galéria megtekintése

Katasztrófák menedzserei

Az írás a Népszabadság
2015. 05. 15. számában
jelent meg.


Miklós Gábor
Népszabadság

Ha valahol valami baj van, szinte nyomban ott vannak a segélyszervezetek emberei. Orvosok, mentők utaznak a távoli helyszínekre, támogatják a menekülteket a konfliktusok idején. De mi viszi őket oda? Milyen érzés, amikor valaki a mások nyomorúságából él? Meddig lehet ezt csinálni? Ezeket kérdeztem három magyar segélymunkástól, akik a Magyar Ökumenikus Segélyszervezet nevében dolgoznak Afganisztánban, Ukrajnában, a Balkánon. Vagy ha kell, Borsodban.

Olyan munkát szerettem volna végezni, amellyel jönni-menni lehet – így magyarázza pályaválasztását Belényi Dániel, aki eredetileg szabadúszó újságíró, blogger, amatőr világjáró volt. Kapcsolata a segélyszervezettel szintén egy kalanddal kezdődött. Pár éve ötödmagával elutazott Afganisztánba. Ott az északi Balkh tartomány fővárosában megismerkedett a magyar segélyszervezet helyi munkatársaival. A barátságból tartós kapcsolat, később alkalmi, majd állandó munka lett.

Fotó: Ökumenikus Segélyszervezet

Az Ökumenikus Segélyszervezet az első szabályos állása. Addig külsősként dolgozott különböző lapoknak, hegyi túrákat vezetett más, őnála kezdőbb túrázóknak. Amikor megkérem, beszéljen arról, hogy mit is csinál egy hivatásos segélyszervezeti munkatárs, akkor elsőre nem a távoli és egzotikus vidékeken rá váró kalandokról ejt szót. Először ugyanis akkor kezdett együttműködni ezzel a hazai civil szervezettel, amikor 2010-ben árvíz és belvíz sújtotta a borsodi településeket, s rengeteg emberen kellett segíteni.

 

Az itt szerzett tapasztalatokat, az elsajátított eljárásokat azután a tavalyi balkáni árvízkatasztrófák idején is hasznosította: akkor Boszniába és Szerbiába vittek segítséget. Amikor katasztrófák történnek, felbukkannak a segélyszervezetek. Miért van rájuk szükség? Belényi Dániel szerint azért kellenek, mert ilyenkor az állam – különösen azokon a helyeken, országokban, ahol ők bevetik magukat – nem működik. Nincs meg az infrastruktúrája, nincsenek eszközei, nincsenek szakemberei. Nincs az államnak általában eljárása sem arra, hogyan segítsen a vészhelyzetbe kerülteken.

Az állam – mondja Belényi – alig van arra felkészülve, hogy a távolabbi falvakra is odafigyeljen.

Az állam általában nehezen mozdul, és gyakran nagyon korrupt. A segélyszervezetek munkatársai sok példát tudnak arra, hogy a nemzetközi donorok azért adják a pénzt inkább a segélyszervezeteknek, mert szinte biztosak benne, hogy csak így ér el a segítség a rászorulókhoz. Egyébként is, amikor rájuk van szükség, amikor katasztrófa van, olyankor az állami gépezet általában – például a katasztrófa miatt – nem funkcionál.

A segélyszervezetek munkatársai tehát a nem működő állam területén lépnek fel, de képtelenek segíteni a helyieken, ha a diszfunkcionális állam keresztbe tesz.

A segélymunkások így diplomaták is.

Tárgyalniuk kell a korrupciótól sújtott államok központi bürokratáival, a helyi vezetőkkel, közigazgatással, sőt a helyi rendőrrel is. A segélyszervezet munkatársának egyik feladata a katasztrófa felmérése. Belényit delegálta például a Magyar Ökumenikus Segélyszervezet tavalyelőtt a Fülöp-szigetekre, amikor ott iszonyú hurrikán pusztított.

Azon kívül, hogy a segélyprogramok lebonyolításához pénzbeli segítséget vitt, az ő dolga volt, hogy fotókat, riportokat készítsen a katasztrófáról, hogy ezzel is támogassa a nemzetközi segélyszervezeti közösség adománygyűjtését. A kárfelmérés azért is fontos, mert egy hasonló tragédia esetében több országból is érkeznek segítők. Egyeztetni kell tehát közöttük, hogy a jó szándékú segítség egyenlően oszoljon el, s minden a helyére kerüljön. A sajtó támogatása pedig azért is lényeges, mert a média szavára nyílnak meg világszerte a segítőkész emberek pénztárcái, amivel aztán a rászorulókhoz eljut az élelem, ruha, bútor, építőanyag.

Bálint Gábor, a segélyszervezet nemzetközi programjainak vezetője beszélgetésünk napján indult Ukrajnába. Azért ment, hogy az újabb programokról egyeztessen. Belső menekülteket segítenek Ukrajna keleti és nyugati területein is. Ezek a családok a harcok miatt hagyták el lakóhelyüket, költöztek nyugalmasabb körzetekbe. Vagy pedig azért, mert a szakadár területek hatóságai nem tűrik el azokat, akik ukránnak vallják magukat, ellenzik az „oroszbarátnak” mondott viszonyokat, az elszakadást, a polgárháborút.

Azt kérdezem tőle némileg provokálva, hogy

milyen érzés voltaképpen a mások nyomorúságából élni.

Azt válaszolja, ők azért dolgoznak, hogy a nehéz helyzetben lévőknek segítsenek és a bajbajutottakkal szolidaritást vállaló támogatók adományait, felajánlásait szakszerűen célba juttassák. Bálint ezzel együtt etikai kérdésként tekint a problémakörre. Megjegyzi, hogy ezért is kezdett szociáletikai tanulmányokba az evangélikus teológián. Ezzel egészíti ki tanítói és közgazdász képzettségét. Ő – hasonlóan többi kollégájához – nagyon fontosnak tartja, hogy az Ökumenikus Segélyszervezet egy nagyobb, nemzetközi szervezet tagja.

Ez nemcsak azt jelenti, hogy a 140 tagszervezetet tömörítő, genfi székhelyű Act Alliance anyagi támogatásával dolgoznak, de alkalmazzák a követelményeiket, szakmai alapelveiket is. Például nagy hangsúlyt helyeznek az átláthatóságra. Pontos elszámolásokkal igazolják, hogy mire mennyit költenek. Az adományozóktól származó pénz 85 százaléka jut a rászorulókhoz, 9 százalékból tartják fenn a szervezetet, s 6 százalékot fordítanak az átláthatóság biztosítására, illetve adománygyűjtésre és a visszacsatolásra.

Fotó: Ökumenikus Segélyszervezet

Ez utóbbit is igen fontosnak tartják, mert a világ így értesül egyrészt arról, milyen tragédiák történnek, milyen segítségre van szükség, s tájékozódik is a segélymunkások munkájáról. Bálint úgy értelmezi a feladatukat, hogy ők közvetítik a társadalmi szolidaritást a rászorulókhoz. Azt is hozzáteszi, hogy sok olyan szerződést is kötnek különböző donor szervezetekkel, amelyben kötelezettség, hogy a segélyszervezetre bízott teljes összeget a programok során tárgyiasult formában, közvetlen segítségként juttassák el a rászorulókhoz.

A magyar segélyszervezetek tehát nemcsak a hazai adományozókra számíthatnak, hanem a tragédiák helyszínére más országokból érkező anyagi segítséget is közvetítenek. Bálint és Belényi is úgy látja, hogy azért van ez így, mert a segélyszervezet tevékenységét elismeri ez a közösség. Tudják, hogy sok helyen beágyazódtak, jó helyismeretük van, eligazodnak a helyi körülmények között. Ez azt jelenti, hogy nemcsak az egyházaktól, civil szervezetektől kapnak pénzt, amit továbbíthatnak, hanem nemzetközi szervezetektől, az ENSZ szakosított szervezeteitől is.

Afganisztánban például közös programot bonyolítanak a WFP-vel, az ENSZ élelmezési világprogramjával. Az ENSZ meghatározta a válságövezetekben dolgozó segélyszervezetekre érvényes normákat is. Az egyik legnagyobb és megkerülhetetlen nemzetközi donor az Európai Unió – tudom meg. Természetesen a segélyszervezetek számíthatnak a magyar társadalom adományai mellett az egyházak, az üzleti világ és a kormány segítségére is.

A terepen végzett munka – mondja Belényi és Bálint is – menedzseri tevékenység. A kiutazó munkatársnak rengeteget kell tárgyalnia, egyeztetnie helyi partnerekkel, állami illetékesekkel, egyházi társszervekkel. Bizonyos mértékig gazdasági tevékenység ez.

A tragédiák színterére nem Magyarországról visznek élelmet, ruhát, építőanyagot, még akkor sem, ha viszonylag közeli területekről van szó. Az ottani kereskedőktől veszik meg az élelmiszert, a ruhát, ágyneműt, és állíttatnak össze csomagokat például az ukrajnai belső menekülteknek. Ha itthonról vinnék, nehézkes vámprocedúrán, engedélyeztetésen kellene átesni, mint valamilyen kereskedelmi vállalkozásnak.

A legtöbb esetben olcsóbb is így, és egy katasztrófa után a helyi gazdaságot is támogatja ez amódszer, akármunkahelyeket is teremtenek. Belényi a boszniai árvíz után segített a helyreállításban. Az építőanyagokat is helyi kereskedőktől vették meg: a károsultaknak utalványt adtak, amelyet a kereskedő elfogadott, s beváltotta náluk. Ugyanígy segítették az ingóságok pótlását. Ezt az eljárást másutt is alkalmazzák. A segélymunkásoknak tehát rengeteg elszámolást kell átnézniük, számlákat ellenőrizni, igazolni. Sok az adminisztráció, de Bálint Gábor szerint ez is része a szervezet hitelességének.

Megkérdezem, visznek-e magukkal önkénteseket külföldre. Bálint szerint ennek nagyon különleges esetben lehet indokoltsága.

Például mert elvennék a helyi munkanélkülitől a kereseti lehetőséget.

Úgy gondolja, hogy bizonyos speciális tevékenységi körökben van értelme az önkéntes munkának, példának okáért egy angoltanár esetében. Vannak önkéntesek küldésére szakosodott szervezetek is, az ő munkájuk segít felismerni, hogy mi mégiscsak jóléti társadalomban élünk.

Nagy Ákos is régóta dolgozik Ukrajnában. Ellentmondásos országként írja le, amelyet a nagyvárosi plázák ragyogása mellett falusi nyomor és elhanyagoltság is jellemez. Ingyenkonyhát üzemeltetünk a belső menekültek számára ott, ahol metró jár a városban – vázolja a helyzetet. Ukrajna az ENSZ adatai szerint közepes jövedelemmel rendelkező állam, miközben a vidék jó része fejlődő országra emlékeztet. Most ezen a polgárháború tépte helyen kell segítséget vinni a rászorulóknak. Arról faggatom: meddig lehet bírni ezt a munkát?

Fotó: Ökumenikus Segélyszervezet

Szerinte amikor a segélymunkás már nem viseli el a hosszú külföldi kiutazásokat, akkor jön el a pillanat, hogy ezt abba kell hagyni. Amíg bírja, hogy egyszerre legyen rakodó meg csomagolómunkás és szigorú, mindent megoldó, mindenkivel rugalmasan, de határozottan tárgyaló menedzser, valamint számlákat bogarászó könyvelő, addig megy a dolog. Ő huszonhárom éve, 18 éves kora óta dolgozik a segélyszervezetnél, és még mindig talál újat, izgalmasat benne. A munkájuk gyér ismertségére vonatkozó felvetésre válaszolva jelzi, hogy

a sajtót csak 2-3 napig érdekli egy humanitárius válság, ráadásul a tragédia másnapján már azt firtatják, mennyi segélyt osztottak ki.

Pedig akármilyen gyorsan kiérnek, az első négy-öt nap feladata az igények felmérése. A segélyszervezet ugyanis nem mentőszervezet – szögezi le.

Amikor a tragédia után két héttel elkezdik osztani a segélyeket, az már senkit sem érdekel – állapítja meg kesernyésen. Kell-e ehhez valamilyen vallási elkötelezettség? – tudakolom. Nagy azt mondja, őt keresztyén meggyőződése segíti, ez az identitásának alapja. Bálint is gyakorló református. Belényi Dániel pedig azt tartja fontosnak, hogy őt soha nem kérdezték meg társai, bajtársai a vallásról.

Bejelentkezés
Bejelentkezés Bejelentkezés Facebook azonosítóval

Regisztrálok E-mail aktiválás Jelszóemlékeztető

Tisztelt Olvasó!

A nol.hu a továbbiakban archívumként működik, a tartalma nem frissül, és az egyes írások nem kommentelhetőek.

Mediaworks Hungary Zrt.