galéria megtekintése

Orbánék is tudják, hogy teljesen rossz, amit csinálnak

7 komment


Ónody-Molnár Dóra

A kormány erre hivatott háttérszervezete hajszálpontos adatokkal tudja igazolni, hogy miért hozott rossz döntéseket a kabinet az oktatási rendszer átalakítása során. De ezek az adatok, úgy tűnik, senkit nem érdekeltek.

Az Orbán-kormány az elmúlt öt évben a legnagyobb mértékben a közoktatást alakította át. Az egyik pillanatról a másikra hozott oktatáspolitikai döntésekkel – a centralizációval, a tanszabadság megszüntetésével – kapcsolatban

gyakran felmerülő kérdés, hogy a kormány miért nem tényekre alapozva alakítja a gyerekek jövőjét meghatározó legfontosabb közpolitikát.

Talán nincsenek meg a tények, az adatok, amikor egy-egy jogszabályt előkészít a kormány? – kérdezik sokan, amire egy konferencián egyértelmű választ kaptunk: de igen, nagyon is birtokában van a kormány a tudásnak, csak éppen azt nem veszi figyelembe.

 

Az Alapvető Jogok Biztosának Hivatala (AJBH) kétnapos konferenciát szervezett Oktatási esélyegyenlőség – Magyarország 2015 címmel. Az eseményen számos előadó szólalt meg. Az egyik legfigyelemreméltóbb előadást az Oktatási Hivatal (OH) munkatársa tartotta. Ostorics László, a Közoktatási Mérési és Értékelési Osztály vezetője a PISA- és az országos kompetenciamérések (OKM) tanulságait elemezve arról beszélt, hogy

Magyarországon nem az esélyegyenlőségről, hanem az egyenlőtlenségről kell beszélni az oktatási rendszerrel összefüggésben.

A két mérésről elmondta, hogy mindkettőben olyan kompetenciákat vizsgálnak, amelyek hatnak a diákok későbbi munkaerő-piaci sikerességére. E helyütt kell megemlíteni, hogy a kormány a kompetenciaalapú oktatást visszaszorította az elmúlt években, és telezsúfolta a Nemzeti Alaptantervet lexikális tartalmakkal.

Fotó: Balázs Attila / MTI

Az OH munkatársa különbségként említi, hogy a kompetenciamérés matematikai eszköztudást és szövegértést mér, a nemzetközi PISA viszont kiegészül a természettudományos ismeretek mérésével is. Ostorics ennek kapcsán megemlítette, hogy Magyarországon is van kész természettudományos teszt, csak alkalmazni kellene a kompetenciaméréseken, ha lenne rá jogalkotói igény. (Ennek bevezetése sokat segítene abban, hogy a természettudományos oktatás alacsony színvonalát emelni lehessen – a szerk.)

Az eltérő módszertan ellenére a két mérés eredményei szoros összefüggést mutatnak. – Hogyan írja le a két mérés a sikeresség és a családi háttér közötti összefüggést? – kérdezte Ostorics László. Nos, az OKM-ben a családi háttérindexet a szülők iskolai végzettsége, a halmozottan hátrányos helyzetű státusz alapján alakítják ki, amelyhez még hozzászámítják, van-e számítógép a családban, hány könyv van odahaza, illetve van-e a diáknak saját könyve. Ez alapján a tanulói képességekben mutatkozó különbségeket 2014-ben a hatodik évfolyamon 19, míg tizedik évfolyamon – amire már több szelekciós mechanizmuson esik át a gyerek – a 29 százalékát magyarázza a szociális háttér. Ez sokkolóan magas százalékarány.

Forrás: Orbán Viktor Facebook-oldala

És ugyanezt mutatja a 2012-es PISA-mérés is: a tanulói képességekben mutatkozó különbségek 31,6 százalékát magyarázza a szociális háttér, amely kiugró az OECD-országokkal összehasonlítva (az OECD-átlag: 20,7 százalék). A mérések esélyegyenlőséggel kapcsolatos adatainak trendjeiről Ostorics elmondta, hogy 2006 és 2014 között gyakorlatilag semmi sem változott. A családi háttér valamennyi iskolatípusban drámai mértékben határozza meg a tanulói teljesítményt, évről évre szinte azonos mértékben.

Ostorics az 1999-es lengyel oktatási reform példáján keresztül világította meg, hogy ha egy kormány valóban javítani akar az oktatási rendszeren, akkor erre van módja. A lengyelek kormányokon átívelően hozták létre a nemzeti alaptantervüket,

miközben növelték az iskolai autonómiát,

egységes iskolaszerkezetet vezettek be, s az általános iskolában az alapozószakaszt egy évvel megnövelték. Ezzel a kilencedik évfolyam végére került az első szelekciós pont. Az Orbán-kormány ezzel épp ellentétes döntések sorozatát hozta.

A lengyel reform következményei ma már látszódnak a PISA-tesztekben. A lengyel tanulók eredményei úgy javultak a szakiskolában, hogy a gimnáziumban nem romlottak. Mindez azért érdekes, mert a magyar kormánynak nem kell messzire mennie a hiteles adatokért: az Oktatási Hivatal a minisztérium egyik háttérintézményeként működik.

Bejelentkezés
Bejelentkezés Bejelentkezés Facebook azonosítóval

Regisztrálok E-mail aktiválás Jelszóemlékeztető

Tisztelt Olvasó!

A nol.hu a továbbiakban archívumként működik, a tartalma nem frissül, és az egyes írások nem kommentelhetőek.

Mediaworks Hungary Zrt.