galéria megtekintése

Cirkusz és hazugság

9 komment

Vásárhelyi Mária

Nyílt levél Polt Péter Legfőbb Ügyésznek

1988. június 16-án a párizsi Pére-Lachaise temetőben emlékművet avattak az 1956-os forradalom utáni megtorlások áldozatai, Nagy Imre és mártírtársai emlékére. Az eseményen édesapám, Vásárhelyi Miklós, a Nagy Imre-per egyik vádlottja és elítéltje a következő szavakkal zárta beszédét: „E büszke és megható emlékmű ünnepi felavatásának pillanatában kifejezem azt a meggyőződésemet, hogy 1956 mártírjainak teljes politikai és erkölcsi rehabilitálása nem késhet sokáig. A túlélők nevében itt, Párizsban az egész világ előtt megesküszöm, hogy a végsőkig harcolni fogunk ezért az ügyért."

A politikai és erkölcsi rehabilitációra valóban nem kellett sokáig várni. 1989. július 6-án ismét ítélethirdetésre gyűltek össze a per még élő résztvevői, hozzátartozóik és barátaik a Gyorskocsi utcai börtönben, ugyanabban a tárgyalóteremben, ahol harmincegy évvel korábban halálra ítélték Nagy Imrét, Maléter Pált, Gimes Miklóst, (a többiektől elkülönítve) Szilágyi Józsefet, és súlyos börtönbüntetésre Donáth Ferencet, Jánosi Ferencet, Kopácsi Sándort, Tildy Zoltánt és az édesapámat, a Nagy Imre-per vádlottjait. A Magyar Népköztársaság legfőbb ügyésze törvényességi óvást nyújtott be a Nagy Imre és társai ügyében hozott ítéletekkel szemben a Legfelsőbb Bírósághoz, amelyben „sorozatos és súlyos törvényszegések" miatt a vádlottak felmentését kérte a bíróságtól. Az ügyész által benyújtott indítvány szerint az eljáró hatóságok „a hatályos büntető perrendtartás szabályait súlyosan és sorozatosan megsértették a vádlottak személyi szabadságának és védekezési jogának törvénysértő korlátozásával, az irányadó perjogi szabályok, a nyilvánosság és közvetlenség elvének megszegésével, nyilvánvaló törvénysértések sorozatos elkövetésével, kizárólag a vádlottakra nézve terhelő bizonyítékok figyelembevételével". Az ügyész indítványa szerint nem volt szükség az eljárás ismételt lefolytatására, mivel az ítélet nem tartalmazott olyan megállapításokat, amelyek megfeleltek volna az 1958-ban hatályos büntető törvénykönyvben megjelölt szakaszoknak. Mindezeket figyelembe véve a Legfelsőbb Bíróság a Nagy Imre és bűntársai ügyében született ítéletet hatályon kívül helyezte, a vádlottakat ártatlannak nyilvánította.

 

A sors különös szeszélye folytán a tárgyalás alatt, miközben a bíró a végzést olvasta fel, egy összehajtogatott papírt adtak kézről kézre a jelenlévők. A papíron a következő mondat állt: Meghalt Kádár János.

Alig egy évvel később, a harmadik magyar köztársaság parlamentje egyik legelső feladatának tekintette, hogy teljes erkölcsi és jogi jóvátételben részesítse a diktatúra koncepciós pereinek áldozatait, ezért megalakulása után nem sokkal elfogadta a második semmisségi törvényt, amely kimondta, hogy az 1956. október 23. és 1963. április 4. között, a népfelkeléssel összefüggésben elkövetett politikai bűncselekmények semmisnek tekintendők.

   A Nagy Imre-per áldozatait és elítéltjeit rehabilitáló bíróság
A Nagy Imre-per áldozatait és elítéltjeit rehabilitáló bíróság
Soós Lajos / MTI

Számunkra, mindazok számára, akik közvetlenül vagy családtagjaik révén a forradalmat követő megtorlás áldozatai voltak, az 1989. július 6-i ítélethirdetés katartikus pillanat volt. Édesapám és barátai – az '56 utáni koncepciós perek áldozatai – ugyanis a börtönből való szabadulásuk óta életük talán legfontosabb feladatának tekintették, hogy elérjék meggyilkolt barátaik és harcostársaik méltó eltemetését és teljes erkölcsi és politikai rehabilitációját. Ezért alakították meg 1988-ban a Történelmi Igazságtétel Bizottságát, amely rendíthetetlen küzdelemmel elérte a jeltelen sírokba, arccal lefelé eltemetett mártírok holttestének kihantolását, 1989-es újratemetését és ítéleteik megsemmisítését. A bajtársak harca azonban nem ekkor kezdődött. Ezek az emberek szabadulásuk után azonnal elkezdték kutatni meggyilkolt bajtársaik titkos sírhelyét, ahova hóhéraik kivégzésüket követően az éj leple alatt elásták holttesteiket. A kivégzések évfordulóján, minden év június 16-án kimentünk a temetőbe, hogy virágot helyezzünk el a vélt síroknál, miközben a bokrokból rendőrök és titkos ügynökök sora leste lépteinket. Október 23. nálunk otthon akkor is az ünnep és a megemlékezés napja volt, amikor erről nem lehetett beszélni, és a hivatalos propaganda csak hazaárulóként, a nemzet ellenségeiként, ellenforradalmárokként emlegette a forradalom résztvevőit.

Néhány nappal ezelőtt a média nyilvánosságra hozta, hogy egy Ön által benyújtott indítvány eredményeképpen október 13-án a Kúria dísztermében a bíróság – „a hatvan évvel ezelőtti megtorlásban meghurcolt és ártatlanul kivégzett emberek jó hírnevének helyreállításához és a hozzátartozók kegyeleti jogának hangsúlyosabb védelmének érdekében" – semmissé nyilvánítja a Nagy Imre-perben született ítéleteket. Azokat az ítéleteket, amelyeket ténylegesen már 25 évvel ezelőtt megsemmisített a harmadik magyar köztársaság parlamentje.

El sem tudom képzelni, hogy milyen megfontolásból nyújtotta be Ön ezt az indítványt, amely semmibe veszi az 1990-ben megalakult harmadik magyar köztársaság törvényeit, és olcsó cirkuszi mutatvánnyá silányítja a forradalom utáni megtorlások áldozatainak erkölcsi és jogi rehabilitációját. Mivel érdemi jogi megfontolásokkal nem indokolható az Ön kezdeményezése, így nem tudok mást feltételezni, mint hogy kizárólag aktuálpolitikai szándék által vezérelve rendezik meg ezt a köznevetség tárgyává váló tárgyalást, amivel nemcsak az áldozatok emlékét sértik, hanem az igazságszolgáltatás tekintélyét is tovább rombolják. Mind­emellett, mivel én személyesen ismertem a per összes áldozatát és hozzátartozóikat – figyelemmel az Ön legfőbb ügyészi pozícióban kifejtett tevékenységére – bizonyos vagyok abban, hogy az érintettek közül senki nem tartana igényt arra, hogy Ön kezdeményezze számukra az erkölcsi igazságtételt.

P. S.: Ha tévednék, és Önnek mégis fontos a meghurcolt, ártatlanul elítélt és kivégzett emberek jó hírneve, akkor azt javasolnám, hogy azt indítványozza az Önt pozíciójába helyező párt illetékes vezetőinek és propagandistáinak, hogy hagyjanak fel azzal a történelemhamisító tevékenységgel, amelynek célja az '56-os forradalom valódi történetének hazug átírása, Nagy Imrének és társainak a forradalom történetéből való kitörlése.

Bejelentkezés
Bejelentkezés Bejelentkezés Facebook azonosítóval

Regisztrálok E-mail aktiválás Jelszóemlékeztető

Tisztelt Olvasó!

A nol.hu a továbbiakban archívumként működik, a tartalma nem frissül, és az egyes írások nem kommentelhetőek.

Mediaworks Hungary Zrt.