaélések tisztázásáért. Eddig 1700 eltitkolt esetet tárt fel a katolikus egyház berkein belül a kormány által felállított, 2000 óta működő bizottság. Az olasz püspöki kar a kormány nyomására 2011 óta adatbázisban rögzíti az egyházi pedofíliával kapcsolatos eseteket, Spanyolországban a katolikus egyházmegyék és szerzetesrendek kötelesek közvetlenül a rendőrséghez fordulni ilyen ügyekben. Németországban 2010-től kezdődően kormányzati különmegbízott koordinálja a katolikus intézetekben elkövetett szexuális bűncselekmények feltárását. Eközben nálunk Schmitt Pál akkori köztársasági elnök személyesen búcsúztatta el, Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes pedig utóbb ki is tüntette Juliusz Janusz volt apostoli nunciust, aki részt vett magyar papok szexuális visszaéléseinek eltussolásában.

A Vatikán illetékes hivatalával is kapcsolatba léptünk, azt tudakolva, hogy az elmúlt tíz évből hány olyan pedofil ügyről van tudomásuk a magyar katolikus egyházból, amelyben egyházi személy volt a feltételezett elkövető, és amelyben az illetékes egyházi hivatal eljárt. A nyíltságnak és az új időszámításnak itt sem tapasztaltuk semmi nyomát.

Marie Collins, a pápa által felkért fiatalkorúak védelmét garantálni hívatott bizottság tagja a vatikáni szóvivő, Federico Lombardi oldalán
Marie Collins, a pápa által felkért fiatalkorúak védelmét garantálni hívatott bizottság tagja a vatikáni szóvivő, Federico Lombardi oldalán
Alessandro Bianchi / Reuters

Az első elküldött elektronikus levelünkre öt nappal később (!) érkezett egy automatikus rendszerüzenetnek látszó küldemény, benne azokkal a címekkel, amelyeken a vatikáni ügyészi hivatal elérhető. Az ezekre továbbított újabb levelekre, illetve telefonos megkereséseinkre már egyáltalán nem reagáltak, annak ellenére, hogy személyesen a pedofil cselekmények kivizsgálásával (is) foglalkozó testület (Congregation for the Doctrine of the Faith) ügyészét, Robert W. Oliviert kerestük.

A kör itt – legalábbis a katolikus egyházzal kapcsolatban – bezárulni látszott, hiszen a válaszok szerint a pedofil cselekmény ügyében eljáró egyházmegye közvetlenül a Vatikánnak jelent, a pápai állam pedig nem ad ki információt. Mindezek miatt megkérdeztük Rétvári Bencét, a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium parlamenti államtitkárát, a gyermekeket védő törvény beterjesztőjét: miként garantálja a kormány, hogy az egyházi személyek esetében is megvalósuljon az a jogalkotói szándék, ami szerint „nem kerülhet gyermek felügyeletével kapcsolatos munkakörbe az, aki korábban gyermek sérelmére követett el bűncselekményt”.

Azaz tesz-e valamit a kormány annak érdekében, hogy megfelelő információk álljanak rendelkezésre a korábban pedofil cselekmények gyanújába keveredett egyházi személyekről, bekéri-e az adatokat az egyházaktól.

„Azt a tényt, hogy az alkalmazással vagy megbízási jogviszonnyal érintett személy megfelel a meghatározott feltételeknek, az alkalmazással vagy megbízási jogviszonnyal érintett személynek hatósági bizonyítvánnyal kell igazolnia. Mivel a törvény kiterjed mind az állami, mind az egyházi fenntartású iskolákra, a szigorítás egyformán érvényesül valamennyi oktatási intézményben, vagyis a megbízási jogviszony keretében foglalkoztatott papokra és lelkészekre is érvényes” – írta válaszában az államtitkárság. A levélből az is kiderült: az erkölcsi bizonyítvány bekérésén túl olyan lépést nem tesznek, amely annak tisztázására irányulna, hogy volt-e, van-e egyházi eljárás folyamatban pedofíliával kapcsolatos ügyben a hitoktatásban részt vevő személyekkel szemben.

Protestáns egyházak

Ellenpontként érdemes megemlíteni, hogy a protestáns egyházak lényegesen közlékenyebbnek és kooperatívabbaknak mutatkoztak. „A Magyarországi Evangélikus Egyházban soha egyetlen pedofíliával kapcsolatos ügy sem fordult elő. Egyetlen egyházi személy, lelkész, hitoktató, kántor nem volt érintett ilyen ügyben, az egyházunk nem tárgyalt ilyen ügyet. Sem az utóbbi tíz évben, sem azt megelőzően.

A katolikus egyházzal ellentétben a mi egyházunkban nincsen cölibátus, és az evangélikus lelkészek számára szabad a házasság. Törvényeink szerint egy lelkész lelkészi esküjével kötelezi magát a példás életvitelre. Ha ebben valamilyen módon vétkezik, akkor a megintéstől kezdve a hivatalvesztésig bármilyen fokozatban dönthet sorsáról a kirendelt egyházi bíróság. Házassága megromlásával lehetőség van a válásra és újbóli házasságra is” – írta válaszlevelében a Magyarországi Evangélikus Egyház kommunikációs osztálya.

A Magyarországi Református Egyháztól (valamivel hosszabb utánjárást követően) hasonló tartalmú tájékoztatást kaptunk. „Nincsen tudomásunk olyan pedofíliával kapcsolatos ügyről az elmúlt több mint 20 évre visszamenően, amely az egyházi szolgálattevő egyházi szolgálatához kapcsolódott volna. Egy esetről tudunk, amely nagy médiavisszhangot is kiváltott; ebben egy lelkészt elváló felesége vádolt meg közös kiskorú gyermekük megrontásával. A lelkészt elítélték, majd szabadlábra helyezték, majd újra fegyházba került, ám ez az ügy a házasság megromlásával függött össze, nem a lelkészi szolgálattal összefüggésben merült föl. Az érintett egyébként a lelkészi szolgálatáról önként, már a vád felmerülésekor lemondott.

Ha egy lelkész által szolgálatával összefüggésben elkövetett bűncselekményről értesül az egyházi felettes testület, egyházvezető, akkor felelős állampolgárként a világi hatóságoknál meg kell tennie a szükséges bejelentést, feljelentést és egyúttal hivatalból eljárás indulhat az egyházi bíróságon is, ami a szolgálat azonnali – büntetőbírósági ítélethozatalig történő – felfüggesztésére irányulhat.”

A reformátusok leveléből az is kiderült: náluk semmiképpen sem fordulhatna elő, hogy pedofíliával kapcsolatos visszaélés részesévé vált egyházi személy továbbra is gyerekek közelében teljesít szolgálatot, mert az érintett minden esetben egyházi bíróság elé kerül, és ott „törvényeink értelmében minden bizonnyal az ilyen jellegű szolgálattól való eltiltásra irányuló elmarasztalás vár rá”.

Bejelentkezés
Bejelentkezés Bejelentkezés Facebook azonosítóval

Regisztrálok E-mail aktiválás Jelszóemlékeztető

Tisztelt Olvasó!

A nol.hu a továbbiakban archívumként működik, a tartalma nem frissül, és az egyes írások nem kommentelhetőek.

Mediaworks Hungary Zrt.