galéria megtekintése

Csak a tilos szabad már

36 komment


Lengyel László

Józan ész. Nép szava, Isten szava. Életismeret. Nem lakott ez sose cigók vagy niggerek közt. Egyszer se futott az arabok elől. Még sose gyújtották föl a kocsiját. Nem izgult éjjel, hogy leteperik-e a sarkon a lányát. Már a négyéves migránsgyerek is kész terrorista, nem kell ahhoz diploma, hogy valaki lássa! Bassza meg a cirkalmas dumáját, emberi nyelven se tud! Tizenkét órás szar melóért kapok tizedannyit, mint ő az ötperces szakértésért. Húst aprítani, felszolgálni, vasat önteni, kamiont vezetni, az munka, nem is fizetik meg. Hazug híreket gyártani, okoskodó véleményeket mondani, félrevezető könyveket írni, katedráról mindent tudni nem munka, mégis, kurvára megfizetik! Csak a becsapásunkhoz ért. Mit ér a fiam a diplomájával, amit nála szerzett, semmit, mehet világgá!

Magyarországon 2010 óta került értelem és tudás, hordozóikkal együtt, a megvetés szemétdombjára. Minden eddigi tudás és minden eddigi tudós megbukott. A képzettség és a tapasztalat nem előny, hanem hátrány. Egyetlen tollvonással tüntettek el egyetemi tanárokat az egyetemekről, bírókat a bíróságokról, közigazgatókat a hivatalokból. Miért hallgatnánk most olyanokra, akik nemcsak nem látták előre a gazdaság válságát, de mindent megtettek azért, hogy az országot tudományos alapon, szakértőként a csődbe vigyék? Miért hinnénk azoknak, akik ránk szabadították a migránsok százezreit? Nem egyebek ők, mint Európa, a multik fizetett ügynökei, akik okoskodásukkal jól kerestek a válság előtt, majd degeszre tömték magukat azzal, hogy elmagyarázták ugyanazzal a pökhendiséggel, hogy miért volt igazuk, amikor nem volt igazuk. Könyvek gyanúsak. Cikkek gyanúsak. A többség minden hiedelme, előítélete igaz. Nincs közszolgálati tapasztalatom, és erre büszke vagyok – íme, ez az új politika vezérlője. Nekem semmi részem abban, ami volt és van. Ez tesz alkalmassá arra, hogy részem legyen a leszben.

A Brexit, Orbán két kétharmada és mostani népszavazása, Trump, Putyin, Erdogan, Kaczynski diadalai, vagyis a többség rémisztő választása valamennyiünkkel fölteteti a kérdést: hol rontottuk el? Miért nem voltunk képesek meggyőzni a többséget? Mit ér az értelmiségi tudás? Hannah Arendt írja A sivatag és az oázisokban: „Politikai gondolkodásunk hagyománya akkor kezdődött, amikor Szókratész halála Platón számára indítékul szolgált, hogy elveszítse a poliszba vetett hitét, ugyanakkor elkezdjen kételkedni Szókratész tanainak bizonyos alapvetéseiben. A tény, hogy Szókratész nem volt képes bíráit meggyőzni ártatlanságáról és érdemeiről, amelyek az athéni polgárság jobbik és fiatalabbik része számára olyannyira nyilvánvalóak voltak, Platónban a meggyőzés művészetének érvényessége iránti kétséget táplálta. A színjáték, amelyben Szókratész doxáját az athéniak felelőtlen véleményével szemben volt kénytelen prezentálni, s amelyben végig kellett nézni, hogy azt szavazattöbbséggel elvetették, arra indította Platónt, hogy a véleményeket megvesse, és abszolút mércéket követeljen, amelyekkel az emberi cselekedetek megítélhetőek lennének, és amelyek révén az emberi cselekedetek bizonyos mértékű megbízhatóságot nyerhetnének.” Arendt szerint ez volt az a pont, amikor a politikai ügyekről való gondolkodás középpontjába az „uralom” és az „erőszak” került, a „szabadság” és a „hatalom” háttérbe szorult. A tömeg gondolkodásra való képtelensége válik elfogadottá, amely felett csak az „erőszak” és az „uralom” diadalmaskodhat.

 

Aleksandar Hemon boszniai származású amerikai író nyílt levelet írt 2016. június 1-jén a Literary Hubban arról, hogy miért nem írta alá az amerikai írók nyílt levelét Donald Trump ellen. 450 amerikai író, köztük 10 Pulitzer-díjas nyílt levélben tiltakozik Trump elnöknek jelölése ellen, mert nemcsak alkalmatlan tudatlansága és képzetlensége miatt, de súlyos veszélyt jelent a demokráciára, az alkotmányos rendre. Hemon azonnal a pokolba küldi Trumpot, de utána kifejti, hogy a demokrácia alapja a demokratikus versengés, és nincs joguk se gazdag embereknek, se celebeknek felülbírálniuk a népet, egyenlőbbnek lenniük az egyenlőknél. Nem vagyunk mérce. Bevallom, hogy Hemonnak ezek az érvei még nem győztek meg, én aláírtam volna a levelet.

Annál nyomósabbak Hemon itt következő érvei, kérdései: vajon miért nem írtak alá a neves írók 2001 és 2006 között, amikor ­Bush meghirdette a terror elleni háborút, az iraki inváziót, amikor eljött a hazugságok, a bűnök, a kínzások, a pénzügyi bukás korszaka? Ha a történészek a jövőben azt fogják vizsgálni, hogy vajon miről írtak a millennium óta az amerikai írók, ha elolvassák az irodalmi Pulitzer-díjasok írásait, mit fognak bennük találni Bushról vagy Irakról, Abu Graib­ról vagy Cheney-ről, a pénzügyi összeomlásról vagy bármilyen más politikai eseményről – semmit. Vegyük tudomásul, állítja Hemon, hogy ideológiai folyamatosság van a Bushite és a Trumpite Amerika között. Ez utóbbiban Hemonnak ugyan nincs igaza: Trump éppen azokat a dühös fehér lázadókat képviseli és hergeli, akiknek Bush éppúgy nem kell, mint Obama vagy Clinton, akik ordítozva kérdezik, hogy mi a jó istennek kellett nekünk Irakba bevonulnunk, és hogyan baszhatta el ennyire a republikánus és demokratikus elit együtt és külön-külön a gazdaságot. A neo­konzervatív értelmiséget éppúgy utálják, mint a liberálist – az elmúlt negyedszázad értelmisége húzzon az anyjába.

Nem lehet hitelesnek maradni, ha valakik cikkek és könyvek sorával járulnak hozzá országok, sőt, akár a világ romlásához. Ahogy a magyar értelmiség jelentős része se maradhatott hiteles, miután lelkesedett Medgyessy eladósító, költekező politikájáért, az iraki beavatkozásért, a gyurcsányi hazugságokért, az őszödi beszédért és a megszorító politikáért. A nemzet irodalmi és tudományos elitje nem írt, „aláírt”, amikor a politika Orbánnal és Gyurcsánnyal a vezérelvre, az ellensúlyok korlátozására tért át. És ahogy az amerikai és brit értelmiségi elit tagjainak nem jut eszükbe, hogy kiálljanak a színpad közepére, és beismerjék, hogy hibáztak, ugyanúgy a magyar szellemi elit nagyjainak sem. Nem vagyunk szókratészi helyzetben, nem bizony. „Isten hogy unatkozna nélkülünk, legyek nélkül” – írta fel magának az öreg Elias Canetti.

A tudás tekintélye visszakerült az akadémiákba és a katedrákra a hatvanas évek végi lázadás után. Soha nem látott presztízsük támadt a szakértő technokratáknak és intézményeiknek. A matematizált tudomány mindent látott, hallott, megismert és megmagyarázott. Ha Marxnál és a marxistáknál a végső soron a gazdasági érdek, a XX. század vége tudósainál, technokratáinál és az általuk befolyásolt politikusoknál a végső soron a 2≈2=4 józansága volt. „A matematika univerzalitása valóban nagy dolog: nincs az az elvakult fundamentalista iszlám matematikus, aki össze tudna különbözni a bigott katolikus kollégával azon, hogy kétszer kettő az négy. Legföljebb gyanakodva visszakérdeznének, hogy hanyas számrendszerben vagyunk, ámen.” Esterházy Péter írja ezt, alighanem optimistán, 2002-ben a Bermuda-háromszögben. Csakhogy ő is tudhatta, hogy Auschwitz óta a kétszer kettő négy tudása nem dönt el semmit. A tömegek eksztázisa idején nincs kétszer kettő, hogy az ember nemcsak saját gazdasági érdeke, de életének kétszer kettője ellen is dönt: hol akarva, hol kényszerítve, hol nem tudva. Akkor is, ha a menekült számára hétfejű sárkány, akkor is, ha…

„Beszélhetünk erről úgy, mint a nagyravágyás nyelvéről, a tudomány, amint meg akarja érteni a világot, a világot mint jól körülírható tárgyat leírni akarja, keresi ama világegyenletet, amely egyszerre írná le az elemi részecskék és az Alpok, illetőleg a Kárpátok törvényszerűségeit.” Így folytatja Esterházy elegánsan. „Mondhatni ez monologikus nyelv. Időközben a matematika is belátta korlátait, erről szól Gödel nevezetes tétele, s ha most kocsmában volnánk vagy meccsen, szotyolázás közben el is mondanám, miről szól, valahogy arról, hogy »rendes« rendszerben szükségszerűen jutunk olyan állításhoz, amelynek igaz vagy hamis volta eldönthetetlen, és ha ezen állítás vagy tagadása elfogadásával egy új rendszerhez jutunk, ott szükségszerűen találunk ismét egy ilyen állítást. Mindig! Ha tehát egy rendszerben mindent meg tudunk mondani, minden állításról el tudjuk dönteni, hogy hamis-e vagy igaz, akkor ott valami nincs rendben, ott valami baj van, az a rendszer »hazugságon« nyugszik. A nem-tudás, ennek szükségszerűsége mint valami megbízhatóság sine qua nonja. Nem mélyen szép dolog ez? Hirtelen Gödel látszik a jövő afféle paradigmatikus figurájának. Ez a vidáman belátott korlátosság, ami talán nem is korlátoz, hanem felszabadít.”

Epé felemelt ujjú kívánalma: „Jó volna, ha a 21. század nyelve ezt is tudná, ezt a nemtudást.” Ha véletlenül a „21. század nyelve” ott könyökölt búsan a fröccse mellett a kocsmapultnál, most belátta, hogy Gödel mindent visz, így neki ideje hazatántorognia, és megrugdosnia az asszonyt. A meccsen szotyolázók először csak maguk elé meredtek, a héjjal együtt azt a szinekvát is kiköpték volna. A gázszerelő komoran megjegyezte, hogy azért ugyan kár egyetemre járni, hogy az ember megtudja, hogy nem tud semmit, ő ezt már az általánosban tudta. Ezért van neki sok-sok milliárdja, és csóró tanárkáimnak, akik tanították, semmijük.

A Rendszer Ura a Mester iránti nagy tisztelettel – tisztelte őt mint egy komolyan vehető focista öccsét és mint tisztességes focirajongót – kinyilatkoztatta, hogy őt az élet arra tanította: erővel és pénzzel lehet tudást szerezni, de tudással se erőt, se pénzt nem lehet. Gödel nélkül, már megbocsáss, igen jól megvan az ember, erőhatalom és milliárdok nélkül viszont nem. A komoly férfiak elégedetten bólogattak. Nekik volt hatalmuk. Voltak milliárdjaik. A Mesternek csak egy szart se érő Gödelje volt.

(Figyelmeztetném a Mestert az Örkény-tételre: – Gödel ist Ihnen unbekannt? – kérdezte E. P., miközben a lódögnek a gödröt ásta. – Ki volt az? – kérdezte a német őr. – A Gödel-tétel kidolgozója – magyarázta E. P. Nagyon szeretett magyarázni. – És például Erdős? – Kik ezek? – kérdezte az őr. – Matematikusok – mondta E. P. – Schrödinger nevét sem ismeri? – De ismerem – mondta az őr. – És Neumannét? – Őt is – mondta az őr, és paprikavörös lett, és lelőtte graf von E. P.-t.)

A Mester úgy érezte, hogy szotyolázás közben még megengedhet magának egy bekezdésnyi tréfálkozást: „Van az a lejárt szavatosságú vicc, hogy a kommunista párt azon hibák kijavítására jött létre, melyek nélküle nem is léteznének.” A Rendszer Ura felvonta a szemöldökét: no, no, kommunistázni mindig, pártozni soha! „Valahogy az ember is így látszik működni: azon katasztrófák elhárítására törekszik, melyek nélküle nem volnának. Vagy ahogy a nagy Sztálin epigrammatikus szépséggel megfogalmazta: Van ember, van probléma, nincs ember, nincs probléma.” Ez a Sztálin, ez jó, de milyen jó, és nagyon igaz – göcögött pocakját düllesztve a Rendszer Ura. Ember nem volt. Mindenki nevetett. Probléma nincs. Mi nem vagyunk. Ők vannak. És tovább köpködték a szotyolákat.

Bejelentkezés
Bejelentkezés Bejelentkezés Facebook azonosítóval

Regisztrálok E-mail aktiválás Jelszóemlékeztető

Tisztelt Olvasó!

A nol.hu a továbbiakban archívumként működik, a tartalma nem frissül, és az egyes írások nem kommentelhetőek.

Mediaworks Hungary Zrt.