galéria megtekintése

Kádár viccét is árverezik

Az írás a Népszabadság
2015. 05. 05. számában
jelent meg.


Csordás Lajos
Népszabadság

Radnóti Miklós és felesége hagyatékának aukciója után egyik barátjuk, a nagy tekintélyű kultúrpolitikus, néprajzos Ortutay Gyula hagyatékát árverezi az Arte Galéria május 10-én. A néhány évvel ezelőtt megjelent Ortutay-naplók után most a tárgyi emlékek révén láthatunk be az elmúlt rendszer egyik csúcsszereplőjének magánéletébe.

Ortutay Gyula a harmincas években a szegedi egyetemen Radnóti Miklósék baráti köréhez tartozott, ő volt a Szegedi Fiatalok Művészeti Kollégiumának jegyzője. Néprajzosként kezdte tudományos pályáját, miközben az akkor még telefonhírmondónak nevezett rádiónál dolgozott. Ő írta le és adta ki Fedics Mihály szabolcsi parasztember meséit, jelentős tudományos sikert aratva velük. Volt Kozma Miklós belügyminiszter gyerekeinek nevelője a harmincas évek második felében, majd a politikába bekapcsolódván a Független Kisgazdapárt tagja és az illegális kommunista párt beszervezettje lett. Ennek köszönhetően a háború után a rádió elnökévé, majd a koalíciós időkben több alkalommal vallás- és közoktatásügyi miniszterré nevezték ki, de 1950 után miniszteri tisztet nem vállalt. A forradalom után bizalmi emberként az ELTE rektora, a Hazafias Népfront elnöke, a TIT elnöke és az MTA Néprajztudományi Intézetének igazgatója volt.

Egy jellegzetes, XX. századi intellektuel életének emlékei: használati tárgyak...
Egy jellegzetes, XX. századi intellektuel életének emlékei: használati tárgyak...
Veres Viktor / Népszabadság

Rendkívül gazdag és halála előtt rendszerezett hagyatékát fiára, Ortutay Tamás szobrászra hagyta azzal a megkötéssel, hogy a naplót harminc évig ne adja ki, s hogy az ágya alatt tartott iratait őrizze legtovább. Így is történt: a napló néhány éve, harminc év után megjelent, és most, 37 év múltán, fia piacra bocsátja az iratokat, kitüntetéseket, gyűjteményeket, személyes tárgyakat is. Az Arte Galériában kiállítást rendeztek belőlük az árverés előtt.

 

A hagyaték igazol és leleplez. Igazol egyrészt olyan, papírral eddig nem dokumentált tetteket, minthogy Ortutay és főnöke, Cs. Szabó László 1944-ben, a német megszállás másnapján felmentésüket kérték a rádiónál betöltött állásukból. Leleplezi viszont Ortutay úgynevezett t-káderi működését az 1960-ban beadott MSZMP-tagfelvételi kérelme, és Kádár Jánosnak írt levele. Ebben elmeséli, hogy miközben a kisgazdapárt tagja volt, sőt még annak felső vezetőségébe is bekerült, 1945-ben a kommunista párt „t-kádere” lett: „Révai Józseffel voltam összekapcsolva, tagdíjat is többeknek: Révai Józsefnek, Kiss Károlynak, Kovács Istvánnak fizettem...” S aztán 1956 után, amikor végre rendes, és nemcsak titkos tagja lehetett a kommunista utódpártnak, Kádárnak azt írja: „hosszú évek óta most éreztem először igaz, benső nyugalmat”. Ez a levelezése egyébként egy csomagban, tízezer forintról indul. A Cs. Szabóval közös felmondólevelüket tartalmazó, rádiós munkaügyi iratai nyolcezerről. Miniszteri kinevezései darabonként szintén nyolcezerről.

De nemcsak a politikatörténészek mazsolázhatnak, hanem az irodalomtörténészek, néprajzosok is. Igazi csemege a Szegedi Fiatalok Művészeti Kollégiumának 14 üléséről 1932 és 1947 között készült, eddig ismeretlen jegyzőkönyv és megannyi hozzá kapcsolódó dokumentum. Köztük több Buday György grafikusra, Radnóti Miklósra, Erdei Ferencre és másokra vonatkozó bejegyzés, levél, fotó. Kétszázezerért indul érte a licit.

A néprajzi anyagban a legbecsesebb talán az a füzet, amelybe Fedics Mihály meséit lejegyezte 1938-ban. Más, Fediccsel kapcsolatos dokumentumokkal együtt ez a tétel hatvanezer forintról indul majd.

 ...és hosszú évtizedekre visszatartott dokumentumok
...és hosszú évtizedekre visszatartott dokumentumok
Veres Viktor / Népszabadság

Ehhez kapcsolódik a képzőművészeti hagyaték egyik legbecsesebb részlete is, Dési Huber Istvánnak az a grafikai sorozata, amely ezen a néprajzi gyűjtésen készült, s amelyen jól látható, hogyan jegyezte az ifjú, lágy hajú tudós a botjára támaszkodó, nagy bajszú öreg meséit. A rajzokat 32 ezer forintról kiáltják ki, Fedics bácsi egy olajportréját 120 ezerről.

Ortutay bürokratikus hajlamú, önmagát is jól adminisztráló embernek tűnik hagyatéka tükrében. Gyerekkorától pedánsan rendszerezte életdokumentumait, és sok mindent gyűjtött, cédulázta olvasmányélményeit, de még a mindennapi politikai küzdelmekben felhasználható citátumokat, sőt a vicceket is. Viccgyűjteményét ötezer forintról indítják az árverésen, benne sok más mellett egy Kádártól 1959 tavaszán, Szolnok megyében hallott poénnal, miszerint

„belép egy paraszt a téeszcsébe, majd hazamegy nagy szomorúan és megfogja az asszony ...-ját, és mondja: – Csak ez a kis háztáji maradt meg nekem! Mire az asszony: – Csak művelje szorgosan kend, mert ezt is beadom a közösbe!”

Jó vicc. Egy évvel Nagy Imre kivégeztetése után.

ARTE GALÉRIA Budapest V., Ferenczy István u. 14. Nyitva: május 9-ig.

ÁRVERÉS: Fuga (Budapest, V., Petőfi Sándor utca 5.) május 10., 10 óra.

Bejelentkezés
Bejelentkezés Bejelentkezés Facebook azonosítóval

Regisztrálok E-mail aktiválás Jelszóemlékeztető

Tisztelt Olvasó!

A nol.hu a továbbiakban archívumként működik, a tartalma nem frissül, és az egyes írások nem kommentelhetőek.

Mediaworks Hungary Zrt.