galéria megtekintése

Máté-szindróma – újratöltve

Az írás a Népszabadság
2014. 05. 15. számában
jelent meg.

Marosány György
Népszabadság

„A kinek van, annak adatik, a kinek nincs, attól az is elvétetik, amije van..” – tartja a többnyire „Máté-szindrómaként” hivatkozott mondás. A bib liai idézet (Máté 25:29) az egyenlőtlenség növekedését ítéli el. A különös az, hogy a mondást értelmező példabeszédnek éppen ezzel ellentétes az üzenete. Az eredeti történetben ugyanis egy ember, aki hosszú utazásra indul, a szolgáira bízza a vagyonát, hogy őrizzék azt meg. Az egyik befekteti, a másik meg elássa. Aki befektette, az kamatostul adja vissza, a másik, értelemszerűen, „csak” az eredeti összeget nyújtja át. Erre mondja neki a visszatérő: „rest szolga voltál, vegyétek el tőle és adjátok amásiknak, aki jól kamatoztatta”. Mintha a Biblia éppenséggel azt akarná mondani: Istennek tetsző, ha az ügyes és a tehetséges többet kap, míg rendjén való, ha a tehetségtelen és ügyetlen nem kap esélyt.

– Fiatal koromban úgy döntöttem, inkább leszek becsületes szegény, mint becstelen gazdag. Hát... akkor el sem hittem volna, hogy végül becstelen szegényt csinálnak belőlem... MARABU RAJZA
 

Napjaink, túlzás nélkül legnagyobb gazdasági sikerkönyvének –„Capital in the 21st Century” – szerzője, Thomas Piketty azonban a példabeszéd meghökkentően liberális üzenetével szemben visszaállítja a Máté-szindróma vagyonellenes értelmezését. A francia kiadással szinte egyidejűleg, márciusban angolul is megjelent a könyv, és azóta a kereslet olyan hatalmas, hogy alig sikerül eleget nyomtatni belőle. Az ismertetőknek se szeri, se száma a napi-, a hetilapokban és tudományos folyóiratokban. Ehhez képest a magyar közvélemény még kevéssé figyelt fel rá, holott még a kritikusai is egyetértenek abban, hogy ez a könyv fogja meghatározni a következő évtizedek politikai és gazdasági narratíváját. Piketty – a Paris School of Economics tanára – már egy évtizede vizsgálja az egyenlőtlenség jelenségét. Ebben a – 700 oldalas – könyvében összefoglalja saját és kutatótársainak eddigi eredményeit. E szerint az egyenlőtlenség a történelem során folyamatosan nőtt, aminek oka nem annyira a felül levők kiválósága, mint inkább hatalmuk ravasz és kíméletlen érvényesítése. Sok kritikusa szerint ez nagyon marxista módon hangzik, de az érdemi cáfolat egyelőre késik. Ám a siker oka nem az egyesek szemé ben demagóg, másokéban helyénvaló politikai üzenet. A szerző egy sor – tudományos szempontból lényeges – módszertani újítást vezetett be.

 

Elemzéseit az adóbevételek mikrostruktúrájának vizsgálatára alapozta, az egyenlőtlenség alakulását, egy sor fejlett ország évszázados trendjét öszszevetve határozta meg, és – ami még érdekesebbé, egyben kényesebbé teszi munkáját – figyelmét a társadalom többnyire rejtve maradó, legfelső egy százalékára fordította. Az eredmények lehetővé tették a kapitalizmus két – a fejlődést döntően meghatározó – alaptörvényénekmeghatározását. Az első: a gazdaság hosszú távú növekedési üteme elmarad a tőkemegtérülésének ütemétől. Mivel pedig a tőke – Piketty számára ez bármi lehet, ami tulajdonosának jövedelmet termel –gyorsabban nő, mint az átlagos jólét, ebből következik a második törvény: a történelemben folyamatosan nőnek a vagyoni és jövedelmi egyenlőtlenségek. Napjaink Máté-szindrómája: aki tőkével rendelkezik, szükségképpen kerül egyre előnyösebb helyzetbe ahhoz képest, aki ilyennel nem rendelkezik. Ez pedig azt jelenti, még a jólét általános emelkedését, az alul levők helyzetének folyamatos javulását feltételezve is, hogy az alul és a felül levők közötti távolság egyre nő.

Erre a kedves olvasó – és sok kritikus is – közbevetheti: de hiszen a XX. században ennek éppen az ellenkezője történt. Lassan a testtel – mondja Piketty. Az egyenlőtlenségek valóban csökkentek, de csak 1910 és1960 között. Ezt követően, 1980-ig szinten maradtak, majd 1980-tól kezdve újra nőni kezdtek, egészében pedig egy U alakú görbével jellemezhető az egyenlőtlenség trendje. 1910-ben Európában volt nagy az egyenlőtlenség, az 1970-es években a skandinávoknál a legkisebb, és 2010-ben az USA-ban volt újra a legnagyobb.

A XX. század középső része – Piketty szerint – csak időleges kivételt jelentett a vagyonok koncentrálódásának történelmi trendje alól. A felgyorsult gazdasági növekedés, a munkásmozgalom növekvő ereje és a világháborúk következményeként az öröklött vagyonok lerombolódása, együtt okozta az egyenlőtlenség csökkenésére. Az 1980-as évektől azonban újra érvényesült a Máté-szindróma. Bár sokan indulhattak el a felfelé vezető úton, az egyenlőtlenség újra növekedett, amit azonban elfedett a széles rétegek gyarapodása. A XXI. század gazdasági válságai azonban – még a fejletteknél is – a szegénység megrázó tényeivel szembesítették a világot.

Piketty számára az egyenlőtlenség növekedése túlmutat a nélkülözés és a pazarló bőség ellentétén. Nem azt tekinti igazi problémának, hogy a legfelső 1%, – még a felső 10%-tól is – elhúz és egyre többet szakít ki a közösből, hanem, hogy ez a számban nem jelentős, ám hatalmában egyre erősödő csoport manipulálni képes a társadalmat. Mindent elkövet, hogy saját érdekei szerint befolyásolja a politikusokat, hatalmának fenntartására használja a törvényeket és intézményeket. Az egyenlőtlenség növekedésének igazi veszélye, hogy újra feléled a XIX. századi Európában és az USA-ban is érvényesülő, patrimónizmusnak nevezett politikai rendszer, amelyben a politikai és a gazdasági hatalmat családok és klien seik oligarchiái birtokolják. Napjaink Magyarországa egyértelműen ebben az irányban sodródik.

Ebből következnek Piketty javaslatai: 1. a legfelső jövedelmi csoportokra kivetett magas jövedelmi- és vagyonadó, méghozzá oly módon, hogy ez alól ne bújhassanak ki, 2. magas örökösödési adó bevezetése, hogy a legfelső 1% ne tudja vagyonát továbbörökíteni, és ezzel tartóssá tenni hatalmi helyzetét. Javaslatait persze –mind a tartalom, mint a megvalósíthatóság szempontjából – éles kritikák érik. Ám a vitákban lassan előkerül az igazi kérdés: mire fordítsuk a nagyon gazdagoktól beszedett pénzt?

Erre két lehetőség kínálkozik: 1. a jövedelmek újraelosztása a szegények javára, 2. az esélyek újraelosztása az élet minden területén, így esélyegyenlőséget teremtve a képzés és az oktatás területén az óvodától kezdve az egyetemig, továbbá az egészségügy fejlesztése és felzárkóztató programok indítása a leszakadó csoportok számára. A szegénység csökkentése és az esélyek egyenlőségének megteremtése közötti egyensúly megteremtése nem könnyű kérdés. Egyelőre csak az biztos – Hérakleitosz mondásának tükrében: „Nem lehet kétszer ugyanabba a folyóba lépni” –, hogy a XXI. századi baloldali fellendülés nem a XIX., de nem is a XX. századi minták alapján történik majd.

A XXI. század problémájának lényegét a témától – látszólag – távol álló gondolattal szeretném megvilágítani. T. H. White lebilincselően szép regénye – Üdv néked, Arthur, nagy király – utolsó bekezdése felvillantja Arthur reményét az öszszeomlás után: „Eljön a nap, mert el kell jönnie, amikor visszatér Gramarey-be egy új kerek asztallal, amelynek nincsenek sarkai – mint ahogyan a földgolyónak sincsenek – s az asztal mellé lakmározni leülő nemzeteket nem választják el egymástól határok. S hogy ezt megtehesse, arra a kultúra ad reményt. Csak rá kell venni az embereket, hogy olvassanak és írjanak is, ne csak egyenek és szeretkezzenek”. Az egyenlőtlenség felszámolásának kulcsa nem a leggazdagabbak megadóztatása, majd a jövedelmek átcsoportosítása a szegényebbek javára, hanem az, miként lehet elérni, hogy az emberek a kultúra közegében töltsék növekvő szabadidejüket.

***

A Fórum oldalon megjelenő vélemények nem feltétlenül tükrözik a szerkesztőség álláspontját. A szerkesztőség fenntartja magának a jogot, hogy a meg nem rendelt kéziratokat rövidítve és szerkesztve közölje a lap nyomtatott vagy online változatában.

Bejelentkezés
Bejelentkezés Bejelentkezés Facebook azonosítóval

Regisztrálok E-mail aktiválás Jelszóemlékeztető

Tisztelt Olvasó!

A nol.hu a továbbiakban archívumként működik, a tartalma nem frissül, és az egyes írások nem kommentelhetőek.

Mediaworks Hungary Zrt.