galéria megtekintése

Hoffmann nem mondott igazat: káosz volt

Hiába bizonygatta szeptemberben Hoffmann Rózsa, hogy minden a legnagyobb rendben van a tankönyvellátással, hiába állította, hogy minden ellenkező híresztelés az ellenséges sajtó aknamunkája,az ombudsman jelentése szerint komoly problémák voltak és vannak a rendszerrel.

„...amikor hónapokon keresztül azt olvasta az ember bármelyik honlapon vagy nyomtatott sajtóban, hogy milyen kaotikus a tankönyvellátás, és ím, itt van szeptember 2-a, amikor – néhány szórványosan előforduló esettől eltekintve – minden iskolába megérkezett a tankönyv, a kisebb zökkenőket, az ezrelékekben mérhető hiányosságokat pedig mind megoldják, akkor azért fölmerül a kérdés, hogy mi szükség volt az emberek ijesztgetésére." Ezt nyilatkozta 2013 őszén Hoffmann Rózsa köznevelésért felelős államtitkár a boon.hu-nak. Nagyjából ezzel egyidőben az államtitkárság „Jól vizsgázott az új tankönyvterjesztési rendszer" címmel közleményt adott ki. „A Könyvtárellátó Nonprofit Kft. (KELLO) iskolakezdésig az összes tankönyvet kiszállította az iskolákba" – állt ebben.

Kovács Bence / Népszabadság

Valójában azonban a családok, az elkeseredett iskolaigazgatók, tanárok egyfolytában azt hajtogatták, hogy e kormánypropaganda nem igaz, sok helyen még decemberben sem voltak meg a könyvek. Hoffmann Rózsa minderre úgy reagált, hogy a sajtó hisztérikus, ellenséges magatartása áll az események hátterében, miközben rendben kiszállította a KELLO a könyveket. „Aki viszont csak a sajtóból tájékozódott, annak könnyen az a képe alakult ki, hogy valami elképesztő zűrzavar van, pedig mint említettem, erről szó sincs – fogalmazott az államtitkár.

 

Most már kiderült: nem csak a sajtóhoz ömlöttek a panaszok, hanem az alapvető jogok biztosának hivatalához is, a 2013. évi tankönyvrendeléssel kapcsolatban.

„A hozzám fordulók kifogásolták, hogy a KELLO által kiküldött díjbekérőn megrendelőként a kiskorú tanuló gyermek neve szerepelt, továbbá a tankönyveket átvétel előtt kell a szülőknek kifizetni, ugyanakkor a számlát a könyvek átvételét követő 15 napon belül állították ki, mely kérdéssel összefüggésben a panaszosok az adójogszabályok betartása tekintetében is kifejezték aggályaikat. Kifogásolták, hogy a tankönyvek ellenértékének kiegyenlítéséhez nem használhatóak fel az iskolakezdési utalványok, valamint ugyancsak problémás a fizetési határidők megállapítása is. Aggályos volt továbbá, hogy a fizetési csekkel együtt megkapott megrendelt tankönyvlista nem egyezett az iskola által megadott tankönyvlistából a szülők által megrendelt tankönyvekkel. Végül panasz érkezett a tekintetben is, hogy a szülő az iskolának időben jelezte, mely könyveket nem kívánja megvásárolni, ennek ellenére azok mégis szerepeltek a megrendelt könyvek listáján. 2013. szeptembertől a szülői panaszok már elsősorban azt sérelmezték, hogy a megrendelt és a szülők által kifizetett tankönyveket a diákok nem kapták meg, azok nem egyszer több hónapig hiányoztak, és ez akadályozta a gyerekeket a tanulásban" – ez olvasható ugyanis abban az ombudsmani jelentésében, amelyet Székely László indított a tankönyvellátás ügyében. Az alapjogok biztosa nemrégiben zárta le az ügyben indított vizsgálatát, és megállapította: a panaszok számos esetben megalapozottak voltak, és sérültek a családok alapvető jogai. Magyarul: Hoffmann Rózsa nem mondott igazat.

A Népszabadság birtokában lévő jelentésben Székely László leszögezi, hogy a rendszer átalakításával kapcsolatos előzetes hatásvizsgálat a jogszabály előkészítőjét terheli. Az ennek előkészítésével kapcsolatos ombudsmani kérdésre a Balog Zoltán vezette Emberi Erőforrások Minisztériuma nem válaszolt, ami újdonság: az megszokott, hogy az újságírók kérdéseire nem, vagy nem érdemben reagálnak a tárcák, de a kétharmad által megválasztott ombudsman ezzel most először szembesülhetett.

Kurucz Árpád / Népszabadság

Ebben az esetben ez talán annak a jele lehet, hogy úgy esett neki az Orbán-kormány az egyébként korábban jól működő, piaci alapú tankönyvellátásnak, hogy annak nem volt előzetes hatástanulmánya. Székely László a jelentésében megállapította: a tankönyvpiac rendjéről szóló törvény módosításához képest késő fogadták el a tankönyvellátásról szóló minisztériumi rendeletet. A jogszabályban kijelölt határidő teljesítésére rendelkezésre álló idő nem volt összhangban a rendelkezésre álló tárgyi, személyi és technikai feltételekkel, „ami a jogbiztonsággal és a tisztességes eljárással összefüggő alapjogi visszássághoz vezetett". Emlékeztetőül: a panaszos időszak tavaly március végére esett, amikor az iskoláknak a KELLO elektronikus rendszerén keresztül kellett feltölteniük a rendkívül szűkös határidő alatt tankönyvrendelést. Arról a Népszabadság – számos más sajtóorgánummal egyetemben – folyamatosan cikkezett, hogy a KELLO rendszere nem működik, elérhetetlen, túlterhelt, és az összeomlás szélén áll.

Székely azt is megállapítja, hogy a tankönyvrendeletben „meghatározott rendelési határidők az iskolai tanév rendjével nem kellően összehangolt teljesítési határidők meghatározása a jogbiztonsággal és a tisztességes eljárással összefüggő alapjogi visszásságokhoz vezetett". Mindezeket az anomáliákat természetesen időben jelezték a szakmai szervezetek és a pedagógusok, csak a kormányban ez senkit sem érdekelt.

Az ombudsman a könyvek vételárának beszedésével és a tanulók személyes adatainak felhasználásával kapcsolatban is jogsértéseket állapított meg. Székely álláspontja szerint „a 313/2014. évi tankönyvellátás megszervezésével kapcsolatos pénzbeszedési gyakorlat a vizsgált időszakban hatályos szabályozásnak nem megfelelően, nem egy esetben azzal ellentétesen folyt, ami a jogbiztonság és a tisztességes eljárás követelményébe ütközve visszásságokat okozott".

A pénzbeszedési gyakorlatot bíráló szülői megkeresésekben azt is kifogásolták az érintett családok, hogy az iskolakezdési utalványokat nem tudták felhasználni. A problémát ugyan próbálta az államtitkárság orvosolni, de mint kiderült, rosszul, és alapjogokat sértve. „...A jogszabályokkal ellentétes pénzbeszedési gyakorlat, az előre nem kiszámítható, változó határidők és a nem kellően hangsúlyozott fizetési feltételek a jogállamiság elvéből fakadó jogbiztonság és a tisztességes eljárás követelményébe ütközve visszásságokat okoztak" – áll a jelentésben, megállapítva azt is, hogy a a menetközben megváltoztatott, utalványos fizetési feltételek a vidéken élő érintett – és feltehetőleg nehéz anyagi körülmények között élő – tanulókkal összefüggésben a hátrányos megkülönböztetés tilalmába ütköznek.

Ami a tankönyvkiszállításokat illeti: az ombudsman súlyos alapjogi visszásságokat tárt fel.

Csak emlékeztetőül: tavaly augusztus végén, néhány nappal a tanévnyitó előtt az iskolák kaptak egy levelet Sipos Imre helyettes államtitkártól. Sipos ebben azt írta: „a régi rend szerinti logika mentén történő könyvkiadás az új ellátási rend tudatos, vagy nem tudatos akadályozásához, szabotáláshoz vezet". Az iskolaigazgatók azt az utasítást kapták továbbá, hogy minden tanuló az első osztályfőnöki órán kapja meg tankönyveit. Sipos szerint így elkerülhető az augusztus végi sorállás, a pedagógusok azonban arról beszéltek, hogy az utasítás valódi háttere, hogy nem érkeztek meg időben az iskolákhoz a könyvek. Aki tehát a Hoffmann-féle logika szerint csak a sajtóból tájékozódott, annak könnyen az a képe alakulhatott ki, hogy valami elképesztő zűrzavar van.

Most már az ombudsman jelentésével is alátámasztva mondhatjuk ki: káosz alakult ki, amit csak fokoztak a szakszerűtlen, kapkodó döntések.

„A köznevelésért felelős helyettes államtitkár az iskolákat érintő felelősségi körén átnyúlva, azok hatáskörének elvonása mellett az állami fenntartón keresztül utasította az iskolákat, hogy a szülők által már jóval korábban kifizetett tankönyveket csak a tanév megkezdésekor adhatják át a tanulóknak" – állítja meg Székely, hozzátéve, hogy ez az intézkedés is ütközött a jogállamisággal. Az ombudsman szerint Sipos azon véleménye sem helytálló, amelyben a szülők sorban állását nevezi meg elkerülendő okként. Hiszen a szülőknek éppen az a megnyugtató, ha időben felkészülhetnek a tanévkezdésre, időben láthatják a névre szóló tankönyvcsomagok tartalmát, és az esetleges reklamációt időben megtehetik.

Kovács Bence / Népszabadság

Hiába hajtogatta tehát a kormánypropaganda, hogy jól vizsgázott az új tankönyvellátás, az ombudsmani jelentésből az olvasható ki, hogy ennek éppen az ellenkezője az igaz.

„Álláspontom szerint azzal, hogy az állami feladatellátásért felelős KELLO a tankönyvek egy részének kiszállítását csak a tanév megkezdését követően – konkrét esetben közel a tanév felének időpontjában sem – végezte el, a késedelmes teljesítéssel a tisztességes eljárás követelményébe ütköző, valamint a tanulók tanuláshoz való jogával összefüggő visszásságot okozott. A késedelmes tankönyvszállítás továbbá – tekintettel arra, hogy sok esetben éppen az ingyenes tankönyvellátásra jogosult tanulók esetén következett be – az egyenlő esélyű hozzáférés követelményével összefüggésben is visszásságot idézett elő" – írja az ombudsman.

Az alapjogi biztos bírálja Balog Zoltán tárcáját is. Székely László kifogásolja, hogy a megkereséseiben feltett kérdéseire nem válaszoltak érdemben, a kikért dokumentumokat nem bocsátották a hivatal rendelkezésére. Ez nehezítette a vizsgálat érdemi lefolytatását, ami „önmagában visszásságot okoz a jogállamiságból fakadó jogbiztonság követelményével összefüggésben".

Bejelentkezés
Bejelentkezés Bejelentkezés Facebook azonosítóval

Regisztrálok E-mail aktiválás Jelszóemlékeztető

Tisztelt Olvasó!

A nol.hu a továbbiakban archívumként működik, a tartalma nem frissül, és az egyes írások nem kommentelhetőek.

Mediaworks Hungary Zrt.