galéria megtekintése

A tehetetlenség szabadsága

Az írás a Népszabadság
2014. 11. 21. számában
jelent meg.

Barkóczi Balázs

Anélkül, hogy lélekben felemelkednénk a Török Gábor-i értelemben vett „hűs tárgyilagosságig”, vagyis a politikai cselekvést csak mint a hatalom megszerzésének és megtartásának eszközét értelmeznénk, és annak eredményét is e szerint értékelnénk, annyit mindenféleképpen meg kell jegyeznünk: a Fidesz valamit nagyon jól csinál. Ez a valami pedig véleményem szerint a politika egydimenzióssá tétele, amely három pilléren nyugszik: a politikai részvétel illúziójának megteremtésén, a kultúrtörténeti toposzok használatán, valamint ezzel összefüggésben a politikai emlékezetnek és a politika nyelvének uralásán és saját ellenzékének kitermelésén.

Kezdjük az elsővel: a Fidesz 2002-es veresége után úgy tudta alulról újjáépíteni önmagát, hogy tagjai és szimpatizánsai az orbáni kinyilatkoztatás és akarat szerint polgári öntevékeny csoportokat és köröket szerveztek, amelyek egy centrum irányítása alatt mind horizontálisan, mind vertikálisan hálózatba rendeződtek. A központi üzenet így szinte egy időben és hasonló intenzitással tudott megjelenni mind országosan, mind helyben, egészen a kistelepülések szintjéig (pedig hol volt még akkor országos internetlefedettség!). A párt jelenléte egyrészt így a mindennapokban is érzékelhető valósággá vált, másrészt a helyi aktivisták segítettek az alulról jövő akarat és igények becsatornázásában a központ felé.

Marabu rajza
 

Illetve nem teljesen: azt, hogy helyben mit tekintsenek problémának és ügynek, szintén a Lendvay utca spin doctorai és kommunikátorai határozták meg, ahogyan ők biztosították az ezek textuális és vizuális megjelenéséhez szükséges kellékeket is. És ez az, amit a politikai részvétel illúziójának nevezhetünk. A helyi aláírásgyűjtések, a polgári körök által szervezett akciók, szabadegyetemek, a buszos utaztatások a budapesti tömegrendezvényekre inkább voltak egy kormányzásra készülő pártnak a kistelepülések szintjén is látványos erődemonstrációi, mint a politikai rekrutáció és az „embereket” érintő mindennapos problémák becsatornázásának eszközei.

Amíg az akkori döntéshozók olyan, sokszor önmaguk előtt is zavaros, a kisember számára pedig végképp megfoghatatlan fogalmakkal dobálóztak, mint „új reformkor” vagy „európai integráció”, addig a Fidesz egy népszavazással sikeresen akadályozta meg a 300 (!) forintos vizitdíj bevezetését, és sütötte rá az MSZP-re az „embereket megsarcoló utódpárt” démoni bélyegét.

A politikai részvétel illúziójának eszközét persze mind a mai napig alkalmazzák: a rezsicsökkentés (és az ezt „megerősítő” aláírásgyűjtések), a békemenet, a „gazdasági szabadságharc” nem a népakarat kifejeződései, hanem a központi akaratnak az egyszeri szavazópolgár számára is könnyen érthető, dekódolható és memorizálható kommunikációs támpillérei. És mint ilyeneknek, természetesen semmi közük valós gazdasági vagy szociális problémákhoz. Szerepük mindössze annyi, hogy a fent említett egyszeri szavazópolgár általuk érezze bevonva magát a közügyek alakításába, holott ironikus módon, pont hogy nagyon gondosan ki van zárva belőle.

Felvetődik persze a kérdés: hogyan és miért lehetnek akkor működőképesek ezek a pillérek? Meggyőződésem szerint a születésünktől kezdve explicit módon belénk nevelt és implicit módon magunkévá tett nemzeti attitűd miatt. „Megbűnhődte már e nép / A múltat s jövendőt!” – szólnak a Himnusz első szakaszának zárósorai. E megbűnhődött múlt és jövő csak egyike a nemzeti identitásba mélyen beleégett toposzoknak, olyanok mellett, mint az üldöztetés képe („Vérözön lábainál / S lángtenger felette”), a történelmi igazságtalanságok (Mohácstól Trianonon át egészen az elbukott berni döntőig) és a saját függetlenségünkért folytatott harc keserű tapasztalata (Rákóczi-féle szabadságharc, 1848–49, 1956), valamint a reálpolitikával szemben az ellenállás és a hősies önfeláldozás ethosza (vö. Görgey és Deák árulók, Kossuth a szabadság bajnoka).

Saját magunkat tehetséges, bátor, szabadságszerető, de naiv, folyamatosan becsapott és meghurcolt nemzetnek akarjuk látni és láttatni. Olyannak, amely a történelem viharaiba csak mintegy belesodródik, annak nem alakítója, csupán elszenvedője, és ezért folyamatos harcra kényszerül az őt rászedni akaró nagyobb és ravaszabb népek ellen. Történelem- és irodalomoktatásunk szintén ezen az önképen alapszik: elég belenézni bármelyik alsó tagozatos olvasókönyvbe, amely hemzseg a nemzeti romantika robusztus történeteitől az önmagukat másokért feláldozni mindig kész, erkölcsileg abszolút feddhetetlen hősökről.

A Fidesz ezeket a kultúrtörténeti toposzokat felhasználva és ezt az önképet kihasználva mondja politikáját „nemzetinek”. Kommunikációjában a magyarság a minket csak kizsákmányolni akaró Nyugat, vagyis a liberális kapitalisták (régebben Kelet, vagyis a kommunisták) játékszere, amellyel szemben az ellenállás, a „szabadságharc” nemcsak a nemzeti identitás megvédésének lehetséges, de egyedüli és szükséges eszköze. Saját politikája az „emberek érdeke”, míg más politikák legalábbis „gyanúsak”, ha nem egyenesen „hazaárulók”. A jó és a gonosz örök küzdelmeként értelmezett politikai verseny könnyen utat talál a választópolgár szívéhez, mivel korrelál annak gondolkodásával és gyerekkora óta belénevelt világfelfogásával.

Ezt egészíti ki egy önálló politikai nyelv megalkotása, amely egyrészt a XIX. század nemzetfogalmából származó kifejezések (szabadságharc, haza, Isten stb.) használatából, másrészt egy pozitív és egy negatív jelentéstartamú szó összeragasztásából áll, aszerint, hogy az általunk elutasított (vizitdíj), vagy támogatott (rezsicsökkentés) intézkedésekre akarunk-e nyelvileg ráerősíteni. (Jellemző a mai ellenzék intellektuális felkészültségére, hogy nekik eddig mindössze egy ilyen könnyen dekódolható és a közbeszédet meghatározó kifejezést sikerült alkotniuk: netadó. Használatának következményeit ismerjük…)

Aki a nyelvnek mint a világértelmezés legfontosabb eszközének erejét lebecsüli, azt hadd emlékeztessem a gyurcsányi reformintézkedésekre rásütött és azóta üstökösszerű karriert befutó nyelvi leleményre, ami nem más, mint a „megszorítások”. Ez a kifejezés egyrészt arra hivatott, hogy a szavazópolgárban felidézze a „sátáni” Bokros-csomag rémét mint a baloldal ősbűnét, másrészt pedig hogy megkövetelje az önmagához való viszony világos tisztázását mindenkitől, aki érdemben akar foglalkozni Magyarország 2004 és 2009 közti politikatörténetével. És ez az, amit a politikai nyelv és ezáltal a politikai emlékezet uralásának hívhatunk.

És ha már szóba került ellenzék, netadó, vizitdíj és megszorítás: a politika egydimenzióssá tételének harmadik pillére, a legnagyobb kormánypárt saját ellenzékének kitermelése nem más, mint a Fidesz világképéhez való igazodás, azoknak az általuk meghatározott kereteknek az elfogadása, amelyeken belül a politikát és a mindennapok történéseit értelmezzük. Az elmúlt években nem született olyan ügy, amely a demokratikus ellenzék kezdeményezésére és szándéka szerint vált volna részévé a közbeszédnek.

Fontos a megkülönböztetés, hiszen a „cigánybűnözéssel” mint témával a Jobbik hatásosan tudta tematizálni a hazai közbeszédet – úgy látszik, a szélsőjobboldali párt kommunikátorai tanulékonyabbak baloldali kollégáiknál. Természetesen nem akarom relativizálni a dolgot: az ún. „cigánybűnözést”, valamint a segélyezési rendszer esetleges kiterjesztését mint valós gazdasági (tehát nem szociológiai!) problémát semmilyen komolyabb felmérés, adat nem támasztja alá. Ezzel kapcsolatban szintén „csak” arról van szó, hogy a cigány etnikumú magyarok által elkövetett bűncselekmények látványosabbak, az „egyszeri ember” számára is sokkal kézzelfoghatóbbak, mint a fehérgalléros bűnözők (vagy a kormányzat) által elkövetett milliárdos lopások. (Ld. netadó – amíg valami nem sérti közvetlenül saját komfortérzetemet, addig a sokkal nagyobb visszaélések sem zavarnak. Sajnálatos, hogy a magát baloldalinak valló MSZP 2010-es EU-kampányában szintén a szélsőjobb logikájához és világképéhez idomult a „Miért igazságos az szja-csökkentés? Mert a munkából élőknek több pénzük marad.” feliratú óriásplakátjaival…)

A Fidesznek sikerült elérnie, hogy a baloldal az őáltala kreált világkép szerint határozza meg önmagát is, egészen addig, hogy saját kormányzására sem tud bűntudat nélkül tekinteni, és folyamatos kényszert érez a magyarázkodásra. Még nagyobb gond, hogy az általa fontosnak tartott témákra nincs adekvát válasza, illetve ha van is, azt képtelen kinyilvánítani. A mai baloldal és a demokratikus ellenzék kényszerpályán mozog. Amíg politikai haszonszerzés céljából megpróbál felülni a netadó korbácsolta felháborodás hullámaira, és közben hallgat olyan valóban fontos ügyekről, mint a cafeteria magasabb mértékű megadóztatása vagy a gimnáziumi helyek radikális csökkentése, esélye sincs arra, hogy saját politikai akaratát rákényszerítse a kétharmadra.

Ami, elnézve az ellenzék jelenlegi állapotát, talán nem is olyan nagy baj. Csakhogy itt nem az ő politikai jövőjükről van szó (az már úgysincs), hanem az ország, mindannyiunk sorsáról.

A szerző politológus, tanár.

*

A Fórum oldalon megjelenő vélemények nem feltétlenül tükrözik a szerkesztőség álláspontját. A szerkesztőség fenntartja magának a jogot, hogy a meg nem rendelt kéziratokat rövidítve és szerkesztve közölje a lap nyomtatott vagy online változatában.

Bejelentkezés
Bejelentkezés Bejelentkezés Facebook azonosítóval

Regisztrálok E-mail aktiválás Jelszóemlékeztető

Tisztelt Olvasó!

A nol.hu a továbbiakban archívumként működik, a tartalma nem frissül, és az egyes írások nem kommentelhetőek.

Mediaworks Hungary Zrt.