galéria megtekintése

Furcsa dolgok történnek Báthoryékkal, amióta csalást kiáltottak

Az írás a Népszabadság
2015. 03. 02. számában
jelent meg.


Tanács István
Népszabadság

Romániában adta fel a Sarkadon élő Báthory Angéla az OLAF-nak, az Európai Unió csalásellenes hivatalának címzett harmadik levelét, mivel a második küldeményt azzal hozta vissza a Magyar Posta, hogy a címzett ismeretlen. Pedig az elsőt még célba juttatta.

Báthory Angéla első levelével a posta még megtalálta a csalás elleni brüsszeli hivatalt, nyilvántartásba is vették az abban leírt panaszt. Visszaírtak, hogy további információkat kérnek. Az erre küldött második levél nemcsak hogy nem ért célba, de a borítékja is megrongálódott. Amikor visszajött, úgy nézett ki, mintha valahol felbontották és elolvasták volna a tartalmát.

A szomszédok azt gyanítják, hogy az egykori óvoda régi vályogfalára nem lett volna szabad ráépíteni
A szomszédok azt gyanítják, hogy az egykori óvoda régi vályogfalára nem lett volna szabad ráépíteni

Sarkadon a Szalontai utca 21. számú ház Báthory Imréné tulajdona volt. Ő 2011. június 6-án meghalt. Két lánya, Angéla és Ágnes örökölt utána. A hagyatéki tárgyalást július 7-én tartották. A hagyatéki leltár szerint a sarkadi polgármesteri hivatalban az ingatlant 13 millió forintra értékelték. Közben szeptember 1- jéig kellett elkezdeni a szomszéd telken (egy összesen 333 millió forint költségvetésű projekt részeként) egy tízlakásos szociális bérház építését. A teljes projektet az unió több mint 280 millió forinttal támogatja.

 

Báthoryék szomszédságában egy vályogfalú óvoda állt, egy ideje már bezárva. Báthoryék nem tudják biztosan, de úgy hallották, azért, mert veszélyessé vált az épület. Ahhoz, hogy erre kiadhassák az építési engedélyt, a szomszédoknak nyilatkozniuk kellett: lemondanak a fellebbezési jogukról. Készült is egy ilyen nyilatkozat 2011. augusztus 31-i dátummal. Báthory Angéláékat azonban nem kérdezte senki.

A nyilatkozatuk helyére odaírták: Báthory Imréné (elhunyt).

Amikor az építkezés elkezdődött, Báthory Angéláék bementek az önkormányzathoz, hogy mégis, mi lesz ez. Attól tartottak, az ingatlanuk értéke jelentősen csökken. Azt a választ kapták, legyenek nyugodtak, kerítés épül a két telek közé, be lesz kamerázva a telekhatár. Megkérdeztek egy ügyvédet, aki felvilágosította őket: az ő lemondó nyilatkozatuk nélkül nem érvényes a kiadott építési engedély. Csakhogy ezt a sarkadi polgármesteri hivatal nevében eljáró eleki jegyző figyelmen kívül hagyta. Nem ismerte el őket ügyfélnek.

Az építkezés közben haladt. A régi óvodát nem bontották le, vályogfalai az uniós beruházás részei lettek. Amikor Báthoryék a statikai biztonság felől érdeklődtek, megnyugtatták őket:

készült statikai vizsgálat, nem lesz semmi baj.

Ám az építők a régi vályogfalat mégiscsak nagyon titkolni akarták: téglát, cserepet drótoztak a felszínére, és igyekeztek mihamarabb bevakolni.

Báthoryék sokáig hiába fordultak bárhová. Végül pert indítottak birtokháborítás miatt – első fokon a Gyulai Járásbíróság 2014. október 3-án megállapította a birtokháborítás tényét, és megtiltotta, hogy építkezés céljára használják Báthoryék udvarát. Október 5-én, vasárnap ennek ellenére megjelentek az udvaron a munkások. Báthoryék véleménye szerint a vályogfal elrejtése lehetett olyan sürgős nekik. Nem tudni, hogy az eredeti büdzséhez képest mennyit spóroltak meg a meghagyásával. Hogy történt-e ilyen, és mi lett az esetlegesen megspórolt pénzzel, azt az OLAF deríthetné ki.

Báthory Angéláék kihívták a rendőrséget – de hiába hivatkoztak a két nappal korábbi bírósági ítéletre. A rendőrök előzőleg kaptak egy faxot a sarkadi polgármestertől, hogy ha kihívják őket, akármire hivatkoznak, ne avatkozzanak közbe. Báthory Angéla azt kérdi:

milyen dolog az, hogy a polgármesteri hivatalból utasíthatják a rendőrséget, hogy ne vegyen figyelembe egy bírósági ítéletet?

Vargáné Szombati Andrea, a Békés Megyei Rendőr-főkapitányság szóvivője érdeklődésünkre azt írta: a rendőrség egy polgári perben hozott ítélet végrehajtásában csak akkor vehet részt, ha a végrehajtó erre irányuló megkeresése az illetékes rendőrkapitányságra megérkezett. Az intézkedő rendőr nem hozhat döntést arról, hogy ki tartózkodik az adott ingatlanban jogszerűen vagy jogszerűtlenül.

Időközben a Gyulai Járásbíróság hozott egy kiegészítő ítéletet, hogy a birtokháborítás tilalmára vonatkozó verdiktje a fellebbezésre való tekintet nélkül végrehajtható.

A Pintér Sándornak írott levél nyomán a Belügyminisztérium utasította a Békés Megyei Kormányhivatalt, hogy az építési hatóság vizsgálja meg az ügyet. 2014. október 10-én megállapították, hogy Báthory Angéláék mégis ügyfélnek minősülnek. November 11-én visszavonták a már kiadott használatbavételi engedélyt. Ennek ellenére december 17-én átadták az építményt.

Báthory Angéla és testvére nem akart mást, mint hogy fizessék meg az ingatlanuk értékcsökkenését. Az önkormányzat négymillióért vette volna meg a hagyatéki végzés szerint 13 milliót érő házat. Felajánlottak négymillió forint kártérítést értékcsökkenés címén is – de csak szóban az elsőfokú tárgyalás előtt, azzal a feltétellel, hogy vonják vissza a keresetet. Báthoryék úgy érezték: erőből, a hatalom pozíciójából egyszerűen el akarják taposni a kisember érdekeit – nem egyeztek bele.

Másodfokon a Gyulai Törvényszék tárgyalja az ügyet. Ma hirdetnek jogerős ítéletet. Dr. Pintér Magdolna sarkadi jegyző a folyamatban lévő eljárások jogerős lezárása után ígért kérdéseinkre választ.

Báthory Angéla mostanában fenyegető telefonokat kap éjjelente ismeretlen személyektől.

Bejelentkezés
Bejelentkezés Bejelentkezés Facebook azonosítóval

Regisztrálok E-mail aktiválás Jelszóemlékeztető

Tisztelt Olvasó!

A nol.hu a továbbiakban archívumként működik, a tartalma nem frissül, és az egyes írások nem kommentelhetőek.

Mediaworks Hungary Zrt.