galéria megtekintése

Szinte lehetetlen áttörni az üvegplafont

Az írás a Népszabadság
2015. 05. 09. számában
jelent meg.


Palugyai István
Népszabadság

Az idén tizenhárman nyerték el a legnagyobb hazai tudományos elismerést, a Széchenyi-díjat, ám a listán csak egyetlen tudóshölgynek akadt hely. Ha az MTA rendes és levelező tagjai egy-egy napot kapnának a kalendáriumban, az év minden napjára jutna közülük valaki, ugyanis legfeljebb 365-en lehetnek, ám csupán 26 napon ünnepelhetnénk női akadémikust.

Idén mégis áttörés történt, az Akadémia legnagyobb kitüntetését, az először 1961-ben átadott Akadémiai Aranyérmet, a díj 55. birtokosaként, de e körben első női tudósként a magyar matematika különleges csillaga, T. Sós Vera, az MTA rendes tagja, a Rényi Alfréd Matematikai Kutató Intézet kutatóprofesszora kapta meg. Az öröm nagy, a gond régi, s a kérdések is azok, új és főleg hatékony megoldást azonban máig nem találni a női egyenjogúság elérésére a tudományban.

Christiane Nüsslein-Volhard, német genetikus beszédet mond a kiemelkedő tudósnőknek adományozott UNESCO-díj átvételekor, 2006-ban Párizsban
Christiane Nüsslein-Volhard, német genetikus beszédet mond a kiemelkedő tudósnőknek adományozott UNESCO-díj átvételekor, 2006-ban Párizsban
Jean Ayissi / AFP

Az idei felsőoktatási felvételi rangsorok persze, ahogy a korábbiak is, még teljesen más képet mutatnak, hiszen 58 ezernél is több lány mellett 47 ezer fiú jelentkezett az ősszel induló tanév képzéseire. A női túlsúly jellemző majdnem minden bölcsész és társadalomtudományi szakra, a jogász és művészeti szakokra, de az orvosi és egészségügyi kurzusokra, sőt a hajdan kizárólag férfiszakmának minősült állatorvosi képzésre is. A mérnök szakok közül a biológiával párosuló képzések, sőt még a műegyetemi építészmérnöki diploma iránt is nagyobb a lányok érdeklődése, ahogy hagyományosan több a pedagóguspályára készülő ifjú hölgy.

A legtöbb gazdálkodással összefüggő képzés is népszerűbb a nők között, de még a kémia alapszak is elnőiesedni látszik. A férfiaknak hagyományosan csak a fizika, matematika és informatika, meg a kemény mérnöki szakágak maradtak, ahol túlsúlyban érezhetik magukat. A friss diplomások között is 60 százalékos a nők aránya. Ha a PhD-fokozat megszerzését nézzük, a magyar nők már 2010-ben is csak egy hajszállal voltak lemaradva a férfiak mögött, hiszen 46 százalékban ők vették át a fokozatra jogosító papírt. Ez pedig azt jelenti, hogy tudományos csúcsok iránti versenyfutásban a startvonalnál régóta a női versenyzők vannak többségben.

 

Hazánkban a hetvenes évek végétől ért ötven százalék közelébe a diáklányok aránya a felsőoktatásban. És innen nézve még bántóbb a női akadémikusok és Széchenyi-díjas professzor asszonyok kis száma, hiszen életkorukat tekintve a szóba jöhető kutatónők akkoriban hagyták el az alma materüket. Hova tűnnek a női tudósok? A „drámai lecsúszás” a tudományos pályán a PhD megszerzését követően kezdődik. Ennek mértékére jellemző, hogy a tavaly megválasztott akadémiai doktorok között a hölgyek aránya még a 15 százalékot sem érte el, az Akadémia női tagjainak megoszlása pedig, mint láthattuk, 7 százalék körül jár, ahogy az egyetemi professzor asszonyoké is.

Nobel-díjas anya-lánya: Marie és Irene Curie
Nobel-díjas anya-lánya: Marie és Irene Curie
Wikipédia

De ugyanez látható a felsőoktatás csúcsain. A húsz állami egyetem közül csak egynek, a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetemnek van női rektora, a hét nem állami egyetemből egynek sincs, s a nagy magyar egyetemek élén soha nem volt női vezető. A tíz állami főiskolán három rektornő dolgozik, a 31 nem államin hat. Németországban szebb a kép, bár a női egyenjogúság a tudományban még itt is csak ábrándkép. Két éve a felsőoktatásban 54 női vezetőt számláltak össze, ami 14,5 százalékos arány. Az egyetemen kívüli kutatásban a vezető pozíciókban lévő nők aránya pedig csupán 13,5 százalék. Az összes professzor 21,3 százaléka volt nő, s a részesedésük az ottani fokozatrendszer szerint a fokozat emelkedésével fokozatosan csökkent 38 százalékról 16,5 százalékra.

Az akadály szinte láthatatlan.

A női kvóták és a nőket segítő programok (mint a Nők a Tudományban Egyesület által április végén megrendezett Lányok napja) ellenére a 2013-as adatok szerint az Európai Unióban az akadémiai pozíciók mindössze 11 százalékát töltötték be hölgyek. Ráadásul általában a kevésbé költségigényes helyeken több a női kutató, a legnagyobb kutatási ráfordításokat igénylő területeken mindenütt a férfiak tarolnak. Az üvegplafon szilárdan útját állja a nők érvényesülésének a hierarchia csúcsai felé menetelve. Rossz beidegződés, elavult tradíciók, gondolkodásunk hamis kliséi? Valószínűleg mindahány. Hányszor hallottuk, hogy ennek a művésznek, vagy annak a zseniális tudósnak az életműve hozzájárult civilizációnk fejlődéséhez. Nők esetében ritka az ilyen kitétel.

T. Sós Vera, az Akadémiai Aranyérem 55., de első női birtokosa
T. Sós Vera, az Akadémiai Aranyérem 55., de első női birtokosa
Koszticsák Szilárd / MTI

A női kreativitás negligálása társadalomtudósok szerint a XIX. század elejére vezethető vissza, amikor az arisztokráciát lelökni készülő polgárság egyes asszonyai ugyan felfedezték magukban a tehetséget, ám ezt nem tárták a nyilvánosság elé. Egyfajta hamis prüdéria tartotta a nőket fogságban, szégyenlősen elrejtve tudásukat. A polgárok ugyan a szabadságért harcoltak, a gyűlölt és sok vonatkozásban majmolt arisztokrácia irigyelt szabadságának azonban a nők esetében gátat szabtak. A XIX. században is elismerték például a matematikus Emmi Noether zsenialitását, csak éppen nem tartották nőiesnek.

Ezt a kreativitástól megfosztott nőiességképet a feltörekvő polgárság férfiuralma épp annak az ellentmondásnak a feloldására hozta létre, mely saját társadalmi háttérbe szorítottsága és a meglevő női tehetség között feszült. A női egyenjogúságért folytatott harc és a felsőoktatásba Európa nyugati részén az 1870-es évektől beengedett nők tömegei lassan aztán meghozták eredményüket.

Tulajdonképpen hivatalosan elismert női tudósok az antik idők és a XIX. század vége között szinte nem is léteztek. A 370–415 között Alexandriában dolgozó, messze földről diákokat vonzó Hüpatia a híres újplatonista iskolában rómaiaknak, keresztényeknek és zsidóknak tanított matematikát, filozófiát és csillagászatot. A hat éve készült Agora című filmben Rachel Weisz játszotta emlékezetesen az ottani antik kultúra megsemmisülésével együtt tragikus véget ért asszony szerepét, akit a keresztények szította lázadás során szerzetesek ölnek meg.

A tudós nők közül Marie Curie a legismertebb. Az egyetlen kétszeres Nobel-díjas nőnek abban a szerencsében is része volt, hogy megérte lánya, Irene Nobel-díját is. Páratlan karrier. Azóta sem sikerült megismételni. Nem véletlenül. Sokak szerint nincs olyan szakma, ahol a szakmai pályafutás sikere és a gyermekvállalás kibékíthetetlenebb volna, mint a tudományban. Nem azért, mert a kutatás – bizonyos területeken – kizárná az otthoni munkát, hanem mert a családi kötelezettségek mellett az értékelési szempontok alapján elvárt, publikációkban, szabadalmakban mért tudományos teljesítmény nehezebben teljesíthető, ami versenyhátrányt jelent a kutatási pénzek megszerzésében és a kinevezéseknél.

A vegyész akadémikus Hargittai Magdolnának részben egyszerűbb volt, mert férje, Hargittai István is kémikus, így, amikor gyermekeivel fél évre otthon maradt, nem kellett teljesen elszakadnia a szakmától. Ennek ellenére, amíg a csemeték kisebbek voltak, visszafogta magát, a kandidátusi fokozat megszerzése után csak akkor hajtott tovább, amikor az ifjoncok már gimnáziumba kerültek. Férje persze segített, bár, mint megjegyzi, már a szó is jelzi, e téren sincs egyenlőség. Fontos volt számára, hogy saját témája legyen, különben – hiszen ugyanazon tudományterületen kutattak – férje árnyékot vetett volna rá.

Most jelent meg New Yorkban az Oxford University Press kiadónál Women Scientists című könyve, melynek már készül a magyar fordítása, Nők a tudományban határok nélkül. Ebben mintegy hetven női természettudóssal készített interjút a világ 18 országából. A beszélgetésekből kiderült, a tudós házaspároknál nagy az esély, hogy a férfinak tulajdonítják a nő eredményeit is. Amerikában sokáig egyazon egyetemen nem is dolgozhatott férj és feleség. A nőnek ugyan némelykor megengedték, hogy dolgozzon, de csak fizetés és pozíció nélkül. Két Nobel-díjas hölgy is beszámolt róla, hogy csak a kitüntetés után kaphattak először fizetést, addig ingyen dolgoztak férjükkel.

Hargittai Magdolna úgy véli, a női tudósoknak ma is nehezebb célba érni, de nem lehetetlen. Könyvével épp az a célja, hogy példaképeket állítson a tudományos pályával kacérkodó lányok elé. – Akarni kell és nem szabad meghátrálni. Egy kis rámenősség sem árt, bár ezt a férfiaknál természetesnek vett tulajdonságot a nőknél negatívan ítélik meg. A könyvben is szereplő német Nobel-díjas Christiane Nüsslein-Volhard sokszor kisebb laboratóriumokat és kevesebb pénzt kapott, mint férfi kollégái, s egyszer azért nem léptették elő professzorrá, mert neki ott a férje, míg a rivális kollégának ugye el kell tartania a családját.

A jogi akadályok lebontása óta a női tudósok előmenetelénél már csak közvetett diszkrimináció tapasztalható. Igaz, a napokban az egyik jó nevű amerikai tudományos folyóirat, a PLOS ONE egyik lektora olyan ajánlást tett egy cikket beküldő két kutatónőnek, hogy vegyenek maguk mellé egy vagy két férfit a kézirat „izmosítása” céljából. A Twitteren végigszáguldott hír óriási felháborodást váltott ki, mire a kiadó gyorsan bocsánatkérésre kényszerült, a lektort meg kirúgták.

A professzori rang odaítélésénél szerepet játszó bizottságokban is túlnyomórészt férfiak ülnek, akik főleg férfiakra szavaznak. A különféle korrekciós mechanizmusok, díjak és programok ellenére a változás csigalassúságú. Az iránymutatásokból ugyanis hiányoznak a kötelezettségek. Ha nem teljesítik a női kvótát, annak többnyire semmilyen következménye nincs.

Van persze ennek egy másik oldala is, ami jó néhány éve az MTA-n belül is felmerült, amikor ott is javasolták a női kvóta bevezetését. Állítólag az egyik női akadémikus állt ki ez ellen, mondván, attól kezdve jogos lesz a gyanú, hogy aki bekerül, nem azért kerül be, mert arra érdemes, hanem mert nő. És valahol ez is egyfajta diszkrimináció. Az ellenzők szerint képviseleti rendszerekben persze ez rendjén való, de a tudomány értékalapon működik. A nők tudománybeli helyének problémája akkor fog megszűnni, ha nem akarják majd összeszámolni, hány nő és hány férfi dolgozik ezen vagy azon a helyen – mondta lapunknak egy másik női akadémikus.

Nemrég írtunk arról, hogy tudományos adatok sora szerint a legmagasabb és a legalacsonyabb képességűek közt több a férfi. Ennek okait folyamatosan kutatják, ám a finoman szólva is kényes terepen már többen is elbuktak. Köztük Lawrence Summers, a Harvard Egyetem korábbi elnöke, aki azt mondta: azért van kevesebb nő a tudomány felső köreiben, mert egyrészt a férfiak inkább hajlandóak vállalni az ilyen munkával járó elkötelezettséget, másrészt a férfiaknak jobb képességeik vannak. Harmadrészt azért hátráltató tényezőkként megemlítette a diszkriminációt és az eltérő nemi szerepeket. A beszéd óriási felháborodást keltett, és egy év múlva Summersnek távozni kellett elnöki posztjáról. Utána viszont – talán nem véletlenül – történetében első ízben a Harvardnak női elnöke lett.

Bejelentkezés
Bejelentkezés Bejelentkezés Facebook azonosítóval

Regisztrálok E-mail aktiválás Jelszóemlékeztető

Tisztelt Olvasó!

A nol.hu a továbbiakban archívumként működik, a tartalma nem frissül, és az egyes írások nem kommentelhetőek.

Mediaworks Hungary Zrt.