galéria megtekintése

Ki vele: ki velünk

9 komment


Révész Sándor

Egy iszlám alapítvány kulturális-vallási központot létesít a Gutenberg téren, az Országos Rabbiképző – Zsidó Egyetem közvetlen közelében. „Provokáció, behatolás” – ezzel a felkiáltással osztotta meg az erről szóló cikket a Hit Gyülekezetének törekvéseit képviselő Morvay Péter. Ő szerkesztette, mentorálta, propagálta a Klubrádióban az igazság hiteles forrásaként Oriana Fallaci utolsó, eltökélten „illiberális” és „inkorrekt” könyvét, melyben a muszlimokkal szembeni mély ellenszenv párosul a holokauszttagadó nácibarát történészekkel, Amaudruzzal, Faurissonnal való mély rokonszenvvel, hiszen őket csupán azért üldözik, mert „a hivatalos verziótól eltérően” mesélik el a történelmet. (Nota bene: a holokauszttagadás kriminalizálásánál csak a bátorítása károsabb.)

A poszt a kezdeményezőjéhez méltó hozzászólásokat vonzott. Például: „Disznófejeket a kapualjba. Majd elmegy a kedvük.” „Kb. fél éve olvastam egy cikkben, hogy valamelyik országban az állampolgárok ezt úgy oldották meg, hogy egy fél disznót vittek arra a területre, ahova a muszlimok imaközpontot akartak csinálni. Azonnal nem kellett nekik a hely.” Amikor Orbán Viktor brüsszeli szócsöve emlegeti a disznófejeket, akkor egy keresztény úr fejezi ki megvetését mindenki – muszlim és zsidó – iránt, aki a disznóhústól tartózkodik. Ez világos. A Gutenberg téren azonban, ugye, nem keresztényellenes, hanem zsidóellenes provokációról lenne szó, a disznóhústól való tartózkodás pedig a hithű muszlimok és zsidók közös jellemzője. Az a disznófej, amely az egyik ellen, a másik ellen is fordul.

Azt is olvassuk, hogy „Az iszlámnak semmi keresnivalója sincs ebben az országban. De még Európában sem”. Ha ezt tudták volna a magyar katonák, akik részt vettek Bosznia okkupációjában, majd annektálásában, hogy a Monarchiának legyen sok-sok muszlim polgára, és az iszlámot erre tekintettel teljes jogú felekezetként ismerjék el Magyarországon éppen száz évvel ezelőtt! Viszont bizonyára tudták ezt azok a derék keresztények, akik, miután keresztet vetettek, lemészároltak nyolcezer muszlimot Srebrenicában. Annyival is kevesebbet kell majd deportálni Európából. Így is negyven-egynéhány milliót kellene, s ez bizony sokkal ambíció­zusabb vállalkozás lenne, mint az Európa zsidótlanítására irányuló kísérlet volt.

 

Amelyhez csatlakozni igyekezett háromnegyed évszázaddal ezelőtt a magyar kormány, mely a „zsidókérdés” „gyökeres és végleges megoldását”, az „európai rendezés keretében” képzelte el kényszer-kitelepítés által. Ama magyar kormánynak a feje Teleki Pál volt. Aki 1928-ban az Országgyűlésben kifejtette: „Tévedés van tehát abban, ha a vallást itt úgy fogják fel, mint más nyugat-európai vallásokat. A zsidóságnál a vallási közületnek az erőssége, az összetartásnak az az érzete, amely a vallást tekinti az összetartozás vagy nem összetartozás kritériumának, keleti jellemvonás. A vallásnak ilyen felfogása, amely a vallással az igazhitűséget kapcsolja össze, abszolút, teljes, elválaszthatatlan. Ez van a mandanizmusban, a mohamedanizmusban...” Na most képzeljék el, micsoda „brutális behatolás”, micsoda „nyugat- és keresztényellenes provokáció” az iszlám központ és a rabbiképző – így együtt!

Amúgy mindenki félelmét meg kell érteni és tiszteletben kell tartani. Miként mindenki jogát arra, hogy hitét gyakorolja és kultúráját ápolja. Az európai muszlimok túlnyomó többsége ugyan soha semmilyen gyilkos akcióban nem fog részt venni, de a potenciális gyilkosok és terroristák valóban lehetnek olyanok, akikről nem lehet tudni vagy rábizonyítani előzetesen semmit. Ezen az alapon vagy senkit nem lehet a jogaitól megfosztani, vagy mindenkit meg lehet. Persze származásra és felekezetre való tekintet nélkül, hiszen Virág elvtárs megmondta: „Az a gyanús, ami nem gyanús.”

A félelemhez való jogot mindenki mások jogának elismerésével szerzi meg. Egy ilyen esetben, mint ez a mostani, a Nyugat jogállami kultúrájához kötődő polgárok megvizsgálják, van-e jogalap félelmük tárgyának kiiktatására, aztán mérlegelik, milyen jogállami eszközöket vehetnek igénybe biztonságérzetük erősítése végett. Olyat sajnos nem fognak találni, amely százszázalékos biztonságot nyújt, mert olyat még senki nem talált, viszont találni fognak olyat, amely nagyobb biztonságérzetet nyújt, mint amilyenben része lehet bárkinek ott, ahol a hatalom szabadon megsértheti bárki jogát bárki félelmére hivatkozva. Az ilyesfajta vizsgálódásnak és mérlegelésnek azonban nem leljük nyomát a Facebookon.

Bejelentkezés
Bejelentkezés Bejelentkezés Facebook azonosítóval

Regisztrálok E-mail aktiválás Jelszóemlékeztető

Tisztelt Olvasó!

A nol.hu a továbbiakban archívumként működik, a tartalma nem frissül, és az egyes írások nem kommentelhetőek.

Mediaworks Hungary Zrt.