galéria megtekintése

Képzeletbeli levél Junckertől Orbánnak

10 komment

Fábry Béla

Nyílt levél Jean-Claude Juncker úrtól,

az Európai Bizottság elnökétől

Orbán Viktor úrnak,
Magyarország Miniszterelnökének

 

Tisztelt Miniszterelnök Úr!

A napokban, Kötcsén elmondott beszédére szeretnék reagálni.

Úgy értékelem, Ön korszakos jelentőségű beszédet mondott. Robert Schuman – mint bizonyára Ön is tudja, az európai együttműködés intézményesítése gondolatának atyja – 1950-ben megfogalmazott javaslata óta európai politikus nem fogalmazott így. Mind a mai napig mindenki, minden európai nemzet vezetője az országok – az európai nemzetek – együttműködésben látta Európa biztonságát, fejlődését, jövőjét. Az Európai Unió története ezt ékesen bizonyítja. A hat alapító országhoz képest több időszakban bővült az együttműködést vállaló országok száma. Mára huszonnyolc tagország vállalta a tagországoknak és az Európai Unió egészének előnyöket biztosító kötelezettségeket, az előnyöket biztosító jogokkal együtt. Ez az együttműködés az élet minden területére kiterjed.

Ezt nem részletezem, hiszem hosszú előkészítő munka után, melyben az Ön első kormánya is kivette részét, 2004-ben az Ön szép országának polgárai népszavazással döntöttek az európai nemzetek családjához való csatlakozásról. Ön azt is jól tudja, hogy ettől az időponttól kezdve az Ön szép országa euró-százmilliókat kapott annak érdekében, hogy Európa fejlettebb régiókhoz képesti történelmi eredetű elmaradását behozza. Nem akarom elhallgatni azt sem, hogy az európai gazdaság szereplői számára is előnyös volt az Önök csatlakozása az európai gazdasági térséghez. Ennek szép példája a Mercedes-gyár Kecskeméten, aminek építését még a balközép Gyurcsány-kormány kezdeményezte, s amire Ön ennek ellenére joggal oly büszke.

Ehhez képest miért tekinthető az Ön kötcsei pikniken elmondott beszéde korszakos jelentőségűnek?

Azért, mert amit Ön ott elmondott, szembe megy az Európai Unió hatvannégy éves történelmével, tagadja azt, eredményeit éppúgy, mint jelenét, a tagállamok többsége által elképzelt jövőt. Ön a nemzetállamok megerősítéséről beszél, miközben az EU története a nemzetállamok közötti együttműködés kiterjesztéséről, a nemzetállami keretek önként vállalt, mindenkinek előnyt jelentő korlátozásáról szól. Ön a keresztény kultúra dominanciáját hirdeti, miközben az EU története a kulturális sokszínűségről szól, a vallások, világnézetek, életszemléletek egyenjogúságáról. Ön kirekesztésről beszél az erős nemzeteket említve, miközben az EU története a befogadásról, a szolidaritásról szól, a fejlődésben bármilyen ok miatt elmaradt országok segítéséről, oly módon, hogy ezzel az országok egész közössége jól jár. Ön az univerzális emberi jogokat kérdőjelezi meg, azokat a jogokat, amiket a kiváltságokra épülő feudalizmust detronizáló francia polgári forradalom adományozott a polgárosodó Európának és a világnak, és amiket az EU mind a mai napig, alapdokumentumaiban megfogalmazva mértékadó értékeknek tart. Teszem hozzá, azokat a jogokat, amiket Ön fiatal emberként politikai krédójának tartott. Ön az állam vagyonáról úgy beszél, mintha azt nem egy adott állam polgárai, vállalkozásai az adójukból hozták volna létre, és a polgároknak nem lehet beleszólásuk, elvárásuk, hogy az őket képviselő kormány az ő pénzüket mire költse.

Nem sorolom tovább, miért tartom az Ön beszédét korszakos jelentőségűnek. Inkább, felismerve a beszédében rejlő kezdeményezést, az EU-gyakorlat szerinti megoldást választom, megfogalmazok Önnek egy „pilot project"-re vonatkozó javaslatot.

Javaslom, hogy az Ön kezdeményezése alapján próbáljuk ki, egy nemzetállam, mondjuk az Ön szép országa nemzetállami keretek között a mai Európában és a világban képes-e önmagában boldogulni. Javaslom tehát, hogy e próbálkozás terep az Ön ezeréves szép országa legyen. Javaslom, hogy az Ön által is fontosnak tartott gyors döntés szerint, akár a következő hónaptól – 2015 október 1-től – függesszük fel a korábbi döntések szerint az Ön szép országa EU általi pénzügyi támogatásait. Javaslatom a befejezett EU-támogatott programok elszámolását nem érinti, csak a jelenlegi és jövőbeni támogatások azonnali felfüggesztésére, megszüntetésre vonatkozik. Az Önök nagyívű programjai – lásd pl. az Ön fiatal és tehetséges külügyminisztere nevével fémjelzett keleti nyitás program sikerét, valamint a déli nyitás perspektíváját – bizonyára egyébként is feleslegessé teszik az EU-támogatásokat.

Javaslom, hogy az Ön szép országa támogatásra szánt összegeit tegyük az EU nevesített tartalék alapjába, és a projekt végén döntsünk e támogatás sorsáról. Javaslom továbbá, hogy gyors döntés alapján, akár azonnali hatállyal vezessük be az Ön szép országa és az EU-tagállamok közötti kereskedelemben a vámkötelezettséget. Ez nyilván az Európa gazdasági központjaként, az európai fejlődés motorjaként bemutatott gazdaságuknak nem fog problémát okozni. Javaslom továbbá, figyelemmel a menekültügy kezelésében mutatott következetes, minden együttműködést elutasító politikai gyakorlatára, hogy az Ön szép országa polgárai tekintetében, az EU-tagállamok vonatkozásában vezessük be a vízumkényszert. Ezzel együtt módosítsuk a schengeni övezet határát, az Ön szép országát közös döntéssel vegyük ki a schengeni övezetből. Ezzel Ön szabad kezet kapna a menekültügy nemzetállami kezelésére is. Ahogy ezt – az Ön állítása szerint – a magyar emberek a bevándorlásról és a terrorizmusról folytatott nemzeti konzultáció alapján várják. Ön ezzel befejezheti a menekültügy megkezdett nemzetállami megoldást: szép országát teljesen körbe kerítheti szögesdróttal.

Természetesen a pénzügyi támogatások felfüggesztése erre az ügyre is vonatkozik. A továbbiakban a menekültügy teljes kezelése nemzetállami költségvetésből történhet. Javaslom továbbá, hogy e pilot projekt lezárásáig, az eredmények elemzésig az Ön szép országa európai intézményekben megjelenő képviseletét függesszük fel. Ez nemcsak a bizottsági munkára vonatkozik, hanem a parlamenti munkára is, és minden egyéb EU-intézményi szerepre. Ez nem jelenti Magyarország kizárását az Európai Unióból, nem vonjuk le az Önök történelmi lobogóját a brüsszeli főteret díszítő EU-zászlók közül esetleg félárbócra eresztjük. Javaslatom, az ennek alapján kialakuló helyzet ugyanis csak egy projekt, olyan, mint a többi tucatnyi project, ami megelőzi az EU-döntéseket. Javaslom, hogy e projekt befejezésének határideje a futó gazdasági tervezési ciklus vége, 2020 legyen.

Tisztelt Miniszterelnök Úr!

Ön több alkalommal az EU-bürokraták késedelmes döntéseit – időnként joggal – bírálta. Most itt az alkalom, hogy Ön postafordultával válaszoljon. Az Ön következetességét, határozottságát ismerve nincs kétségem, hogy javaslatomra azonnal igent fog mondani. Erre számítva hivatali apparátusomnál kezdeményeztem a projekt részleteinek kidolgozását, megfogalmazom az EU döntéshozó szerveinek a szükséges döntéselőkészítő dokumentumokat, döntési javaslatokat. Abban sem kételkedek, hogy az EU tagállamai egy ilyen projektre vonatkozó javaslatot támogatni fognak. Ezt fiatal és tehetséges külügyminisztere az elmúlt napokban az EU-tagállamok budapesti képviseleteinek vezetőivel folytatott konzultációival volt szíves előkészíteni. Abban is biztos vagyok, hogy - ahogy Ön mondja - a magyar emberek kétharmada, ahogy eddig is, ezután is, a projekt megvalósításának feladataiban is Ön mögött fog állni. Kérem, hogy ebben a kérdésben nemzeti konzultációt ne kezdeményezzen. Én hiszek Önnek, hogy a magyar emberek Ön mögött állnak. Ezt a százezer magyar embert megmozdító Békemenet nevű képződmény képviselőitől kapott levelek is igazolják. És egyébként is, az október 1-i projektkezdés a hosszadalmas levelezést nem teszi lehetővé, s e konzultáció költségét inkább fordítsák a projekt plakát-kampánnyal való népszerűsítésére. Ebben Önnek van gyakorlata.

Tisztelt Miniszterelnök Úr!

Remélem a közeli napokban jól fog aludni. Ellenkező eseten félek, újabb víziója lesz, s ez a kötcsei víziónak megfelelő, jelen levelemben megfogalmazott projekt bukását eredményezheti, még mielőtt egy határozott lépést is tettünk volna a projekt megvalósításának, az Ön nemzetállami elképzelésének megvalósítása, a brüsszeli basáskodás lerázásának útján.

Üdvözli Önt barátsággal
Jean-Claude Juncker
az Európai Bizottság elnöke

Bejelentkezés
Bejelentkezés Bejelentkezés Facebook azonosítóval

Regisztrálok E-mail aktiválás Jelszóemlékeztető

Tisztelt Olvasó!

A nol.hu a továbbiakban archívumként működik, a tartalma nem frissül, és az egyes írások nem kommentelhetőek.

Mediaworks Hungary Zrt.