galéria megtekintése

Van másik

6 komment

Tamás Pál

György Péter a december 19-i Hétvégében közölt publicisztikájában szenvedélyesen védi a magyarországi zsidó asszimilációt. Szíve joga, csak az a probléma, hogy az identitásukat másképp meghatározók korlátaikat fel nem ismerőkként jelennek meg, családjaik korábbi, „nem asszimiláns" választásai pedig mintha mai magyarságukat szűkítenék be. Kizárólag az asszimiláns lehet a nemzet igazi része. Hiheti ezt is bárki. Magunkat akárhogyan, akár így is meghatározhatjuk. De szociológiai szempontból az ilyen álláspont védhetetlen.

Két dolgot biztosan tudunk. Az egyik az, hogy Európában a XX. században kiderült, hogy az asszimilációs paktumokat a két oldal utódai, bármilyen megfontolásból is szeretnék, nem tudják ugyanolyan könnyen felbontani. Az asszimiláció egy társadalmi szerződés, amelyben valamely kisebbség kinyilvánítja: kész egy másik, nagyobb csoport részévé válni, ha az jogokat, mozgásteret ad, életpályákat nyit meg. Nemcsak nyelvet vált, hanem szokásrendszert is, sőt mint sokan a XIX–XX. századi magyar zsidó felső- és ­középosztályban, vallást is. Egyszerre nem tartozhatsz két világhoz, el kell rugaszkodnod a régitől, büszkén kell vállalnod az újat. S kihúzod magad, hogy tőled tanulhatja a többség, mennyi rejtett kincse van. És nem is olyan titkon talán egy kicsit le is nézed őket, ha az új, így felvillanó színeknek esetenként mintha nem is örülnének annyira.

Koronként változott a teljes program, s esetenként kevesebb is elég volt. 1918–20-ig nem volt kérdés, ki, hogyan adhatja fel az egyezséget, mert ilyesmi lényegében senkinek sem jutott eszébe. Mégis 1920 után a magyar állami elitekben szinte folyamatosan előbukkannak ilyen ötletek, fantáziák (általában antiszemita csomagolásokban), az asszimilált zsidóságban pedig csak sokkal ritkábban. Közben az asszimilációs vállalások olyan intenzitással épültek be a domináns kisebbségi életvitel értékei közé, hogy kiderült, felmondani vagy lenullázni azokat hirtelen csak genocidiummal lehet. A többségi állami oldalon ezt akkor, s esetenként azóta is, sokan csak roppant nehezen ismerték el.

 

Ahogy távolodtunk a XIX. század utolsó évtizedeiben kötött paktumtól, úgy vált morálisan, politikailag és szociálisan is egyre inkább lehetetlenné, hogy az állam a maga oldaláról megkísérelje egyik napról a másikra felmondani a paktumot. A holokauszt után az ilyen programok kivitelezhetetetlenné, nemzetközileg is elfogadhatatlanná, sőt kimondhatatlanná váltak.
Mindazonáltal a paktumban a magyarországi zsidó világ nem elhanyagolható hányada soha sem vett részt. Az úgynevezett ortodoxok, a korabeli magyarországi zsidóság talán 40%-a, bár később megtanult magyarul, soha nem vallotta magát asszimiláltnak. Közük nem volt a zsidó neológok magyarságmodell­jeihez. S az is közismert, hogy ­1945–49 között, a vészkorszak után, az életben maradt magyar zsidók körülbelül fele elhagyta az országot. Sokan közülük nem egyszerűen kivándoroltak, hanem idős emberként is megőrizték rossz emlékeiket a marhavagonok országáról.

Érdekes alcsoportnak tűnnek azok a vészkorszak után életben maradt nagyváradi zsidók, akik nyelvileg, kulturálisan teljesen asszimiláltak voltak, de a háború után politikai tiltakozásként a deportálások miatt nem használták, megtagadták anyanyelvüket, és hosszú éveken át csak románul voltak hajlandóak megszólalni. Végül is a román Dél-Erdélyben, a szomszéd városokban a temesvári, aradi zsidók többsége megmaradt. Ez nem semmisíti meg a pesti zsidó értelmiség identitásait, csak nem teszi védhetővé a büszke totális asszimilációt egyetlen lehetséges és minden mást kizáró választásként, még a mi nemzedékünkben, tehát György Péter korosztályában és az enyémben sem.

Ráadásul ma már a nagyvilágban egyáltalan nem csak az asszimilá­ciót tartják a sikeres integráció kulcsának. A beolvadás mellett számtalan más betagolási forma is elfogadott vagy megengedett, és az így összeálló csoportok is ugyanolyan modernnek számítanak, mint azok, amelyek teljesen szekulárisként és magyarként határozzák meg magukat. A mai nemzetközi zsidó szervezetek, ösztöndíjak, áttelepülési minták, izraeli kapcsolatok az új részazonosságok új világát hozzák létre. Persze elsősorban a fiatalabbak részére, s ez a világ tűnik dinamikusabbnak. Az sem jobb, vagy nemesebb mint a másik, de mindenesetre többféleképpen kap éltető folyadékot, mint a XIX–XX. századi be- és felolvadási mintákat ma is alapvető változások nélkül követni kívánók hazai világa.

Bejelentkezés
Bejelentkezés Bejelentkezés Facebook azonosítóval

Regisztrálok E-mail aktiválás Jelszóemlékeztető

Tisztelt Olvasó!

A nol.hu a továbbiakban archívumként működik, a tartalma nem frissül, és az egyes írások nem kommentelhetőek.

Mediaworks Hungary Zrt.