galéria megtekintése

Matolcsy új költségvetési rendszere

Az írás a Népszabadság
2014. 09. 11. számában
jelent meg.

Soós Károly Attila
Népszabadság

A Magyar Nemzeti Bank elnöke új támadnivalót talált a közgazdasági ortodoxiában: ezúttal a központi bankok pénzügyeire vonatkozó hagyományos nézeteket vette ostrom alá. Miben is állnak ezek a nézetek? Az egyébként sok vita tárgyát adó központi bankok nyereségével/veszteségével keveset foglalkozik az elméleti igényű irodalom. Nehéz megtalálni azt, amit keresünk –azért is, mert senki sem szokta vitatni őket –, de segít az internet.

Marabu rajza

Az ortodoxia talán leghitelesebb forrásánál, a Nemzetközi Valutaalap (IMF) honlapján egy tanulmányban azt olvashatjuk, hogy a „központi bankok azért vannak, hogy a rájuk vonatkozó törvények által előírt szakpolitikai feladatokat megvalósítsák. Az utóbbiak általános makrogazdasági célkitűzések követésére szolgáló pénzpolitikai és rendszer stabilitási célokat foglalnak magukban. A központi bankok a szakpolitika hatásosságáért, nem pedig az erőforrások fölhasználásának hatékonyságáért vagy a jövedelmezőségért felelősek. Néhány idekapcsolódó törvény megemlíti másodrendű célként az erőforrások hatékony fölhasználását, de itt nyereségmaximalizálásról soha sincs szó.” Egy másik, az ugyancsak meglehetősen ortodox Nemzetközi Fizetések Bankja (BIS) honlapján található tanulmány lényegében hasonló megállapításokat tesz, amelyeket kiegészít azzal, hogy a központi bankok „pénzügyi eredményei gyakran rosszak mint sikermutatók”, és „nyereségeik és veszteségeik a társadalmat illetik”. A nyereség/veszteség mérleg mégis „fontos lehet egy központi bank számára”, de csak azért, mert a veszteség és az annak nyomán negatív értékűvé válható tőke „kétségeket – bármennyire alaptalanokat is – támaszthat az iránt, hogy a központi bank képes megvalósítani szakpolitikai céljait, és kiteheti azt politikai nyomásoknak”. Ezeket a nézeteket tükrözi a központi bankoknak az a gyakorlata, hogy nyereségüket – a tevékenységükhöz szükséges beruházások finanszírozására szolgáló rész levonásával – befizetik az állami költségvetésbe. Például az amerikai Szövet ségi Tartalékbankrendszer (Fed) 2011. évi 77,4 milliárd dollárnyi nyereségéből 75,4-et fizetett be.

 

Matolcsy György mindezt másképp látja, és más gyakorlatot alakít ki. Szerinte a központi bank nyeresége nem a társadalomé, hanem a banké. Az állami költségvetésnek – amely a „társadalom pénzét” a civilizált világban kezelni szokta – nincs köze hozzá. Ha ezt a bank úgy költi el, ahogy ő akarja (például alapítványokra, ingatlanberuházásokra), amiatt az adófizetőknek egyetlen forinttal sem kell többet fizetniük, hiszen a jegybank a saját nyereségét fordította ezekre a kiadásokra.

Matolcsy úgy tekint az MNB nyereségére, ahogyan egy vállalkozó a sajátjára. A vállalkozónak persze lehetett szerencséje is, de keményen dolgozott és dolgoztatott: lealkudta az anyagok árát, dolgozóinak bérét, műszaki fejlesztést hajtott végre, a termelés egy részét áttelepítette alacsony bérű országokba stb. Nyeresége nagyrészt ilyen és más erőfeszítéseinek gyümölcse. Na és egy központi bank nyeresége milyen gyökerekből fakad? Sokfélékből; foglalkozzunk itt csak a két (rendszerint) legjelentősebbel. Az egyik a pénz iránti kereslet változása, általában növekedése. Ezt a bankrendszer pénzteremtéssel követi, amelynek központi banki része (seigniorage elnevezés alatt) a bank nyereségét gyarapítja. Az ilyen nyereség általában nagyobb, ha gyorsabban nő a GDP nemzeti valutában mért értéke. Amennyiben ez a növekedés volumennövekedést jelent, annyiban jó dolog, és ha az előidézé sében fontos szerepe van a központi banknak, az dicséretes.

Általános érvénnyel azonban semmit sem tudunk mondani arról, hogy van-e a banknak ilyen szerepe, és ha igen, mekkora. Amennyiben viszont a nominális GDP és vele a központi banki nyereség növekedése az infláció következménye, annyiban az már nem olyan jó dolog, és ehhez hozzá kell fűznünk azt, hogy az inflációban a központi bank csak egészen különleges körülmények között lehet ártatlan. A központi banki nyereség – és itt már hangsúlyosan hozzá kell tennünk: vagy veszteség – másik fontos forrása a banki eszközök (tartalékok) nemzeti valutában mért értékváltozása. A tartalékolt arany árcsökkenése veszteség, árnövekedése nyereség. A nemzeti valuta erősödése csökkenti, gyengülése növeli a valutatartalék értékét; ha ez a változás a tartalék (egy részének) eladásával realizálódik, akkor a banknak vesztesége/nyeresége lesz.

Mármost az utóbbi esetet – a nemzeti valuta leértékelődéséből adódó nyereséget – esetleg előidézheti maga a központi bank. Ezt félve írom, mert Orbán Viktor miniszterelnök többször kijelentette, hogy közgazdasági analfabetizmus azt gondolni, hogy egy kormányzat gazdaságpolitikája befolyásolhatja nemzeti valutája értékét. De ha mégis, akkor a nyereség a központi bank „erőfeszítésének” a következménye – csakhogy ez egyúttal azt is jelenti, hogy azok, akik forinteszközöket tartanak, veszteségeket kénytelenek elkönyvelni. Tehát ebben az esetben is nehéz lenne a központi bank jól megérdemelt nyereségéről beszélni.

És ha a központi bank maga rendelkezhet a nyereségével, akkor mit kezdjünk az esetleges veszteségével, amely fakadhat pl. a nemzeti valuta (tartalékok leértékelődésével járó) erősödéséből? Járai Zsigmond elnöksége alatt, 2001–2006-ban az MNB csak két évben volt nyereséges és egyben nullszaldós. És nemcsak a hazánkhoz képest nyilván nagyon elmaradott módon kormányzott Svájcban volt például 2013-ban veszteséges a köz ponti bank (kilencmilliárd frankkal), hanem egyik újdonsült példaképünknél, Szingapúrban is (10,6 milliárd szingapúri dollárral).

További érvekre aligha van szükség. Ennyiből is látható: nem véletlenül nem vitatja senki (Matolcsyn kívül) a központi bankok pénzügyeire vonatkozó ortodox nézeteket. A bank nyeresége igenis a társadalmat illeti. Az állami költségvetésbe kell kerülnie (ami a veszteségre is igaz, de ezt az utóbbit nyilván Matolcsy sem vitatja). Lehet a nyereséget a központi banknál is kezelni, és ezzel létesíteni egy második állami költségvetést. Csak két káros következménye lesz: zűrzavar és még kevesebb társadalmi ellenőrzés a közpénzek felhasználása felett.

* A szerző közgazdász.

                                                                              ***

A Fórum oldalon megjelenő vélemények nem feltétlenül tükrözik a szerkesztőség álláspontját. A szerkesztőség fenntartja magának a jogot, hogy a meg nem rendelt kéziratokat rövidítve és szerkesztve közölje a lap nyomtatott vagy online változatában.

Bejelentkezés
Bejelentkezés Bejelentkezés Facebook azonosítóval

Regisztrálok E-mail aktiválás Jelszóemlékeztető

Tisztelt Olvasó!

A nol.hu a továbbiakban archívumként működik, a tartalma nem frissül, és az egyes írások nem kommentelhetőek.

Mediaworks Hungary Zrt.