galéria megtekintése

Elcsípett kiírás

Az írás a Népszabadság
2014. 12. 17. számában
jelent meg.

Krémer Balázs

Talán ideje lenne elképzelni azt, hogy milyen is lehetne egy Orbán nélküli, egy Orbán utáni világ. Talán ideje lenne többet is mondani annál, hogy volna jelentkező, aki nem lenne annyira gátlástalan, annyira szemérmetlen. Talán ideje lenne nem azt ígérni, hogy volna, aki kisebb veszteségeket és kevesebb fájdalmat okozna, mint ezek a mostaniak, akik valamit mondanának arról, hogy ez mitől lehetne jobb, békésebb, barátságosabb, tisztességesebb, fejlődőbb, jobban élő ország. Na, nekik szólna ez a pályázat, amelyben a következő kérdésekre adandó válaszok kifejtését várjuk:

Mitől lehetne ebben az országban jogállam? Nemcsak olyan, amelyben fel vannak állítva a jogállami intézmények, hanem amelyben az állampolgárok túlnyomó többsége törvénytisztelő polgár. Amelyben lehet ismerni a törvényeket (nem hoznak 25 éven át évente több mint kétszáz újat), és amelyben be lehet tartani a törvényeket (nem hoznak évente legalább száz olyat a kétszázból, amit nem lehet betartani…).

Marabu rajza

 

Mitől gondolhatná valaha a magyar állampolgár, hogy az alkotmányos rend nem ellene, hanem érte van? Hogy őt szolgálja, az ő szabadságát védi, és számára teremt biztonságot?

Mitől valósulhatna meg Magyarországon a törvény előtti egyenlőség liberális rendje? Amelyben a politikus nem nemesi előjogokkal felruházott arisztokrata, akinek nemcsak lehetősége van a lopásra, hanem a pártja (működtetése, kampánykiadásai stb.) érdekében kötelessége is lopni? Mitől vonatkozhatna nálunk is mindenkire a törvény, méghozzá mindenkire egyformán?

Mitől és hogyan válhatna az állam monopóliumává az erőszak legitim, szankciókkal nem járó gyakorlása? Mitől nem éreznék magukat agresszióra felhatalmazottnak a politikai elitek tagjai, mitől szüntethető meg az olyan államon kívüli szereplők erőszakos gyakorlata, mint a gárdák vagy a polgárőrségek masírozásai, karhatalmi és járőrözési ténykedései?

Mitől lehetne ebben az országban több ember mindennapos élménye a szabadság? Az az élmény, hogy az emberek szabad akaratukat és meggyőződésüket követve tehetik a dolgukat, választhatnak értékeket, mintákat, a preferenciáikat követve boldogulhatnak? Mitől és hogyan lehetnek felszabadítva ennek az országnak a kreatív tehetségei és fantáziái? Mitől lehetne ebben az országban érdem a társadalom többsége által elismert teljesítmény és nem a kevesek által elismert, kiérdemesült seggnyalás? Mitől gondolhatnák ebben az országban azt az emberek, hogy nekik jól kell tenni a dolgukat, – és nem jól kell lesni patrónusaik elvárásait, szolgálni azok kegyeiért?

Mitől lehetne ebben az országban több embernek munkája? Kiknek hol mit kellene tenniük azért, hogy többek dolgozhassanak, értékes produktumokat, jó minőségben, hatékonyan létrehozva, tisztes bérért, úgy érezve, hogy megbecsülik azt a munkát, amit maguk a munkát végzők is szeretnek csinálni?Mikor és mitől lesz ebben az országban olyan, hogy az emberek nyugodtan, önként hagyják ott a munkahelyüket úgy és azért, mert reális lehetőségük van jobb munkát több pénzért, jobb körülmények mellett is elvállalni? Mikor és mitől lehet szabad, viszonosságokat rögzítő, szerződéses viszony a munkaviszony?

Mitől lesz kevesebb a szegény ember? Mitől nem lesznek érdemtelen, a saját nyomorukért bűnbaknak kezeltek azok az emberek, akik számára a társadalomnak segítséget kellene nyújtania? Hogyan lennének megvédve a többség düheitől és méltatlan rasszista előítéleteitől a nyomor áldozatai, azok, akiknek az agressziók és méltatlanságok nélkül is nehéz az életük?Mitől nem lesznek a szociális támogatások annak a tömegkorrupciónak az eszközei, amelyek során a politikai pártok hatalomra kerülve a támogatásokkal hálálják meg az övéiknek azt, hogy hatalomba juttatták őket?

Miről lesz a jogegyenlőség nemcsak az elitek nemesi előjogait korlátozó, hanem a szegények szabad választási lehetőségeit kiterjesztő, jogait és méltóságát védő berendezkedés, „joguralom”?

Milyen lehet az a gazdaságpolitika, térségfejlesztési politika, mobilitásokat és felemelkedési pályákat felnyitó politika, amely érdemi, valódi lehetőségeket kínál a magyar állampolgároknak a boldogulásra, a felemelkedésre, a gyarapodásra – arra, hogy az emberek felelősen úgy érezhessék, van lehetőségük tenni a maguk és családjuk boldogulásáért?

A fenti pályázati kérdések további bővítésének jogát a pályáztató fenntartja magának.

A beérkezett jó válaszokat gyűjteményes kötetben szándékozunk kiadni, amely kötetnek a tervezett munkacíme: „Vajon miért küldték el a picsába a Kossuth tér ifjú szónokai az elmúlt 25 év politikai elitjét?”

A pályázatra különösen kíváncsian várjuk politikusok jelentkezését, valamint azon holdudvari értelmiségiekét, akik eddig csak olyan problémák megoldásán fáradoztak, amely problémákat a közeli politikusok konceptualizáltak, és a problémák megoldásáért pályázati, szakértői és egyéb csatornákon elég tűrhetően fizettek is. (A fenti kérdések a korábbi megbízásoknak ismereteink szerint nem képezték tárgyát, tehát nem kell kikötnünk, hogy reciklált tíz-húsz éves irományokat jelen pályázatunkba nem fogadunk be.)

A legjobb pályázatok szerzői és a helyes válaszokat benyújtók között értékes jutalmakat, így bársonyszékeket sorsolnánk ki.

A nép

*

A Fórum oldalon megjelenő vélemények nem feltétlenül tükrözik a szerkesztőség álláspontját. A szerkesztőség fenntartja magának a jogot, hogy a meg nem rendelt kéziratokat rövidítve és szerkesztve közölje a lap nyomtatott vagy online változatában.

Bejelentkezés
Bejelentkezés Bejelentkezés Facebook azonosítóval

Regisztrálok E-mail aktiválás Jelszóemlékeztető

Tisztelt Olvasó!

A nol.hu a továbbiakban archívumként működik, a tartalma nem frissül, és az egyes írások nem kommentelhetőek.

Mediaworks Hungary Zrt.