galéria megtekintése

Plágium is kell a Budai Nagy Antal igazgatói székéhez?

6 komment


Ónody-Molnár Dóra

„Normakövető koncepciómból kifolyólag a maradandó emberi, etikai értékeket és magatartásformákat, az örök érvényű erkölcsi értékeket követem” – írta pályázatában Manolovitsné Erdőközi Orsolya, a budafoki Budai Nagy Antal Gimnázium új igazgatója. De vajon örök érvényű erkölcsi érték-e a plágium, azaz mások szellemi termékének ellopása?

Manolovitsné Erdőközi Orsolyát annak ellenére nevezték ki a gimnázium élére Czunyiné Bertalan Judit köznevelésért felelős államtitkár javaslatára, hogy

pályázatát sem a szülői, sem a diák-munkaközösség, sem a tantestület nem támogatta. Ám nemcsak a pályázatát, hanem őt magát sem – ismerték őt korábbról, mert volt időszak, amikor ebben az iskolában tanított.

Az önkormányzat, amelynek véleményezési joga van, nem lép: Karsay Ferenc polgármestert hiába keresték meg a kétségbeesett szülők, nem tett semmit. Sebes Gábor, a kerület oktatási bizottságának elnöke pedig a szülők felháborodását pártpolitikai mezőbe igyekezett terelni.

 

Időközben súlyos gyanú merült föl Manolovitsné pályázatával kapcsolatosan is. A vezetői hitvallást taglaló fejezetben ezt olvashatjuk például: „Meggyőződésem, hogy a mai gazdasági és társadalmi helyzetben vezetőként a menedzseri irányvonalat kell követni. Az adott intézmény és környezetének támogatása, létének biztosítása elsődleges feladat kell, hogy legyen ahhoz, hogy az sikeresen működhessen. Hangsúlyt kívánok fektetni a szakmai innovációra, a feltételrendszerek fejlesztésére, a külső kapcsolatokra, a PR munkára.” Majd így folytatja: „Kiemelten fontosnak tartom eredményeink megismerését és megismertetését, az intézmény érdekeinek védelmét."

Győri Istvánné, egy tiszaalpári általános iskola igazgatójának két évvel ezelőtti, 2013-as pályázatában ugyanakkor ez áll: „Meggyőződésem, hogy a mai gazdasági és társadalmi helyzetben a menedzseri irányvonalat kell követni. Hangsúlyt kívánok fektetni a szakmai innovációra, a feltételrendszer javítására, a külső kapcsolatokra, a PR munkára, eredményeink megismertetésére, az intézmény érdekeinek védelmére".

Győri Istvánné – aki mint írtuk,

nem is egy gimnázium, hanem egy általános iskola igazgatói posztját pályázta meg

– azt is írja: „Legfontosabb vezetői törekvéseim: az egyén és a közösség érdekeinek összehangolása; nyugodt, elfogadó légkör megteremtése, együttműködő közösség létrehozása; az iskola eddigi eredményeinek megőrzése, továbbfejlesztése, hagyományainak ápolása; új bevételi források megteremtése pályázatok segítségével; a nevelési programunk megvalósítása, a különleges bánásmódot igénylő gyerekek segítése; demokratikus, ugyanakkor következetes iskolavezetés; megfelelő kommunikációs rendszer működtetése. Vezetőként hiszem, hogy iskolát vezetni csak az ebben érintettek közös együttműködésével, az ehhez szükséges nyugodt, elfogadó légkör megteremtésével lehet.” Manolovitsné lehagyja a „legfontosabb jelzőt", és így ad alcímet a fejezeten belül: „Vezetői törekvéseim".

Aztán fel is sorolja, ha olykor szó szerint, de gyakrabban nem szó szerint, de feltűnő egyezéssel:

„Az intézmény törvényes és hatékony működésének biztosítása; az egyén és a közösség érdekeinek összehangolása; kellemes légkör megteremtése, együttműködő közösség megtartása; pedagógiai program közös célkitűzések megvalósítása; az iskola eddigi jó eredményeinek, hagyományainak megőrzése; új bevételi források megteremtése; partneri kapcsolatok megőrzése, fejlesztése és bővítése; fejlesztendő területek feltérképezése, a fejlesztési terv elkészítése és megvalósítása.

Győriné kifejti: „Olyan iskolát szeretnék, ahol a demokratizmus, a humanizmus, az egyén tisztelete, a személyiség fejlődése, az alapvető közösségek együttműködésének kibontakozása és a tolerancia értékei alapján szerveződnek a nevelési, tanítási-tanulási folyamatok”. Manolovitsné pedig két évvel később így ír: „Világképemet és értékrendemet a realista optimizmus hatja át. Ennek megfelelően gondolom, hogy az iskolában uralkodjon a demokratizmus, a humanizmus, az egyén és a közösség tisztelete. Legyen fontos a személyiség fejlődése, az együttműködés és a tolerancia”.

Tüntetés az új igazgató kinevezése ellen
Tüntetés az új igazgató kinevezése ellen
Földi Imre / Népszabadság

Győriné zárósoraiban ekképp fogalmaz: „A szülő, a tanuló oldaláról megközelítve a következő célokat tartom fontosnak: olyan alapműveltséget nyújtson a tagintézményünk, amellyel a nálunk végző tanulók érvényesülni tudnak a mindennapi életben, a továbbtanulásban. A diákok életében jelentsen örömöt és büszkeséget az iskola közösségéhez tartozni”.

És mi van Manolovitsné záró soraiban? „A Budai Nagy Antal Gimnáziumban elsajátítható alapműveltség és tudás biztosítson lehetőséget a tanulóknak a mindennapi életben és a továbbtanulásban való érvényesülésnél. Legyen feladat és kihívás, de öröm és büszkeség is minden itt dolgozó számára a közösséghez tartozás, a tenni akarás".

A feltűnő egyezéseket a „Szeretünk Budai Nagy Antal Gimnázium” elnevezésű szülői közösség szúrta ki az interneten. A közösség képviselője, Lukácsi Krisztina lapunknak azt mondta: „Döbbenten állunk a tények előtt, hiszen azt tudtuk, hogy Manolovitsnénak még csak intézményvezető-helyettesi tapasztalata sincs,

de arra nem gondoltunk, hogy egy tapasztalt kollégájától plagizál.

Úgy gondoljuk, nem vezethet olyan valaki egy nagy múltú gimnáziumot, aki plágiummal nyer, hiszen ilyen ember nem lehet gyerekeink erkölcsi példaképe”.

Bejelentkezés
Bejelentkezés Bejelentkezés Facebook azonosítóval

Regisztrálok E-mail aktiválás Jelszóemlékeztető

Tisztelt Olvasó!

A nol.hu a továbbiakban archívumként működik, a tartalma nem frissül, és az egyes írások nem kommentelhetőek.

Mediaworks Hungary Zrt.