galéria megtekintése

Vastag, drága és húsz évig készült

Az írás a Népszabadság
2015. 10. 08. számában
jelent meg.


Kácsor Zsolt
Népszabadság

Báthori Csaba húszéves munkával lefordította a nagy osztrák költő, Rainer Maria Rilke levelezését. Kétezer-ötszáz oldalon, négy vaskos kötetben adta ki a Napkút. A roppant méretű anyagról a fordító lapunknak azt mondta: a levelek a tömény figyelem, személyes odafordulás és stiláris ragyogás rendkívüli alakzatai.

Rainer Maria Rilke
Rainer Maria Rilke

Mi az oka, hogy ennek az igen jelentős költőnek a levelei ilyen mennyiségben eddig nem jelentek meg magyarul?

- Ennek több oka lehet. Rilke magyar rajongói – Nemes Nagy Ágnesre, Szabó Edére, Rónay Györgyre gondolok – nemigen juthattak hozzá magához a forrásanyaghoz. A költő hatalmas levelezése német nyelvterületen sem jelent meg összességében a mai napig – nemhogy összkiadás nincs egyben, de az összes levél sem jelent meg. Én hetvenkét kötetből szedtem össze a magyar anyagot, s ezeknek megszerzése nem kis akadályokba ütközött. Magyarországon, állítom, nincs intézmény, amely a forrásoknak akár egy tizedével rendelkezne. A másik ok az lehet, hogy a levelezés jelentőségéhez mért, ahhoz illő terjedelmű válogatás hosszabb időt, mondhatnám: elhivatást követel a fordítótól. Jószerével le kell mondania saját műveinek egy részéről, hogy ennek a másiknak, egyszeri lángelmének nyelvünkön belül saját hangot, hangnemet teremtsen. A szótári értelmet meghaladó tudás útján a magyar nyelven belül is külön világot kell kimesterkedni, hogy megpróbáljuk megközelíteni Rilke rendkívüli intenzitását.

 

Húsz évig foglalkozott e levelezéssel. Mit tudott meg Rilkéről?

- A költészete roppant elvont, nehezen megközelíthető kincsestár. Aki leveleit olvassa, egy katonai-hivatalnoki szigorral élő, csak az életmű létrehozására összpontosító, polgári értelemben szinte kíméletlen alkattal szembesül. Ami költészetében oly lenyűgöző, parancsszerűen sugallt eszmerendszernek tűnik, a valóságban aprólékosan megszervezett, céltudatos életgyakorlatot takar. És olyan elvek megvalósulását, amelyek nélkül lehetetlen ilyen életművet létrehozni. Kiemelném a magány feltétlen keresését, az író közéleti szerepének elutasítását és a nyilvános közlési tevékenység takarékosságát.

Báthori Csaba
Báthori Csaba
Bánhalmi János / Archív

Ezek az írások már-már műalkotások. Rilke is annak tekintette? Tudatosan alakította ki a levelezési stílusát?

- Igen, semmi kétség, Rilke levelei a stiláris ragyogás rendkívüli alakzatai. Ő maga ugyan váltig hangoztatta, hogy az írói toll és a levelezői toll különbözik egymástól, mi, olvasói, mégis azt mondhatjuk, itt minden egyben van: tökéletes formálás, személyes mondandó, a levélpartner figyelembevétele és az őszinte, komoly beszéd. Rilke ugyan sokszor válaszol kortársainak, de ami még fontosabb: szereti magukat a kérdéseket. A levelek zöme éppen a partnerek hagyatékából került elő. A levelezés három nagy oszlopa Lou Andreas-Salomé, Thurn und Taxis hercegné és Anton Kippenberg, ő volt Rilke kiadója, esetében azonban a reakciókat is láthatjuk. A megjelenést természetesen a személyes érzékenység, az örökösi hiúság vagy pénzéhség is hátráltathatta. A családtagokkal folytatott levelezés csak nemrég jelent meg, a költő édesanyjának írott lapjai csak pár esztendeje ismeretesek, a válaszokat itt sem ismerjük, sőt a közelmúltban megjelent két hatalmas kötet sem tartalmazza – még mindig nem! – a katonaiskolai időszakban keletkezett anyagot. A feleségnek, Clara Rilkének írt levelek is csak részben nyilvánosak még.

Lehet-e tudni, Rilke miért írt ennyit? Elképesztő ez a levélmennyiség.

- Egész életét előkelő környezetben, de hallatlan személyes szerénységben töltötte. Nincstelen lévén, szüksége volt tehetős meghívóinak nagylelkűségére, Thurn und Taxis hercegné nemcsak Európa különböző szegleteiben birtokolt ingatlanait bocsátotta a költő rendelkezésére, hanem tudást, kitekintést, európai ismertséget is „felmutatott” a költőnek: lefordította olaszra vagy franciára Rilke egy-egy művét, összeismertette Rudolf Kassnerral, aki nélkül az Elégiák soha nem jöttek volna létre. Persze hogy ömlöttek a levelek.

Kinek ajánlja és szánja ezt a négy kötetet?

- Aki egy cella falát áttöri, az vagy a szomszéd cellában ébred, vagy elnyeri a szabadságot. A levelezés, azt hiszem, szabadsággá magasítja azt a tétova rajongást, amelyet a többség szemében Rilke hét pecséttel elzárt költészete a levelek ismerete nélkül jelent.

RAINER MARIA RILKE: LEVELEK I–IV.
Válogatta, fordította, utószóval ellátta: Báthori Csaba, Napkút Kiadó, Budapest, 2014, 2559 oldal

Bejelentkezés
Bejelentkezés Bejelentkezés Facebook azonosítóval

Regisztrálok E-mail aktiválás Jelszóemlékeztető

Tisztelt Olvasó!

A nol.hu a továbbiakban archívumként működik, a tartalma nem frissül, és az egyes írások nem kommentelhetőek.

Mediaworks Hungary Zrt.