galéria megtekintése

Gyönyörű város, ha fejben renováljuk

Az írás a Népszabadság
2014. 12. 24. számában
jelent meg.

Kiss Noémi
Népszabadság

„Románia, a jól végzett munka országa.” Klaus Johannis jelmondatát olvasom 2014 őszén. Egy temesvári utcasarkon ülök, a városi operaház monstrum márványpáncélja mellett, a 25 évvel ezelőtti forradalom balkonjára látni.

Negyed évszázada a Libertate szó lógott ki, és a színház előtti térről élőben nézte a demonstráló tömeg a nemzeti kommunista diktátor futását és kivégzését. Feleségével együtt téli kucsmában és kendőben összerogyott.

Egész Temesvár épülőfélben van
Egész Temesvár épülőfélben van
A szerző felvétele

Csonthideg karácsony volt, mindenki az új évet várta, legyen már vége, haljon meg az ember – akkor katartikus, ma barbár, viszolyogtató képek. Egy katona lerakja a puskáját egy pillanatra, letépi a nejlonfüggönyt a tárgyalóteremben, azzal takarják le a holttesteket, mielőtt beleteszik a fakoporsóba. A következő kép egy latyakos temető. Az amatőr kamera remeg. Futnak a vonalak, kiabálás, utasítások, a nullpont zavart hangjai. Lelki zűrzavar. Kelet-Európa természetes abszurdja.

 

Az elnök hadserege Temesváron a tömegbe lövetett, ez volt az egyik vád. Ma fekete-fehér márványsírok vannak a temetőben. Tárlaton nézhetjük meg a fotográfiákat, anyát csecsemőjével, szétlőtt bőrt. A gyárépületből odalátni. Épül az ipar, jönnek a cégek, Temesvárnak talán már nem is csak a gúnyneve, hogy Kisbécs, hanem egy szelet vágyott valósága.

1989 téli szünetében egész Európa ott ült a tévé előtt. Bukarestet figyeltük és Tőkés László énekes magánhangzóit hallgattuk ismételten a falurombolásról. A düh, a gyűlölet és a vér itatta át a zord fenyőünnepet, angyal és Mária mellé csontig hatoló lövéseket kaptunk. Nem tudtam, hogy ez most a csillagszóró idillje vagy a románok lőnek.

Johannist még nem választották meg, Erdély nem is fogja tudni, legalábbis akkor ezt mondták temesvári beszélgetőtársaim. Olasz kávét iszunk, Romániába hazatért vendégmunkás tulajdonos szolgál ki bennünket. Néha még megbotlik, a kávé késik és kissé hideg. „Gut geschaft”, ezt is jelenti a szász ihletésű kék plakát: németes precizitás, dolgos kezek. Az olasz kávé legyen akkor a lélek hozzá – kelet- európai füllentést szürcsölünk. Mert hát munkásokat nem látni, hiába mondja Johannis, aki valójában egy szimpatikusan bájolgó propagandafigura. Így is lehetne nyerni.

Temesvár történelmi belvárosa egy hatalmas vakondtúrás. Viszont senki sem dolgozik, mert elfogyott az uniós pénz.

Gyönyörű ez a város, ha a házakat kiegészítjük régi díszeikkel, a repedéseket betömjük, az udvarokat fejben renováljuk. Az ősz sárga fényei kúsznak a házfalakra, déli, német, magyar, román, szerb, bolgár és zsidó – etnikai álom falai. A 300 eurós nyugdíj és a 400 eurós fizetés semmire sem elég. Majd a politikusok befejezik, nekik van pénzük, ők dolgoznak. Aki ma körbejárja Temesvár történelmi belvárosát, ezer buktatón lép át, de még ennek a feltúrt életvitelnek is több jövője van, mint annak a múltnak, amit itt huszonöt éve olyan hirtelen-véresen felszámoltak a polgárok.

Tőkés parókiája korabeli felirattal
Tőkés parókiája korabeli felirattal
A szerző felvétele

Temesvár igazi látványossága a századfordulónak, hiszen alig akad olyan európai város, amely ilyen gyorsan felépült palota és kaszárnya volna egyben. Temesvárban nagy a potenciál, mondja egy osztrák propagandafilm, 2020-ban kulturális főváros szeretne lenni.

Vendéglátóimmal megkeressük Ady Endre egykori kosztos házát, de a költő betegen alszik. A küszöb előtt Ady metaforája fekszik. Emlékezete sem a fényűzésről beszél, hanem szomorúan magyar. Legbetegebb karácsonyát töltötte Ady itt. 1897-ben díjnokként egy földszintes ház hideg szobájában lakott. A mindszenti Ady család abban bízott, hogy városi aljegyző lesz a fiú, de szerencsére nem lett. Ady keserűsége kivetült a városra, poros utcáit, földszintes épületeit, sőt még a pályaudvartól a szobáig vezető útját sem szerette meg – a bíróság komor, árnyékos katonai épülete nyomasztotta, fázott és éhezett is a kapott koszton. A Szilágyság dombjai után sóvárgott. A város irodalmi és művészeti életét elmaradottnak, provinciálisnak titulálta, Goethe nyelvét és a sváb dialektust kimondottan rühellte. Szilveszterre már ki is menekítette őt Temesvárról édesanyja. Egy szép influenzás verset hagyott hátra Milyen az ősz? címmel: „A felhő sem olyan, mint nálunk / És milyen más az őszi fény! / Nem csókol oly megejtő csókkal, / Mint ifjuságom szép helyén. / – Milyen az ősz? Olyan bűbájos / Álomba ringat most is ott?... /Megkérdeném, de messze vagytok / Százszor irigyelt boldogok.”

Ma Adynak minden jobban tetszene, vagy sem, fogalmam sincs –mindenesetre Kelet-Európa egyik legjobb irodalmi fesztiválját rendezik meg ősszel a múzeumi palotában egy gyönyörű barokk teremben. Nyugati és keleti szerzők ülnek hosszú asztalnál. Parázs viták. Táncfesztivál, kiváló háromnyelvű színház egy épületben – ez is Temesvár.

Temesvár, 1989 karácsony
 

DECEMBER 15. Kitudódott, hogy a Securitate Tőkés László kilakoltatására készül. Késő délután körülbelül 200 híve védőgyűrűbe fogta a parókiát.

DECEMBER 16. Egyre többen gyűlnek össze Tőkés védelmére. Sötétedés után a karhatalmisták rátámadnak a tömegre, betörnek a templomba, a parókiába, Tőkés Lászlót súlyosan bántalmazzák és elhurcolják a Szilágyságba, Menyőre, ahová büntetésként áthelyezték. Temesvár-szerte gyülekeznek az emberek, legtöbben a városi pártbizottság előtt. Ekkor már Ceausescu-ellenes jelszavakat kiabálnak. A délutáni tüntetések központi szereplője Ion Monoran költő volt, aki megállított egy villamost, és a rajta utazókat tüntetni hívta.

DECEMBER 17. Délután a megyei tanács épülete előtt több tízezer ember gyűlik össze. Vörös zászlókat, Ceausescu-képeket tépnek, tipornak össze. A Securitate és a hadsereg karhatalmi alakulatai belelőnek a tömegbe, 258 embert ölnek meg.

DECEMBER 18. Az Opera előtti téren újabb tüntetésre kerül sor.

Ismét belelőnek a tömegbe. Tömegével tartóztatják le az embereket.

Több mint tízezer ember kerül börtönbe, ahol a Securitate tömeges kivégzéseket rendez.

DECEMBER 20. Százezres tömeg tüntetett Temesvárott ezen a napon. Ismét közéjük lőttek. Szerte az országban, de kivált az erdélyi városokban tüntetések kezdődtek.

DECEMBER 21. Temesvárott kitört az általános sztrájk. Elfoglaltak több gyárat. A város a felkelők ellenőrzése alá került. Ceausescu Bukarestben nagy tömeggyűlést hívatott össze a rendszer védelmében, de a tömeg Ceausescu-ellenes jelszavakat kiabált és a temesváriakat éltette.

Ceausescu elmenekült, a karhatalmisták belelőttek a tömegbe, Bukarest jelentős része csatatérré változott.

DECEMBER 22. A bukaresti gyárakban is kitört a sztrájk, szerte az országban folytatódtak a nagy tüntetések, az egész országra kiterjesztették a rendkívüli állapotot. A hadsereg egy része átállt a felkelőkhöz. A tüntetők elfoglalták a televíziót, és a tévéstúdió lett a forradalom irányító központja. A Ceausescu házaspárt menekülés közben elfogják. Ion Iliescu vezetésével megalakul a Nemzeti Megmentési Front Tanácsa, folynak a véres harcok a Ceausescuhoz hű fegyveresek és a forradalom mellé állt csapatok között. Megnyílik a magyar–román határ, megindulnak Erdélybe a segélyszállítmányok.

DECEMBER 23. Folytatódnak az ország számos pontján a harcok.

Temesvárott az Opera előtt a Securitate ellenálló osztagai belelőnek a forradalom győzelmét ünneplő tömegbe.

DECEMBER 24. Iliescu elrendeli a fegyverszünetet, de a harcok folytatódnak.

DECEMBER 25. Statáriális eljárással halálra ítélik és kivégzik a Ceausescu házaspárt.

DECEMBER 26. A tévében bemutatták a Ceausescu házaspár kivégzéséről szóló filmet. Megalakult az új román kormány Petre Roman vezetésével.

DECEMBER 27. Tőkés Lászlót visszahelyezik a temesvári egyházkerületbe. DECEMBER 28 30. A harcok fokozatosan elhalnak.

1990. JANUÁR 16. Tőkés László visszaérkezett Temesvárra.

Olasz turisták érkeznek, nyüzsgés, mosoly és új elegancia ül a város monarchiás terein. Még akkor is, ha félig van készen az úttest és a járda, még minden alakul, hát akkor a munka is várhat. Az egykori sváb, magyar, román, szerb szavak helyett már csak Timisoarát hallunk. Eltűnőben az utolsó németek, a Bánát földművesei, a szerb iskola még működik, a zsidó líceum halott épület –komoly betelepülési hullám van Románia más tájairól. A járdára és a katedrális előtti térre kockaköveket pakoltak le, teherautók és ásók vesztegelnek, hatalmas kupacok.

Egy éve áll így a város, mintha az örök építkezés volna a kifizetődő gazdaság. De erre rá sem hederítünk, hiszen Temesvár színháza világszínvonalú, többnyelvű könyvesboltban vásárolok. Hiába mérges a taxis a városvezetésre, én azért megdicsérem – várjuk ki a végét, a dolgok közepét kirakni a legnehezebb. Bár néha tényleg nehezemre esik a biztatás és a jóindulat. A mormota sofőr egész úton dünnyög, korrupció a pénzek körül, sosem szokunk le erről. Csodálkozunk, ha a kiváló román kőműveseink Nyugat-Európát építik?

Ha a házakat kiegészítjük régi díszeikkel, ha a repedéseket betömjük
Ha a házakat kiegészítjük régi díszeikkel, ha a repedéseket betömjük
A szerző felvétele

A búcsúesten én is meglátom a neonterepjárókat a szállodai étterem előtt. A taxisnak van igaza. A szervezők magyar vacsorával kedveskednek, gulyás és cujka. A mellettünk levő asztalnál azonban öt öltönyös férfi mobillal magyaráz – titkos szövetség, erőltetett mosoly és harapásnyomok. Polgármesterek, akiknek az arcára festették a hatalmat. Készülnek a választásokra. Herta Müller, a Nobel-díjas bánáti sváb írónő híres mondata jut eszembe, „a Securitate még mindig dolgozik”. Inkább nem nézek oda, az egyik bukaresti szervező kinevet, ne keverjem össze a berlini szavakat a mai román irodalommal. Itt minden változóban van – ez az egyetlen lehetséges jövő. Különben is csukjam már le egy picit a szemem…

Bejelentkezés
Bejelentkezés Bejelentkezés Facebook azonosítóval

Regisztrálok E-mail aktiválás Jelszóemlékeztető

Tisztelt Olvasó!

A nol.hu a továbbiakban archívumként működik, a tartalma nem frissül, és az egyes írások nem kommentelhetőek.

Mediaworks Hungary Zrt.