galéria megtekintése

„Innen Budapest is épp olyan messze van, mint New York”

Az írás a Népszabadság
2014. 10. 22. számában
jelent meg.


Ónody Molnár Dóra
Népszabadság

Lassan megtelik a kis udvar. Négy óra elmúlt, az iskolából ilyenkor jönnek haza a gyerekek. A közmunkának is most lett vége. Az Esélyt a Hátrányos Helyzetű Gyerekeknek Alapítvány (CFCF) munkatársai alkalmi vetítővásznat feszítenek ki a kerítésen. Nem itt kellene, hanem Gyöngyöspata művelődési házában, de a volt polgármesternek már, az újnak pedig még nincs aláírási joga.

De talán nem ered el az eső. A mátrai falut megüli a nehéz, párás levegő. Füst gomolyog a házak közt – valaki megrakta a kályhát. A szaga csípős. Fojtogat. Így ég a szemét.

A szegregációs perről szóló vetítés közönsége. Alatta: szülők, gyerek, macska, öreg
A szegregációs perről szóló vetítés közönsége
Reviczky Zsolt / Népszabadság

Az alapítvány munkatársai arról beszélnek az udvaron gyülekezőknek, hogy a Fővárosi Ítélőtábla jogerősen is elmarasztalta az önkormányzatot és a helyi iskolát fenntartó Klebelsberg Intézményfenntartó Központot szegregáció miatt. Ez komoly fejlemény errefelé, hiszen Gyöngyöspatán komor konfliktus alakult ki korábban, még 2011 tavaszán, amikor a helyi Jobbik elnöke a faluba hívta az azóta már betiltott, ám más néven újjáalakult Szebb Jövőért Polgárőr Egyesületet. A Jobbik gyűlést tartott a településen, ahol feltűntek a betiltott Magyar Gárda tagjai és más, félkatonai alakulatokhoz tartozók is. Hetekig rettegésben tartották a romákat. Több roma nő és gyerek többször is menekülni kényszerült otthonából.

 

A helyi Nekcsei Demeter Általános Iskolában már 2010-ben érzékelhető volt a települést eluraló konfliktushelyzet. Az Esélyt a Hátrányos Helyzetű Gyerekeknek Alapítvány akkor figyelt föl arra, mi folyik itt, amikor tényfeltáró vizsgálatokat végzett a roma gyerekek fogyatékossá minősítésének ügyében Heves megyében.

Azért épp itt, mert Hevesben a fogyatékosnak diagnosztizált gyerekek nagyjából kilencven százaléka roma. Kiderült: az iskolában külön osztályokba különítik el a roma és nem roma gyerekeket egymástól, illetve csak cigány tanulókból áll a kisegítő osztály is. Az elkülönített „c” osztályokban mérföldekkel alacsonyabb színvonalú oktatás folyik. A helyi kisebbségi önkormányzat többször is tiltakozott az iskolában uralkodó durva, cigányellenes hangulat miatt, de az önkormányzatot ez nem érdekelte. A roma gyerekeket kizárták a közös programokból, külön ebédeltették és kizárták őket a napköziből is. Ezt úgy oldották meg, hogy a napközit csak azok vehetik igénybe, akiknek mindkét szülője dolgozik. A cigány kisgyerekeket azzal is megalázták, hogy nem vitték őket úszni az iskola épülete melletti tanuszodába.

– Az iskola ezt azzal magyarázta, hogy a gyerekeknek nem volt úszófelszerelésük. A szülők nekünk azt mondták, nem is tudtak róla, hogy mehettek volna a gyerekek úszni, ha szólnak nekik, akkor, ha másutt nem, egy turkálóban vettek volna pár száz forintért fürdőruhát és papucsot – mondja az alapítvány ügyvédje, Kegye Adél. Az alapítvány „úszócuccgyűjtő” akciót hirdetett a szegény családok gyerekei javára. A felhívásra jelentkezett egy cég, amely felajánlotta, hogy az iskola összes rászoruló tanulójának adományoz felszerelést. De az iskola vezetése azt visszautasította.

Több roma nő és gyerek többször is menekülni kényszerült otthonából.
Több roma nő és gyerek többször is menekülni kényszerült otthonából
Reviczky Zsolt / Népszabadság

A falut megszálló rasszista, szélsőjobboldali alakulatok és a Jobbik akciói miatt a nemzeti és etnikai kisebbségek jogainak országgyűlési biztosa is vizsgálta a helyzetet. Kállai Ernő megállapította a jogellenes elkülönítést, és arra kérte az önkormányzatot, számolja fel a szegregációt. A falu és az iskola vezetése erre rá se hederített, ezért 2011 őszén az alapítvány pert indított. Ez zárult le most jogerős ítélettel.

– Az egész pert átitatta az önkormányzat rasszizmusa – mondja Kegye Adél. – Egy ízben az igazgatónkat, Mohácsi Erzsébetet felszólította a jobbikos polgármester, hogy menjen Kanadába. Az önkormányzat jogi képviselői közül az egyik Egerben volt jobbikos képviselőjelölt, a másik a Jobbikhoz közelálló szervezeteket védett. Őt kérte fel aztán az állami iskolafenntartó is. A roma szülők sokszor beültek a tárgyalásokra, állt – meséli az ügyvéd, hozzátéve: a bíró a jogellenes elkülönítés mellett azt is kimondta, hogy ezzel rosszabb színvonalú oktatást kaptak a roma gyerekek, ami sérti az egyenlő bánásmódról szóló törvényt.

A kivetítőn megjelennek az üggyel kapcsolatos fontos információk. Az iskolában – a vezetőség állítása szerint – a 2012-es tanévtől a földszinten tanuló roma gyerekek tíz százalékát integrálták az emeleten lévő osztályokba, és hozzáférhetővé tették a napközit és az úszásoktatást is számukra. Mindezzel az önkormányzat még az elsőfokú ítélet előtt beismerte, ha nem is szóban, de tettben a szegregációt, amit a tárgyalás során végig tagadtak. Ezt állapította meg az alapítvány közleménye.

A bíró határozata ötven családot, száz gyereket érint. Ezek a gyerekek a szegregáció következtében hiányos tudással rendelkeznek, így a szakképző iskolánál tovább biztos nem juthatnak, de az sem biztos, hogy azt képesek lesznek elvégezni. Tartós munkanélküliként pedig újratermelik szüleik mélyszegénységét. Már gyerekként megnyomorították őket egy életre. A jogerős ítélet alapján az alapítvány kártérítési pert indít az önkormányzat jogutódja, a Klebelsberg Intézményfenntartó ellen. A kártérítés összege aszerint változhat, hogy hány évig volt kénytelen a gyerek elszenvedni az iskola eljárását. Az alapítvány munkatársai novemberben családról családra mennek, és feltérképezik, hogy melyik gyerek hány évig volt jogellenesen elkülönítve. Kártérítést azonban az elévülési idő miatt csak a 2009 és 2012 között tanuló gyerekek után igényelhetnek. Hogy ebből mikor lesz pénz, ember nem tudja.

– Ebből a perből is láthattátok, milyen lassan mennek az ügyek. Sok papírmunka lesz, önkénteseket is hozunk, hogy segítsenek összegyűjteni a gyerekek adatait. Megszálljuk Gyöngyöspatát – mondja Kegye Adél az udvaron lévőknek.

– Na, nem elég, hogy a Jobbik megszállt bennünket? –mondja az egyik szülő iróniával a hangjában.

Idősebb Farkas János, a helyi CKÖ frissen megválasztott elnöke büszke rá, hogy sikerült kisöpörni hivatalából a jobbikos Juhász Oszkárt, ez a romák nélkül szerinte nem ment volna.

Tartós munkanélküliként pedig újratermelik szüleik mélyszegénységét
Tartós munkanélküliként pedig újratermelik szüleik mélyszegénységét
Reviczky Zsolt / Népszabadság

– Juhász rendet és fényűzést ígért 2010-ben, de megbukott. A szavazáson a cigányság volt a mérleg nyelve. Ha mi nem vagyunk egységesek, akkor a Jobbik megint elvitte volna a falut – mondja Farkas János. A negyedrészben romák lakta település önkormányzatának testületébe azonban cigány képviselő nem került be. Ennek ellenére, akikkel beszélgettünk, bizakodók, helyzetük javítását várják az új, fideszes polgármester asszonytól. A szülők a CFCF tájékoztatója után megkönnyebbültek.

– Nem a pénz miatt, azt majd hiszem, ha látom, hanem hogy kiderült az igazság. Hogy a romaosztályban nem azt tanítják, mint a másikban. Az én életemet is így rontották el 17 éve – mondja az egyik férfi.

Egy asszony azt meséli, hogy a gyereke képtelen volt kapcsolatot teremteni a nem cigány tanulókkal, egyszerűen el voltak zárva tőlük.

Egy másik fiatal nő arról beszél, mennyire aggódik a gyerekéért. – Mostanában olyanokat mond, hogy miért született erre a világra. Amikor elsős volt, nem engedte ki a tanár a vécére. Nem tudta visszatartani. Azóta csúfolják – mondja.

Kérdezem őket, változott-e valami az iskolában, hiszen 2012 szeptembere óta már csak egy osztályt indítottak. Egy harminc körüli férfi, aki arra kér, hogy ne írjam le a nevét, azt mondja, hogy valójában már az óvodában megkezdődik az iskolai elkülönítés. Értetlen tekintetemet látva magyarázni kezdi, hogy a roma gyerekeket mind-mind pszichológushoz küldik annak felmérésére, hogy nem kell-e kisegítőbe járniuk, de szinte csak a romákat.

– Az iskolaigazgató puszipajtása a gyöngyösi pszichológusnak. Odaszól neki, hogy adja a „bolondpapírt”, és már kész is. Ne mondja már nekem, hogy a roma gyerekek ilyen tömegben fogyatékosok! – háborog, majd odaszól egy kisfiúnak. – Gyere ide, meséld el, mi történt veled ebben az iskolában!

A tízévesforma fiú odajön, köszönünk. Mellettem áll a New York Times tudósítója, aki úgy mutatkozik be a kisfiúnak, hogy egy távoli földrészről jött.

Az iskolában külön osztályokba különítik el a roma és nem roma gyerekeket egymástól
Az iskolában külön osztályokba különítik el a roma és nem roma gyerekeket egymástól
Reviczky Zsolt / Népszabadság

– Innen Budapest is épp olyan messze van, mint New York – mondja a kisfiú közben odaérkező édesanyja. Aztán elmesélik, hogy egyszer az iskola igazgatója felkapta a gyereket, és földhöz vágta őt, mindenki szeme láttára. Aztán áthelyezték a fiút a gyöngyösi kisegítőbe.

– Érti? Megalázták őt az egész iskola előtt. Aztán hülyének lett nyilvánítva, miközben nem az! Ez egy okos gyerek! – mondja elkeseredetten a férfi, aki odahívta hozzánk a gyereket.

Megkerestem a Klebelsberg intézményfenntartót, tervez-e ezek után változtatást az iskola vezetésében. Azt is megkérdeztem, hogy a helyi tankerület mit tesz annak érdekében, hogy hasonló helyzet többé ne alakuljon ki Gyöngyöspatán. A válasz: „Az iskolafenntartó jogutódjaként perbe vont Klik megteszi a szükséges intézkedéseket. Intézkedései az együttnevelést szolgáló oktatásszervezési gyakorlat érvényesítésére, a korábbi elkülönítési gyakorlat felszámolására irányulnak. Fokozott figyelmet igyekszik fordítani az osztály- és csoportszervezésen túl az oktatás minőségének, a tanulási-tanítási környezet fejlesztésére.” A roma felzárkóztatási stratégiára oly büszke emberi erőforrás miniszter, Balog Zoltán nem szólalt meg az ügyben.

Nem mond többet a kisfiú sem, csak megtörli a szemét, talán csípi az égő szemét füstje. Nincs jól, ma nem is mehetett iskolába. Szabadidő-pulcsiján New York felirat virít.

Bejelentkezés
Bejelentkezés Bejelentkezés Facebook azonosítóval

Regisztrálok E-mail aktiválás Jelszóemlékeztető

Tisztelt Olvasó!

A nol.hu a továbbiakban archívumként működik, a tartalma nem frissül, és az egyes írások nem kommentelhetőek.

Mediaworks Hungary Zrt.