galéria megtekintése

Miért nem Svájc?

Az írás a Népszabadság
2014. 08. 12. számában
jelent meg.

Marosán György
Népszabadság

A politikusok tudják, kevés, ha tetteik pusztán egy hatalmi játszma húzásainak tűnnek. Ezért keresnek sokan történelmi igazolást: lépéseiket egy jövőkép küldetésébe csomagolják, és egy globális játszma húzásaiként magyarázzák. Tekintsünk ezzel a szemmel Orbán Viktor mostani, tusnádfürdői beszédére. Mit is állított a miniszterelnök? A 2008-as gazdasági válságból és szomorú kísérőjelenségeiből – a jóléti állam megrendüléséből, a magas munkanélküliségből és a demokrácia zavaraiból – azt szűrte le: a liberális államszervezés nem kellően versenyképes. Olyan új államszervezési módszereket keres, amelyek nem nyugatiak, nem liberálisok és nem feltétlenül demokratikusak. A jóléti állam helyett a munkaalapú társadalomra alapozott nemzetállamot kíván építeni.

A miniszterelnöknek igaza van: a XXI. századba átlépve új világ kezdődött. A korábban sikeres, sőt egyedüli modellként mindenki számára ajánlott „liberális” társadalomszervezési modell – a szabadpiac, a liberális demokrácia és a globalizáció – válságokkal küzd. Ugyanakkor, korábban kritizált, autoritárius rendszerek viszonylagos sikereket mutatnak fel. Egy ilyen átalakuló világban nem nehéz véleményünket alátámasztó példákat találni. Ám a miniszterelnök által idézett „sztárok” – Szingapúr, Kína, India, Oroszország és Törökország – inkább zavarról, mint pontos helyzetértékelésről tanúskodnak.

A napjaink egyik – bár nem egyedüli – értelmező modellje, két összetevő, a törvények hatalma és az egyén jogainak érvényesülése alapján osztályozza a társadalmakat. (Alexander, A. – Welzel, C. Measuring Effective Democracy, 2012) A két összetevő segítségével felrajzolt mátrix négy térrészre bontja a politikai mezőt. A jobb felső négyzet, ahol egyaránt érvényesül a törvények hatalma és az egyén jogai, a hatékony demokráciák tartománya. Idetartoznak a skandinávok, a hollandok, a svájciak, Kanada és Ausztrália, kissé lejjebb, Németország, Ausztria, Franciaország, USA és Japán. A bal felső négyzetet – ahol a törvények hatalma érvényesül, de sérülnek a polgári jogok – racionális autokráciaként jellemzik. Tipikus példája Szingapúr, de kissé lejjebb itt található, Malajzia és Kuvait, még lejjebb Kína, Tajvan, Dél-Korea, és a felezővonal felé Tunézia. A jobb alsó négyzet a „sérült” demokráciák birodalma: itt az egyéni szabadságjogok többé-kevésbé érvényesülnek, de a törvények hatalma nem. A pártok működhetnek és demokratikus választásokat is tartanak, de az eseményeket nem a törvények, hanem az oligarchiák vetélkedése formálja. Idesorolható India, Dél-Amerika sok országa és a Balkán jó része. Végül, a mátrix bal alsó négyzetében találhatók a despotikus autokráciák: itt jelentősen sérül mind a törvények hatalma, mind az egyéni jogok. A bal alsó sarok közelében találhatók az oligarchiák polgárháborús térségei (Szomália vagy Afganisztán), kissé feljebb a diktátorok által uralt rendszerek –mint Zimbabwe vagy Észak-Korea –, még feljebb Fehér-Oroszország, majd a mátrix felezővonalának közelében Irán és Oroszország.

 

Kelet-Európa a rendszerváltások eredményeként először a bal alsó négyzet belsejéből a mátrix közepére – a felezővonalak találkozásához –ugrott, majd elkezdte hosszú menetelését a mátrix jobb felső része felé. Az álom az volt, hogy – követve a nyugat-európai trendet – fokozatosan a jobb felső csúcs felé mozdulnak el. 2000-ig a folyamat nagyjából így is zajlott. Azt követően viszont megtorpant a fejlődés, Kelet-Európa elbizonytalanodott és bizonyos visszarendeződés ment végbe. A „merre tovább” kérdésre, a politikai mátrix kínál eligazodást!

A középső pontból – ahova 2014-re Magyarország visszacsúszott – négy irányban lehet elmozdulni. Az egyik út a bal felső sarok – a racionális autokrácia – irányába, valóban Szingapúr felé vezet. Itt az egyeduralkodó, a törvények hatalmát érvényesítve igazgatja a társadalmat: a világpiacra nyitott gazdaságot, tiszta versenyt, teljesítményalapú kiválasztódást, magas minőségű államot hoz létre, a versenyző demokrácia intézményrendszerét viszont elutasítja. A másik út a jobb alsó sarok – a sérült demokráciák – felé visz. Itt a szabad választások rendszerét felhasználva, vetélkedő oligarchiák birtokolják az államot, kisajátítják a hatalmat, majd az éppen hatalomra kerülők önmaguk számára osztják újra a közösség vagyonát. A harmadik út visszafelé, egyszer már magunk mögött hagyott diktatúra – a despotikus autokrácia – irányába vezet, végső esetben – Ukrajna ennek veszélyét jelzi – a káoszba. A negyedik út –megtestesítve a rendszerváltás eredeti vízióját – a hatékony demokrácia mintáit vetíti elénk: Svájc, Dánia vagy Hollandia.

Magyarország 2000–2010 között a jobb alsó kocka, a rosszul működő, sérült demokrácia felé sodródott. A 2010-es választásokat követően, a 2/3-os felhatalmazásra támaszkodva, Orbán Viktor a despotikus autokrácia felé vett irányt. Minden hozzáférhető adat – a felelős kormányzás, a demokrácia, a szabadság, a korrupciós és a versenyképességi indexek –az ország minőségének romlásáról tanúskodik. A miniszterelnök mostani beszéde arról szólt, hogy merre haladunk tovább.

Ne vesztegessük hát az időt arra, hogy megértsük, miért sorolta Orbán Viktor „sztárokként” – Szingapúrt, Kínát, Indiát, Oroszországot és Törökországot – egy csoportba. Nincs bennük közös! Higgyük el viszont, hogy racionális autokrácia (illiberális) modelljét akarja. Az igazi kérdés az: lehet-e Szingapúr – valóban sikeres, bár ellentmondásos – modelljét Európa közepén, azon a módon, ahogyan Orbán Viktor hozzáfogott, megalkotni? A társadalmi modellek – így a racionális autokrácia is – csak meghatározott körülmények, jól körülhatárolható társadalmi, gazdasági és környezeti feltételek között működnek hatékonyan. Orbán Viktor az elmúlt négy évben éppen a racionális autokráciamodellnek az alapvető feltételei – a világpiacra való nyitottság, a korrupcióellenesség, az átláthatóság, mindenkire kiterjedő teljesítményelv, az oligarchiák visszaszorítása – ellenében vezérelte a magyar társadalmat. Így még négy év, és azon találjuk magunkat, hogy Szingapúr helyett Zimbabwébe érkeztünk.

A 2010-es választások óta eltelt időszak történései ugyanis a despotikus autokrácia felé való elmozdulásra utalnak. Itt, a bal alsó négyzetben, a felezővonalakhoz közel vannak ugyan sikeresnek tűnő autokratikus társadalmak. Ám ha közelebbről megnézzük ezeket, mindegyik olyan természeti kinccsel rendelkezik, amely óriási jövedelemhez juttatja. Oroszország, illetve a Szovjetunió némelyik utódállama, és épp így, egyik-másik közel-keleti ország sikere gazdag olaj- és gázlelőhelyein alapul. Az, hogy milyen hosszú távon és milyen sikerrel kínálnak természeti forrásaik fejlődési esélyt, a jövő kérdése, az azonban biztos, a modell nem követhető azok számára, akik – mint mi – ilyennel nem rendelkeznek.De tulajdonképpen, miért is ez a nagy hajcihő? Miért próbálnánk követni Kína vagy India tőlünk idegen civilizációs mintáját,Oroszország vagy Törökország eltérő történelmi útját, vagy másolni Szingapúr tőlünk messze eső modelljét? Miért nem jó nekünk, mondjuk Svájc? Az ország életszínvonala skandináv, versenyképessége szingapúri, pénzügyi fegyelme a németekét, a társadalmi kiegyensúlyozás a franciákét idézi, és mindezt a britek makacsságával őrzik, miközben úgy integrálódnak az EU-ba, hogy nem tagjai annak. A baj ezzel a rendszerrel valószínűleg az, hogy semmi hősiesség nem kell hozzá. Itt van egy karnyújtásra, és megtestesíti mindazt, aminek Orbán Viktor az ellensége: a decentralizált és takarékos államot, a szabad polgárt, a részvételi demokráciát, a versenyképes oktatási és gazdasági rendszert.

A Fórum oldalon megjelenő vélemények nem feltétlenül tükrözik a szerkesztőség álláspontját.

A szerkesztőség fenntartja magának a jogot, hogy a meg nem rendelt kéziratokat rövidítve és szerkesztve közölje a lap nyomtatott vagy online változatában.

Bejelentkezés
Bejelentkezés Bejelentkezés Facebook azonosítóval

Regisztrálok E-mail aktiválás Jelszóemlékeztető

Tisztelt Olvasó!

A nol.hu a továbbiakban archívumként működik, a tartalma nem frissül, és az egyes írások nem kommentelhetőek.

Mediaworks Hungary Zrt.