galéria megtekintése

Nem egykutya, más kutya

18 komment

Horn Gábor

Igazán biztató, hogy mind többen fellázadnak a borzalmas rombolás ellen, amelyet a közoktatásban, azaz gyermekeink jövőjében művel a kormány. Tanárok, szülők, diákok és a velük, az iskolapolgárokkal szolidáris sokaság is egyetértőleg figyeli a jövőt leépítő ostoba rendszer elleni fellépést. Ugyanakkor mind többször olvasom, hallom, hogy hát persze, borzasztó az iskolák körüli helyzet, de „mindig is az volt”, „régen sem volt jobb”. Eszem ágában sincs a múlt erényeiről értekezni, hiba volt bőven. Sőt, hadd tegyem hozzá önkritikusan: liberális szemmel nézve kivált sok hiba volt, hiszen a szabadelvű értékrendet és attitűdöt igen kevéssé sikerült a társadalmi köztudat széles spektrumában népszerűvé tenni. Ha ebben nem vallottunk volna kudarcot, nem volna ilyen mértékű a kádárista tempó pozitív recepciója. Mégis: érdemes tisztázni, hogy az oktatáspolitikában, mint annyi más alapvető kérdésben, fundamentális változást hozott a második Orbán-kormány.

Volt egy rendkívül erős közmegegyezés az 1990–2010 között választott politikai erők fősodrában, mely átfogta az MDF-nek a klasszikus jobboldalt megjelenítő politikusait, az első Orbán-kormány fideszes politikusa, a szocialistákat és minket, liberálisokat. Ez pedig így szólt: Az iskola a helyi társadalom része, a fontos dolgok az iskola körül helyben történnek.

Egyetértés volt abban az alapvetésben is az MDF-es Andrásfalvy Bertalantól Pokorni Zoltánon és Hiller Istvánon át Fodor Gáborig és Magyar Bálintig, hogy nem az állam működteti az iskolákat, csak kereteket és forrás biztosít.

 

Mindannyian azt képviseltük, hogy biztosítani kell a szabad iskolaalapítás jogát, alapítványi, egyházi és magániskolák egyaránt létrejöhetnek, ugyanakkor törvényi erővel biztosítani kell mindenki számára a világnézetileg semleges iskola választásának a lehetőségét. Szintén konszenzus volt a Nemzeti alaptanterv kimeneti szabályozásának a tekintetében, a tartalom, a pedagógiai folyamat, az iskolák, a tanárok szabadságának megóvásában és abban, hogy az ellenőrzés csak a kimeneti pontokon történik: a vizsgákkal, az érettségivel. Egyetértés volt a normatív, gyereklétszám-alapú finanszírozásban, ami érdekeltté teszi az iskolákat a sokszínű, színvonalas szolgáltatásban. Egyetértés volt, hiszen azt szerettük volna mind, hogy az iskolák versenyezzenek a gyerekekért.

Közös cél volt a sokszínű iskolai választék és az átjárhatóság. Evidenciának tekintettük valamennyien a szabad tankönyv- és taneszközválasztást, a tanfelügyelet felszámolását és azt, hogy az állami ellenőrzést segítségnyújtás, tanácsadás és önértékelés váltja fel.

Voltak komoly kudarcaink, voltak jelentős nézetkülönbségek, nyilván mást gondoltunk mi, liberálisok, mint a szocialisták vagy az akkori jobboldal, de egyetértettünk abban, hogy szabad iskolák legyenek.

Ezt az egyetértést rúgta fel a Fidesz. Ehhez képest hajtott végre óriá­si fordulatot 2010-ben.

Jelzésértékű volt a közoktatási törvény átnevezése köznevelési törvényre, hiszen 2010-ig közmegegyezés volt abban is, hogy a nevelés elsősorban a családok és a pedagógiai­ szabadságot élvező iskola dolga, az államnak nincsenek, nem is lehetnek közvetlen nevelési feladatai, az állam nem léphet fel azzal a követeléssel, hogy az iskola neki nyújtson nevelési szolgáltatást. Az iskola közszolgáltatás, melynek megrendelője a család.

Marabu rajza

Ez a közszolgáltatás változott 2010-től szolgálattá, ahol az elvárásokat az állam, a politika határozza meg. Nem a tüntető pedagógusok, hanem a Fidesz és Orbán tette az iskola ügyét politikává, kiszorítva minden szakmai meggondolást.

Nem csupán arról van tehát szó, hogy rengeteg pénzt vontak ki a közoktatásból, miközben a felsőoktatást de facto fizetősé tették, nem csupán arról, hogy egy rossz centralizált intézményt ültettek az iskola nyakára, s nem is csupán arról, hogy a tanárok szabadságát alaposan megcsonkították és számos adminisztrációs teherrel nehezítették meg az életüket és ebből kifolyólag a diákokét is. Hanem arról, hogy a nyugatias modell helyett a paternalista, államszocialista modellbe lökték vissza az iskolát. Nem is a rendszerváltás, hanem az 1985-ös közoktatási reform előtti világba.

És ez a radikális különbség az élet szinte minden területén megvan. 2010 előtt minden kilengés, súlyos hiba, sőt vétek ellenére is közmegegyezés volt a nagyobb parlamenti pártok között abban, hogy hiszünk a joguralom erejében és a parlamenti demokráciában. Azóta kiderült, hogy Orbán ezzel pont úgy van, ahogy Erdogan, aki azt mondta: „számomra a demokrácia olyan, mint egy autóbusz, ha megérkezem a megfelelő állomásra, akkor egyszerűen leszállok róla”. Minden pillanatnyi hülyeség dacára konszenzus volt itt negyed évszázadon át abban is, hogy az orientációnk nyugatias, és nem kérünk többet a „szovjetből”. Az az unióellenes, antiatlantista, Putyin-vezérelt politika, amelynek ma elszenvedői vagyunk, leírhatatlan távolságra van az elmúlt 25 évtől. Bármennyire is különbözött, mondjuk, Surányi György és Bod Péter Ákos jegybanki politikája, egyik sem a kormány házipénztáraként kezelte a Magyar Nemzeti Bankot, s bármennyire is másképp gondolkodott az első Orbán-kormány vagy épp a mi szocialista koalíciós társaink a ­piacról, mint mi, soha szóba sem került mindennek a rendszerszintű államosítása és központosítása, s nem vált soha szitokszóvá a piac. Emberi jogi ügyekben a különböző kormányok sokszor nem teljesítettek jól az elmúlt ciklusokban sem, súlyos szegregációs problémák is voltak, de azért a kormányok hivatalos politikája mindig is az ezek elleni küzdelem volt, nem a gyűlöletkeltésre törekvés, nem a mások szenvedéseinek politikai tőkeként való felhasználása.

Ez a különbségtétel nem azért fontos, hogy a múltat szebbnek lássuk, hanem azért, hogy mélységében értsük az alapvető különbségeket a jelenlegi rezsim és a rendszerváltást követő két évtized között.

Nagyszerű egykori tanárom, Vajda Mihály így fogalmazott: „Szörnyű irányba mennek a dolgok, de ezért nem kell mindenkinek feladnia az elveit. Ha másoknak nem kell, hát őrizzük meg önmagunknak az euró­pai értékeket. Hátha valamikor még szükség lesz rájuk.” Hogy megvédjük és széles körben vonzóvá tegyük őket, ahhoz az is kell, hogy jól lássuk, milyen messzire kerültünk tőlük minden területen, ahová a Fidesz-állam befészkelte magát.

A szerző a Republikon Alapítvány kuratóriumi elnöke

Bejelentkezés
Bejelentkezés Bejelentkezés Facebook azonosítóval

Regisztrálok E-mail aktiválás Jelszóemlékeztető

Tisztelt Olvasó!

A nol.hu a továbbiakban archívumként működik, a tartalma nem frissül, és az egyes írások nem kommentelhetőek.

Mediaworks Hungary Zrt.