galéria megtekintése

A magyar elit szereti a leszámolást, és nem fogja abbahagyni

Az írás a Népszabadság
2015. 08. 29. számában
jelent meg.


Pető Péter
Népszabadság

A múlt arcai címmel jelent meg Romsics Ignác egyetemi tanárnak, a Magyar Tudományos Akadémia Széchenyi-díjas tagjának új könyve. A XX. század neves kutatójával a magyar történelem korábbi korszakaival is foglalkozó tanulmánykötetéről és terveiről beszélgettünk.

– Elege lett a XX. századból?

– Nem, de nem olyan izgalmas már számomra, mint az elmúlt évtizedekben volt.

– Miért nem?

– Több mint negyven éve foglalkozom a XX. századdal. Azt hiszem, hogy mindazt tudom már róla, amit tudni érdemes. Lehet, hogy ebben tévedek, de ma így gondolom. Nem hoz lázba, ha Bethlen Istvánról például kiderül, hogy nem ott volt 1944. október 15-én, ahol eddig gondoltuk. Ettől az ő megítélése érdemben nem változik. Ugyanakkor régóta terveztem, hogy szánok időt a magyar történelem olyan korábbi eseményeinek a behatóbb tanulmányozására, amelyeket fontosnak ítélek, és engem érdekelnek.

 

– A kötetben fellelhető tanulmányok többsége személyközpontú. A politikai vezetőkre koncentrált?

– A történelem hús-vér szereplői mindig jobban érdekeltek, mint a személytelen struktúrák. Érdekesebbnek találom rajtuk keresztül megérteni a múltat:

hogyan alakították, vagy éppen szenvedték el az eseményeket azok, akiknek arcuk is van.

Fotó: Móricz-Sabján Simon / Népszabadság

– E szereplők többségéről ma is élénk vita zajlik, és a kötetben ön is többször említi a kultúrharcot. Ez ennyire meghatározó a történelmi emlékezet szempontjából?

– Én annak látom. Olyan éles emlékezetpolitikai küzdelmet, mint amilyen ma Magyarországon zajlik, másutt nem tapasztaltam. Sem az Egyesült Államokban, ahol hosszabb ideig éltem, sem Franciaországban, Finnországban és Dél-Koreában, ahol ugyancsak többször megfordultam.

Sőt, még a szomszédos Romániában sem.

Nálunk viszont a Horthy Miklóssal, Trianonnal vagy a holokauszttal kapcsolatos emlékezetpolitikai álláspontok a politikai táborok fontos összetartó elemeivé váltak. A múltértelmezés sok esetben nagyobb kohéziós erő, mint az egyes csoportok társadalmi helyzete és jövőképe.

– Ha ez unikum, akkor speciális társadalmi oka lehet. Mi az?

– Biztos, hogy az okok jó része történeti.

A XX. században például húsz-huszonöt évenként adódott olyan konfliktus, amelynek során az egyik fél súlyosan sértette a másik érdekeit, sőt időnként a megsemmisítésétől sem riadt vissza.

A harc elkezdődött 1919–20-ban, amikor emberek százai lettek a vörös, majd a fehérterror áldozatai, és százezrek a társadalom-átalakítási kísérletek kárvallottjai vagy kedvezményezettjei. A Horthy-korszak huszonöt éve a holokausztba torkollott. Aztán az új hatalom 1945 után minden vagyonától megfosztotta az arisztokráciát és a társadalom más elitcsoportjait. Majd következett a téeszesítés, amely a magyar társadalomnak akkor még felét kitevő parasztságtól vette el a tulajdonát. 1956-ban újra szemben állnak egymással az emberek. Ezek a sérelmek elraktározódtak. A Kádár-korszak vége felé úgy látszott, hogy a sebek már behegedtek, az elmúlt tíz-tizenöt évben azonban kiderült, hogy élesebbek az emlékezeti differenciák, mint azt gondoltuk. A politika pedig felismerte, hogy ezeknek a múltbéli sérelmeknek a felemlegetésével sikeresebben lehet mozgósítani és közösségeket összetartani, mint például szakpolitikai intézkedésekkel.

– Ebből viszont az következik, hogy nagy változást a következő időszakban sem várhatunk e téren.

– Várhatnánk, ha a politikai és szellemi elit belátná, hogy az elválasztó tényezők mellett sok minden össze is köt bennünket.

Jövőnk szempontjából helyesebb lenne, ha erre fektetnénk nagyobb hangsúlyt a sérelmek állandó felemlegetése helyett.

Ám erre kevés elszánást látok. Nem vagyok optimista.

– Nemcsak sérelmek, de bűnbakok is akadnak szépen. Azt írja a kötetben, Gizella lehetett az első közülük a magyar történelemben. A bűnbakkeresés miért lehet nemzeti sport?

– A történelmi bűnbakok mindig leegyszerűsítő magyarázatkeresések termékei.

Bármilyen vereség, kudarc után könnyű kijelölni a felelőst: a zsidók, a dzsentrik vagy éppen a kommunisták tehetnek mindenről.

Ez egyszerűbb, mint a maga összetettségében vizsgálva a múltat saját felelősségünket beismerni és/vagy a történelem logikáját elfogadni.

– Ez a Dózsa Györggyel és Martinovics Ignáccal, Bethlen Gáborral és Horthy Miklóssal egyaránt foglalkozó kötet, felteszem, lezárása egy munkának. Mi következik?

– Érdeklődésem a magyar történelem marad, nem fordulok egyetemes témák felé. A hangsúlyok viszont nem a XX. századon lesznek. Elképzelhető, hogy néhány éven belül írok egy Magyarország egész történetét bemutató könyvet.

Fotó: Móricz-Sabján Simon / Népszabadság

– Nem kis vállalkozás.

– Ezért fogalmaztam feltételes módban. Az biztos, hogy kialakult bennem egy ilyen, egyelőre amorf szándék és vágy. Más kérdés, sikerül-e megvalósítanom.

– Nehéz belekezdeni egy ilyen munkába?

– A Kossuth Könyvkiadó által kiadott huszonnégy kötetes képes magyar történeti sorozattal, amelynek főszerkesztője voltam, és ezzel a kötettel tulajdonképpen már belekezdtem.

– A történészkarrier megkoronázása egy országtörténet megírása?

– Marczali Henrik, Szekfű Gyula és Kosáry Domokos írt ilyen könyvet. Domanovszky Sándor, Mályusz Elemér és Szabad György nem. Ennek ellenére mind a hatan kiváló történészek.

A mikrotörténet éppúgy lehet jó és rossz, mint a makro.

Kétségtelen viszont, hogy másfajta kvalitásokat igényel az egyik, mint a másik. Ország- vagy régiótörténetek esetében a lényeg nem az analízis, hanem a szelekció, a szerkesztés és a szintetizálás. Mi az, amit a rengeteg ismeretből valóban fontosnak ítélünk, és képesek vagyunk-e ezekből olyan koherens és sodró erejű elbeszélést alkotni, amely megfelel a szaktörténészek tudásának és az olvasókat sem untatja?

– Nagyot buktam volna, ha tippelek, mert a kötet alapján Bethlen Gáborról szóló könyvre fogadtam volna.

– Bethlen Gábort kiemelkedő államférfiúnak tartom. Életrajzának megírását azonban nem tervezem. Ezt előbb vagy utóbb majd megteszi egyik fiatal kollégám, akinek van kedve és ideje a részletekben való elmerülésre.

A lényeg azonban, mint Bethlen István esetében is, nem fog változni.

Tudjuk, hogy saját javán túl mindenekelőtt Erdély javát szolgálta, s ebben minden elődjénél és utódjánál sikeresebb volt. Egy ponton túl az ismeretek extenzív bővülése nem javítja tudásunk minőségét.

– Akkor a nagy képen már nem is lehet változtatni?

– Azon mindig lehet. Az én világképem az, ami már nem változik.

Bejelentkezés
Bejelentkezés Bejelentkezés Facebook azonosítóval

Regisztrálok E-mail aktiválás Jelszóemlékeztető

Tisztelt Olvasó!

A nol.hu a továbbiakban archívumként működik, a tartalma nem frissül, és az egyes írások nem kommentelhetőek.

Mediaworks Hungary Zrt.