galéria megtekintése

A magyar, akit Mengelének hittek

6 komment


Miklós Gábor

Az Erzsébet körút 23. alatt immáron hat éve tábla jelzi, hogy itt lakott élete első éveiben Lénárd Sándor író. Sok könyve olvasható magyarul is, mégis alig tudunk róla valamit. A legtöbben legfeljebb annyit: ő volt az az ember, aki latinra fordította a Micimackót.

Tavaly jelent meg a Mozgó Világ folyóiratban Spiró György új drámája, a Helló, doktor Mengele! A színműnek volt egy felolvasószínpadi előadása, és bemutatta Szatmárnémetiben az ottani Északi Színház Harag György Társulata: az idén is volt néhány előadás a romániai magyar színházban.

Spiró tudni véli, darabjáért azért nem kapkodnak a teátrumok, mert túl sok szereplőt igényel, ugyanakkor nincs benne „központi hős".

A főszereplő, Lénárd Sándor csak egyetlen ­alkalommal jelenik meg a darabban, igaz, hogy az a dial­ógus rengeteget mond el róla és történetéről. Lénárd Sándor valódi közép-európai intellektuális kalandor.

 

Kalandor annyiban, hogy a szellemi világ szinte valamennyi területén felbukkant, és ott érvényes alkotásokat hozott létre. Egyszerre volt világhíres és ismeretlen, ahogyan ma is az. Végeztem környezetemben egy röpke kutatást, és

senkinek sem volt ismerős a neve, holott ötven éve szinte folyamatosan jelennek meg a könyvei.

Lénárd budapesti, asszimilált, nagypolgári zsidó család fia volt, aki anyagi és szellemi jólétben nevelkedett, alkalma volt sokféle tehetség kifejlesztésére. Irodalmi, zenei és képzőművészeti talentum volt. Sokak szerint orvosnak is kiváló, bár akad olyan visszaemlékező, aki azt vallja, doktornak csapnivaló volt. Az otthonról hozott soknyelvűség érzékennyé tette a nyelvek és a kultúrák iránt. Ismerősei ámulva emlegették, hogy egy barátjával folyékonyan társalgott latinul.

Gálffi László színművész disszertációt írt róla, filmet is forgatott az anyagból, a műveiből pedig műsort állított össze. Írása megtalálható az interneten. Gálffi elmondta, spirituális kötelék fűzi Lénárdhoz: az ő nagyapja is hasonló utat járt be, és Dél-Amerikában tűnt el a család szeme elől. Gálffi filmje Lénárdot illetően megkerülhetetlen forrás. Brazíliában készített interjúiban megszólaltatta Lénárd olasz feleségét, barátait, ismerőit, csodálóit, akiknek elbeszéléséből kirajzolódnak ennek a különös embernek a vonásai. Kivált életének utolsó, brazíliai éveiről tudunk meg sokat ebből a gyűjtésből.

Lénárd már nyolcéves korától Bécsben élt. Ott érettségizett, orvosegyetemre járt, de nem doktorált le. A nácik elől Olaszországba utazott, de ott is illegalitásba kényszerült. Egész életében írt. Verseket németül (Thomas Mann is tehetségesnek mondta az egyik kötetét), olaszul prózát, de néha magyarul is publikált. A római konyha címen írt kultúrtörténeti szakácskönyvet – ezt éppen olaszul. Poliglott volt, rengeteg nyelvből fordított, tolmácsolt. Sokáig ebből a tudásából, készségéből élt. Részt vett a náciellenes ellenállásban, brit katonákat bújtatott a megszállt Rómában, ahol neki is rejtőzködnie kellett.

A háborút követően újra megnősült, mivel ekkor sikerült elválnia német feleségétől. Ezekben az években rengeteget dolgozott és sokat nyomorgott. Egyebek között az Itáliában elesett amerikai katonák kihantolásában vett részt patológus szakértőként. Sok magyar alkotóval ismerkedett meg, akik a Római Magyar Akadémián voltak ösztöndíjasok. Hívták haza, de ehhez nem volt nagy kedve.

Lénárd Sándor Budapesten született, és Brazíliában, a világ végi Dona Emmában halt meg
Lénárd Sándor Budapesten született, és Brazíliában, a világ végi Dona Emmában halt meg

Andriettával, olasz feleségével és második fiával azért emigráltak Brazíliába 1951-ben, mert Lénárd félt az európai atomháborútól. Új hazájában is sok mindennel foglalkozott: volt ólombányában felcser, szinkrontolmács, temérdek más. Ott azzal szerzett országos hírnevet, hogy 1956-ban megnyerte a brazil televízió A határ a csillagos ég címmel futó vetélkedőjét. Johann Sebastian Bach életét és munkásságát választotta témául, s nem volt kérdés, amire ne tudott volna bravúrosan válaszolni. Az így nyert 2500 dollárból vett egy patikát a világ végén, Dona Emmában. A dzsungel szélére költözött, ott is halt meg 1972-ben. Világhíres akkor lett, amikor közzétette Milne Micimackójának latin fordítását. Saját költségen nyomatta ki kétszáz példányban – a mai napig tanítanak belőle, Magyarországon is. Rengeteget fordított és levelezett, naponta akár három-négy levelet is elküldött a legkülönbözőbb országokba.

Lénárd ugyanabból a hazai társadalmi közegből származik, mint sok más világraszóló magyar tehetség, a Nobel-díjas természettudósok és a világhírű írók, mint Arthur Koestler. Persze őbelőle hiányzott Koestler politikai elkötelezettsége, elszántsága. Ő nem a politika, a történelem,

inkább a humanista szellem kalandora volt. Annak is meglehetősen passzív.

Spiró darabjából kiderül, hogy ezzel az akkor hasznavehetetlen tehetséggel képtelenek voltak bármit is kezdeni a kisebb-nagyobb hatalmak, a titkosszolgálatok és a jó barátok is. Viszont tökéletesen alkalmas volt arra, hogy bárki megrágalmazza. Nincs ugyanis gyanúsabb dolog az ártalmatlan zsenialitásnál. Ma talán azt állítanák róla, hogy földönkívüli.

Spiró György azért írt drámát a különös sorsú magyarról, mert megérintette az őt ért rágalom

– Hogyan szerzett tudomást Lénárd létezéséről?

– Kardos G. Györgytől hallottam először Lénárdról, és akkoriban (a hetvenes évek elejéről van szó) elolvastam a magyarul hozzáférhető műveit, elsősorban az Egy nap a láthatatlan házban című könyvet. Kardos G. mesélt ennek az embernek az elképesztő történetéről és arról is, hogy megvádolták: voltaképpen ő Mengele. (Ez lett Spiró György Helló, doktor Mengele című darabjának fő témája. – A szerk.) Kardos személyesen nem ismerte, viszont levelező kapcsolatban volt vele, mivel ő fordította németre az Avraham Bogatir hét napja című regényét. Fél évig kutattam Lénárd Sándor életét a darabhoz, utánanéztem minden elérhető életrajzi adatnak, a vele kapcsolatba kerülő személyeknek. A darabban harmincnál több szereplő van, és egy kivételével mind valós nevén szerepel. Egyetlenegynek adtam álnevet. Ő a besúgó, Tiberio. Azért döntöttem így, mivel nem volt bizonyítható, hogy valóban ő volt a besúgó, ahogy gondoltam a megírás idején. A többiek is valós személyek, például Erich Erdstein, az osztrák születésű szerző (állítólag brazil rendőrügynök), aki feldobta a tébolyult ötletet, hogy Lénárd azonos Mengelével. Ez az Erdstein tíz évvel volt fiatalabb Lénárdnál, maga is bécsi, zsidó származású, hasonló úton jutott el Dél-Amerikába, mint az író. Soha nem találkozott Lénárddal, csak hallott róla. Jellemző, hogy miután sokszorosan megcáfolták a rágalmait, 1978-ban egy könyvben újra előállt azzal, hogy Lénárd, aki akkor már hat éve halott volt, azonos Mengelével.

– Miért érintette meg ez a rágalomsztori?

– Sokszor felbukkant már az irodalomban, hogy valakit alaptalanul be lehet mocskolni, le lehet járatni, tönkre lehet tenni. Gondoljunk csak Heinrich Böll regényére, a Katharina Blum elvesztett tisztességére, amelyből színmű is készült. Az összes titkosszolgálat él ezekkel a módszerekkel. De az ennyire szélsőséges eset ritka.

– Mit gondol Lénárdról?

– Sokoldalú lángész volt. Tucatnyi nyelven beszélt. Orvos, író, műfordító, zenész egyszerre, indián nyelveket is tanulmányozott, értett a botanikához, és ő volt az első természetvédők egyike. Nagyszerűen fordított, remekül írt, kitűnően rajzolt. Nyolcéves korában költöztek el Magyarországról, de a magyarnyelv-tudása nem csorbult. Világhírű ember volt már az éle­tében, belekerült a magyar és a német irodalomba egyaránt. A képességeiről meggyőződhettem, amikor a Petőfi Irodalmi Múzeumban belenézhettem a levelezésébe. Fejből ismerte a világirodalmat, eredeti nyelveken idézett az olvasmányaiból. Nem volt könyvtára a dzsungel szélén épített házikóban, mindent tudott kívülről. Rájött, hogy mai, élvezetes mesét kell a gyerek kezébe adni, ha latinul akarják tanítani, nem pedig a nehéz ókori szerzőket: ezért bíbelődött a Micimackó latin fordításával. 250 ezer példányban adták ki, a New York Times bestsellerlistáján hosszasan szerepelt. Eredetileg néhány száz példányban nyomatta ki, és ajándékként postázta a barátainak.

– Van sejtése arról, milyen volt a magánéletben?

– Azt hiszem, nem volt könnyű ember, a humora fájdalmas sebeket okozhatott. A Petőfi Irodalmi Múzeumban olvastam a levelezését Szerb Antalnéval, aki az írásai alapján láthatólag beleszeretett, és ki is utazott hozzá Charlestonba, ahol Lénárd akkoriban tanított, hogy hazahozza. Lénárd azonban nem akart visszajönni sem Magyarországra, sem Európába. Szerb Klára mindent előkészített a számára, lakás, állás, egyetemi katedra várta volna, sőt, állampolgárság, ami neki sose volt sehol. Házasság nem lett a kapcsolatból, de a levelezés megmaradt, és megmaradtak Lénárd művei, amelyek megírására Szerb Antalné beszélte rá.

Bejelentkezés
Bejelentkezés Bejelentkezés Facebook azonosítóval

Regisztrálok E-mail aktiválás Jelszóemlékeztető

Tisztelt Olvasó!

A nol.hu a továbbiakban archívumként működik, a tartalma nem frissül, és az egyes írások nem kommentelhetőek.

Mediaworks Hungary Zrt.