galéria megtekintése

Kreón–Antigoné: 2-0

Az írás a Népszabadság
2015. 08. 12. számában
jelent meg.

Trencsényi László
Népszabadság

A klasszikus antik dráma máig érvényes tanulsága szerint Thébai királya, a hatalommal felruházott Kreón képviseli az írott törvényeket, míg a magára maradt, halálba üldözött királylány, Antigoné az erkölcsöt.

A dráma attól dráma – írják, mondják azóta, két és fél évezrede rendre a drámatörténészek, esztéták, társadalomkutatók –, hogy az emberi kapcsolatokat befolyásoló két szabályrendszer azonos erejű a maga emberi általánosságában, a konkrét történelmi döntések szolgáltatnak igazságot egyik vagy másik félnek a drámai küzdelemben: olykor a „törvény” kerül felül, máskor a „törvény szövedéke” (mint azt József Attilától tudjuk) „felfeslik valahol”, s az erkölcsé a győzelem. Az utókor úgy találja: a tragédiaíró Szophoklész a halálban az uralkodón morálisan felülemelkedő királylány, az erkölcs, az íratlan törvények mellett foglalt állást, miközben a dráma szabályait: az egyenlő felek, azonos súlyú értékek konfliktusát tiszteletben tartotta.

„Erkölcsi győzelem” – mondjuk, amikor valaki veszített ugyan, de tisztességét megőrizte. „Erkölcsi bátorság” – mondjuk, aki a „kor viszonyaival szembeszállva” áll ki igazságáért. Az erkölcs, az etikai szabályozás viszonylagos autonómiája – mondják a filozófusok – hozzájárul a társadalom működésének legalább viszonylagos egyensúlyához.

Kreón és Antigoné vitájához még visszatérek, de segítségül hívom a „szakértőt”, vagyis Teiresziászt, a mindent látót, aki szintén fontos szereplője a tragédiának. Szakértelmével arra emlékeztet, hogy amikor a jeles neveléstudós-asszony, a Független (!) Pedagógus Fórum egykori aktivistája először vetette papírra (még tán nem is használtunk akkor szövegszerkesztőt) „pedagógus etikai kódexnek” nevezett írását, akkor a pedagógustársadalom védelmében írta, a bomló pártállam, a kialakuló fenntartói pluralizmus viszonyai közepette kísérelte meg a szakma önbecsülésének erősítésével megteremteni az egyensúlyt hatalom és erkölcs között.

 

Sokan akkor is vitattuk egy ilyen kódex hasznát, hatékonyságát (példáink közt a lengyelek 1985-ben született, s máig tiszteletben tartott Pedagógus Chartája állt), de egyértelmű volt a kódexírók álláspontja, képletesen szólva: a védtelen, védtelennek gondolt Antigonénak adni eszközt a kezébe, az erkölcs hófehér tisztaságának erejét a hatalommal szemben.

Mára megváltozott az alaphelyzet. A kódex új (az eredeti kozmetikázott) változata a kötelezően, sebbel-lobbal létrehozott, s működésében alig látszó Nemzeti Pedagógus Kar (NPK) „végleges tervezetének” nevezi magát. Az NPK a hatalom „hivatásrendje”, a szövegek is lényegében erről szólnak. Vagyis Antigonétól elvették az erkölcsi, az etikus válasz jogosítványát is.

Kreón ezt is magához ragadta. Féktelen dühében drámai ellenfelének semmit sem hagyott.

Kedves Teiresziász! Tudom, hogy nyári szabadságod töltöd valahol a tengerparton, most nem tudsz tanácsot adni. Pedig sürget az idő, mert a vitára alig adtak időt Kreón ispánjai. Kérdeznék tőled: például azt, hogy a kódex első passzusai közt a „nemzet szolgálatának” adott feltétlen prioritás nem sérti-e a nemzetközi jogot, nem mond-e ellent az ENSZ gyermekjogi egyezményének magyarországi törvényekben ratifikált passzusának, amely szerint a „gyermek mindenek felett való elsőségének” kell érvényesülnie a róla szóló döntésekben?

Antigoné és Haimón halálos nászából – mint tudjuk – nem születik utód, nem lesz iskolás gyerekük.

De lennének még kérdéseim.

Vak jövendőmondó! Segíts!

A szerző a Magyar Pedagógiai Társaság ügyvezető elnöke

A Fórum oldalon megjelenő vélemények nem feltétlenül tükrözik a szerkesztőség álláspontját. A szerkesztőség fenntartja magának a jogot, hogy a meg nem rendelt kéziratokat rövidítve és szerkesztve közölje a lap nyomtatott vagy online változatában.

Bejelentkezés
Bejelentkezés Bejelentkezés Facebook azonosítóval

Regisztrálok E-mail aktiválás Jelszóemlékeztető

Tisztelt Olvasó!

A nol.hu a továbbiakban archívumként működik, a tartalma nem frissül, és az egyes írások nem kommentelhetőek.

Mediaworks Hungary Zrt.