galéria megtekintése

Nem állt a kormány útjába az Alkotmánybíróság

Az írás a Népszabadság
2015. 01. 30. számában
jelent meg.

Munkatársunktól
Népszabadság

Az Alkotmánybíróság szerint nem ellentétes az alaptörvénnyel a bankok elszámoltatását megalapozó, közel ezermilliárd forint sorsáról döntő jogszabály. A határozattal a testület négy tagja nem értett egyet, köztük Paczolay Péter leköszönő elnök.

Második nekifutásra is mindent rendben talált a fogyasztói hitelszerződések részleges tisztességtelenségét kimondó törvénnyel kapcsolatban az Alkotmánybíróság (AB). Az elszámoltatást megalapozó jogszabály szerint az árfolyamrés alkalmazása és a szerződések egyoldalú módosítása a törvény erejénél fogva tisztességtelen és így semmis. Utóbbi azonban „csak” törvényi vélelem, melyet a pénzintézetek a bíróság előtt megdönthetnek, ha bizonyítani tudják, hogy például a kamatok és költségek egyoldalú emelésére vonatkozó feltételeket az ügyfelekkel egyedileg megtárgyalták. Az ügyekben másodfokon eljáró Fővárosi Ítélőtábla néhány bírája azonban a jogszabályt alaptörvény-ellenesnek találta, és az AB-hoz fordult.

Devizahiteles-pert tárgyalnak a Fővárosi Törvényszéken. A bankoknak sem ott, sem az Alkotmánybíróság előtt nem termett babér
Devizahiteles-pert tárgyalnak a Fővárosi Törvényszéken. A bankoknak sem ott, sem az Alkotmánybíróság előtt nem termett babér
Banczik Róbert

A bírók szerint a jogalkotás, végrehajtás és igazságszolgáltatás egyaránt az államot megillető közhatalmi jogosítvány, ezért külső polgári jogviszonyban a bíróságok előtti eljárásban egységesen fellépő és nem meghatározott közfeladatot teljesítő állam szerepvállalása sérti a hatalommegosztás elvét. Úgy látják, meg kell különböztetni az állam közérdeket védő funkcióját, valamint azt, hogy polgári jogviszonyok alanya lehet. Ebben az ügyben a pénzügyi intézmények és az állam között még közvetve sem áll fenn olyan polgári jogi jogviszony, amelynek alapján az állam alperes lehessen – érveltek.

 

Az AB szerint viszont a jogalkotó önmagában azzal, hogy az államot a per alpereseként nevesíti, még nem preferálja mint peres felet, csupán a fogyasztók érdekeit védő speciális eljárási szabályokat vezet be. Nem arról van tehát szó, hogy az állam a hatalmával visszaélve olyan helyzetet teremtett, melyben az ellenérdekű fél hátrányosabb pozícióba kerül a másik félhez képest, hanem arról, hogy a pénzügyi intézményeknek az állammal szemben kellett megindítani a vélelem megdöntésére irányuló peres eljárást, ez pedig összhangban van a fogyasztóvédelem alkotmányos követelményével.

A bírók azt is kifogásolták, hogy a törvény által a perekre megállapított speciális eljárási szabályok sértik a jogbiztonság és a tisztességes eljárás elvét. Miután egy ügyre legfeljebb 30 napjuk van, nincs módjuk sem szakértőt kirendelni, sem tanúkat meghallgatni, sőt a több ezer oldalas peranyag sem tanulmányozható át tisztességesen. Az AB viszont úgy látja: semmi nem zárja ki azt, hogy a bíró szakértőt rendeljen ki, illetve tanút hallgasson meg, miként nem tekinthető sem szükségtelen, sem aránytalan alapjog-korlátozásnak, hogy a bankok is csak 30 napot kaptak annak eldöntésére, indítanak pert vagy sem.

Az AB először tavaly novemberben foglalt állást a fogyasztói hitelszerződések részleges tisztességtelenségét kimondó törvénnyel kapcsolatban. Akkor három, első fokon eljáró bíró kezdeményezésére indított alkotmányossági vizsgálatot zárt le a testület, amely elsősorban azt vizsgálta, hogy a törvény rendelkezései sértik-e a visszaható hatályú jogalkotás tilalmát, továbbá, hogy a bírósági eljárások szabályai megfelelnek-e a tisztességes eljárás követelményeinek.

A határozattervezeteket mindkét esetben előadó alkotmánybíróként az Alkotmánybíróság irányítását február 25-től átvevő, a kormánypártok által megválasztott Lenkovics Barnabás készítette, míg a jelenlegi elnök, Paczolay Péter, miként novemberben, úgy most sem osztotta a többségi álláspontot.

Ezúttal is különvéleményt fogalmazott meg Kiss László, Lévay Miklós és Pokol Béla. Kiss László egyebek mellett nem értett egyet azzal, hogy a devizahitelesek még csak beavatkozóként sem vehettek részt a saját ügyük elbírálásában. Lévay Miklós úgy látta, hogy jogszabály nem biztosítja a bírák függetlenségéhez szükséges eszköztárat. Pokol Béla pedig azért utasította el a többségi határozatot, mert az egy nagy jelentőségű alaptörvény-kiegészítést jelent, az AB pedig nem veheti át az alkotmányozó hatalmat.

Amennyiben az AB akár csak részben is helyt ad a bírói kezdeményezéseknek, az megakaszthatta volna az elszámoltatás folyamatát. A törvény szerint a bankoknak március–április során kell elszámolniuk devizahiteles ügyfeleikkel, míg a forintadósok augusztus–szeptember során kapnak levelet arról, mennyi pénz jár nekik vissza az árfolyamrés és a szerződések egyoldalú módosítása után. A jóváírásokra, illetve kifizetésekre a következő hónapokban, vagyis április–májusban, illetve szeptember–októberben kerül sor. Az előzetes becslések szerint az adósoknak összesen 942 milliárd forint jár vissza.

Bejelentkezés
Bejelentkezés Bejelentkezés Facebook azonosítóval

Regisztrálok E-mail aktiválás Jelszóemlékeztető

Tisztelt Olvasó!

A nol.hu a továbbiakban archívumként működik, a tartalma nem frissül, és az egyes írások nem kommentelhetőek.

Mediaworks Hungary Zrt.