galéria megtekintése

A nincstelenek kifosztása

Az írás a Népszabadság
2015. 09. 10. számában
jelent meg.

Goldperger István
Népszabadság

Elképedéssel követem az állami földek kiárusításáról szóló vitát. Szakemberek és ellenzéki politikusok, közírók aggályai vagy akár tiltakozásuk fő érvei arra irányulnak, hogy ki jut hozzá az eladott földekhez és mennyiért. A kormány és a Fidesz szószólói esküdöznek, hogy az értékesítés az általuk tisztességesnek tartott körülmények között történik majd. (Hogy mit tartanak tisztességesnek, arról van tapasztalatunk.) De arra, hogy kitől veszik el ezeket a földeket, senki nem mutat rá.

A rendszerváltást követő fél évtizedben termelőszövetkezetek törvényen kívül helyezése és termőföldjeik elvonása következtében a föld nélküli falusi népesség jelentős része elveszítette anyagi létalapját és befogadó közösségi intézményeit. Ez sok százezer kiesett munkahelyet, a családtagokkal együtt milliós számú magyar ember nyomorszintre jutását jelentette. Ezek az emberek, azóta felnőtt gyermekeik és unokáik képezik ma a sehova sem vezető közfoglalkoztatás tartalékseregét. Aki tudja, hogy az elmúlt 25 évben a közoktatás mit tett és mit ért el a legszegényebb rétegek felemelésében, és aki látja, hogy ma merre tart, annak kétsége sem lehet afelől, hogy a mai közmunkások unokáira is ez a sors vár.

Az alacsony iskolázottságú, szakképzetlen vidéki emberek számára az egyetlen esélyt a tisztes jövedelmet biztosító értéktermelő munkára és ezzel életviszonyaik javítására az élőmunka-intenzív mezőgazdasági termelést folytató, közösségi szervezeti formában működő vállalkozások létrehozása, az ezt segítő birtokpolitika és támogatási rendszer jelenti. Ez nem naivitás, nem lehetetlen. Vannak rá példák – ha nem is sok –, fontos tanulságokkal. A egyik a „cserdi modell”. Egy roma többségű, 400 lakosú baranyai község megválasztott polgármesternek egy elkötelezett, karizmatikus cigány embert, akinek a vezetésével virágzó mezőgazdasági kultúrát, a lakosság számára munkát és összetartó, felemelő közösséget teremtettek. Már évekkel ezelőtt ott tartottak, hogy saját termésükből zöldséget és burgonyát hoztak segítségként a fővárosi éhezőknek.

 

A másik példa Hernádszentandrás, egy 445 lakosú község Borsod-Abaúj-Zemplén megyében. Itt egy közel tízéves tudatos településfejlesztési munka eredményeképpen nemzetközi hírű biogazdálkodás valósult meg, amelyben a mezőgazdasági termelésre ma már mind magasabb értéknövekedést biztosító tovább feldolgozó vertikumok épülnek. A fejlődés kovásza és motorja itt is a polgármester; egy sokoldalú felkészültségű, az emberi, társadalmi viszonyokhoz magas szinten értő fiatal szakember.

– Hélo! Leverni azt a sarat a csizmáról, nem hazavinni! Ha nem látnák, ez a föld itt magántulajdon!

Marabu

A fenti példák első tanulsága, hogy a falvak felemelkedésnek legfontosabb tényezője a vezetés emberi minősége. A jó vezetés kitartással ki tud hozni a képzetlen emberekből is fegyelmezett, együttműködő munkát, meg tud szerezni külső szakmai támogatást, pénzügyi forrást, gondoskodni tud tisztességes felhasználásukról. Ezért, ha a politika tenni akarna a falvak életviszonyainak javításáért, a szegények felemeléséért, elsősorban a felkészült és elkötelezett szakemberek vezetői szerepvállalását kellene ösztönöznie és támogatnia. Éppen ezért egy faluromboló szándék deklarálásának tekinthetjük, hogy a fideszes többségű törvényhozás a kistelepülések polgármestereinek fizetését szégyenletesen alacsony szintre korlátozta, mondván, úgysincs sok feladatuk. Ezzel azt érhette el, hogy jól felkészült szakembereknek ne legyen érdemes vagy lehetséges a falvakban gazdaságszervező, közösségépítő munkát végezniük.

A másik feltétel nyilvánvalóan a föld. Ilyen közösségi vállalkozáshoz ott lehet hozzáfogni, ahol van az önkormányzat tulajdonában vagy kezelésében megfelelő földterület, vagy ahol az emberek megértik, hogy jobban járnak, ha a család megélhetéséhez nem elegendő törpebirtokaikat közösen használják. Ahol ilyen területek nincsenek, ott nincs esély közös gazdálkodásra.

Ezt is tanulságos példa illusztrálja. Alig tíz kilométerre a hernádszentandrási csodától három szomszédos falu roma fiataljai összefogtak, és szövetkezetet alakítottak kecsketenyésztésre és a termékek feldolgozására. Külső tanácsadói segítséggel professzionális működési modellt építettek fel a termelésre és értékesítésre. A szövetkezet tagjai azonban föld nélküliek voltak, a takarmányellátást a közeli kihasználatlan legelők bérlete biztosította volna. Ekkor a környező öt falu földtulajdonos gazdái is összefogtak, és egyetlen négyzetméter legelőt sem adtak bérbe a szövetkezetnek. A kezdeményezés megbukott, a legelők továbbra is parlagon maradtak. Ez az eset is rávilágít arra, hogy merő képmutatás a nincstelenek felelősségéről prédikálni akkor, amikor számukra a létfenntartás feltételei egyszerűen nincsenek meg.

Az az állami termőföld, amelyet most a regnáló hatalom privatizálni akar, az utolsó esélyt nyújtaná arra, hogy e földterületek környezetében élő nincstelen falusi emberek egy emberöltő távlatában értéktermelő munkához és jobb életkörülményekhez jussanak. Ez a tétje a kormány lóhalálában végrehajtani tervezett földeladási programjának.

A szerző közgazdász

A Fórum oldalon megjelenő vélemények nem feltétlenül tükrözik a szerkesztőség álláspontját.
A szerkesztőség fenntartja magának a jogot, hogy a meg nem rendelt kéziratokat rövidítve és szerkesztve közölje a lap nyomtatott vagy online változatában.

Bejelentkezés
Bejelentkezés Bejelentkezés Facebook azonosítóval

Regisztrálok E-mail aktiválás Jelszóemlékeztető

Tisztelt Olvasó!

A nol.hu a továbbiakban archívumként működik, a tartalma nem frissül, és az egyes írások nem kommentelhetőek.

Mediaworks Hungary Zrt.