galéria megtekintése

Meddig Marx a Marx?

29 komment


Révész Sándor

Akik azt regélik, hogy a kádári diktatúra idején olyan nagyon fontos művek nem is maradtak fiókban, fogalmuk sincs róla, miben éltünk/élünk, s nem is érdekli őket. Az érdeklődők tudják, hogy a legfontosabbak nem jelenhettek meg azon művek közül, amelyek megpróbálták írástudó lelkiismerettel és általános érvénnyel értelmezni és leírni helyzetünket a világtörténelmi folyamatban. Heller Ágnes, Márkus György, Kis János, Bence György, Konrád György, Szelényi Iván, Fehér Ferenc, Kemény István, Bibó István stb. művei közül az ön- és világismeretünk szempontjából leglényegesebbeket nem olvashattuk legális kiadásban, nem kerülhettek szóba legális fórumokon, nem válhattak az értelmiségi diskurzus részeivé.

Ebben a fenti kiváló névsorban van a helye Vajda Mihálynak is. Az a másfél évtized, amit – brémai professzorkodása előtt és után – kiátkozott szabadúszóként nyelvtanítással és mindenféle vacakság lefordításával eltöltött, számára nem volt olyan rémes, és nem is sajnáltatta ő magát ezért soha, „hiszen operettország jól funkcionált". Magunkat és hazánkat kell sajnálnunk, amikor átúszunk ennek az ezeroldalas könyvnek azon nyolcszáz-egynéhány oldalán, amelyeket ezen időszak kiadatlan vagy szamizdatban (például húsz gépelt példányban) megjelent írásai foglalnak el.

Ennek a tömbnek a felét teszi ki a Változó evidenciák kötet, amely Kőszeg Ferenc szavaival: „örökös fogságra vettetett a Magvető irattárában", miután a kiadót uraló exávós szerződéssel lekötötte, hogy aztán soha senki ne adhassa ki. Van ebben a kötetben egy remek esszé, amely évtizedek távolából megvilágítja, miért számíthat a primitivista hatalom széles körű sikerre a kritikai szellem legnagyobb erőivel, a legkiválóbb filozófusokkal (kitüntetetten Vajdával) szemben, amikor gátlástalanul rágalmazza őket. Azt írja Vajda ebben a régi esszéjében, hogy a filozófia és „az utca embere" közötti szakadék áthidalhatatlan, nem lehet leküzdeni azt a makacs ­meggyőződést, hogy a filozófia valami érthetetlen és értelmetlen dolog. A többi tudományról, a jelen matematikájáról, fizikájáról stb. az utca embere nem gondolja ezt, pedig a filozófia sokkal kevésbé megközelíthetetlen a laikusok számára, mint ­amazok.

 

Vajda Mihály
Kovács Bence / Népszabadság/archív

Nos, nem is azért vélekedik így az utca embere, mert távol áll tőle, amiről a filozófia beszél, hanem éppen ellenkezőleg. Mindenkiben élnek a magasabb rendű, nembeli emberi létnek azok az igényei, amelyek a jelen világban kielégíthetetlenek. Az emberek azért nem akarják érteni, amiről a filozófia beszél, mert nincs erejük és szándékuk ennek a mély ellentmondásnak a tudatában élni, ezért nembeli szükségleteikkel, a filozófia tárgyával nem szembenézni akarnak, hanem el akarják fojtani azokat. Ebben az esszében még ott van a hit az elidegenedés visszavételének lehetőségében, abban, hogy azzal együtt, a filozófia „megvalósításával" együtt bekövetkezhet a filozófia „kopernikuszi fordulata". Ez a hit azóta elhalt. Vajda sok szomorú és szép szót vesztegetett arra, hogy legjobb esetben is csak részben lehet az elidegenedést leküzdeni.

A marxizmus reneszánszának lehetőségében Nyugaton sokáig, nálunk csak pár évig, a hatvanas évek elejétől 1968-ig lehetett komolyan hinni. Azután már csak az volt a kérdés, hogy a kritikai felülvizsgálat után mi maradhat érvényes a marxizmusból a filozófiában és a szocializmusból a történelemben. Vajda volt ekkor a legautentikusabb „revizionista". Ő állítja a leghatározottabban, hogy a kommunisták által kiátkozott Eduard Bernstein vonta le a helyes következtetéseket abból a tényből, hogy megbuktak Marx feltételezései a proletariátus elnyomorodásáról és a tőkés termelési mód ellehetetlenüléséről a „szükségszerűen" egyre mélyebb válságokon át. A kizsákmányolás „a polgári magatartásformák fennmaradása esetén is megszüntethető", a „munkásosztály kiharcolhatja a szegénység, a nyomor megszüntetését a kapitalizmuson belül is", és a szocializmusba való „békés belenövés" igenis lehetséges, ebbe az irányba fejlődhet az irányított, szociális piacgazdaság, a jóléti állam. Vajda lényegében azt mondja, hogy a szocializmus akkor lehetséges, ha a jóléti polgári államot szocializmusnak nevezzük.

Vajda ekkor már rég fölmondta a „kompromisszumot" a kádári diktatúrával. Kötete kiadhatósága végett csupán annyit tett, hogy a létező szocializmusról nem írt benne. (Másutt annál többet.) A Változó evidenciákban a szovjet tömb egyszerűen nincs jelen, Vajda kizárólag a szovjet tömbön túli világ részeként és részeseként tárgyalja a szocializmus lehetőségeit.

És most sajnos hely híján át kell ugranunk lenyűgözően izgalmas írások sokaságán, hogy megérkezzünk A történelem vége? című, rendszerváltás utáni kötetbe, és lássuk, hogy Vajda nem taktikai okokból nevezte szocializmusnak és kötötte Marxhoz a nyugati típusú jóléti államot a „létező szocializmusban", mert a létező kapitalizmusban is így tett – bár szerintem mindmáig adós vele, hogy a szocializmus fogalmának ezt a kiterjesztését elméletileg meggyőzően igazolja.

Vajda a Történelem vége? című kötetében (amelyben nem egyetértőleg, de elismerőleg vitatkozik Fukuyamával) azt hangsúlyozza, hogy Marxra igen nagy hatással volt korának liberalizmusa, és a revizionizmus „egyszerűen csak el kellett dobja... Marx egyoldalúan liberális elgondolását a gazdaságról mint abszolút önszabályozó rendszerről", s csak túl kellett lépjen azon az egyoldalú marxi felfogáson, hogy az állam kizárólag az uralkodó osztály elnyomó szerve lehet. Marx nem számolt azzal a lehetőséggel, hogy állami eszközökkel anélkül lehet gazdasági és társadalmi bajokat kezelni, hogy teljes egészében fel kellene forgatni a társadalmi-politikai rendszert. Ezen az úton juttatja el Vajda 1990-ben Marxot a nyugvópontra: „Nyugodtan állíthatjuk, hogy a szociáldemokrácia és a hozzá hasonló mérsékelt szocialista mozgalmak megvalósították a marxi elképzeléseket." Attól tartok, ezt azért Marx kevés híve és ellenfele állítaná ilyen nyugodtan.

Vajda Mihály: Utam Marxtól
Válogatott művek, második kötet
Kalligram, 2015
1040 oldal, 3990 forint

Bejelentkezés
Bejelentkezés Bejelentkezés Facebook azonosítóval

Regisztrálok E-mail aktiválás Jelszóemlékeztető

Tisztelt Olvasó!

A nol.hu a továbbiakban archívumként működik, a tartalma nem frissül, és az egyes írások nem kommentelhetőek.

Mediaworks Hungary Zrt.