galéria megtekintése

A politika és a minimumok

3 komment

Gombár Csaba

1987 esős májusában Moszkvában tébláboltunk. Hármunk egyikének jó kapcsolatai voltak a peresztrojka, glasznoszty és az uszkarényie, vagyis az átalakítás, nyitottság, gyorsítás egyes szakembereivel. Drukkoltunk a gorbacsovi reformoknak, számos érdekes találkozónk volt, és tájékozódtunk is valamelyest az akkori, fortyogó szovjet valóságban. Volt azonban egy kellemetlen és haszontalan délelőttünk is, mert két jogász akadémikussal vitázva csak kölcsönösen felpaprikázódtunk, semmiben nem értettünk egyet. Mi a demokráciát, jogbiztosított szabadságot, jogállamot és udvariatlanul még a szovjet alkotmány ürességét is emlegettük, ők viszont a kizsákmányolást leplező és ­elősegítő burzsoá jogrendszerekhez képest felsőbbrendű szovjet jog mellett érveltek. A felmerült kérdésekben minimálisan sem értettünk egyet, mert politikailag szemben álltunk egymással.

A szovjet birodalom árnyékában mi úgy véltük, hogy demokratikus és jogállami körülmények között könnyebb lesz majd a társadalmi problémák kezelése, mert a nyilvánosság többoldalú megközelítése érthetőbbé teszi a nehéz kérdéseket és a demokratikus procedúrák legalább minimális, de közös alapot jelenthetnek az értelmes döntésekhez.

Voltak illúzióink. S talán ennek, mármint

 
a közös alap illúziójának verbális hordaléka, hogy manapság is halljuk a demokratikus minimumot emlegetni.

Mintha a politikai folyamatokban, ha éppen valami fontosnak tekintődik, akkor érdemes lenne magában a szembenállást képező, fontos kérdésben minimális egyetértésre számítani.

A negyedszázada kialakított, de azóta jócskán kifakult demokráciánkban, ha a politikai szembenállások miatt már kilátástalannak tetszik a helyzet, akkor várható, hogy valamelyik politikai sarokban a demokratikus, vagy néha a nemzeti minimumért fohászkodnak. De hiába! Ez nem több álmodozásnál.

Hallhatunk persze olyan, akár kölcsönösen elhangzó, önérdekű és győzedelmes politikusi nyilatkozatot, miszerint döntő kérdésekben dűlőre jutottak az ellenfelek – bár ilyenkor ki szokott derülni, hogy az alkufolyamatok során a fő ellentéthez képest csak mellékes dolgokban egyeztek ki. De ez is több a semminél. Sőt, legyünk meggyőződve, hogy az efféle kompromisszumok, kiegyezések sokszor még kedvezőek is a társadalom egészére.

A politikai ellentétek, az ­ideológiai és hatalmi szembenállások azonban végső soron nem a minimumok, hanem a győzni akarás maximuma körül forognak.

Ezért aztán demokratikus minimumról, nemzeti minimumról, európai minimumról stb. lehet révedezni – de ennél többre ne számítsunk.

A minden bizonnyal jó szándékkal fogalmazott politikai minimumok jelentéstartalma a valamikori egypárt, az MSZMP betűszó jelentéstartalmára emlékeztet, hiszen a lényeget tekintve és végső soron az MSZMP se magyar, se szocialista, se munkás, de legfőképpen párt nem volt. Már ha a párt szónak (pars, mint az egészhez képest a rész) van egyáltalán értelme. Márpedig mintha ­lenne – szembenállásaink örömére. Mire is jutnánk az egymástól eltérő érdekeinket és álmainkat kifejezni szándékozó pártok nélkül?

Teknős Miklós

Minapi hír, miként egy tv-híradás ­jelenti: „Megbukott a nemzeti minimum". Arról volt szó, hogy a parlament népjóléti bizottságában, úgynevezett civil kezdeményezésre és ellenzéki indítványként, a gyermekéhezés ügyét a nemzeti minimum jelszavával kívánták előremozdítani. Gyermek is van, éhezés is van, gyermekéhezés is van, nem kis mértékben Magyarországon is, ami – bárhol a világon – gyalázat. Ám

az éhező magyarországi gyerekek érdekében a nemzeti minimum kliséjével nem érdemes fellépni.

Egyrészt azért nem, mert a nemzeti jelző a Fidesz-párt által kirekesztően kisajátított politikai jelszó, másrészt meg előre sejthető lehetett, hogy a kormány nemzeti minimum címén sem óhajt majd egy kritikai gyékényen árulni parlamenti ellenzékével. Szilágyi Ákos írja egyik versében: „... köldököt néz / – államköldök! – / amíg ti / benn öldököltök...".

De miről is beszélünk, amikor a nemzeti minimum szavakat használjuk politikai összefüggésben? Mintha feltételezhetnénk, hogy lehetséges az egyetértés kormányunk és ellenzéke között a nemzet fogalmának politikai tartalmában.

A miről is beszélünk? problémája persze igen sokágú. Az 1930-as években később nagy hírűvé lett fiatal nyelvfilozófusok vitatkoztak kivörösödött fejjel azon, hogyan lehet értelmes mondatokat fogalmazni, hogy azok igazolhatóan jelentsenek is valamit. És ez nem könnyű még a hétköznapi egyszerűségek esetében sem. Olvashatni erről hosszan, például Michael Ignatieff: Isaiah Berlin ­című könyvében; 1998. „A rózsaszín közelebb van a vöröshöz, mint a feketéhez" – mondja az egyik. „De ez nem kézzelfogható tény, s logikailag sem levezethető" – replikázik a másik. Jóval nehezebb aztán a helyzet, ha valaki azt az egyébként értelmes mondatot mondja, hogy „Fáj a fejem". Hogyan lehet ezt igazolni? Alighanem sehogy se. Márpedig a politikai szövegelésekben ezt még a politikai gyanakvás is nehezíti. A politikai panaszok, örömök, bánatok hangoztatása, akár érzi, aki mondja, akár nem, az ellentétes érdekű fél számára csak gyanús üresség: átlátunk a szitán, tudjuk, hogy ellenfelünk orrunknál fogva akar bennünket rossz útra téríteni. Úgy tűnik néha, hogy a szavak (nemzet, liberális, politikailag korrekt, Európa, demokrácia) akadályozzák, hogy megértsük egymást. Nosza, definiáljuk a szavakat, hogy egyenként világos legyen a jelentésük. Csakhogy – mondják erre a nyelvfilozófusok – minél precízebbek a szavak, annál kevesebbet mondanak környező valóságunkról.

Vagyis? Vagyis ne ábrándozzunk a politika és a vele járó konfliktusok minimalizálásáról – mert

a politikai minimum emlegetése, bármilyen jelző van is előtte, valójában a politikától való megszabadulás csalfa vágyát takarja. A viszály, az ellentmondás kiküszöbölését. Mármint a politika lényegéét.

És mit kezdjünk az európai értékek állandó emlegetésével valamiféle európai minimumra utalóan? Jellemző divattá lett egyébként is, szemérmesen, értékeket emlegetni érdekek helyett – kifejtett elvek meg mintha már nem is léteznének. Az európai minimum is, sajna, csak vágyteli üresség, hisz a legkülönbözőbb ellentétekben bunkóként használják, és vetik egymás szemére hiányát az ellenfelek – de a béke barátai is. Csakhogy ez mit sem változtat az alapszembenálláson.

Az Európai Unión belül egyik oldalon a válságokból kivezető utat az unió mélyítésében, a föderális előrelépésben látók állnak, a másik oldalon pedig a tagállami szuverenitást emlegetők, a csak konföderális, nemzetállami keretek közt gondolkodók. Bármily kiábrándító, de ebben a kérdésben, mármint a liberális és föderális Európa kontra nemzetállam-erősítő törekvés között nem lelhető fel minimum. A magyar kormány „Ugocsa non coronat" álláspontja – miközben miniszterelnökünk, ha éppen verbálisan ez jön kapóra, Európa védelmében lép fel európai értékeket emlegetve – szemben áll azokkal a jelentős európai kormányokkal és mozgalmakkal, amelyek túllépnek a nemzetállami elkülönülésen, és intézményekkel biztosított, európai méretű demokráciában gondolkodnak.

Hiába, hogy az uniós keretek az így adódó politikai súly miatt kecsegtetőbb védelmet ígérnének a globális turbulenciák ellen, mint az e szempontból „ugocsányi" Magyarország önvédelmi képessége – az ellentét éles.

* * *

Utolsó moszkvai napunkon látványos, paradox búcsúztatásban volt részünk. A Jugo-Zapad metróállomásnál Pugacsov elvtárs (valóban így hívták!), az ottani pártfőiskola egyik tanszékvezetője és a változtatások híve keresztet rajzolva a levegőbe, széles karmozdulatokkal megáldott bennünket. Úgy éreztük, ez Magyarországnak szól. Nem jött be
– mintha mégse volna rajtunk áldás. De sebaj, a politika, „mint olyan" velünk marad, és jobbulást mástól nem várhatunk.

Bejelentkezés
Bejelentkezés Bejelentkezés Facebook azonosítóval

Regisztrálok E-mail aktiválás Jelszóemlékeztető

Tisztelt Olvasó!

A nol.hu a továbbiakban archívumként működik, a tartalma nem frissül, és az egyes írások nem kommentelhetőek.

Mediaworks Hungary Zrt.