galéria megtekintése

Ki vele!

4 komment

Szentgyörgyi Zsuzsa

Kedves hozzátartozónk súlyos beteg, és tudjuk, nincs már neki sok hátra. Mégis megrendülünk, amikor bekövetkezik a vég. Ezt érzem most, amikor a hírt kaptam: vége, végső felszámolás következik. Mármint azé a műszaki-tudományos egyesületé, amelynek mintegy fél évszázadig aktív tagja voltam, sőt választott vezető tisztségviselője is. Igen, felszámolják a Méréstechnikai és Automatizálási Tudományos Egyesületet (MATE), hatvannál többéves lét után. A tagsága elöregedett, utánpótlás nemigen termett, a korábban pezsgő szakmai élet kiürült, az összejövetelek, viták, konferenciák ritkultak, lassan el is haltak.

De hát megszűnt, pontosabban felszámolás alatt van az ernyőszervezet is, a több mint negyven egyesület közössége sem létezik már. Pedig az MTESZ, vagyis a Műszaki és Természettudományos Egyesületek Szövetsége igen tekintélyes szervezet volt. Fő erényeként azt említhetem, hogy a különböző tudományos és ipari ágazatok szakemberei itt találkozhattak, kicserélhették szakmai tapasztalataikat, és amellett a mindenkori kormányzatoknak igen hasznos – gyakorta meg is szívlelt – tanácsokat adhattak. És ami nagyon lényeges: nemcsak a fővárosban, hanem a vidéki szervezetekben is igen élénk társasági élet folyt: összejövetelek, viták, konferenciák sora.

A mostani kurzusban az MTESZ fő hátránya (igen, a felszámolása leglényegesebb oka) az épülete volt. Csúf és funkcionálisan is kedvezőtlen épülete, amely azonban remek helyen áll. Csaknem a Duna partján, a fővárosi Kossuth tér sarkán. Kívánatos falat. Már a híres-hírhedt milliárdos is szemet vetett rá, ezért vállalta, hogy a szövetség elnöke legyen. Akkor még sikerült meghiúsítani a terveit, ám mostanra már véget ért az ellenállás. Egyrészt műszaki, másrészt emberi okokból. A már születésekor is funkcionálisan gyatra, kinézetre randa épület mostanra teljesen leromlott, érdemtelenné vált bármilyen felújításra. Mellékhelyiségeinek színvonala például egy vidéki vasútállomásét is alig érte el.

 

Ám ennél baljósabb tényezőnek bizonyult az emberi. Korábban, gyakorlatilag a megalakulása óta a szövetségnek kiemelkedő kvalitású elnökei, vezetői voltak, tekintélyes, szakmailag is elismert személyek. A rendszerváltás után ez a szint fokozatosan lesüllyedt, bár eleinte még akadt néhány kiemelkedő professzor-elnök. Aztán fokról fokra gyengébb minőségű, emberileg is kedvezőtlenebb személyek vették át a vezetést. A vezetőség az egyesületeket elhanyagolta, miközben sokaknak (főleg maguknak) magas fizetéseket, jutalmakat adtak. Az állami támogatások elmaradásával a műemlék jellegű épületek fenntartása is nehézzé vált, így a szövetség jól működő vidéki szervezeteinek székházait sorra eladogatták. A vidéki szervezetekben is számos visszaélés volt tapasztalható: meg nem szolgált magas fizetések, jutalmak, be nem fizetett járulékok. Pedig vidéken volt néhány igen figyelemre méltó épület is, mint a kecskeméti vagy az esztergomi felújított gyönyörű zsinagóga, amely már imaházként nem működött, minthogy e városok zsidó lakosait 1944-ben majdnem teljesen kiirtották. Az MTESZ házaként ezek az egykori zsinagógák kiváló kulturális központként funkcionáltak.

Az állam, a kormányzat nem segített? Nos az állam dehogy segített, hiszen szemet vetettek már a kitűnő helyen lévő telkekre, épületekre. Parlamenti irodaház épül most Budapesten a mérnökök, természettudósok gyülekezőhelyén.

Sajnos kimondhatjuk: a rendszerváltás utáni magyar kormányok egyike sem kényeztette el a műszaki értelmiséget. Csak egyetlen adat erre: az Európai Unióban az utolsók között kullogunk a kutatásra-fejlesztésre-innovációra fordított pénzek tekintetében. És nemcsak a mai kormány, hanem az előzők idején sem volt jobb a helyzet. Az innovációt korábban magas színvonalon kezelő Országos Műszaki Fejlesztési Bizottságot (OMFB) szétverték, helyette könyökvédős hivatalnokok intézik az ügyeket. Az ebből adódó problémákról igen kiváló összefoglalás jelent meg a 168 Órában, érdemes elolvasni. Az érzelmesebbek akár könnyeket is hullathatnak.

Marabu rajza

Ehhez járul, hogy a mostani kurzusra mindenfélét lehet mondani, egyet azonban biztosan nem: azt, hogy fogékony lenne a múlt értékeire. Még akkor sem, ha azok az értékek politikához, ideológiai eszmékhez egyáltalán nem kötődnek (kivétel a Horthy-korszak). Nem támogatja a műszaki értelmiség civil szerveződéseit, jobb esetben közömbösen viselkedik, de inkább ellenséges. Nem értékeli a múlt jeles emlékeit, hagymázas tervek érdekében képes akár sok évtizedes, sőt évszázados értékeket is lerombolni. Kezdődött ez a folyamat már az Antall-kormány idején, amikor a teljesen elhibázott és korrupt privatizáció során a hazai kormányzati vezetők közönyösen elviselték, ahogy az új, többnyire külföldi tulajdonosok bántak a kis vállalati múzeumokkal, gyűjteményekkel. Az új urak nemhogy megtűrték, vagy még inkább bátorították volna a gyárak, bányák sok gondoskodással, odafigyeléssel, nem egyszer szenvedélyes szeretettel kialakított technikai gyűjteményeinek megőrzését, inkább szétszórták, megsemmisítették azokat. Az volt a jobb eset, amikor engedték őket széthordani. (Így legalább maradt belőlük valami). Korábban, a privatizáció előtt nagyon sok igazgató, vállalati vezető támogatta, segítette az ilyen gyűjtemények létesítését és fenntartását. Ezek pótolhatatlanul elvesztek. Megerősíthetik a muzeológusok, igazolhatják akár a bélyeg- és éremgyűjtők is, hogy egy gyűjtemény nem darabok egyszerű összessége. Egy gyűjteménynek rendszere, szinergiája, sőt lelke van. Ezek a pótolhatatlan nemzeti értékek elpusztultak sorra a rendszerváltás kezdetén.

Mindez azért merül fel bennem, mivel most éppen a várbeli kormányzati negyed kialakítása kapcsán különös élességgel jelent meg egy fenyegető helyzet. A várnegyed egyik legszebb részén, az Úri utcában van egy szerény kis múzeum, Telefónia a neve, egyúttal ez a hivatása is. Maga az épület, amely volt klarissza kolostor is, a helytartótanács székhelye is, majd kutatási intézmények helye lett. Korábban a Magyar Tudományos Akadémia is a dísztermében tartotta konferen­ciáit, közgyűléseit. Ez az épület a hozzá szép, kertes udvarral kapcsolódó Országház utcai épülettel együtt a mostani át- és beköltöztetési láz részeként a Belügyminisztérium székhelye lenne. Miért éppen itt? Állítólag Keresztes-Fischer Ferenc egykori belügyminiszter emléke előtt tisztelegve választották ki ezt a helyet. No persze, ez nyilván csak jámbor kis spekuláció. Sokszor jártam ott kutató koromban, jól ismerem és ezért tudom: ha egy épület alkalmatlan egy nagy létszámú mai hivatal számára, akkor ez az. Legfeljebb rendkívül nagymértékű és nagyon drága átalakításokkal lehetne ezt erre alkalmassá tenni.

De maradjunk a kis mú­zeum­nál! Csaknem kilencven éve, 1928-ban ide, az Úri utcába telepítették az első rotary telefonközpontot. Az akkor nagyon modernnek számító berendezést (amiben Puskás Tivadar szellemi teljesítménye is benne volt) a budapesti Standard-gyárban gyártották, és részegységenként szállították a helyére. Ott szerelték össze, ott is forrasztották a kábeleket. Van belőlük jó pár ezer darab. Ezt most meg akarják szüntetni, erről már kormányhatározat is megjelent a Magyar Közlönyben. Hogy hová vinnék, arról nincs szó a határozatban.

A gond az, hogy ezt – az egyébként ma is működőképes – központot a szülőhelyéről nem lehet egyben, épségben kihozni. Dolgozott a helyén becsülettel, közel hatvan évig. 1985-ben (egyébként jó sokára, ha a modern telefónia haladását nézzük) váltotta fel az elektronikus központ. Bizony, az évtizedekig ott dolgozó munkatársak meg is könnyezték a váltást. A telefónia ekkor a Postához tartozott, és az akkori műszaki vezérigazgató-helyettes, egykori évfolyamtársam, Valter Ferenc megígérte nekik, ott marad a jó öreg rotary központ, a telefonmúzeum központi egységeként.

De most, nos most ki vele! Darabokban, netán hulladéktelepre. Az egész múzeumnak: ki vele! Ahogy a Nemzeti Galériának, a Nemzeti Levéltárnak is: ki vele! Kell a hely az új uraknak, és egy gyenge kis kultúra-központ aligha állhat ellen a hatalmasoknak. Ahogyan a százával kivágott fák is sorra hullnak a földre, lombostul, madárfészkestül.

Nincs apelláta? Nincs. A műszaki-tudományos egyesületek többsége gyenge, van, amelyik bénult, van, amelyik még működik ugyan, de befolyása alig van. A telefóniában illetékes Híradástechnikai Egyesület (HTE) és a Professzionális Távközlésért Magyarországi Egyesület (Promotel) vezetői értesülvén a tavaly ősszel megjelent rendeletből a fenyegető veszélyről, még ez év elején a belügyminiszterhez fordultak, kérve az intézkedés elhárítását. Kaptak is jó néhány hónap múltán egy alsó-közép szintű minisztériumi munkatárstól egy semmitmondó választ. Ne legyünk naivak. A legeslegmagasabb fórumon elhatározott döntéstől csak nem fognak visszalépni?

Bukarestben a Kárpátok Géniuszának parancsára egész városrészt romboltak le, hogy felépítsenek egy iszonyatos kormányzati negyedet. Sok ember öngyilkos lett miatta. Na és? Végtére is, ahol fát vágnak, hull a forgács, mondta nagy bölcsen Rákosi elvtárs. És tényleg hull, hiszen valóban kivágják a fákat, valóban elsöpörnek múzeumokat, alternatív színházakat, felszámolnak tudományos egyesületeket. Akkor hát kinek fáj, ha szétdarabolnak egy ősrégi telefonközpontot, kiszórnak egy kis műszaki múzeumot?

A szerző villamosmérnök

Bejelentkezés
Bejelentkezés Bejelentkezés Facebook azonosítóval

Regisztrálok E-mail aktiválás Jelszóemlékeztető

Tisztelt Olvasó!

A nol.hu a továbbiakban archívumként működik, a tartalma nem frissül, és az egyes írások nem kommentelhetőek.

Mediaworks Hungary Zrt.