galéria megtekintése

Minden idők legnagyobb magyar tragédiája jöhet

Az írás a Népszabadság
2015. 06. 12. számában
jelent meg.


Szilvássy József, Pozsony
Népszabadság

Mindketten Budapestet, Prágát, Berlint, de New Yorkot is második otthonuknak tartják, mégis mindmáig szülővárosukban, a csallóközi Dunaszerdahelyen élnek. Erről is beszélgettünk Németh Ilonával és Szigeti Lászlóval.

MAGAZIN: Beszélgetésünk után útra kelnek a csallóközi Dunaszerdahelyről. Németh Ilona egyik csehországi installációjának megépítésére, Szigeti László egy pesti színházba. Tekinthető ez egyfajta jelképnek?

NÉMETH ILONA: Inkább szükségszerűség ez.

Számomra a kisvárosi lét az állandó úton levés kényszerét is jelenti, de az ezzel járó flexibilitás nyitottabbá teheti az embert.

Nekem nem távolság autóval Pestre, Prágába, Bécsbe utazni, de még Berlinbe sem, amely Európa egyik kulturális fővárosává vált mára. Nemrég a velencei biennálén jártam, ott is otthon érzem magam. Ha van kiállítás, kulturális esemény, amelyet érzésem szerint nem hagyhatok ki, elmegyek. Gyakran magam vezetek. Ilyenkor jutnak eszembe ötletek, végiggondolom a tanítást vagy a kiállításokat. Az elmúlt három évben nagyjából 130 ezer kilométert vezettem.

 

SZIGETI LÁSZLÓ: Így van: mozgás nélkül nincs megismerés. A fizikális és szellemi barangolás része a munkának, amely elviselhetővé teszi az életet. A nyitott és a zárkózott embertípus is a munka, a cselekvés reményébe kapaszkodik. Csak a végzetszerűség elfogadásában különböznek. A nyitott mentalitás tudatosan ellenáll a végzetnek, önkorrekciókkal halad előre, a zárkózó hajlamosabb megadni magát, saját hibáit másokra vetíteni. Nem mindegy, hogy egy társadalomban melyik mentális típus van többségben. Ha e két modell bármelyikében legyengül az önkorlátozás képessége, fokozódik a társadalmi megosztottság érzete, kiéleződnek az ideológiai, világnézeti, vallási, faji, nyelvi és szociális különbségek. Ahol viszont inkább ember-, csak másodlagosan eszményközpontú a társadalom, ott a tapasztalat ritkán engedi a politikai hatalom csúcsain érvényesíteni a csőcselék szellemiségét. Ahol mégis, ott oda Buda.

Fotó: Somogyi Tibor

MAGAZIN: Tudom, hogy a magyar mellett a csehszlovákiai és a közép-európai identitást is meghatározónak érzik.

NÉMETH ILONA: Fiatalkoromtól jártam Pestre, Pozsonyba, de Prágába és Brünnbe is színházba, kiállításokra, Lacival együtt is. A természetes magyar azonosságtudatom mellett otthonosságérzet alakult ki bennem nemcsak a szlovák, hanem a cseh kultúrában is, amelyet sosem tekintettem idegennek. Egyébként Varsóban is érzem a kulturális összetartozást. Minél több időt töltöttem távol ösztöndíjasként vagy kiállító művészként, annál inkább körvonalazódott és erősödött bennem közép-európai identitásom.

SZIGETI LÁSZLÓ: 1989 óta a posztkommunista nemzetállamok lehetőségek és kényszerek metszéspontjain léteznek, és kételyekkel szemlélik, ahogy Kelet-Közép-Európában is képlékenyebbé váltak az identitások. Térségünkben jelenleg három igazi kihívást érzékelek: az objektív nemzeti és európai emlékezetkultúra szerepének tudatosítását, a társadalom innovációs képességének fejlesztését, és a méltányos szociális létezéshez szükséges személyre szabott minimumpénz garanciáinak megteremtését.

Ezekhez egyedül a nyitott, tudásalapú oktatási intézményrendszeren át vezet út, amelytől az orbáni oktatáspolitika tudatosan elzárja a fiatalokat.

Tervük minden idők legnagyobb magyar tragédiájához vezethet.

MAGAZIN: Rendszerváltók voltak. Nem éreztek késztetést a politikai karrierre?

NÉMETH ILONA: 1990 elején abban bíztam, hogy politikai, gazdasági és társadalmi értelemben is egy csapásra minden a helyére kerül, mindenki azzal fog foglalkozni, amihez ért. A politikusok is professzionalizálódnak, és kellő műveltséggel, szakmai és morális felkészüléssel bírnak majd. Biztosra vettem, hogy az én dolgom az alkotás és a klasszikus értelmiségi szerepvállalás, amelynek során közéleti kérdésekről is véleményt nyilvánítok, ha szükségesnek látom.

Persze gyorsan bebizonyosodott, hogy ez naiv elképzelés volt.

Az aktuálpolitika rátelepedett személyes és közösségi életünkre egyaránt, s nem engedi megfelelően látni felbolydult világunk egyetemes gondjait, a társadalmi egyenlőtlenségeket, a politikai rendszerek válságát, a természetrombolást, a fogyasztói társadalom egoizmusát, a tömeges menekültáradatot, az általános elbizonytalanodást. Az ukrán–orosz háború jól mutatja e válság mélységeit és borzalmait.

Fotó: Somogyi Tibor

SZIGETI LÁSZLÓ: Valóban rendszerváltó politikus voltam, de már a kezdetektől idegenkedtem a politikusi pályától. Ráadásul Václav Havel eszményét, hogy az állam és intézményei etikai fundamentummal rendelkezzenek, oly gyorsan marginalizálták a hatalommegosztás és a társadalmi igazságosság elvét relativizáló, új politikai és gazdasági elitek, hogy az végleg kedvemet szegte. A posztkommunista demokráciák máig nem egyértelműsítették, hogy szociális hitvallás nélkül sem az állam, sem a társadalom, sem az egyház nem azonos önmagával, legfeljebb önmaga torzulatával. Szociális hitvallás nélkül a nemzet is csak délibáb, legfeljebb arra jó, hogy kirekesszen szegényt, romát, minden másságot, a gyaur magyart is.

MAGAZIN: A szlovákiai magyarok között is szép számmal akadnak orbánisták és Jobbik-szimpatizánsok.

NÉMETH ILONA: A szlovákiai magyar közösségre is rátelepszik az anyaországi politikai megosztottság, noha

ránk nem annyira jellemző a nyájszellem, a főkolompos kritikátlan követése.

Oktatóként igazolhatom, hogy nálunk az államhatalomtól ténylegesen független, autonóm az egyetem. Itt a rektorokat sem fosztották meg szuverenitásuktól, nem tették őket nevetség tárgyává, nem ültettek politikai komisszárokat a nyakukra. Egyetértek Lacival, ha valamiért, oktatáspolitikája miatt társadalmi katasztrófába sodródik Magyarország. Szlovákia polgárai olykor számomra is meglepően felnőttként döntenek. A tavalyi államfőválasztáson agresszív kampánya ellenére nem Robert Fico, hanem egy civil, Andrej Kiska győzött.

SZIGETI LÁSZLÓ: De Kiska sem lesz képes a kollektív tudatalatti egoizmusát ellensúlyozni. A demokráciában jóval több beruházás került a nyelvileg színtiszta szlovák régiókba, mint azokba, amelyekben cigányokkal, ruszinokkal vagy magyarokkal él együtt az ugyanúgy elszegényedett szlovák többség. A nemzetállam a sajátjai vonatkozásában sem egyenlőségpárti.

Németh Ilona

SZÜLETETT: 1963. január 28-án, Dunaszerdahelyen.

FOGLALKOZÁSA: képzőművész, illusztrátor, egyetemi tanár. Már első egyéni kiállításán installációval jelentkezett. Kompozícióit építészeti elemekkel, műszaki megoldásokkal, multimedialitással gazdagítja. Kiállításai voltak szerte Európában és az Egyesült Államokban is.

MAGAZIN: Ebben a felbolydult világban milyen szerepe lehet az általuk képviselt minőségi vagy magas kultúrának?

SZIGETI LÁSZLÓ: A kommunista rezsim a magaskultúrával, kivált a kortárs művészetekkel és a baloldalinak minősíthető hagyománnyal igyekezett azonosítani a kultúra fogalmát, mert kizárólag a jelenre akart büszke lenni. És tagadhatatlan, hogy ebben szocializálódtam, a magaskultúra iránti vonzalmam tett azzá, ami ma kiadóként vagyok. Nem véletlen, hogy amikor 1991-ben elkezdtem, a könyvkiadást népszolgálatnak tartottam, közügynek, mert értéket, tudásanyagot közvetít, befogadóbbá teszi az olvasót, nemesíti a polgári lelket. Azóta többször lelepleződött ez a naivitásom, s indulatból nemegyszer hittem tévesen, hogy a tudás és a műveltség mint a felemelkedés eszköze a felvilágosodás egyik legnagyobb tévhite volt.

Napjainkban sem az állam, sem a fogyasztói igényeket formáló piac számára nem tét a magaskultúra.

A fogyasztói társadalom fölülírta a minőség kategóriáit. Azért a magyar könyvkiadás minőségi könyvekből mindmáig szépen teljesít. A gyermekirodalom virágzik, a tudományos könyvkiadás hervad, az ocsú gyarapszik. A szakmában dolgozók zöme kedves ember, s nem azok miatt gyengült a szakmai szolidaritás ereje, akiket fölöttébb becsülök. Az antikvitás óta a forma és a mérték szimbiózisa őrzi bennünk az emberséget, a térségi új kapitalizmus azonban a könyvszakmában is kikezdte ezt ez elvet.

Fotó: Somogyi Tibor

NÉMETH ILONA: Egykor a tanító, a jegyző és a pap véleményének súlya volt, ez számított viszonyítási alapnak kulturális és morális kérdésekben. Ma a kultúra, az oktatás egyértelműen a társadalom peremére került. Ebből következően hiányzik az iránytű a társadalom egésze számára. Ez az értékvesztés általános jelenség, persze vannak jobb sorsú régiók, itt Európában is, elég, ha Skandináviára gondolunk, a finn kulturális politika példaadó lehetne egész Európa számára, akár az oktatási rendszerükre, akár a művészek támogatási rendszerére gondolunk.

Szigeti László

 

SZÜLETETT: 1949. május 26-án, Dunaszerdahelyen.

FOGLALKOZÁSA: író, publicista, szerkesztő, kiadóigazgató. 1991-ben Grendel Lajossal megalapította a Kalligram Kiadót, Kelet-Közép-Európa egyik legrangosabb szellemi műhelyét. Főbb művei: Zsebcselek (interjú Hraballal), Párbeszédkísérlet (interjú Mészöly Miklóssal), Kentaurbeszéd.

MAGAZIN: Térjünk vissza Dunaszerdahelyre. Mindketten itt születtek, azóta itt az állandó lakhelyük.

SZIGETI LÁSZLÓ: Ez az egykori porfészek ma a fogyasztói társadalom csicsás kirakata, közösségi ideológiáját leginkább a magyar kispolgár hívságának és óvatosan fajelvű nacionalizmusának keretei határozzák meg, számomra mégis a világ közepe.

NÉMETH ILONA: Miután folyton úton vagyok, a város életébe nem igazán tudok bekapcsolódni, de szerintem nincs is rá igény, senki sem lehet próféta a saját hazájában. Otthon dolgozom, sok munkámat helyi szakemberek segítségével valósítom meg, ezzel együtt is Dunaszerdahely nekem leginkább a családot és néhány barátot jelenti.

Bejelentkezés
Bejelentkezés Bejelentkezés Facebook azonosítóval

Regisztrálok E-mail aktiválás Jelszóemlékeztető

Tisztelt Olvasó!

A nol.hu a továbbiakban archívumként működik, a tartalma nem frissül, és az egyes írások nem kommentelhetőek.

Mediaworks Hungary Zrt.