galéria megtekintése

Orbán éberséget kért, és diadalt ígért táborának

137 komment


Csuhaj Ildikó

Negyed évszázad után tért vissza beszédet mondani a Műcsarnok elé Orbán Viktor. A miniszterelnök elé járuló Békemenet kaphatott egy fülest, mert szlogenjük, "Egy az ország", jól fedte a kampányoló Fidesz-elnök mondanivalóját. Orbán a sok ismétlés alapján egy dologtól tart csak, hogy tábora elbizakodottsága miatt nem tudja fényes győzelemre váltani a szerinte már megnyert meccset.

Orbán Viktor március 15-én a Nemzeti Múzeum előtt egy pontosan nem definiált egységre szólított fel azzal a megfogalmazással, hogy "Az egység neve pedig április 6."  A Hősök terén legutoljára ősszel állt, mint miniszterelnök, és akkor, október 23-án is a kampány jegyében szónokolt, állami díszlet, katonai sorfal előtt. "Lassan és biztosan be kell indítani gépezetünket, hadrendbe kell állítani csapatainkat, ahogy 2010-ben tettük" - mozgósított a tavaszi választásra.

Hadrendben vonult hát a békemenet a mostani nagygyűlésre. Ezúttal Joseph Daul, az Európai Néppárt elnöke, a Csík zenekar (a tömeggel énekelték a '48-as dalokat, a Gábor Áron rézágyúját és a Kossuth Lajos táborában-t...), Pásztor István, a Vajdasági Magyar Szövetség elnöke és a Balkán Fanatik együttes után - némi késéssel, ám hatalmas ováció mellett - kezdte beszédét táblaerdők és nemzeti színű zászlókat lengető tömeggel szemközt, a Műcsarnok oszlopai előtt.

Kocsis Máté, a Fidesz kommunikációs igazgatója úgy konferálta fel: "Fogadják nagy szeretettel Magyarország miniszterelnökét!"

 

Még négy évet kérünk!

M. Schmidt János / Népszabadság

- Isten hozta mindannyiukat! Összesereglettünk ismét az ország minden szegletéből Debrecentől Sopronig, Kézdivásárhelytől Szabadkáig - kezdte beszédét a kormányfő. - A Jóisten megsegített bennünket, így ehhez a naphoz is elérkeztünk. Nyolc nap múlva, jövő vasárnap mi, a magyar nép szabad és demokratikus választáson dönthetünk a jövőnkről - jelentette ki. - Véget ért hát kormányzásunk négy esztendeje. Úgy reméljük, az első négy esztendeje ért véget. Még négy évet kérünk! - mondta a miniszterelnök.

- Azért jöttünk ma ide, hogy elmondjuk egymásnak, elmondjuk az országnak és a világnak, még négy évet kérünk. Még négy évet! - nyomatékosította. - Úgy tűnik, ez itt a megfelelő hely, pillanat és alkalom, amikor egyenesen, ahogy a szívemből jön, elmondjam, hogy hálás vagyok önöknek. Hálás vagyok, mert alkalmat adtak, megadták nekem a tisztességet és dicsőséget, hogy négy évig miniszterelnökként szolgálhattam önöket és a hazámat. Nincs ennél felemelőbb küldetés és nagyobb megtiszteltetés - mondta.

- Együtt dolgozva önökkel átalakítottuk Magyarországot. Átalakítottuk és megújítottuk, korszerűsítettük és áramvonalasítottuk. Lerobbant, döcögő és defektes járgányból üzembiztos, gyors és merész versenyautót építettünk - értékelt. - Egy hanyatló, a csőd szélén tántorgó, önbecsülését és önbizalmát vesztett Magyarországból olyan nemzetté emelkedtünk, amely napról napra erősödik, visszatért az önbizalma, önbecsülése, újra méltó régi nagy híréhez, és nagyszerű jövő előtt áll - hangoztatta Orbán Viktor.

Itt kezdődött minden

M. Schmidt János/Népszabadság

- Jövő vasárnap egy szabad országban adjuk le a szavazatainkat. Még jól emlékszünk, nem volt ez mindig így - folytatta a miniszterelnök. - Rengeteg áldozatot hoztak, vért és verejtéket adtak a magyarok azért, hogy szabad országban, szabadon dönthessünk a jövőnkről. 25 évvel ezelőtt is ezen a téren találkoztunk. Itt kezdődött el minden, itt, ezen a téren kezdődött az ország felszabadítása - utalt Nagy Imre nevének említse nélkül az 1956-os forradalom mártírjainak újratemetésén elmondott beszédére.

- Itt kiáltottuk oda a világnak egyenesen a szeme közé, hogy megvetjük azokat, akik elárulják a hazánkat, és megvetjük azokat, akik megszálló idegenek zsoldjába lépnek. Ekkor kiáltottuk oda a világnak, hogy nem engedjük, hogy még egyszer elvegyék és eltemessék a jövőnket. Nem véletlenül jöttünk ide, a hely szelleme, a Hősök tere erőt ad és kötelez - folytatta a miniszterelnök.

- Itt azoknak a szelleme uralkodik, akik nem engedtek saját félelmeiknek, a túlerőnek, mindig kitartottak és győzedelmeskedtek. Ezt akarjuk mi is. Hogy ez a tér emlékeztessen arra, amikor fiatalok, bátrak és elszántak voltunk. Emlékeztessen arra, hogy izmot, verejtéket nem kímélve küzdöttünk becsülettel. Emlékeztessen arra, hogy amikor végre sikerült előrébb jutni, mindig megjelentek a régi elvtársak, Kun Bélák, akik az idő kerekét, vele a mi életünket mindig visszalökték, visszafordították a múltba - mondta.

- Emlékezzünk, hogy ez így ment húsz éven keresztül - folytatta. - De emlékezzünk arra is, hogy mi, akik itt vagyunk, sosem adtuk fel. Arattunk fényes győzelmeket, és szenvedtünk súlyos, fájó vereségeket. Amikor vereséget szenvedtünk, nem szaladtunk el, nem széledtünk szét és nem kerestünk egyéni menekülőösvényeket. Összetartottunk, álltuk a sarat, vártuk a pillanatot. És húsz év után, amikor mindenkinek elege lett a régi elvtársakból, akkor összefogtunk, és 2010 áprilisában csináltunk egy alkotmányos forradalmat - emlékeztetett Orbán Viktor a "kétharmados" győzelemre, a 2010-es választásokra.

A történelemkönyv lapjairól

M. Schmidt János / Népszabadság

- Hogy mindenki egész Európában jól hallhassa és értse, világgá kiáltottuk, hogy a magyaroknak nem kell többé sem kommunizmus, sem szocializmus. Nem kell többé a baloldal jelmezbálja, amivel a Kun Bélák száz éve szórakoztatják Európát. Elég volt a munkásokra hivatkozó bürokratákból és nagytőkésekből, a hazugságokból - hangoztatta Orbán Viktor. Emlékeztetett: felgyűrtük az ingünk ujját, nekiveselkedtünk, négy év alatt elvégeztünk mindent, amit lehetett. Néha úgy éreztem, még annál is többet. Amikor majd megírják e négy év példátlan történetét, leírják, hogy a magyarok 2010-ben a modern Európában páratlan egységet hoztak létre.

- Le fogják írni, hogy a magyarok lehetetlen dologra vállalkoztak, de végül sikeresen megküzdöttek a pénzvilág góliátjaival, a birodalmi bürokratákkal és a dunai árhullámmal is. És le fogják írni, hogy a magyarok megvédték a munkahelyeiket, sőt, munkahelyek százezreit teremtették. Leírják, hogy kiszabadították magukat a nemzetközi valutaalap nemzetközi öleléséből. Kiváltották falvaikat, városaikat és kitörtek az adósságcsapdából, és le fogják írni, hogy farkasszemet nézve a fél világgal saját nemzeti alkotmányt alkottak, visszatértek a nemzeti gyökereikhez, és egyesítették a Kárpát-medencében feldarabolt és a világban szétszórt nemzetüket - szónokolt Orbán Viktor tapssal többször megszakított beszédében.

A közös szenvedélyünk

M. Schmidt János / Népszabadság

Azután a miniszterelnök, dicsérve az elmúlt négy év kormányzását, azt mondta: megmutattuk, hogy így is lehet történelmet írni, nemcsak fegyverrel, erőszakkal és vérrel, ahogy a világ eme szegletében szokás volt. Lehet áldozatvállalással, erőfeszítéssel és a magyar észjárást követve.

- Kedves barátaim, most következhet ennek a nagyszerű történetnek a második fejezete - figyelmeztetett. - Most azt kellene megmutatnunk, hogy amit tettünk, nem egyszeri fellángolás volt, hanem ráeszmélés, megvilágosodás és romjainkból való feltámadás. Nem egyszeri fényjelenség, hanem új korszak napvilága. Nem egyszeri virtus, nem felvillanás, hanem a láncoktól, pányvától és rozsdájától megszabadított jellemünk. A mi igazi énünk ez. Azt kellene megmutatnunk, hogy mi magyarok ilyenek vagyunk igazán: szabadok, kötelességtudók, bátrak, józanok, emberségesek, hazafiak. Rengetegen gyűltünk ma össze. Sokan vannak otthon velünk, sok százezernyi és milliónyi magyar, ahány ember, annyiféle. Annyi különböző és egyedi élet. De minden sokszínűség, különbözőség és egyediség mellett valami összetart minket, egymás mellé állít bennünket. Nekünk mindannyiunknak van egy közös szenvedélyünk, úgy hívják: Magyarország.

Nyílt összeesküvés

M. Schmidt János / Népszabadság

- Mi, akik itt vagyunk, olyan sokan, mint talán még sohasem a magyar történelem során, nem váltunk rabjává egyetlen politikai doktrínának és ideológiának sem. A mi szívünket csak a hazánk volt képes rabul ejteni. Mi tudjuk, mit jelent magyarnak lenni - buzditott Orban Viktor.

- A Duna és az Ipoly mentén, végig a Kárpátok lábainál, lent a bácskai szőlőhegyek között, a Hargita alján, mindenütt a világon magyarnak lenni bátorságot jelent. Magyarnak lenni azt jelenti, hogy része vagy egy hatalmas és nyílt összeesküvésnek, hogy nem engedjük kiszorítani a magyar szót a magyarlakta városokból, falvakból, iskolákból, templomokból. Része vagy egy nyílt összeesküvésnek, hogy Magyarországot magyar országnak tartsuk meg. Magyarnak lenni azt jelenti, hogy egyszerre vagy rebellis szabadságharcos és a megtartó rend odaadó őre - definialta a miniszterelnök a magyarság általa kiismert mibenlétét.

- Magyarnak lenni azt jelenti, hogy sohasem vagy elégedett a kormányoddal, de ha kell, kiállsz érte, mert tudod, hogy hazádat szempillantás alatt kifosztják, és még téged is földönfutóvá tesznek a saját országodban, ha nem áll az élén erős, nemzeti kormány - figyelmeztette híveit.

Több van bennünk

M. Schmidt János / Népszabadság

A kormányfő szerint magyarnak lenni azt is jelenti, hogy rajtunk van az Isten áldása.- Ezért állhatunk itt rokontalan és magányos népként ezer év után is. Ha betartjuk a legfőbb törvényeket, ha maradunk a kereszténység védőbástyája, ha átkozódás helyett felemeljük szívünket, azt kapjuk, amit megérdemlünk. Megtartjuk a világ legszebb országát és a hozzá tartozó boldog élet reményét. Olyan jövőt építhetünk magunknak, amelyben minden magyar megkapja az esélyt, hogy hasznos, értelmes és teljes életet teremtsen magának, és barátaim, magyarnak lenni azt is jelenti, hogy a hazád mindig többre képes, mint ahogy éppen teljesít - folytatta a magyarság-meghatározását. - Magyarnak lenni kifogyhatatlan lehetőséget és kiapadhatatlan tehetséget is jelent, hogy mindig több van bennünk, mint amit eddig kihoztunk magunkból - tette hozza.

- Egy szó mint száz, lehet eső, lehet sár, mi szeretünk magyarok lenni. És az elmúlt négy évben megmutattuk, hogy nemcsak szeretünk, de tudunk is magyarok lenni - mondta nagy taps és hangos "viktorozás" közepette.

Megint egy a tábor, egy a zászló!

M. Schmidt János / Népszabadság

- Nagy dolgokat vittünk végbe, de meglátják, ez még csak a kezdet. Az igazán nagy tettek most várnak ránk - buzdította közönségét a minisztetelnök, úgy folytatva: most kell és most lehet megépítenünk a mindenkinek munkát adó új magyar gazdaságot. Most kell és most lehet megállítanunk és gyarapodásba fordítani a népességfogyást, most kell és lehet véglegesen biztonságba helyezni a magyar földet. Most kell és most lehet megadnunk a tisztességes és biztonságos időskort. Most lehet esélyt, felemelkedést és boldogabb nemzedéket teremtő iskolát teremtenünk, olyan Magyarországot teremteni, amely gyerekeinket okosabbá, erősebbé, különbbé teszi, mint mi vagyunk.

Ezt követően Orbán Viktor intette közönségét: ne hallgassanak azokra, akik azt mondják, hogy ez lehetetlen. - Aki végigcsinálta a négy évet, tudja, hogy a lehetetlen szót kihúzhatjunk a szótárunkból - mondta.

Orbán nyolc nappal a választás előtt az esélyekről a Hősök terén azt mondta: ne kerteljünk, beszéljünk egyenesen. A csillagok jól állnak és szépen vannak elrendezve. Ennek a választásnak mi vagyunk az esélyesei. De óvatosságra intett: vigyázat! Ez még nem győzelem! Emlékezzetek 2002-re. Az esély nem szüli meg az eredményt, nem hozza el magától a győzelmet. Azért dolgozni kell. Sose felejtsétek, hogy az esélyt be kell váltani, nekünk mindannyian közösen a következő nyolc nap munkájával - mondta, és utalt a 2002-es váratlan vereségre.

- Nincs olyan esély, amit ne lehetne eljátszani. Aki megosztja a szavazatát, egységet bont. Aki egységet bont, hazardíroz. Ne felejtsétek a választási harc első törvényét. Egységben az erő. Egy a tábor, egy a zászló. Csak a Fidesz! - mondta.

Egyetlen vokson is múlhat!

M. Schmidt János/Népszabadság

- Igen, minden egyes szavazatot meg kell becsülnünk - hangsúlyozta Orbán. - Mindenkire és mindenkinek a szavazatára szükségünk van. Egyetlen vokson is múlhat - figyelmeztetett sokadszorra. - Tanultuk az iskolában: egy szög miatt a patkó elveszett. A patkó miatt a ló elveszett. A ló miatt a lovas elveszett. A lovas miatt a csata elveszett. A csata miatt az ország elveszett. Máskor verd be jól a patkószeget.

És ne lankadjatok, ne lankadjunk egész vasárnap estig! Csak az az eredmény biztos, amit már kihirdettek. Ha úgy érzitek vasárnap este, hogy mindent kiadtatok magatokból, jártányi erőtök sincs és alig álltok a lábatokon, akkor a győzelem nem marad el. Csak akkor, de csak akkor győzni fogunk. Fényes és nagy diadalt fogunk aratni! - jósolta Orbán Viktor a Hősök terén híveinek. 

Végül Orbán Viktor érzelmes húrokat pengetett meg, amikor kormányzásának és a kétharmadnak a szimpatizánsait méltatta: büszke vagyok arra, hogy több mint húsz éve harcolhatok önökkel. Büszke vagyok a második rendszerváltásra, a közösen végigdolgozott négy évünkre, és mi együtt közösen büszkék lehetünk a hazánkra és a magyar emberekre, akik mindezt végigcsinálták.

Magyarország miniszterelnöke utolsó mondatait is nekik szánta: büszke vagyok, és alig várom, hogy együtt dolgozhassam önökkel a következő négy évben is. Magasba a zászlókat, fel a győzelemre! Hajrá Magyarország! Hajrá Magyarok! - zárta központi kampánybeszédét a Hősök terén a szokásos fordulattal Orbán a szavaitól megmámorosodott tömeg tapsa közepette.

Bejelentkezés
Bejelentkezés Bejelentkezés Facebook azonosítóval

Regisztrálok E-mail aktiválás Jelszóemlékeztető

Tisztelt Olvasó!

A nol.hu a továbbiakban archívumként működik, a tartalma nem frissül, és az egyes írások nem kommentelhetőek.

Mediaworks Hungary Zrt.