galéria megtekintése

Rommel és a cseles angol

Ungváry Krisztián: Tettesek vagy áldozatok? Jaffa Kiadó, 300 oldal, 3490 forint

Az írás a Népszabadság
2014. 07. 26. számában
jelent meg.


Rab László
Népszabadság

Ungváry könyve a lektűr elemeit is okosan használja fel a történelmi háttér megrajzolásához. Egy olyan történész küzdelmeiről is tudomást szerezhetünk, aki nem politikai kapcsolatok segítségével jut előre, hanem szívós, kemény kutatómunkával lépdel tovább a pártállami múlt, illetve a két világháború közti, sokszor félreértelmezett vagy nem eléggé árnyalt politikai kurzus természetének feltárásában.

Történelmi „bulvártémákat” érint új könyvében Ungváry Krisztián. A XX. század feltáratlan pillanatai között találjuk a frontkatona Szálasi Ferenc hősi hétköznapjait, szerepel a könyvben mindnyájunk Lucz Gizije (Szálasi Ferencné), akivel oly gyakran poénkodott körletfelmosáskor Varga főtörzs („Lucz Gizi megcsinálja maga helyett?”), bemutatja a meggyőződéses antiszemitából lett rabbifestőt, a kalandor életű Szennik Györgyöt, külön tanulmányt szentel a „sivatagi róka” névre keresztelt náci tábornoknak, Erwin Rommelnek (akit öngyilkosságra kényszerítettek), számba veszi Hitler tábornokait, akik nem voltak annyira elkötelezett antiszemiták, mint gondolnánk, sőt néha a Führernek is ellent mertek mondani.

Az egyik legérdekesebb tanulmány az angol történész, a pályája zenitjén lovaggá ütött Sir Martin Gilbert magyarországi beszervezési kísérlete a hatvanas évek kémjátszmájában. A sztori John le Carré-szintű alapanyag, a szárnyait bontogató történész minden valószínűség szerint az orránál fogva vezette a magyar titkosszolgákat. Akiknél gondot okozott a hiányos angolnyelv-tudás, és belesüllyedtek kacifántos jelentéseikbe.

Sir Martin Gilbert, Winston Churcill hivatalos életrajzírója, a holokauszt, illetve Izrael történetének specialistája, több mint nyolcvan nemzetközi sikert arató könyv későbbi szerzője – máig nem tudni, hogy a magyarnál dörzsöltebb angol titkosszolgálatok megbízásából-e –, rábólintott az együttműködésre. Amiből persze később semmi sem lett, mert egy hazai titkos ügynök Ausztriába disszidálva magával vitte a teljes magyar állambiztonság dokumentumait. Gilbert 2009-ben Gordon Brown miniszterelnök felkérésére részt vett az iraki háborút vizsgáló Chilcot-bizottság munkájában.

 

Ungváry megjegyzi, sajnos a brit elhárítás operatív anyagai hozzáférhetetlenek, ezért nem lehet pontosan feltárni a klasszikus kémjátszma részleteit. Gilbert máig hallgat egykori „felajánlkozásáról”, Ungváry levelére sem válaszolt. Erős a gyanú, hogy nem véletlenül hangoztatta a kommunista országok iránti rokonszenvét. Meglehet, hogy az MI6 vagy az MI5 beszervezett ügynökeként kínálkozott fel a pancser magyaroknak, akiknek minden vágyuk az volt, hogy beépüljenek az angolok politikai traktusaiba.

Több tanulmány is foglalkozik azzal a legújabb kori magyar politika által sugallt hamis szereppel, amely a német megszálláshoz köthető. A történelemhamisító célt szolgálja az Orbán-rezsim házi történészének számító Schmidt Mária múzeuma, a Terror Háza, mely a nyilas és a kommunista diktatúra működését mutatja be (Schmidték a kezdeti kritikákban Ungváryt a hazai történészszakma keretlegényeként aposztrofálták). A kiállítók nem mértek egyenlő mércével, és a német megszállás mibenlétét nem sikerült pontosan tisztázniuk.

Nem derült ki, hogy mi történt a Sztójay- és a Lakatos-kormány idején Magyarországon. A pártállami rendszert viszont aránytalanul interpretálták. A magyar felelősség elkenése ugyanúgy része Schmidt koncepciójának, mint a nacionalista politika veszélyes történelemszemléletének.

Ungváry Krisztián
Ungváry Krisztián
Reviczky Zsolt

„Nem meglepő – írja Ungváry –, hogy egyetlen adatot sem tudunk meg arról, hogy a Dunába lövéseknek hol voltak a helyszínei, hányan voltak az áldozatai, és mi történt a tettesekkel. Annak ellenére, hogy az ezzel kapcsolatos adatokat a történettudomány már régen feltárta.”

Nagyon tetszett Ungváry könyve. Nem csak azért, mert a lektűr elemeit is okosan használja fel a történelmi háttér megrajzolásához. Egy olyan történész küzdelmeiről is tudomást szerezhetünk, aki nem politikai kapcsolatok segítségével jut előre, hanem szívós, kemény kutatómunkával lépdel tovább a pártállami múlt, illetve a két világháború közti, sokszor félreértelmezett vagy nem eléggé árnyalt politikai kurzus természetének feltárásában.

Stílusa oldott és közérthető, ami kedvez a fiatalosabb, internetes olvasási szokásokkal érkező olvasóknak. Fő erénye, hogy nem akar megfellebbezhetetlenül nagy történész lenni, a rangot, amit kivívott magának, a munkáinak, a tudásának és a vitás helyzetekben való bátor szerepvállalásának köszönheti.

Bejelentkezés
Bejelentkezés Bejelentkezés Facebook azonosítóval

Regisztrálok E-mail aktiválás Jelszóemlékeztető

Tisztelt Olvasó!

A nol.hu a továbbiakban archívumként működik, a tartalma nem frissül, és az egyes írások nem kommentelhetőek.

Mediaworks Hungary Zrt.