galéria megtekintése

Moszkva vagy Brüsszel mellett köt ki Kompország?

Az írás a Népszabadság
2014. 10. 22. számában
jelent meg.

Végel László
Népszabadság

Vlagyimir Vlagyimirovics Putyin belgrádi látogatásakor óhatatlanul eszembe jutott Ady Endre gondolata a Keletről Nyugatra tartó, de szívesen visszamászkáló Magyarországról. Úgy tűnik, Szerbia is ezen országok közé tartozik, ami végső fokon derűlátó megállapítás, hiszen mégiscsak jobb, mint ha végérvényesen Keleten kötne ki.

Az oda-vissza csatangolás végigvonul Szerbia történetén, nyomai fellelhetők a titói Jugoszláviában is, olyannyira, hogy a kommunistákban lappangott ez a dilemma. Tito látványosan próbálta elkendőzni a tényeket, mondván, hogy nem tartozunk se ide, se oda, hanem a tömbön kívüli harmadik világba, amelyből azonban végül is egy felemás doktrína lett, miután a dilemmák maradtak.

Szlobodan Milosevics a keleti szelekben bízott, mintha csak sejtette volna, hogy a nyugati vihar lesz a veszte! Erélyes keleti nyitással, vagyis az oroszokkal meg Kínával kötendő barátság ápolásával próbálta eldönteni a vitát, és ebben egy évtizeden át támogatta a szerb társadalom többsége. A nemzeti önbecsülés és érdek fontosságáért szállt síkra, arra esküdött, hogy Szerbia nem fog hajlongani Brüsszel előtt, azt hangoztatta, hogy a dekadens, liberális Európával szemben álló, gazdaságilag fellendülő Kelet jelenti a követendő példát. Ezek a választási szólamok felébresztették a tömegek nemzeti büszkeségét, minek köszönhetően egypár alkalommal a választópolgárok 70-90 százaléka rá szavazott.

Alekszandar Vucsics Putyint fogadja Belgrádban
Alekszandar Vucsics Putyint fogadja Belgrádban
Marko Djurica / Reuters

 

Az ellenzék ezzel szemben egyértelműen az EU-csatlakozás mellett érvelt. Nagy kérdés, hogy Milosevics bukását az idézte-e elő, hogy nem tudta megvalósítani saját programját, és egymás után vesztette el a háborúkat, vagy pedig az ellenzék eurointegrációs projektje.

2000 októbere, vagyis Milosevics bukása után Szerbia lakosságának nagy többsége egyszeriben az EU-pártiságra szavazott. Idővel azonban a többség fogyatkozni kezdett, mivelhogy a nemzeti érdek és az európai csatlakozás szempontjait nem sikerült összehangolni. A Borisz Tadics vezette Demokrata Párt az „Európa is – Koszovó is” jelszóval került hatalomra. Ahogyan a jelszó hitelét vesztette, úgy csökkent a párt befolyása, ami végül is hatalomvesztéshez vezetett. Helyébe lépett a majdnem kétharmados többséggel rendelkező Szerb Haladó Párt,

amelynek vezetője, Alekszandar Vucsics immár nem Koszovót helyezte előtérbe, hanem új jelszót fogalmazott meg: „Európa is – Oroszország is”. A program vonzerejének köszönve a lakosság többsége elnézte a Koszovó kérdésében Brüsszelnek tett engedményeket, amelyekre az előző kormány nem volt hajlandó.

Rövid idő alatt azonban kiderült, hogy az „Európa is – Oroszország is” jelszó veszít az értékéből. Ehhez jelentős mértékben hozzájárult a Szerbiát válaszút elé állító ukrán válság. Bár a brüsszeli diplomácia tapintatosan viselkedik, az Oroszország elleni szankciók legalább részben Szerbiát is kötelezik. A haladók, a szocialisták és a VMSZ kormánya nevében Vucsics kormányfő bejelentette, hogy erre semmi áron sem hajlandó, annak ellenére, hogy a többi tagjelölt ország ezt megtette. Az akadályok közé tartozik még a Déli Áramlat ügye is, a szerb olajipar felvásárlásával ugyanis Szerbia sokkal jobban ki van szolgáltatva az oroszoknak, mint a vele szomszédos országok.

Vlagyimir Putyin belgrádi látogatása során kiderült, hogy az orosz befolyás erősödése nemcsak a gázzal és az olajjal magyarázható, hanem a kelet-közép-európai társadalmak szerkezetével és hagyományával is, tehát nemcsak a politikusok, a politikai pártok propagandájáról szól, hanem az autoriter hagyományokkal rendelkező néptömegek elvárásáról is. Az, hogy a jelenlegi szerb kormányzati körök az „EU is – Oroszország is” jelszót tűzik zászlajukra (ilyesmi a szlovénoknak, illetve a horvátoknak eszükbe sem jutott) arról szól, hogy ezeknek a társadalmi elvárásoknak kénytelenek megfelelni.

Tegyük fel, hogy a jelenlegi kormányzat őszintén kívánja az uniós csatlakozást, ám nagy kérdés, hogy lesz-e erre ereje, mindazok ellenére, hogy közel kétharmados többséggel rendelkezik. Nagy kérdés tehát, hogy a Putyin-féle illiberális demokrácia csak néhány politikus fejében fogant meg, vagy pedig összhangban van a tekintélyelvű társadalom elvárásával? Ez utóbbiról tanúskodik többek között, hogy az ukrán válság kitörése után, tehát a kényszerű döntéshelyzetben csökkent a csatlakozást támogatók aránya, s közvélemény-kutatók szerint továbbra is csökkenni fog.

Ugyanakkor Putyin látogatása heves érzelmi azonosulást váltott ki, és kétség nem fér hozzá, hogy Putyin a jelenleg legnépszerűbb politikus Szerbiában. A polgárokat cseppet sem zavarta a tény, hanem magától értődőnek tartották, hogy habár Belgrád felszabadulásának napja október 20-a, a nagy pompával megrendezett katonai parádét áthelyezték október 16-ra, mivel Vlagyimir Putyinnak október 20-án más elfoglaltsága akadt. A díszfelvonulás és Putyin jelenléte egyaránt gerjesztette a hazafias és a nemzeti érzelmeket. Még azok a polgárok is, akik bírálják a kormányt, erélyesen elutasítják a hadsereg vagy a katonai parádé, esetleg Putyin bírálatát.

Marko Djurica / Reuters

Ugyanakkor azonban fellelhetők bizonyos sokatmondó különbségek is, elsősorban az antifasizmus értelmezésében. Milosevics bukása után hatalomra kerülő ellenzéki pártok nem ünnepelték Belgrád felszabadulásának évfordulóját. Ez a hagyomány homályba veszett. A szerb kormánypártok, a parlamentben megszavazott törvény szerint a partizánok és a kommunisták, egyaránt antifasiszták. Ezzel párhuzamosan utcanév-változtatásra került sor. A kommunista tábornokokról elnevezett utcákat főleg a szerb királyi dinasztia tagjairól keresztelték át. Tito nevének írmagja sem maradt.

A szerb „szoborforradalom” radikális volt, a partizán emlékműveket elhanyagolták, majd eltüntették. Ugyanakkor „kegyvesztettek” lettek a Belgrádot felszabadító szovjet kommunista tábornokok is, amit Medvegyev belgrádi látogatásaikor, 2009-ben szóvá is tett. A történelem meghamisítása mindig kellemetlen, jelentette ki a szerbiai képviselőházban, mire a városi vezetőség pótvizsgázott, a szovjet kommunista tábornokokról új utcákat neveztek el, de a szerb kommunista tábornokok szóba sem jöhettek. Kezdődtek a csetnikeket rehabilitáló perek.

Putyin belgrádi látogatásakor ez a zűrzavar teljes egészében a felszínre buggyant. Mivel a szerb parlament megszavazta, hogy a csetnikek is antifasiszták. A csetnikpártiak elvárták volna, hogy a belgrádi katonai parádén is szóhoz jussanak. A kormánynak ezt nehéz volt elfogadni, mivel 1944. október 20-án a csetnikeket a Vörös Hadsereg katonái mint kollaboránsokat elfogták, letartóztatták és kiszolgáltatták Tito partizánjainak. Ezért a csetnikek nem kaptak szerepet a katonai parádén, amelyen Putyin volt a díszvendég, ám az antifasizmus sem lett kellőképpen kidomborítva.

A belgrádi katonai parádén a szerb politikusok ünnepi beszédeikben a hangsúlyt az első világháborúra helyezték, a szerb történelem hőseit is abban az időszakban találták meg, a partizánok közül egyedül Koca Popovicsot említették. Josip Broz Titónak, a Belgrádot felszabadító hadműveletek parancsnokának a neve el sem hangzott. Arról sem esett szó, hogy a Vörös Hadsereggel együtt melyik állam hadserege szabadította fel a fővárost. A szerb szónokok mindig csak a „mi katonaságunkról” beszéltek, jugoszláv haderőről nem. Szerb és orosz zászlók lengedeztek, mintha Jugoszlávia és a Szovjetunió nem létezett volna.

Azt a szót, hogy jugoszláv felszabadítók és Vörös Hadsereg egyedül Putyin ejtette ki a száján. Megkoszorúzta a háborúban elesett szovjet katonák emlékművét, amelyeken vörös csillag díszeleg, ami egyben fontos üzenet volt a volt szocialista országok politikusainak és kelet-közép-európai híveinek is. Ez a hangsúlybeli különbség rámutat az európai „putyinizáció” belső ellentmondásaira. Jelenleg a kelet-közép-európai jobbközép egy részében, de főleg a szélsőjobbon igen erős a Putyin-féle kapitalista modell vonzereje. Ahogyan növekszik az euroszkepticizmus, úgy erősödik az orosz minta iránti rokonszenv.

Angela Merkel és Alekszandar Vucsics
Thomas Peter / Reuters

Az orosz minta az eurointegráció ellenében a nemzeti szuverenitást, a nemzetállami küldetést részesíti előnyben, az azonban csakis antifasiszta alapokon nyugodhat, üzente híveinek Belgrádból Putyin. Mindez azt támasztja alá, hogy Kelet-Közép-Európában a Putyin-paradigma nem csupán energiaprobléma, nemcsak külpolitikai, hanem főleg belpolitikai kérdés. Kisebbségi vonatkozásban egy azonban máris biztos; a kisebbségi kérdés annál inkább háttérbe szorul, minél inkább sodródik Szerbia Oroszország felé. Minél inkább erősödik a nemzetállami koncepció az eurointegráció kárára, a kisebbségi kérdés annál inkább elhanyagolható lesz. Még díszes kirakatra sem lesz szükség!

Hogy milyen lesz az üzenet foganatja Belgrádban, azt nehéz megjósolni. A szerb komp mászkálásáról tanúskodik az, hogy két nappal Putyin távozása után a hírügynökségek jelentették, hogy Alekszandar Vucsics szerb kormányfő kimerítő és szívélyes beszélgetést folytatott Angela Merkel német kancellár asszonnyal, s biztosította őt arról, hogy Szerbia mindent megtesz a régió stabilitásáért, a német kormányfő pedig kijelentette, hogy továbbra is támogatja Szerbia eurointegrációs csatlakozását.

Bejelentkezés
Bejelentkezés Bejelentkezés Facebook azonosítóval

Regisztrálok E-mail aktiválás Jelszóemlékeztető

Tisztelt Olvasó!

A nol.hu a továbbiakban archívumként működik, a tartalma nem frissül, és az egyes írások nem kommentelhetőek.

Mediaworks Hungary Zrt.