galéria megtekintése

A NEM és a VÉG

14 komment


Révész Sándor

Akarja-e, hogy ezen a földön Izrael békében éljen és hosszú ideig fennmaradjon? NEM! Ezt a választ adja és ajánlja erre a kérdésre a Hit Gyülekezetét vezető Németh Sándor a követőivel együtt. Ugyanazt, amelyet az október 2-i népszavazás kérdésére. A két NEM szorosan összefügg. Mindkettővel azonosulnia kell annak, aki a Hit Gyülekezetével egy platformra áll.

Például a Mazsihisz előző vezetésének, mely a Hit Gyülekezetével együtt hozta létre a Mindannyian Együtt Jeruzsálemért alapítványt. Mindazoknak, akik szoros fegyvertársi viszonyt alakítanak ki a Hit Gyülekezetével. Izrael nagykövetének, Ilan Mornak, a Zsidó Világkongresszus elnökének, Ronald Laudernek, az Egységes Magyar Izraelita Hitközség vezetőjének, Köves Slomónak. Mindazoknak, akik a Facebookon és másutt lelkesen helyeslik és terjesztik a Hit Gyülekezete képviselőinek, Hack Péternek és másoknak a NEM-leges álláspontját.

A Hit Gyülekezete nem azért mond nemet Izrael hosszú és békés e világi létére, mert Izrael ellensége. Sőt. Ők Izrael nagy barátai, éltetik Izraelt, és gyermeki örömmel lobogtatják az izraeli zászlót. A Hit Gyülekezete azért mond nemet Izrael – és az egész földi világ – békés és hosszú távú létezésére, mert a közeli végítéletet várja és szolgálja.

 

Izrael földi békéjére mások mondanak IGEN-t. Például az a 470 izraeli értelmiségi, köztük a legmagasabb izraeli állami kitüntetések félszáz birtokosa, másfél száz egyetemi professzor, húsz volt nagykövet, sok korábbi képviselő és magas rangú katonatiszt, Izrael nagy írói, Amosz Oz, David Grossman, a Nobel-díjas pszichológus-közgazdász, Daniel Kahneman, akik nemrég kibocsátott levelükben a világ zsidóságához fordulnak, hogy segítsék olyan irányba fordítani Izrael politikáját, mely esélyt ad a békének. Ennek pedig a levél szerint egyik alapvető feltétele, hogy az 1967-es háború után fél évszázaddal vonuljanak ki az akkor elfoglalt területekről, Ciszjordániából és Kelet-Jeruzsálemből.

Ezek az értelmiségiek Németh Sándorék szemében árulók. Ahogy mindenki, aki így vagy úgy békét kíván. Mert a zsidóságot és a Teremtőt árulják el, kik békét kívánnak teremteni Izrael és ellenségei között. Németh Sándor sokszor kifejtette, miért gondolja így. A keresztény világban sokáig szinte egyeduralkodó volt a nézet, hogy az Újszövetség érvényteleníti az Ót, így a zsidó nép kiválasztottságát. A Hit Gyülekezete által is képviselt irányzat viszont a zsidóknak és Izraelnek kulcsszerepet tulajdonít a végítélet tekintetében. A modern Izrael létrejöttét az ősi próféciák megvalósulásának tartja, a végítélet közeliségét mutató jelnek tekinti.

„Az Izrael és a muszlim világ között békét teremteni akaró erők, hatalmak a próféciák szerint végül is szembefordulnak a diaszpórából egybegyűjtött néppel. Ez az árulás (!) felgyorsítja az apokaliptikus pecsétek feltörését, és elindítja az ehhez kapcsolódó katasztrofális eseménysorozatot, amely Jézus szerint az egész világot eddig még soha nem tapasztalt nyomorúságba, szenvedésbe taszítja." (Németh Sándor: Izrael üdvössége, Hetek, 2009. szeptember 25.) Németh Sándor és követőinek jövőképében tehát olyan borzalmak következnek ránk hamarosan, amelyek minden eddigin, tehát a világháborúkon és a holokauszton is túltesznek, és Izrael, a zsidók és az Úr ellenségei azok, akik ez ellen tenni akarnak.

Hiszen a legszörnyűbb e világi borzalmak után eljő a Messiás, és az üdvösség örök öröme följebbvaló minden földi kínnál. Nincs jogom elítélni senkit, aki ebben hisz és a földi világ hamaros pusztulását várja egy magasabb rendű lét reményében, de csak az kövesse a Hit Gyülekezetét október 2-án, aki ezt a hitet osztja, aki a Hit Gyülekezetével együtt kizárja az iszlám 1,7 milliárd hívének bármely részével való békés együttélés lehetőségét úgy Európában, mint az egész földgolyón, aki szerint zsidó csak egyetlen országban lehet otthon a föld kerekén, és aki szerint pusztulnia kell hamarosan mindenkinek a megvilágosult és a Messiás által fölszabadított „zsidókeresztények" kivételével. Aki biztonságot és szabadságot akar ezen a földön, annak az ellenkező irányba kell mennie.

Bejelentkezés
Bejelentkezés Bejelentkezés Facebook azonosítóval

Regisztrálok E-mail aktiválás Jelszóemlékeztető

Tisztelt Olvasó!

A nol.hu a továbbiakban archívumként működik, a tartalma nem frissül, és az egyes írások nem kommentelhetőek.

Mediaworks Hungary Zrt.