galéria megtekintése

A nyakunk és a kötél

23 komment

Csillag István

„Az elvtársak érzékelték, hogy már nem szorít a kötél, de azt nem vették észre, hogy csak a nyakunk ment összébb" – így kommentálta a 91 éves Pulai Miklós, az ésszerű gazdasági reformok frontharcosa 1984-ben, hogy Kádárék felhagynak a reformokkal, a takarékoskodással. Pulai Miklós 1984-es mondása ma újra időszerű, hiszen „munkasikereinkben" elsősorban összement nyakunk játszik szerepet. (Persze a kínai megtakarítók miatti pénzbőségnek is meg az unióból és nem az égből hulló, a GDP 5%-át kitevő mannának is van némi hatása.)

2010-től fordulat következett be hazánk külgazdasági helyzetében. Fizetési mérlegünk többletet mutat. Több mint fél évszázadon át minden kormány állandó küzdelmet folytatott azért, hogy az exportképtelenségünk és importfüggőségünk miatt keletkező külgazdasági hiányt lefaragja, s a hiány finanszírozására igénybe vett kölcsönökből adódó külföldi adósság szorításán enyhítsen.

A rendszerváltásig, 1990-ig megszokott volt a „húzd meg, ereszd meg" lüktetése. Az ország vezetői személyesen vizsgálták meg, valóban szükség van-e valamely külföldről származó árucikk behozatalára, s szorgalmazták, hogy Coca-Cola helyett Sztár Kólát, Lewis farmer helyett Trapper kertésznadrágot vásároljon a lakosság. Az importkorlátozással járó hiánygazdálkodás ugyan a rendszerváltást közvetlenül megelőző évben megszűnt az importliberalizálás (a híres „Libero-program") miatt, de úgy a kereskedelmi, mint a folyó fizetési mérleg továbbra is állandó hiányt mutatott. Sőt a költségvetés hiánya – elsősorban a választás évében – megugrott, részben a transzformációs visszaesés, az összeomló vállalatok, elfogyó bevételek és a sok munkanélküli és korai nyugdíjas, de részben a választók megvásárlása miatt is. Emiatt alakult ki a minden tankönyv által veszélyesnek tartott ikerdeficit, azaz a költségvetés és a külső fizetési mérleg együttes és jelentős hiánya. Az 1995-ös stabilizálási program (a „Bokros-csomag") éppen a fizetési mérlegnek és az államháztartásnak a GDP 10%-a felé közelítő hiányát volt hivatva csillapítani.

 

A hazánkba települt multik itteni leányvállalatai a magyar exportképességet ugrásszerűen javították. Az importhoz szükséges deviza árfolyamának kiszámítható alakulása és a szigorú pénzpolitika pedig fokozatosan csökkentette a kereskedelmi mérleg hiányát, míg a csillapíthatatlannak látszó költségvetési hiány kilengéseit fokozatosan mérsékelte, hogy hazánk csak akkor juthatott hozzá uniós tagországként az unió pénzéhez, ha vállalta, hogy igyekszik fegyelmezett gazdaságpolitikát folytatni. A pénzéhség és az import csillapításához, a költségvetési gazdálkodás megfegyelmezéséhez azonban nem volt elég a józan belátás, a fegyelmezett tervezést és gazdálkodást elősegítő intézmények (pl. a 2009-ben létrehozott Költségvetési Tanács) védvonalának kiépítése, a jövedelempolitika fokozatos szigorodása.

A költségvetési hiány eszkalálódásának megfékezéséhez, sőt fokozatos leépítéséhez két dolog kellett: az uniótól származó pénz beáramlása és ugyanaz a diktatúra, ami a politikában is leépítette a fékek és ellensúlyok rendszerét és az emberi jogok garanciáit. A Vezér gazdaságpolitikai diktatúrája vaskézzel fogta vissza a neki nem tetsző kiadásokat, azokat, amelyek a szegények nyomorának enyhítését, az oktatást, az egészségügyet szolgálták. Kizárólag a számára fontos választói rétegek gyarapodását tette lehetővé, amivel elérte, hogy a költségvetés hiánya tartósan az uniós követelmények (a maastrichti kritériumok) alatt legyen. A következmény közismert, ha a szegényebbeknek nincs pénzük, akkor nem is vásárolnak, a kereslet visszaesik, a közepes jövedelműek a korábban felvett devizahitelek törlesztésére koncentrálnak, így az ő keresletük sem szárnyal, emiatt a hazai piacon a fogyasztás stagnál.

Az áru- és szolgáltatásbőség csak az import révén tartható fenn, az importból származó javak árát pedig jócskán megdrágítja a forintnak a 2008-as időszakhoz képest bekövetkezett közel 20%-os nominális leértékelődése (az euró árfolyamának 265-ről 310Ft-ra emelkedése). Így nem lehet csodálkozni azon, hogy a kereskedelmi mérleg hiányát okozó lakossági importéhség a múlté. A multik leányvállalatainak robusztus exportjához, az importból származó cikkek iránti kereslet visszaeséséhez még egy tényező társult: az, hogy a vállalatok 2010 óta lényegében nem ruháznak be, így nem igénylik a külföldi technológia és alkatrészek növekvő behozatalát.

Nyakunk vékonyodása, a vállalatok tartózkodó magatartása okozza tehát, hogy hazánk fizetési mérlege – most már egészségtelen mértékben is – többletet mutat. A kereskedelmi mérleg többletéhez (ami a GDP 4-5%-a) hozzáadódnak a Nyugatra kitántorgott félmillió emberünk „viszonzatlan átutalásai", hazaküldött pénzei (a GDP 2%-a). Ezzel teljesen megfordult az ötvenéves trend, folyó fizetési mérlegünk többlete (a GDP 7-8%-a) az „egeket verdesi". Külföldi eladásainkat most már mi finanszírozzuk, hiszen a fizetési mérleg többlete – a makrogazdasági tankönyvek szerint – azt fejezi ki, hogy megtakarításainkból a hazai beruházások helyett a költségvetés mérséklődő hiányát és a nettó exportot finanszírozzuk. Furcsa helyzet ez egy, a fejlettekhez felzárkózni óhajtó, gyorsabb növekedésre vágyó, tőkeszegény országban. „Minden gyerek tudja, még a legkisebb is!" – folytathatnám Janikovszy Éva stílusában, hogy felzárkózás nem várható mástól, mint a növekvő munkakínálattól, az erőteljes beruházási tevékenységtől (úgy a technológiába, mint az emberfők kiművelésébe).

Nálunk – se egyik, se másik. Sőt...
A vállalatok megtakarítanak, és nem ruháznak be.

Paradox, unortodox, a talpáról a feje tetejére állított helyzet ez. A multik leányvállalatai olyannyira nem ruháznak be, hogy adózott nyereségük sokszor teljes összegét osztalékként kivonják az országból (ld. Audi).

Ez nem volt mindig így. Éppen fordított volt a trend a 90-es évek közepétől másfél évtizeden át. A multik a megtermelt nyereség nagyját, úgy 60-80%-át újra befektették. Nem azért teszik most ennek ellenkezőjét, hogy igazolják a Vezér és csatlósai demagóg szövegét, miszerint „a multik elviszik az itt termelt jövedelmet", hanem azért, mert tudják, hogy olyan országban, ahol súlyos kereslethiány van, nem érdemes bővíteni a termelést, hiszen nem lehet nyereséggel eladni – nem hogy a többet – a kevesebbet se.

A másik ok, hogy olyan országban, ahol a Vezér maga mondja, hogy ne arra figyeljenek, amit mond, hanem, arra, amit tesz, az adott szónak nincs becsülete. Ha a Vezér arra adta a szavát, hogy csökken a bankadó, és ez nem következik be, ha arra adta szavát, hogy most már lehiggad az adórendszer, és aztán dehogy, akkor a tőke szépen megvárja, hogy a beruházása leamortizálódjon. Azután... Azután majd meglátjuk.

Amit a Vezér és csatlósai zajosan ünnepelnek, hogy az ország külgazdasági egyensúlya szilárd, csak látszatra jó hír. Persze a Vezérnek jó hír, hogy nem kell alkalmazkodnia senkihez és semmihez. „Kiebrudalhatta" a valutaalapot és kiebrudalhat bárkit, aki nem ért egyet az unortodoxiával. Nincs veszély, mert a világban pénzbőség van, és a fizetési mérleg többlete miatt sem ütközik bele a finanszírozók rosszallásába vagy korlátjába. Legfeljebb késik, vagy elmarad a felminősítés. De felminősítés nélkül is pénz áll a házhoz. A látszatbőség fölényessé, elbizakodottá tesz: független önkényúrnak hiheti magát még egy ilyen pici, nyitott, sérülékeny országocska ura is, mint amilyen a mi hazánk.

A valóság persze az, hogy „... a nyakunk ment... és tovább megy össze". Olyan országban, ahol csak eszement kampányokkal lehet ideig-óráig fenntartani a keresletet (úgy, hogy egy-két év alatt lehívjuk a hét évre szánt uniós pénzeket, olyan csokot adunk, hogy – a néhány kivételezettől eltekintve – a hirdetésre szánt masszív büdzsé adja a másikat), ott a fizetési mérleg többlete éppen arra utal, hogy le vagyunk gatyásodva, és a visszaesés a kódolt. Jól látszik, hogy nem a magas kamatok fogták vissza eddig sem a vállalati beruházásokat, hiszen azok, akik a termelésüket külföldön el tudják adni, képesek voltak külföldi bankoktól devizában, alacsony kamat mellett is hitelt felvenni. Ráadásul a mesterségesen meggyengített forint miatt az exportőrök extra nyereséget érnek el, nem véletlen, hogy hosszú idő után az elmúlt két évben a munkaegység költsége (unit labour cost) csökken. Nem szóltam arról, hogy – elsősorban az energiaárak: az olaj- és gázár harmadik éve tartó világpiaci összeomlása miatt – a cserearányaink is kivételesen jól alakulnak.

Mindent egybevéve a vállalatok tartózkodóak, nem ruháznak be, pedig az exportőröknek extra nyereségük van, és külföldön olcsó, alacsony kamatú hitel állt a rendelkezésükre. A valóság az, hogy a PÉNZ (a működő tőke) MEGY. ÉS NEM JÖN.

A szerző közgzdász, volt miniszter Medgyessy Péter kormányában

Bejelentkezés
Bejelentkezés Bejelentkezés Facebook azonosítóval

Regisztrálok E-mail aktiválás Jelszóemlékeztető

Tisztelt Olvasó!

A nol.hu a továbbiakban archívumként működik, a tartalma nem frissül, és az egyes írások nem kommentelhetőek.

Mediaworks Hungary Zrt.