galéria megtekintése

Akié a föld, azé a vallás

13 komment

Csillag István

Az európai vallásháborúk legvéresebb időszakát lezáró 1555-ös ­augsburgi birodalmi gyűlés (hazánkban az 1681-es soproni országgyűlés XXV. törvénycikke) után lépett érvénybe a „Cuius regio, eius religio” jogelve. Eszerint a földet birtokló földesúr akként rendelkezhet, hogy a földön élő jobbágyainak is az ő vallását kell követniük vagy csak az ő kivételes jó szíve, engedélye alapján gyakorolhatják a földesúrétól eltérő hitüket. A mai Magyarország visszatért ide: a vallásgyakorlás földesúri jogához. Csak a törvényes feljebbvaló nem a földesúr, hanem a kétharmad nevében önmagának korlátlan hatalmat biztosító Vezér által kommandírozott Országgyűlés.

Érdemes felfigyelni arra, hogy a Vezér a legutóbbi kisbirodalmi gyűlésen (Fidesz-kongresszus), ahol saját hívei előtt beszélt, a más hitűek, másképpen gondolkozók kisebbségi csoportjaként a liberálisokat, a szabadelvű nézetek képviselőit jelölte meg. A liberális szó beszédében hatszor szerepelt, a szocialistákat már csak kétszer említette, a Jobbikot egyszer sem.

Aligha kérdéses, és ezt meglepő módon a Fidesz elnöke is elismerte, hogy „az elmúlt 25 év egy nagy liberális korszak volt Európában, voltak nagy pillanatai”, s bár nem tette hozzá, ezt vélhetően úgy értette, hogy Magyarországon a liberalizmus volt az elmúlt negyedszázadban a haladást képviselő progresszív erő. S valóban, nem kérdés, hogy a liberális meggyőződésű jogászok, közgazdászok, szociológusok stb. által 1989-ben összeállított „Rendszerváltás Programja” – az SZDSZ programja – volt a parlamenti demokrácia, a versenyszabadság, az emberi jogok, a jogállami forradalom véghezvitelének a következetes forgatókönyve. Nem kérdés, hogy akkor minden politikai erő ehhez mérte magát, ha meg akart szabadulni a fojtogató diktatúrától. Nem kérdés, hogy a magyarországi liberalizmus volt a zsinórmérték, amihez mérte magát minden józan, akár konzervatív gondolkodású, de a világra nyitott, gyermekeinek jobb életet remélő felelős magyar. Nem kérdés, hogy az egypártrendszerre és az állami tulajdon monolitmindenhatóságára, a verseny, a demokrácia, az emberi jogok tiszteletének elutasítására épülő kommunista diktatúra legkövetkezetesebb ellenfelei a liberálisok voltak. Nem kérdés, hogy a liberálisok a világban mindenfajta diktatúrával szemben a verseny, a demokrácia, az emberi jogok, a szolidaritás értékeit képviselik. Ez még ebben a provinciá­lis, felvilágosulatlan magyar abszolutizmusban is így van.

 

A szabadelvű nézeteket, a szabadságot képviselő valahai magyar liberális párt ugyan halott oroszlán, de a Vezér eddig kétfelvonásos, tízéves regnálásával sem tudta kiirtani a közönségből a szabadság emlékét. Ezért beszél róla most is, sőt közvetlenül vagy közvetve majdnem minden alkalommal.

falseMarabu rajza

Igaz, a nyitott szemléletű, érdeklődő, városias gondolkodású, egyenjogúságpárti, szolidáris polgárok száma az elmúlt évtizedben külföldre szakadásuk és magukba fordulásuk miatt lecsökkent, és már nem mérhető a bezárkózó, minden újszerűségtől irtózó, múltba temetkező macsó, „minden lányt meg…ó” fehérvári huszárok látványosan népes táborához. Ma már – Orbán következetesen antiliberális politikájának következményeképp – a liberalizmus szitokszó lett.

Amikor már nincs széles e hazában a Vezéren és politikai családján kívül más, akinek jussa lenne földre, trafikra, építkezésre, egyenlő bánásmódra, normális üzletvitelre, ­uniós pénzre, kivételes személyre szabott törvényre, a liberálisok tömjénfüstje még mindig riasztó és átható. Még mindig riadozik a sokféle vallással kokettáló, álszent és szemforgató erőcentrum, ha szabadságról, emberi jogról, női egyenjogúságról, elesettek, menekültek támogatásáról hall.

A Vezért láthatóan agresszívvé teszi a beteges félelem a még mindig nem eléggé meghalt liberalizmustól és az önmagával való elégedetlenség, amiért nem tud még a maga számára sem értelmes választ adni arra, hogy 25 év után miért is kell lezárni a liberalizmus korszakát Euró­pában. Mi lesz, ha nem én leszek a győztes a következő közvélemény-kutatásban? Mi lesz, ha elpártol mellőlem a többség? Ezekre a kérdésekre csak egyetlen válasza van: amíg nálunk van a hatalom, addig kell mindenki másra is rákényszeríteni az antiliberalizmust – Magyarországon a 2/3-os többségre való hivatkozással mindenképp, de ha lehet Európára is, belekapaszkodva a vétójogba.

Vezethet-e máshová, mint a semmibe ez az a már-már ­monomániás, katatón megszállottság? Ahogy a mesében, minden gyerek látja már – amit az ájtatos képű, a Vezérrel együtt gazdagodó hívek nem akarnak látni –, hogy a Vezér meztelen. Ezért nem akarnak olyan sokan itt maradni, itt gyereket vállalni. Ha a hitek, nézetek szabad hirdetését gyalázó, illiberális kormányzás visszavezet minket a középkorba, akkor csak a városi levegőben bízhat az, aki földesura földjén nem lehet szabad. Csak Budapesten, a kultúrában, a világgal versengő kreatív iparágakban, egy-egy nemzetközi multi által uralt enklávéban (pl. Győrben) van remény arra, hogy a Vezér politikai családjába nem tartozó, a hűségesküt még le nem tett szabad egyén is megéljen. De az ezeken a relatív szabadságot élvező szigeteken élőket is igyekeznek a Vezér helytartói hol pallérozottabban, hol egészséges paraszti vért mutatva, durvábban szoros gyeplőszáron tartani. Ezért, aki a „városi levegő szabaddá tesz” igézeté­ben magának, családjának jobb életet remél, annak nem lehet akadály a határ. Csak a határon túl vehet szabad városi levegőt.

A nyitott határ persze csapda is: hiszen kiengedi a gőzt, mint egy szelep. Aki kimegy – akarva-akaratlanul – Orbán országlását erősíti. A kitántorgás lehetősége levezeti a feszültséget, lecsapolja a munkanélküliséget, megszabadít a lázadóktól – lett légyen a lázadás célpontja az internetadó vagy bármiféle sarc. Aki teheti, elmegy, marad a maradék. Esterházy Péter írta az oroszok kivonulása után: „Az oroszok kimentek, de sajnos mi maradtunk!”

Persze egyre jobban látszik, hogy nincs más, csak a borzasztó üresség. Ha valaki már elérte élete mindhárom kívánságát, hogy az ország miniszterelnöke, leggazdagabb nagyura és európai porondon is mért politikai figura legyen, mi van még hátra? Már csak az, hogy az ő birodalmában ne lehessen más vágy, más akarat, más érték. Ez a felperzselt föld stratégiája. A földesúr egyedül marad.

A szerző közgazdász

*

A Fórum oldalon megjelenő vélemények nem feltétlenül tükrözik a szerkesztőség álláspontját. A szerkesztőség fenntartja magának a jogot, hogy a meg nem rendelt kéziratokat rövidítve és szerkesztve közölje a lap nyomtatott vagy online változatában.

Bejelentkezés
Bejelentkezés Bejelentkezés Facebook azonosítóval

Regisztrálok E-mail aktiválás Jelszóemlékeztető

Tisztelt Olvasó!

A nol.hu a továbbiakban archívumként működik, a tartalma nem frissül, és az egyes írások nem kommentelhetőek.

Mediaworks Hungary Zrt.