galéria megtekintése

Mi a baj a liberalizmussal?

Az írás a Népszabadság
2014. 08. 05. számában
jelent meg.

Marosán György
Népszabadság

Orbán Viktornak a Bálványosi Nyári Szabadegyetemen tartott beszéde kicsit emlékeztet az egykori Szabad Nép-félórákra. A bonyolult világot azok is egyszerűnek tűnő, ám hamis fogalmakkal igyekeztek elmagyarázni. A mostani beszéd szavai is egyszerűek, de a gondolatmenet zavaros, történelmietlen, de ezzel együtt árulkodó.

Orbán Viktor először intellektuálisan vonzónak minősíti a liberális gondolatot, amely szerint „mindent szabad megcselekednünk, ami a másik szabadságát nem sérti”. A probléma csak az – folytatja –, hogy „nem világos, ki fogja megmondani, hogy mikortól sérti valami az én szabadságomat”. Ezért ezt szerinte „valakinek meg kell határoznia, el kell döntenie”. Hiszen „miután senkit nem jelöltünk ki arra, hogy ezt eldöntse, ezért folyamatosan, a mindennapi életben azt tapasztaltuk, hogy az erősebb döntötte el”. Ez így semmiképpen nem tartható – vonja le a végső következtetést a miniszterelnök a Magyar Nemzet-félórában. Ám van javaslata: „Ne az legyen a magyar társadalom szervezőelve, hogy mindent szabad, ami más szabadságát nem sérti, hanem legyen az, hogy amit nem akarsz, hogy veled cselekedjenek, te se tedd azt másokkal.”

Ez az elv mindenkinek ismerősen hangzik: ez az aranyszabály – Jézus szavaival. Az aranyszabály egy jellegzetes kor terméke, több ezer évvel ezelőtti állapotot tükröz, amelyben kicsi, önellátó, kulturális szempontból homogén és egymással kevéssé kölcsönható közösségek voltak a meghatározók. A világ régen mindenütt ilyen volt, és ez magyarázza a másik tényt: minden világvallás megfogalmazta a maga aranyszabályát. Ne tedd másnak azt, amit magadnak nem kívánsz (Hillél). Azt tedd másnak, amit azok tesznek veled (Konfucius). Nem lehetsz igazhívő, hacsak azt nem kívánod testvérednek, amit kívánsz magadnak (iszlám). Ne sérts meg másokat, olyan módon, ahogyan azt te sértésnek érzenéd (buddhizmus). Ne tégy semmi olyant másoknak, ami ha veled tennék, fájdalmasnak éreznéd (hinduizmus).

 

Az elmondottak látszólag alátámasztják Orbán Viktort: az aranyszabályok nélkülözhetetlenek. S valóban, éppen azért maradtak fenn, mert hatékonyan segítették az emberek együttélését. Ám a világ fokozatosan sokrétűbbé és bonyolultabbá vált. Mintegy 1500 évvel a krisztusi aranyszabály megfogalmazását követően – épp itt Európában – fokozatosan új környezet formálódott ki: az egyének és a gondolatok, a vállalkozások és a szerveződés szabadsága, a piac és a pénz által vezérelt nemzetközi kereskedelem, a törvények hatalma és a parlamenti demokrácia lett általánossá. E rendszerben a sokféle közösség és egyén együttélését és szabad fejlődését – az aranyszabályokon túl – a liberális elvek biztosították. A két elv nem mond egymásnak ellent, sőt kiegészíti egymást. A kis közösségen belül az aranyszabály szerint élünk, a nagy politikai és gazdasági közösséget – legalábbis a szerencsésebb nemzeteknél – a liberális eszme mozgatja.

Mi a baja hát a miniszterelnöknek a liberális elvvel? A kulcsot nem a nagy víziók és a jól fésült beszédek, hanem a kis és véletlen elszólások adják. Ezek többet elárulnak arról, mit várhatsz, mint az előadói beszédek. A beszéd elején – szó szerint idéztem – az „erősebb kutya” elv érvényesülését veti a liberalizmus szemére. Ez azért érdekes, mert a megoldást már a középiskolában megtanuljuk, az egyetemről pedig nem kerülhetünk ki, hogy ne tudnánk: a „törvények hatalma” elv és annak intézményei – a parlament és a hatalmi ágak elválasztása – lesz az, amely az erősek és hatalmasak akarata érvényesülésének korlátot szab. Ez akadályozza a nagyobb bankot és a tőkeerősebb vállalkozót, a magasabb beosztású vezetőt és a hatalmi pozícióban levő személyt, az erősebb szomszédot, hogy a maga kénye-kedve szerint alakítsa a helyzetet. Nem tanulta volna meg, vagy elfeledte volna a miniszterelnök, hogy a liberális társadalom azt jelent: senki, még a király vagy a miniszterelnök sem tehet meg bármit? Az ő akaratuknak is határt szab a törvények hatalma.

A beszédből kiderül, Orbán magának szánja a végső igazságtevő pozícióját. Ő kívánja végül is eldönteni, hogy ki meddig mehet el. És éppen ehhez kapcsolódik a másik elszólása. Ahhoz ugyanis, hogy ezt megtehesse, az kell, hogy az ő hatalmát senki se korlátozhassa. Már pusztán a gondolat, hogy bármilyen korlátja lehet akaratának, szent borzadállyal tölti el. Hogy túloznék? Lássuk csak az általa idézett történetet: „Megtörténhet az, tisztelt hölgyeim és uraim, hogy az Egyesült Államokban – tegnapi hírt láttam – az Egyesült Államoknak talán a szenátusa, az is lehet, hogy a szenátus és a képviselőház együtt úgy döntött, hogy beperli az amerikai elnököt folyamatos hatáskörtúllépés miatt. És amikor ezek mögé nézek, kiderül, hogy nemhogy beperlik, többször elítélték már az amerikai elnököt hatáskör túllépése miatt… Képzeljék el Magyarországon, amikor a parlament beperelné a magyar miniszterelnököt hatáskörtúllépés miatt, és akkor a bíróság el is ítélne. Meddig tudnék én hivatalban maradni, tisztelt hölgyeim és uraim?”

Lehet, az olvasót éppúgy meglepi, mint a miniszterelnököt: a liberális államban – a törvények keretei között – mindenki perbe fogható. De miért olyan meghökkentő ez? Hát nem természetes, hogy ha egy vezető – akár egy miniszterelnök – túllépi a hatáskörét, akkor felelősségre vonják? Még hogy ez nem működik? Épp ellenkezőleg: amint megszokták az emberek – a paraszt és a király, majd a munkás és a tőkés –, hogy felelősek a tetteikért, és a törvény előtt mind egyenlők, a társadalmak elkezdtek jobban működni. De ez még nem a demokrácia maga, ez pusztán a törvények hatalma. Még csupán 1215-ben vagyunk, és csak Európáról beszélünk. Éppen most – lassan 800 éve – fogalmazódott meg a Magna Charta. Szóval én csendben csak azt kérem, a másik oldalon, mondja meg már valaki Orbán Viktornak, hogy 2014-et írunk.

                                                                                     ***

A Fórum oldalon megjelenő vélemények nem feltétlenül tükrözik a szerkesztőség álláspontját. A szerkesztőség fenntartja magának a jogot, hogy a meg nem rendelt kéziratokat rövidítve és szerkesztve közölje a lap nyomtatott vagy online változatában.

Bejelentkezés
Bejelentkezés Bejelentkezés Facebook azonosítóval

Regisztrálok E-mail aktiválás Jelszóemlékeztető

Tisztelt Olvasó!

A nol.hu a továbbiakban archívumként működik, a tartalma nem frissül, és az egyes írások nem kommentelhetőek.

Mediaworks Hungary Zrt.