galéria megtekintése

Luciferdülések

Az írás a Népszabadság
2014. 08. 14. számában
jelent meg.

Dr. Oroszi Sándor
Népszabadság

Marosán György kiemelkedő munkásságára a Szegény gazdagok című korábbi Népszabadság-beli cikke alapján figyeltem fel. Azóta mindig érdeklődéssel kerestem a közgazdaságtan, jog, etika, szociológia, politológia határain mozgó írásait, a frissen megjelent angol nyelvű autentikus művek alapján kifejtett gondolatait. Ezek némelyikét beépítettem az általam oktatott tárgyak ismeretrendszerébe is.

Eddigi színvonalas dolgozataival megalapozott komoly várakozással fogtam hozzá A luciferi válaszút címet viselő írása tanulmányozásához is, amelynek egy rövid, közgazdasági részében több pontatlanságra figyeltem fel. A témában kevéssé járatos olvasók többsége valószínűleg átsiklott ezeken a – sok más írásban is közhelyszerűen ismételgetett, a közvélemény elemeivé vált – gondolatokon. Az ő véleményük finomítása, a kötelező egzaktság igénye késztetett az alábbi idézetek – csekély magyarázó szöveggel összefűzött – papírra vetésére. Legalább ilyen fontos azonban számomra egy szubjektív mozzanat is: a nagy tekintélyű szerző által leírtak erősen megingatják a közgazdasági kérdéseket oktató kollégák szavahihetőségét. Marosán György dolgozatában ugyanis lényegesen eltérő kép rajzolódik ki, mint amiről ők beszéltek óráikon.

Olvassuk el az ominózus gondolatot! „A második világháborút követő fellendülés éppen annak volt köszönhető, hogy az országokon belül a keynesi szabályozás, közöttük pedig a Bretton Woods-i rendszer – az IMF, a Világbank és a WTO szabályozási automatizmusai és közvetlen beavatkozásai – teremtett harmóniát. Visszapillantva meghökkentő, hogy a finoman egymáshoz illesztett államok világában, a keynesi »terápia« – a gazdasági recessziót állami pénzek bepumpálásával, a fogyasztás élénkítésével lerövidíteni, míg a túlfűtött gazdaságot a kereslet mesterséges szűkítésével hűteni kell – milyen hatékonyan volt képes lefulladás nélküli működtetni a nemzetek gazdasági motorját.”

 

Tegyük a mérleg másik serpenyőjébe a következő véleményeket, amelyeket néhány autentikus személyiség alakított ki!

Keynes saját álláspontja a gazdaság hűtését-fűtését illetően a következő: „…túlságosan veszélyesnek és szükségtelenül defetistának látom ezt a szemléletet. Túlságosan sok mindennek a konzerválását javasolja – vagy legalábbis tételezi fel – abból, ami a mai gazdasági rendszerünkből hibás.” Elemzése alapján a következő konklúzióra jutott: „A konjunktúraciklus igazi orvossága nem az, hogy megszüntetjük a fellendüléseket, és így állandóan a félpangás állapotában élünk, hanem az, hogy megszüntetjük a visszaeséseket…”

Valószínű, hogy a keynesi elképzelések következetes megvalósítása esetén nem az utóbbi közel fél évszázadban tapasztaltakhoz hasonló intenzitású ellentmondások, válságjelenségek jutottak volna érvényre.

Érdekes Keynes nagy tekintélyű közvetlen munkatársának, a haláláig Nobel-díj-várományosnak tekintett J. Robinsonnak a sarkos véleménye, miszerint Keynes tanait sohasem próbálták ki a gyakorlatban. Kornai János még pesszimistábban látta 1971-ben a helyzetet: „Keynes hatása rendkívül nagy volt a nyugati irodalomra, de… mind ez ideig nem került (nem is kerülhetett) sor a keynesi makroökonómia és a tradicionális nyugati mikroökonómia szerves integrálására.” Elgondolkodtató gondolatokat fogalmazott meg 2011-ben megjelent könyvében (Keynes és Hayek) Nicholas Wapshott: „Keynes halálával azonban a forradalom ügye Keynes híveinek kezébe került, akiket immáron nem tartott vissza az ő bölcsessége. Egyre nagyobbra nőtt a távolság Keynes szándéka és a nevében végrehajtottak között.”

„Ma a nemzetközi kereskedelem – foglalt állást Keynes – a belföldi foglalkoztatás biztosításának utolsó szalmaszála.” Ennek mechanizmusát a Bretton Woods-i tárgyalások eredményeként kialakítható klíringunióban látta. Tervezete szerint a bancorban történő elszámolások lépnének az aranyvaluta rendszer helyébe. A téma elmélyült kutatója, Szakolczay György szerint „Keynes jól látta a mélységes ellentéteket, de törekedett az egyeztetésre, és reménykedett ennek sikerében.” Másutt még egyértelműbben fogalmaz: „…az amerikaiak… nem támogatták Keynes elgondolásait, sőt végül lehetetlenné tették megvalósításukat.” Ezek eredményeként a „Betton Woods-i egyezmény Keynes elképzeléseitől eltérően alakult, White javaslatainak felelt meg.”

Mindezek alapján a szoros kapcsolat Keynes elméleti-gazdaságpolitikai útmutatásai és az ötvenes-hatvanas évek gazdasági sikerei között határozottan vitathatónak tűnik. Ez nem a Keynes által megnyitott luciferi válaszút járhatatlanságát jelenti. Mindössze arról van szó, hogy ezt az utat nem megfelelő elemekből, nem a kijelölt nyomvonalon építették ki. Valószínű, hogy a keynesi elképzelések következetes megvalósítása esetén nem az utóbbi közel fél évszázadban tapasztaltakhoz hasonló intenzitású ellentmondások, válságjelenségek jutottak volna érvényre.

Marosán György cikkének szellemével, gondolataival nagyrészt egyetértek, de szükségesnek tartom érvei egy részének pontosítását.

* A szerző közgazdász.

A Fórum oldalon megjelenő vélemények nem feltétlenül tükrözik a szerkesztőség álláspontját. A szerkesztőség fenntartja magának a jogot, hogy a meg nem rendelt kéziratokat rövidítve és szerkesztve közölje a lap nyomtatott vagy online változatában.

Bejelentkezés
Bejelentkezés Bejelentkezés Facebook azonosítóval

Regisztrálok E-mail aktiválás Jelszóemlékeztető

Tisztelt Olvasó!

A nol.hu a továbbiakban archívumként működik, a tartalma nem frissül, és az egyes írások nem kommentelhetőek.

Mediaworks Hungary Zrt.