galéria megtekintése

Szeged mindenáron el akarja tiporni a családi étterem miatt, ő megőrül, az apja már belehalt

32 komment


Tanács István

2007 óta küzd a szegedi önkormányzattal Szopkó Anna, akit ki akarnak túrni a családja által egy önkormányzati pincében létrehozott és felvirágoztatott étteremből. Az évtizedes küzdelem bizonyítani látszik: csak az számít, hogy eltiporják, aki szembe mer szállni a hatalommal.

Szopkó Anna lassan beleőrül, hogy Szegeden – a városi közérdeket is semmibe véve – 2007 óta mindent megtesznek azért, hogy tönkretegyék a vállalkozását és őt magát. Csak mert nem hagyta, hogy elvegyék az éttermét. Édesapja 2008-ban már belehalt az idegességbe.

A Pagoda nevű éttermet a családtagok a két kezük munkájával és sokmilliós költséggel alakították ki egy üres szenespincéből, amelyet 1984-ben vettek bérbe. Két évtizeden át a város ismert és sikeres étterme volt. 2007-ben az IKV Zrt. diktátumszerűen, irreálisan fölemelte a helyiség bérleti díját. Szopkó Anna ezt nem fogadta el, azzal, hogy ő nem berendezett, bejáratott éttermet kapott bérbe, hanem romos, üres szenespincét. Erre felmondták a bérleti jogát.

A jogász végzettségű asszony biztos volt abban, hogy el akarják üldözni a jó helyen lévő, jól működő étterméből. Ezért 2007. szeptember 11-én levélben segítséget kért Botka Lászlótól, Szeged polgármesterétől.

 

Szopkó Anna baloldali értékeket valló családban nőtt fel. Bízott benne, hogy a polgármester közbelép, ha tudomást szerez arról, hogy el akarja őt üldözni az IKV jogi képviseletét ellátó ügyvédnő, az akkori városi vezető ügyész felesége. De Botka nem válaszolt a segélykiáltásra, az önkormányzat pedig pár nap múlva pert indított a helyiség kiürítéséért. Ez négy éven át tartott, és Szopkó Anna pernyertességével ért véget. A szegedi önkormányzat 1,6 millió forintot fizetett ki perköltségként, holott kezdettől tisztában lehettek vele, hogy jogsértően járnak el.

2007. november 21-én zárt ülést tartott az önkormányzat tulajdonosi jogokat gyakorló ­bizottsága. Szopkó Anna kérte, hogy a Pagoda ügyének tárgyalásán ő is jelen lehessen – elutasították. ­November ­26-án, három nappal a helyiségkiürítési perben meghirdetett első tárgyalás előtt beszélgetésre került sor Szopkó Anna, valamint az önkormányzatot és az IKV-t képviselő ügyvédnő között. Az ügyvédnő csúfondárosan elismerését fejezte ki, amiért Szopkó Annának volt mersze szembeszállni a bérbeadóval. Elismerte, hogy nem a tényeknek megfelelően tájékoztatta a bizottság tagjait. Kérkedve szembesítette Szopkó Annát azzal, hogy hiába van mindenben igaza, úgysem tehet semmit, mert ők az erősebbek. Fordulhat bárkihez, a kutya ugat, a karaván halad. De ha mégis megfizeti a reális bérleti díj sokszorosát, akkor a felmondás idejére visszadátumozott szerződéssel meg nem történtté teszik a rendes felmondást.
– Vagyis – magyarázta Szopkó Anna – akkor tarthatom meg az éttermet, ha egy meghamisított szerződéssel a jövőre nézve örökre lemondok a több tízmilliós értéknövelő beruházásunk ellenértékéről. Mi ez, ha nem zsarolás?

Titokban hangfelvételt készített a beszélgetésről. Nem akarta nyilvánosságra hozni, de amikor 2008 szeptemberében a helyiségkiürítési perben a jogásznő valótlanságokat mondott a bíróságon, becsatolta a felvételt a per anyagához.

2009. január végén Szopkó Anna levélben figyelmeztette a tulajdonosi bizottságot, hogy az ügyvédnő félrevezeti őket. Igaza bizonyítására csatolta a hangfelvételt. A bizottság a levelet és a hangfelvételt átadta a jogásznőnek, aki pert indított Szopkó Anna ellen személyhez fűződő jogai megsértése miatt. Azt akarta elérni, hogy tiltsák el a felvétel felhasználásától – még attól is, hogy bizonyítékként elfogadható legyen a bíróságon. Szopkó Anna viszont zsarolás miatt tett büntetőfeljelentést a Legfőbb Ügyészségen a szegedi IKV ellen.

Csatolta a hangfelvételt, amelyet megosztott Tódor János újságíróval is, aki ez alapján 2009 szeptemberében a Népszabadságba írt riportot a történtekről. Évek múlva a Kecskeméti Törvényszéken Szopkó Anna jogerősen elvesztette a zsarolási pert. A hangfelvétel felhasználása miatt a jogásznő által indított személyiségi jogi per még nem zárult le jogerősen, de részítéletei Szopkó Annának kedveznek. A Szegedi Törvényszék például leszögezte: a hangfelvétel feltárja, hogy a közvagyonnal gazdálkodó IKV joggyakorlata nem egyezik a jóhiszeműség és tisztesség követelményével. Az eredmény eleve eldöntött, nem veszik figyelembe a másik fél érdekeit, ami közvetlen hatalmi pozíció létére utal. Közérdek volt, hogy Szopkó Anna elküldte a tulajdonosi bizottságnak a hangfelvételt. Az is közérdek, hogy a Népszabadság idézett a hangfelvételből. A közvagyonnal való visszaélésszerű joggyakorlás bizonyított, a nyilvánosságra hozatal ezért a hasonló jogsértésektől való visszatartást szolgálta. A Szegedi Ítélőtábla 2015-ös jogerős ítéletében megállapította: a jogásznő azzal, hogy a Pagoda étterem bérleti díjának felemelése kapcsán a bérlői befektetésekről nem tájékoztatta a tulajdonosi bizottság tagjait, szándékosan megtévesztette őket.

Kérdés azonban, hogy a bíróság előtt a tényleges döntéshozók nyilatkoztak-e. A szegedi önkormányzat igyekszik rátolni a felelősséget az IKV-ra, amelynek vezetői tőle függnek. A több éven át tartó első menetet Szopkó Anna megnyerte: nem kellett kiürítenie a helyiséget, és reménykedett, hogy normalizálódik a helyzete. Ám most a szegedi önkormányzat végleg ellehetetleníti a Pagoda működését, évekig tartó újabb pereskedésbe, idegösszeomlásba és elnyomorodásba kényszeríti bele Szopkó Annát és családját. Miért is? Talán, mert demonstrálnia kell – ahogy a jogásznő mondta –: hiába van igazad, mi ­vagyunk az erősebbek.

Szopkó Anna  dokumentációja  a beázásról
Szopkó Anna dokumentációja a beázásról
Karnok Csaba / Népszabadság

A belvárosi európai uniós beruházások közül ­2011–12-ben kettő is érintette a Pagoda környékét. Szopkó Annát nem hívták meg az előzetes egyeztetésekre, és nem részesülhetett az önkormányzat által létrehozott, pályázható kártérítési alapból sem. Az első nagyobb esőnél szétázott az étterem. A falakból napokon át dőlt be a víz, magasan állt a padlón, a bútorok tönkrementek. Azóta is minden nagyobb esőnél befolyik. Ha kicsit kiszárad, a dohszag akkor is olyan erős, hogy neki lehet támaszkodni.

Szopkó Anna Mózes Ervin jegyzőhöz fordult, aki 2014 decemberére szakvéleményt készíttetett arról, mi az oka az épületek beázásának. Bokor Péter budapesti igazságügyi szakértő közpénzen készült véleményéből kiderül: például a régi aszfaltburkolat elvezette az esővizet a csatornába – az új díszburkolat viszont elnyeli. Mivel a dréncsövek nem voltak bekötve az esőelvezető csatornába, a víz befolyik az épületekbe. A hibák többségét máig nem javították ki. A fejlesztési iroda megtiltotta Szopkó Annának, hogy nyilvánosságra hozza a szakvéleményt. Sem a szakértő, sem az önkormányzat nem járul hozzá. Meg különben is, szerzői jogvédelem alatt áll. Ami meglepő érvelés: közpénzből fizették, és több százmillió forint közpénz felhasználásáról szóló közérdekű információk vannak benne.

A Pagoda végül idén június 26-án ­határozatlan időre bezárt. Szopkó Annát az IKV felszólította, hogy az elmaradt bérleti díjat fizesse meg, különben fölmondják a szerződését. A sokéves beázás miatt súlyos veszteség érte, kárai miatt nem tud fizetni. 2015 júliusában az IKV-nél, ahová ő a jogi képviselője társaságában ment el, „tízszemközt” tárgyaltak az önkormányzati beruházások által az éttermének okozott károk beszámításáról. Kardos Kálmán, az IKV vezérigazgatója emberséggel állt az ügyéhez. Utolsó szóbeli ajánlata az volt: elengedik az akkor 5 milliós bérleti díjtartozást, ha Szopkó Anna lemond minden szavatossági igényéről. Jogi képviselője fölvetette: ha nem fogadják el, újabb 3-4 év pereskedésre kényszerülnek. Ezt már sem anyagilag, sem lelkileg nem bírná. De végül nem volt mit elfogadni, mert az IKV-sok visszavonták az ajánlatot, mintha közben beszéltek volna valakivel, aki erre utasította őket.

Kardos Kálmán korábban megpróbált önkormányzati hozzájárulást szerezni, hogy az ingatlant adják el Szopkó Annának, de visszautasították. Azon a júliusi megbeszélésen azt mondta: még egyszer nem próbálkozik, mert „úgyis élből visszautasítanák, a városházán nem talál egyetlen embert, aki ne utálna engem” – idézi Szopkó Anna.

Idén május 11-én a tulajdonosi bizottság ülésén újra téma volt a Pagoda ügye. A többség nemcsak azt nem engedte, hogy eladják a Pagodának helyet adó pincét Szopkó Annának, hanem az önkormányzati határozattal elfogadott gazdaságossági számítások ellenére egyenesen úgy döntött: a bérleti szerződését is mondják föl. A zárt ülésen ezúttal részt vehetett Szopkó Anna, akire nézve súlyosan sértő kijelentéseket tett az egyik városvezető. Ezt ­követően levelet írt Botka Lászlónak és Kardos Kálmánnak. Nem vagyoni kártérítést kért a személységi jogai sorozatos megsértése miatt. Azt írta: a hosszú éveken át tartó kényszerű pereskedés során „egészségem visszavonhatatlanul tönkrement, magas vérnyomásom, cukorbetegségem, mélyvénás trombózisom alakult ki. (...) Azért vagyok gyűlöletnek, megvetésnek kitéve az Önök részéről, mert bizonyítani akartam az igazamat”. A polgármester egy beosztottja útján elutasította a kérést. Személyesen írt viszont Szopkó Anna másik levelére, aki annak a hangfelvételnek a kiadását kérte, amelyen hallható, hogyan döntöttek a sorsáról a bizottság zárt ülésén. Úgy véli ugyanis: az bizonyíthatná, hogyan írta felül az ellene táplált ellenszenv és bosszúvágy a város érdekét. A közérdekű adatigénylést Botka az önkormányzati törvényre hivatkozva határozottan elutasította.

A hivatal álláspontja

A város vezetőinek írásban feltett kérdéseinkre nem válaszolt senki. Botka László már 2009-ben sem nyilatkozott erről a Népszabadságnak. Kardos Kálmán, az IKV vezérigazgatója azt írta: nem vontak vissza ajánlatot, mert ajánlatot jogi személy csak írásban tesz, ilyen pedig nem történt. Szerinte az önkormányzat vezetői nem gyakorolnak operatív irányítást az IKV Zrt. felett. A vezérigazgató „nem ismer rá a szókincsé­ben” azokra a kifejezésekre, hogy ­Szopkó Annát mindenki utálja az önkormányzatnál. Azt viszont elismerte, hogy a Szopkó Anna vásárlási kérelmét előterjesztette a városházán, ám a tulajdonos úgy határozott, hogy „a helyiséget nem jelöli ki értékesítésre”.

Bejelentkezés
Bejelentkezés Bejelentkezés Facebook azonosítóval

Regisztrálok E-mail aktiválás Jelszóemlékeztető

Tisztelt Olvasó!

A nol.hu a továbbiakban archívumként működik, a tartalma nem frissül, és az egyes írások nem kommentelhetőek.

Mediaworks Hungary Zrt.