galéria megtekintése

Élő halott

5 komment


Révész Sándor

Ismerik? Megkérdezik a publicistát: ­Mondja, maga mindenhez ért? Mire ő: Mindenhez is! A recenzens némi irigységgel a tollában ismeri el, hogy ez a válasz Lengyel ­László eseté­ben nem állna nagyon távol az igaz­ságtól.

„Magyarország halott ország, ha a világ közepe. Ha hiszi, hogy körülötte forognak a többiek." Ez a nyitó tézis. A könyv a feltámadásra váró Magyarország halálának a története. Meg a fájdalmas, de eleven világé, amelyről a halott azt hiszi, hogy ő a hivatott orvosa. Lengyel könyvei a legkönnyebben olvasható nehéz olvasmányok. Súlyos tényektől, tézisektől, hosszan tekeredő és messze érő gondolatmenetektől sűrűek, de etetik magukat, és nem fekszik meg a gyomrunkat. Nagyon dinamikus, szép, sodró erejű szövegek a Lengyeléi, jó velük haladni, nehéz belőlük kiszállni. Ez a könyv is ilyen. Bízvást Lengyel-sajátosságnak mondhatjuk, hogy ennyire ténygazdag könyv ennyire szubjektív, ennyire szubjektív könyv ennyire ténygazdag; ennyire értelemgazdag könyv ennyire érzelmes, ennyire érzelmes könyv ennyire értelemgazdag.

A kötet Magyarországgal kezdődik és végződik, a két magyar rész között pedig bejárjuk a nagyvilágot térben és időben. Visszamegyünk alaptendenciák gyökereit nyomozva Jacques Le Goff-fal Európa születéséig, előrenézünk a jelenben ható tendenciák következményeit rettegve 2050-ig, amikor Európában tíz emberből három, Japánban, Dél-Koreában pedig már négy hatvanévesnél idősebb lesz, és tele lesz a világ olyan irdatlan metropolisokkal, amelyekben több magyarországnyi drámaian szegény és reménytelen ember él, és nézi közvetlen közelről, mily csodásan szolgálja, szórakoztatja és kényezteti a város a nála szerencsésebbeket.

Az ebből adódó félelmetes feszültségek kisülését jobb, ha el sem képzeljük.

 

Lengyel hosszan elidőz a jelen világtörténelmének sarokpontjain. Lenyűgöző olvasottság birtokában éppoly markáns, mint amilyen árnyalt képet ad Görögországról, Németországról, Törökországról, Lengyelországról, Romániáról, Oroszországról, az arab, a mediterrán, az európai, az amerikai, a távol-keleti régióról.

Lengyel éppoly mohón olvas, mint ír, a könyve voltaképp olvasónaplóra ráépített elemzőkönyv, melynek szerzője nagyon határozottan tudni véli, hol tévesztettünk utat: a század első évtizedében. Az elején a nagy politikai tömbök az egymás elleni totális harc keretében letértek a fenntartható fejlődés útjáról, a század derekán az ország érdekeit a hatalmi érdekei alá rendelő kormánytábor és ellenzéki tábor elpusztította mindennek a hitelét, ami alternatívát jelenthetett volna azzal szemben, ami 2010-ben elérkezett, és azóta itt van.

Lengyelnek ebben igaza van. Amiben szerintem nincs neki, az a korábbi időszak megítélése. Naiv aranykormítoszok terjesztése persze az ő gondolkodásának minőségével nem fér össze, de valamilyen relatív és árnyalt aranykormítoszt mégiscsak terjeszt a múlt század utolsó évtizedeiről. Azt írja, hogy a nyolcvanas években a párton belüli reformértelmiséget nem választotta el „igazi választóvonal" az ellenzéki értelmiségtől, s „egészen 1989 őszéig a párt reformereinek hitelességét komolyan senki nem vonta kétségbe". Ez igaz az ellenzék egy részére, mondjuk, Bauer Tamásra vagy Vásárhelyi Miklósra, de biztosan nem igaz az ellenzék jelentős részére, mondjuk, Solt Ottiliára, Kenedi Jánosra, Demszky Gáborra, Eörsi Istvánra, Zsille Zoltánra, Kőszeg Ferencre.

Az meg végképp nem áll, hogy „a nyolcvanas évek elejétől a kilencvenes évek végéig volt egy szakmai konszenzus, és mindig ki lehetett alakítani a politikus többséget... a magyar reformok mellett". Kádár utolsó évei, a Grósz-éra, a Bokros-csomag brutális elutasítása a kormány belső és külső ellenzéke részéről egyáltalán nem ezt mutatták. De az Antall–Boross-kormány évei sem.

Lengyel egybefogja az első két ciklust, mint a racionális építkezés termékeny időszakát, holott ez a kettő nem rokonságban, hanem éles ellentétben állt egymással. Az Antall-korszakot nem a Kupa-program reprezentálja, hanem annak elszabotálása, Rabár, Kupa, Surányi elüldözése. Az sem igaz, hogy az akkori elvadult politikai és világnézeti harcok csupán az értelmiség szűk körét izgatták. Éppenhogy akkor alapozták meg azt a naconalista, hungarocentrikus „ptolemaioszi világképet", amelybe Magyarország 2010 után belehalt.

Lengyel szépirodalmi műveltsége és szépírási képessége is imponáló, csak ellilul tőle a sok oldalból néhány, amikor a szöveg túlságosan emelkedett lesz ahhoz, hogy racionálisan fogható maradjon. De ezt igazán ki lehet bírni. Lengyel tömérdek verset ismer, és szeret versidézetekkel nyitni és zárni. Gyanítom, hogy sok esetben csak ő tudja, miért pont azt idézi, amit, miért pont ott, ahol, de nem baj. Jó versek jó sorai még nem ártottak senkinek.

Bejelentkezés
Bejelentkezés Bejelentkezés Facebook azonosítóval

Regisztrálok E-mail aktiválás Jelszóemlékeztető

Tisztelt Olvasó!

A nol.hu a továbbiakban archívumként működik, a tartalma nem frissül, és az egyes írások nem kommentelhetőek.

Mediaworks Hungary Zrt.