galéria megtekintése

Megtörni a félelem ördögi körét

6 komment

Niedermüller Péter

A felfoghatatlan párizsi és brüsszeli merényletek nemcsak mélyen megrendítették az európai társadalmakat, hanem megteremtették a félelem Európában eddig ismeretlen formáját is. Természetes, hogy az emberek félnek e barbár támadások után. Ma már az európaiaknak azzal kell szembesülniük, hogy bárki bármikor és bárhol terrorista támadás célpontja, áldozata lehet. Hiába a titkosszolgálatok, a rendőrség, a terrorelhárítók, a terroristák bárhol és bármikor lecsaphatnak. A teljes védtelenség és kiszolgáltatottság érzése ez. Amit csak súlyosbít, hogy a mai terroristák nem vaktában robbantgatnak, hanem mindenekelőtt a nyitott társadalmak szimbolikus tereit célozzák meg – a kávéházakat, színházakat, klubokat, koncerttermeket, a repülőteret, a metrót. A szabad, multikulturális, urbánus társadalmak központi helyeit, ahol mindannyian otthon érezzük magunkat. Ezért a félelem nemcsak abból táplálkozik, hogy mi lesz velem, az életemmel, hanem abból a mélyebb egzisztenciális aggodalomból is, hogy mi lesz azzal a világgal, amelyben élünk, hogy a terroristák el akarják venni a szabadságot, a sokféleséget, likvidálni akarják a liberális demokráciát, azt a társadalmat, amelyet ismerünk, szeretünk, amely az otthonunk.

De félünk amiatt is, hogy nem tudjuk pontosan, ki az ellenség. Az Iszlám Állam – amely Európától valahol nagyon távol van (sokan azt sem tudják pontosan, hogy hol), amelyről elborzasztó híreket kapunk, elrettentő fotókat látunk, és amelyről azt gondoljuk, mégiscsak valahogyan elér bennünket – veszélyt jelent mindannyiunkra? Arra persze nem gondolunk, hogy az Iszlám Állam elfoglalja Európát, de azt tapasztaljuk, hogy embertelen ideológiája megjelent nálunk is, itt van közöttünk. Hiszen a párizsi és brüsszeli terroristák itt éltek velünk, ebben a társadalomban születtek, itt jártak iskolába, találkozhattunk velük az utcákon, a péknél, az újságosnál, bárhol. A terroristák nem messziről érkezett ismeretlenek, hanem párizsiak, brüsszeliek. Annak a társadalomnak a gyermekei, amelynek mi is. S innentől fogva gyanakodva fürkésszük arab, muzulmán polgártársaink arcát, hogy vajon ők is az ellenségeink-e?

Már önmagában a bizalom megrendülése, a bizonytalanságban gyökerező félelem is jelentős megterhelést jelent minden társadalom számára. Ma azonban azzal is szembe kell néznie Európának, hogy vannak politikai erők, sőt kormányok is, amelyek kihasználják és gerjesztik ezt a félelmet. A magyar kormányfő, aki idegenellenes, nacionalista politikájával az európai szélsőjobboldal egyik vezéralakjává vált, a Charlie Hebdo-merénylet óta tudatosan és szisztematikusan összemossa a bevándorlókat, a menekülteket a terroristákkal és a terrorizmussal. Ez a xenofób, populista politika soha senki által nem igazolt számokkal operál, azzal riogat, hogy Afrikában, a Közel-Keleten több tíz- vagy éppen százmillió ember vár arra, hogy Európába jöhessen. Ez a politika a keresztény, a fehér Európát félti az iszlamizációtól, a legaljasabb módszerekkel gerjeszti az iszlámellenességet, tagadja a társadalmi integrációt, eltűri, sőt terjeszti a rasszizmust, a gyűlöletbeszédet, a diszkriminációt. És látni kell, hogy ennek a politikának – legalábbis bizonyos határokon belül – van hatása, rövid távú sikere. De pontosan ezért kell leszögezni, nem a bevándorlók és menedékkérők veszélyeztetik elsősorban ­Európa biztonságát, hanem az a populista, szélsőjobboldali politika, amely kerítéseket épít, kizárást, diszkriminációt, gyűlöletkeltést hirdet ahelyett, hogy a terror gyökerei ellen lépne fel. Azok a pártok és kormányok veszélyeztetik mindannyiunk biztonságát, amelyek pillanatnyi előnyök, egyszeri választási sikerek érdekében feladják elveiket, s átveszik, követik a szélsőjobboldali, populista retorikát, az értelmetlen és sehova nem vezető rendpárti jogkorlátozó politikát, amelynek tipikus példája a magyar kormány által kezdeményezett alaptörvény-módosítás.

 

A terrorista támadások elleni védekezés, az állampolgárok biztonságának megőrzése, biztosítása minden állam, minden kormány egyik legfőbb, legfontosabb feladata. A lényegi kérdés azonban az, hogyan, milyen eszközökkel és módszerekkel lehet a leghatásosabban védekezni, miközben tudjuk, hogy teljes, százszázalékos biztonság nincs, és nem is lesz soha.

A közös európai politika meghatározó alapelve az, hogy a biztonság nem jelentheti a szabadság értelmetlen korlátozását, nem teremthet ürügyet a szabadságjogok önkényes felfüggesztésére. A „művészet” éppen a biztonság és szabadság közötti egyensúly megtalálása. Ez persze közhely, de ettől még ez a legsürgetőbb politikai feladat.

Alapvető fontosságú a nagyobb, kiterjedtebb, mélyebb európai együttműködés megteremtése ténylegesen, és nem csak a szavak szintjén. Világossá és egyértelművé kell tenni, hogy a terrorizmus elleni harcban nem elegendőek, nem kielégítőek a nemzeti, a tagállami megoldások. És ha valamely tagállam nem érti vagy nem akarja érteni az együttműködés fontosságát, és nem vállal részt a közös európai politikából, azt egyértelmű és határozott szankciókkal kell sújtani.

Marabu rajza

Szükség van a már meglévő, az állampolgárok biztonságát szolgáló eszközök, intézmények hatékonyabb használatára. Szükség van a tagállami titkosszolgálatok közötti szoros együttműködésre, a kötelező információcserére. A végső cél egy egységes európai titkosszolgálat létrehozása kell hogy legyen – méghozzá belátható időn belül. Szükség van – jelenleg is dolgozunk rajta – közös európai határvédelemre, amelynek elsődleges célja az EU határainak biztosítása, a bevándorlás szabályozott kezelése, összhangban az unió holisztikus migrációs politikájával. Szükség van a radikális csoportok felderítésére és célzott megfigyelésére. A nagy tömegekre kiterjedő általános megfigyelés eddig sem hozta meg és ezután sem fogja meghozni azt az eredményt, amit várnak tőle. A terrorizmus elleni harcban nem a mennyiségi, hanem a minőségi szempontok a meghatározóak.

A terrorista támadások ­elleni védekezés másik ágát a megelőzés jelenti. Ez mindenekelőtt a radikális iszlám eszmék kiszorítását jelenti. Gondolok itt elsősorban a radikális iszlám antiszemitizmusára, Nyugat-ellenességére, az iszlám prédikátorok gyűlöletbeszédének következetes szankcionálására. Az EU-nak globális felelőssége van az ezekkel az államokkal és csoportokkal való világos és egyértelmű szembenállásban.

De még fokozottabb a felelőssége Európán, az európai társadalmakon belül. Ezért elengedhetetlen a társadalmi integráció európai szintű erősítése, intézményesítése, standardizálása, hiszen ez a deradikalizáció legfontosabb eszköze. A társadalmi integráció azonban nem jelenthet kulturális asszimilációt, a kulturális identitás feladását. Oktatás, képzés, antidiszkriminációs és rasszizmusellenes stratégiák, valódi perspektívák teremtése a bevándorlók számára, a boldogulás esélye és reménye a menekültek számára – ezek jelentik a radikalizálódás megakadályozásának legfőbb eszközeit. Európának csak akkor van jövője, ha befogadó társadalmat épít, ha a társadalmi kohézió kiszélesítésére és megerősítésére törekszik, ha tudomásul veszi, hogy a kulturális sokféleség ma már megváltoztathatatlan sajátossága az európai társadalmaknak. A nemzeti szuverenitás eszméjéhez való vak és merev ragaszkodás pedig nem vezet sehova, olyan zsákutca ez, amelyből nem lehet visszafordulni. Ennek a sokféleségnek a kontextusában kell újradefiniálni a biztonsággal kapcsolatos elvárásainkat és a biztonsággal kapcsolatos teendőinket. Meggyőződésem, hogy a biztonságot nem kerítésekkel, egyre szigorúbb szabályozással, hanem befogadással, remény- és esélyteremtéssel lehet leginkább elérni.

A szerző a DK EP-képviselője

Bejelentkezés
Bejelentkezés Bejelentkezés Facebook azonosítóval

Regisztrálok E-mail aktiválás Jelszóemlékeztető

Tisztelt Olvasó!

A nol.hu a továbbiakban archívumként működik, a tartalma nem frissül, és az egyes írások nem kommentelhetőek.

Mediaworks Hungary Zrt.