galéria megtekintése

Mintha valami bűnt követtünk volna el

1 komment


Kácsor Zsolt

1956-ban megtanultam, forradalomban nincs forradalom. Egyiket sem mondjuk. Hallgatni kell." Egy mindeddig kiadatlan feljegyzés szerint ezt Kádár János mondta Alexander Dubceknek 1968 augusztusában. Röviddel később a szocialista blokk – benne hazánk – megszállta Csehszlovákiát.

A magyar és a csehszlovák pártvezető beszélgetése során szóba kerül egy ágcsernyői, egy pozsonyi (Bratislava) és egy varsói találkozó. Ennek megértéséhez tudni kell, hogy Ágcsernyőn szovjet–csehszlovák tárgyalások folytak, Pozsonyban Bulgária, Csehszlovákia, Lengyelország, Magyarország, az NDK és a Szovjetunió vezetői tárgyaltak a csehszlovákiai helyzetről, míg Varsóban az említett országok Csehszlovákia nélkül vitatták meg a konfliktust. Kádár és Dubcek nem értett egyet abban, hogy ki követett el hibát: az öt párt hibázott-e, hogy a csehszlovákok nélkül tárgyalt Varsóban, vagy a csehszlovák vezetésnek róható föl, hogy nem ment el Varsóba.

Az elhangzottakból – a könnyebb olvashatóság kedvéért – szerkesztett formában adunk közre egy részletet, míg a teljes szöveg a Földes György szerkesztésében pár hete két kötetben megjelent, Kádár János külpolitikája és nemzetközi tárgyalásai I–II. című könyv dokumentumokat tartalmazó, második kötetében olvasható. A feljegyzés megfejtése Földes György és Horváth Julianna munkája.

Erdélyi Károly kézírásos jegyzete Kádár János és Alexander Dubcek tárgyalásáról. Komárno, 1968. augusz­tus 17. 15 óra 10 perc.

 

Kádár: (...) Nem hozott semmiféle jegyzetet, elvtársi beszélgetésre gondol. Beszélgetés, ahogy gondolja. Ott folytatni, ahol Komárnóban abbahagytuk.

Dubcek: (...) Először beszéljen Kádár elvtárs.

Mosolydiplomácia: Kádár és Dubcek Ferihegyen 1968 júniusában
Mosolydiplomácia: Kádár és Dubcek Ferihegyen 1968 júniusában
Kéri Dániel / Népszabadság/archív

Kádár: Gondolkozott – első gondolat, amivel elváltunk Komárnóban. Azt folytatom. Ott nagyon támadtam az elnökség július 8-i határozatát. Egész este arról beszéltünk. Dubcek akkor azt mondta, egy hibát másikkal fogunk tetézni.

Dubcek: Akik nélkülünk összejönnek, hibát követnek el, vállalniuk kell a felelősséget. [...]

Kádár: Nagyon őszintén akarok beszélni. Mi ezt úgy néztük, mi Önöket, az öt pártot, az SZKP-t agitáljuk, hogy jöjjön létre a találkozó. (...) Ágcsernyő és Bratislava együtt nagyon jó dolog. Együtt voltunk Bratislavában, az ismert körülmények között. Ott egy órát volt az öt párt, ami az adott esetben természetes volt. Utána, péntek este hatan. Megvolt a szombati nap. Csináltuk a szöveget.

Dubcek: De nagyon kellemetlen ügy volt. [...] Úgy tűnik, Kádár elvtárs kételkedik. Van valami oka, jó lenne, ha egyenesen megmondaná. Aláírtuk Bratislavát, komolyan vesszük, mellette vagyunk. Ágcsernyőn is megmondtuk, Varsó hiba volt. Ezért nem tárgyaltunk erről Bratislavában. A bratislavai dokumentum mellett vagyunk. A varsói pozíció alapján nem tudtunk megállapodni, a bratislavain meg tudtunk állapodni. Ágcsernyőn semmit sem írtunk alá.

Kádár: A papíron, a fejekben és a szavakban kell rendnek lenni. A hágai bírósághoz nem lehet menni.

Dubcek: Aszerint vesszük, amit aláírtunk. Nem értjük, Ön miért idegeskedik. Varsót nem ismerjük el, Bratislavát elismerjük, ez benne lesz a kongresszusi dokumentumokban.

Kádár: Nekem személy szerint van bizonytalansági érzésem. Ha nem erősödöm meg, nem tudok becsületesen dolgozni. Eddig más hitben éltem. Komárnóban azt magyaráztam, tragédia, ha szakadás áll be. De a szakadás beállott azon okok miatt, amiről ott beszéltünk. Utána korrigáltunk, előbb ketten, azután hatan. Most egy kanyar után visszatértünk. Életfontosságú, mennyire vesszük komolyan, mi hatan. Az eseményeknek vannak bizonyos tapasztalatai. Azokat nem vittük bele Ágcsernyőbe és Bratislavába. De nem mindegy, hogy mi van a fejükben, mert a további munkában megint elválnak
az útjaink.

Dubcek: Mindent meg kell tenni annak érdeké­ben, hogy együtt maradjunk. Abban kell együtt haladni, ami közös. Ebben egyetértünk. Minden párt konszolidáltan dolgozik. (...)

Kádár: (...) Ha elmondanám, mit csináltam január óta, minden héten utazni kell. Ez van, nem az Önök bűnei miatt, hanem a kérdések miatt. (...) Mit mondjunk az embereinknek? Ellenforradalom, győztes forradalom? Egyiket sem lehet mondani. 1956-ban megtanultam, forradalomban nincs forradalom. Egyiket sem mondjuk. Hallgatni kell. A varsói levél olyan volt, amilyen volt. Ismerem az Önök véleményét, itt sem vitatom, nyilvánosan sem vitatom. De most felteszek egy kérdést: ha július 8-án Önök leültek volna, soha nem lett volna varsói levél. Ott lettünk volna hatan. (...) Mi vért izzadtunk, hogy ne öten, hatan legyünk. Ha az SZKP nem mondta volna, s nem úgy mondta volna, hogy Ágcsernyő után jöjjünk össze, lehet Bratislavában csak három párt lett volna. Nincs jogunk határozni? Lehet határozni, de ez még nem jelenti, hogy helyes a határozat! Az MSZMP nem tudta, Önök mit beszélnek ott. Csak egy telefont kaptunk, hogy ketten javasolják Bratislavát. Van annyi bizalmunk a kettő iránt, hogy nem ismerve, miért, de elmentünk. Hol vannak a mi jogaink? Mi csak asszisztálunk, de így dolgozunk, és elmentünk. Most kérem, győzzön meg, hogy helyes volt, ennek vannak szilárd alapjai.

Dubcek: A mi részünkről halálosan komolyan vettük, de nem tudom, hogyan fogják értelmezni a többiek. Nem egészen világos, úgy tűnik, mintha valami bűnt követtünk volna el. A bratislavai dokumentumot végre akarjuk hajtani. A múlt heti ­PB-n szervezeti tervet fogadtunk el arra, hogy teljesítjük. Nyíltan is, párton belül is úgy értékeljük, ez hatalmas lépés. Olyan tapasztalatot hozott létre, ami lehetővé teszi a munkát. Jelentősége van a nemzetközi kommunista mozgalom szempontjából. Jelentős, mert nem egymástól függetlenül, hanem együtt megyünk. A Ceausescuval készített közös nyilatkozatban benne van a bratislavai nyilatkozat háromnegyed része. Nem értem Kádár elvtárs magatartását. Mintha kételyeik lennének. Ami még nincs benne a pártdokumentumokban, az benne lesz. A sajtóban radikális fordulat van. Még nincs rendben minden, de a helytelen nézetek periferiális lapokba szorultak. Felléptek az anarchista nézetek ellen, a munkásőrség védelmében. Most fogunk hozzá a dolgok realizálásához. Egy hét sem múlt el, s már Brezs­nyev levelet írt, hogy a megállapodásokat nem teljesítjük. Ez furcsa, ha egy dolgot fél év alatt kell rendezni, akkor egy fél évig fognak bombázni. Ha van nálunk egy helytelen dolog, az husáng ellenünk. Én is meg tudom mondani, hogyan kellene jobban dolgozni az LNK-ban. De én úgy veszem, az ő KB-jük jobban tudja, mit kell tenni a kolhozokkal, a diákokkal. Nem lehet, hogy a LEMP és mások direktívákat és határidőket adjon.

Kádár: Tőlünk nem kapnak sem direktívát, sem határidőt. (...)

Dubcek: Korábban mi ketten nem így beszéltünk. Nem lehetnek kételyek abban, hogy mi tartjuk magunkat. A gyakorlat majd megmutatja, ki fogja magát ehhez tartani. Ha kételye van, mondja meg.

Kádár: Ágcsernyőt mi komolyan vettük. Bratislava jól jött. Már nagyon vártam a folytatást az Önök részéről. (...) Bratislava után meg kellett volna vitatni az elnökség ülésein az egész hetet két-három napig. A mi pártunk ötnapos elnökségi ülést tartott volna. (...)

Dubcek: Minden kész van, egy dolog hiányzik. A KB, de azért, mert a kongresszus előkészítésével kapcsolatban nem volt meg egy anyag. Hétfőn nem voltam ott, olyan fáradt voltam. A pártban, az országban minden mozgásban van. Nem várhatok 14 napot. Tervünk van arra, mit csinálunk, a törvényes renddel, a sajtó, a párt vezető szerepének biztosítása érdekében. Felléptünk a huligánok ellen. Kedden a PB-n ezt tárgyaltuk. További intézkedések most jönnek. (...)

Kádár: (...) Elmúlt 8 hónap, az embernek olyan érzése van, nincs Önöknél megfelelő elhatározottság, hogy határt szabjanak. Úgy mennek a dolgok, mintha az ujjuk között folyna a víz. (...) A párttagság, a közvélemény egy része nem látja világosan, mi a cél, mire törnek. Mi az Önök ügyeit soha nem értékeltük egyértelműen negatívan, de nem értékeltük egyértelműen pozitívan az egész folyamatot. Mi mindig azt mondjuk, bizonyos hibáktól – szubjektivizmus, szektarianizmus – mindig el kell határolni magunkat. Mindig kevésbé látjuk a következőt. Húzzanak egy vonalat balra, egy vonalat jobbra.

Dubcek: Van ilyen vonal, a KB-határozat.

Kádár: Ilyenek az én érzéseim. Ha van partja a dolognak. Van kétfrontos harc.
Dubcek: Ez benne van a határozatokban.

Kádár: Nem mondom, hogy nincs benne.

Dubcek: Így lépek fel a felszólalásaimban.

Kádár: Az életben nem így néz ki.

Dubcek: Lehet, a határozatban nincs minden benne, de mi harcolunk. (...)

Kádár: (...) Önök tudják, mi irritálja a testvérpártokat, az SZKP-t. Vizsgálják meg, mi az, ami irritál másokat, s egybeesik az Önök elképzeléseivel,
azt csinálják meg.

Dubcek: Mondja meg, mit csináljak?

Kádár: A kongresszusi anyagok előkészítése mellett foganatosítsanak gyakorlati lépéseket. [...]

Dubcek: A bratislavai dokumentum tételeit minden dokumentumban feltüntetjük. Értem, miről beszél Kádár elvtárs. A bratislavai helyzet gyökeresen különbözik a megelőzőtől. Levezette a feszültséget a kommunistákban, jobb feltételeket teremtett. De most nehezebb dolgozni, mint Varsó előtt. Ezt érezzük, ezt tények bizonyítják.

Kádár: Nem akarom lelkesíteni, de még nehezebb lehet 1-2-3-4 hét múlva. Mert át kell jutni bizonyos dolgokon, hogy jobban menjenek a dolgok.

Dubcek: (...) A Brezsnyevvel folytatott beszélgetés után három napig nem tudtam dolgozni. Ha ez a dolog sokáig folytatódik, szanatóriumban végzem.

Kapcsolódó interjúnk: Barátkozás és szócsaták

A Napvilág Kiadónál az elmúlt hetekben jelent meg a Kádár János külpolitikája és nemzetközi tárgyalásai I–II. című monográfia- és dokumentumkötet Földes György történész, az MTA doktora, címzetes egyetemi tanár, a Politikatörténeti Intézet vezetője szerkesztésében. A könyv egyik szenzációszámba menő forrásközlése az a kézírásos feljegyzés, amely Kádár János és Alexander Dubcek beszélgetését rögzítette röviddel a tragikus csehszlovákiai bevonulás előtt. Földes Györgyöt a két pártvezető vitájáról, magáról a kötetről, valamint a kádári külpolitikáról kérdeztük. Kácsor Zsolt interjúja: >>>

Bejelentkezés
Bejelentkezés Bejelentkezés Facebook azonosítóval

Regisztrálok E-mail aktiválás Jelszóemlékeztető

Tisztelt Olvasó!

A nol.hu a továbbiakban archívumként működik, a tartalma nem frissül, és az egyes írások nem kommentelhetőek.

Mediaworks Hungary Zrt.