galéria megtekintése

Isteni mozgástér

Az írás a Népszabadság
2015. 04. 11. számában
jelent meg.

Kolláth György
Népszabadság

Ferenc pápát kétharmaddal választották meg, a Bibliát mégsem ír(at)ta át. A parlamenti kétharmadunk a 22-es csapdájára hajaz, kimentés nincs. Magyarország nyögi a többség mindenhatóságát. A kétharmad az önkény csapdája, a plurális demokrácia túszul ejtése. Öt éve e járom megtagadása nélkül folyik egyenlőtlen harc a kamu NER-en belül. A bolsevik győztes vitt mindent, statuál bármit tán évtizedekre. Időközi választás ellenzéki győzelme: mint filléreket lecsípni forintok sorából. A jövő bizonytalan; a probléma exponálatlan.

1999–2000 táján az Alkotmánybíróság még méltó volt a rendeltetésére; fair határozat(ok)ban értelmezte a szuper többséget. Kivonatok: a minősített többség szorosan összefügg a jogállamisággal.

Egyik oldalon áll magában a kétharmadosságban rejlő jogállami garancia: igény, hogy az alkotmányossági szempontból érzékeny, kiemelt területeken széles körű politikai konszenzuson nyugvó szabályozás jöjjön létre. A minősített többség nem egyszerűen a törvényalkotási eljárás formai előírása, hanem olyan alkotmányos garancia, amelynek lényeges tartalma az országgyűlési képviselők közötti széles körű egyetértés. Mindez az alkotmányos berendezkedés alapjainak megőrzésétől elválaszthatatlan. (Ergo: az arányszám mellékes, az egyetértés a döntő.)

 

A másik oldalon szintén jogállami érték áll: a kormányzás stabilitása, a szilárd és hatékony kormányzás igénye, a parlamentáris rendszer működőképességének fenntartása, az Országgyűlés döntéshozatali képességének megőrzése. Ezek a jogállamiság szintén érvényesülést kívánó követelményei. Egységesen alkalmazható módszer nem alakult ki; ha a minősített többség követelménye mint alkotmányos biztosíték és a hatékony kormányzás követelménye egymással ütközik, azt a jogállam-értelmezés keretében kell feloldani; esetenként kell eldönteni, hogy az adott ügyben melyik engedhet a másik érvényesülése érdekében. Az alkotmány több technikát alkalmaz. Technikától függetlenül: a védelem az adott szerv alkotmányos státuszának (a legtöbb esetben függetlenségének) a garanciáit biztosítja. (Függetlenség + védelem + garanciák – pl. autonómia, hatalommegosztás – hová lettek?)

Marabu

A közjog a hatalomkoncentrációt régóta tiltja; sőt az ellenállás jogi parancsát is megjeleníti. Korábbi AB: az alkotmányos jogállam és parlamentáris demokrácia a hatalom erőszakos megszerzése, gyakorlása, illetve birtoklása a párt típusú tevékenység elé is áthághatatlan alkotmányos korlátot állít. Az alkotmány a demokratikus jogállam alkotmánya, az alkotmányozó hatalom védendő alkotmányos értéknek tekinti a demokráciát, a pluralizmust; az alkotmányon kívülre utasít minden olyan tevékenységet, amely a hatalom erőszakos megszerzésére, gyakorlására, kizárólagos birtoklására irányul. (Ergo: alkotmányos érték = demokrácia és pluralizmus; hatalmi monopólium és erőszak = alkotmánysértés mindig.)

A rendszerváltástól a jog már az alkotmánysértő államrend, közhatalom elérését célzó, arra irányuló –netán sikertelen – próbálkozásokat is elutasítja; akkor is, ha pl. a totalitárius rend kétharmad útján jön létre. Orbánék elsüllyesztették a régi AB-érveket; csakhogy itt folytonos a korábbi és a mai jogtétel, nincs ok zúzdára.

A parlamenti kétharmados normákat 1989–1990 táján a pártok kölcsönös bizalmatlansága hozta létre. Senki se győzhesse túl magát; négy évre választott többség ne tehesse évtizedekre tönkre vagy kényszerpályára az országot. Húsz év kétharmados gyakorlatában addig kerestek kompromisszumot, amíg – a mandátumok megoszlásától függetlenül – megegyezésre jutottak. Pl. alkotmánybíró-jelölés: egy innen, egy onnan. Fifti-fifti volt, nem kétharmad-egyharmad kiporciózva. Működött. Az alkotmányosság demokratikus országban fair közpolitikai kompromisszum, szokásjog, kooperáció, illem és belátás is; nem személyes csatatér vagy ketrecharc, melyben lepkesúly küzd ólomsúllyal. Sőt nincs küzdelem: már eleve nyertest hirdetnek.

Ötödik éve eldobták a garanciát. A kétharmad a közelébe se enged senkit a saját, önző, nívótlan elhatározásainak. A kétharmad ténylegesen háromharmad lett, sőt a 9-12 évre, plusz két-három ciklusra bebetonozódott személyügyi döntések miatt négyharmadnyi gyakorlatot létesített. Az alkotmányos jogállam, annak értelmezése és minősége elbukott.

Nem az arányszám, hanem annak eredete, (ind)oka, konszenzuskritériuma volna döntő ma is. A kétharmad alaki előfeltétel. Valamivel több, mint a feles határozatképesség. Érdemi szerepe nincs: tartalmilag egy minősített többségű döntés éppúgy lehet jó, mint rossz; alkotmányos vagy alkotmánysértő. Lehetne, kellett volna több és más garancia, illetve mérték: pl. a négyötöd? Igen. Sosem mellőzhető a többség-kisebbség konszenzusa a legsúlyosabb, rendszerelvű, a ciklusokon túlmutató, pártsemleges ügyekben. Az alkotmányozó és a törvényhozó hatalom sem szükségképpen esnék egybe: előbbihez kell minőségi többlet.

Az ellenzék is jokernek tekintette a kétharmadot. Az önkényes többséget 2010-től alkotmányossági szempontból egészen a fedáksáriig kellett volna kontráznia. Elutasítás esetén a megemelt döntéshozatalra teljes, időtlen bojkottot hirdetnie. E kockára tett legitimáció az egyetlen, mely érdekli a kormányerőt. A demokratikus oldalon se erős érv, se okos alternatíva, se karakán kiállás, se következetesség, se egység, se markáns közjogi aprómunka nem volt. Ma sincs: választási taktika van. Történelem: látszódj báránynak, de legyél belül oroszlán azok között, akik oroszlánként tetszelegnek, de belül birkák. Triviális próba: mi a kétharmad? A harmadik vodka után két fiú és egy gyönyörű lány programot tervez. Srácok: Csináljunk egy vad szexéjszakát! 1. fiú: Benne vagyok! 2. fiú: Mi az hogy! Kislány: Nem akarom! Legények: Kisanyám, a kétharmad az kétharmad!

A táltos totális hatalmához, abszolút mozgásteréhez teljes felelősség, számonkérés tartoznék. Nincs nyoma. Anatole France: Ha Isten mindenütt ott van, képtelen megmozdulni. Mindenütt pocsolyák a közjogi közügyeink. Recrudescunt! Ismét kiújultak a jeles magyar nemzet sebei: ez a szabadságharcos II. Rákóczi Ferenc kiáltványa.

A szerző alkotmányjogász

A Fórum oldalon megjelenő vélemények nem feltétlenül tükrözik a szerkesztőség álláspontját.

A szerkesztőség fenntartja magának a jogot, hogy a meg nem rendelt kéziratokat rövidítve és szerkesztve közölje a lap nyomtatott vagy online változatában.

Bejelentkezés
Bejelentkezés Bejelentkezés Facebook azonosítóval

Regisztrálok E-mail aktiválás Jelszóemlékeztető

Tisztelt Olvasó!

A nol.hu a továbbiakban archívumként működik, a tartalma nem frissül, és az egyes írások nem kommentelhetőek.

Mediaworks Hungary Zrt.