galéria megtekintése

A mi parlamentünk

2 komment

Horváth Aladár

Elsősorban erkölcsi-etikai szempontok miatt döntöttünk úgy: újjászervezzük a tisztes, huszonöt éves múlttal bíró civil Roma Parlamentet (RP), hogy tisztességes válaszokat adjunk a mai kor gyilkos kihívásaira.

Újra kell indítanunk az önszerveződésünket, a közösségépítést, mert szinte minden roma közösséget, intézményt maga alá gyűrt vagy megsemmisített a hatalmi önkény. Nincs roma politikai képviselet: az ORÖ a magyar államot képviseli, nem a cigányságot. Farkas Flóriánék maffiája, korrupciós botrányai tovább rontják a roma közélet presztízsét, az egyébként is legyengített helyi cigány önkormányzatok és a civilek megítélését, tárgyalási pozícióját.

Tudjuk, rettentően rossz ez a történelmi pillanat az építkezésre, mert minden az összeomlás előtt áll, és semmilyen autonóm mozgást nem enged az államhatalom, ami nem az ő érdekeit szolgálja. Mégis föl kell állnunk, és föl kell állítanunk egy működő szervezeti és intézményi infrastruktúrát, mert túl kell élni ezt a válságot is! Mert még rosszabb idők várhatók, és szükségünk van az önvédelemre, a hiteles hangra, az önképviseletre!

 

A városi gettókba és falusi rezervátumokba szorult roma tömegek a napi megélhetésért küzdenek, ezért szervezhetetlenek, de a legreménytelenebb helyeken is mozgósítani kell a pozitív energiákat és megtalálni a közösség érdekeinek képviseletére alkalmas embereket! A mozgalom bázisa vékony polgárosult rétegünk és a fiatal roma értelmiség.

Marabu

Nem kérünk és nem fogadunk el az államtól pénzt. Az öntudatos romáknak és a velünk szövetséges nem cigány barátainknak kell megalapozni és fönntartani a szervezet működését. A RP a tagjai véleményét képviseli, nem „a cigányságét", hanem azokét, akik öntudatosan belépnek, tagdíjat fizetnek, hogy fönntartsák utolsó mentsvárukat! Ezer egyéni tag belépését várjuk az első évtől. A cél az, hogy 2016 közepére a romák által sűrűbben lakott 7 megyében és 25-30 járásban aktív csoportunk működjön. Tíz főtől fölfelé támogatjuk helyi szervezeteink megalakulását. Ők már képviselőt küldhetnek a közgyűlésbe. A RP haladó szellemiségű, hazafias, roma polgárjogi mozgalom, Magyarország nemzeti kérdéseire válaszolni képes politikai szervezet, a roma közösségek, a romaügyek parlamentje, és véletlenül sem a roma „fajé”!

Feladatunk a pontos, gyors helyzetfeltárás, a világos elemzés és értékelés. Minden fontos kérdésben meg fogunk nyilvánulni, igyekszünk iránytűként szolgálni közösségeink és a magyar közélet számára. Bírálni fogjuk az újbarbár, rasszista politikát és az ezt kiszolgáló roma politikai szereplőket, és alternatívát fogunk fölmutatni. Különösen fontos fölhívnunk a figyelmet az újfasiszta magyar parlamenti pártból kinőtt cigány képződmény veszélyeire.

Programunk meghatározó elemei lesznek: a politikai-kulturális önvédelem, a cigányság világ-, euró­pai és hazai helyzetének újraértékelése, és ennek alapján korszerű, nemzetközileg is értelmezhető stratégia megfogalmazása, egy modern és átlátható mozgalom megalapozása.

Vállalható a múltunk: a miskolci Gettóellenes Bizottság, a Phralipe, a Roma Parlament és a Roma Polgárjogi Alapítvány sikerei és kudarcai erkölcsi, szellemi muníciót, szakmai tapasztalatot biztosítanak az újrakezdéshez. Erényeink és hibáink együtt alkotják a múltat. Tapasztalatainkat átadjuk azoknak a fiataloknak, akik a reménytelennek látszó helyzet, a szűkös karrierlehetőségek ellenére is elhivatottságot éreznek a romák ügyének tisztességes képviseletére. Kizárólag erkölcsileg feddhetetlen emberek képesek hitelt adni az új roma politikának.

Ha a fiatal, tehetséges embereinkben lesz elegendő alázat és öntudat, joggal bízhatunk abban, hogy lesz kibontakozás, lesz roma képviselet, marad esélye a jövőnek!

A vezetésben többségben kell lennie a 20–40 év közötti generációnak. Újraindítjuk a Roma Akadémia nevű képzési-tapasztalatátadási programunkat. Legkevesebb 30 fiatal hallgató részére havi rendszerességgel előadásokat, tényfeltáró, elemző tanulmányutakat, akciókat kívánunk szervezni. Ebbe a programba szeretnénk bevonni azokat a politikusjelölteket, akik a települési önkormányzati, illetve a parlamenti választásokon indulni kívánnak, hivatásos politikusnak készülnek.

Közösségszervező munkánk elsődleges helyszíne józsefvárosi székházunk (Tavaszmező utca 6.), ahol 25 éve otthonra lelnek a roma kultúrában élő vagy az után érdeklődő emberek. Baljós hírek szerint a kormány szemet vetett ezen utolsó mentsvárunk elfoglalására: állami cigány kulturális központot építenének a civil Roma Parlament helyére. Meggyőződésünk, hogy a „várvédők” nem hagyják lerombolni negyedszázad roma történelmét és a Roma Parlament által fölhalmozott kulturális értékeket – benne 53 képzőművész 220 műalkotásával, 3000 könyvből álló szakkönyvtárunkkal, több száz saját kiadványunkkal. Hisszük, hogy itt a következő 25 évben is otthont adhatunk közösségi rendezvényeinknek, kulturális értékeinknek. Szeretnénk elindítani a Roma Cafét, hagyományos kávéházunkat, beindítani a gyermekjátszóházat, a hétvégi cigány táncházakat is, és hétköznapokon magas szintű ingyenes szolgáltatást nyújtani a jogi és szociális gondokkal, oktatási, lakhatási, munkaügyi problémáikkal hozzánk fordulóknak.

A RP nyitva áll minden ember, szervezet, önkormányzat előtt, aki, amely a demokratikus jogállam híve. Azokat várjuk tagjaink közé, akik bátran kiállnak és mernek küzdeni a romák védelme, polgárosodása és emancipációja érdekében. A RP egyik legfontosabb céljának az állam által gyarmatosított cigány politika civilizálását, vagyis a roma közélet újjászervezését jelölte meg. A cigányság hivatalos képviseletében fellépő korrupt személyeket bíróság elé kell állítani. Tisztességes eljárás esetén alighanem kiüresedne a jelenlegi Országos Roma Önkormányzat!

A RP felhívja a jelenlegi ORÖ működésével és a kisebbségi önkormányzati rendszerrel szemben kritikus helyi roma önkormányzatokat, hogy lépjenek be a szervezetünkbe, és együtt követeljük a kisebbségi törvény radikális megváltoztatását. Jelesül: egyetértési jogot a romákkal kapcsolatos alapvető kérdésekben (helyi fejlesztések, infra­strukturális beruházások, közmunka tartalma, költségvetése, iskolavezetés, rendőrkapitány kinevezése), az önálló működés, az intézményalapítás pénzügyi és egyéb feltételeinek garantálását. Ha a kormánypártok elutasítják a törvény ilyen irányú megváltoztatását, javasoljuk, hogy a helyi roma képviseletek tiltakozásul elnyomott és megalázott helyzetük miatt oszlassák föl magukat! A Roma Parlament nyitott az öntudatos roma önkormányzatok vagy a belőlük demokratikusan létrejött roma civil közösségek előtt.

A Roma Parlament új vezetése a korábbi elnökség által lerakott szilárd alapokon küzdeni fog egy új társadalmi szerződés eléréséért, amely a magyar társadalom és a roma közösségek között létrejövő egyezséget foglalná „törvénybe”. Ennek a szerződésnek „a társadalmi terhek és előnyök egyenlő elosztásának” elvén kell alapulnia, olyan állami politikák által, amelyek lehető teszik, hogy a roma foglalkoztatottak, középiskolát, egyetemet végzettek aránya belátható időn belül megközelítse a társadalmi átlagot! Ezzel összefüggésben támogatjuk a feltétel nélküli alapjövedelem bevezetését, amelyet diszkriminációmentes gazdaságpolitikai eszköznek tekintünk arra, hogy a társadalom minden tagja rendelkezzen a lakhatás és étkezés költségeivel, és amely megteremti a feltételeket a foglalkoztatásban és a képzésben való aktív részvételhez, a társadalmi felemelkedéshez.

Mindezek akkor lesznek reális célok, ha a szegregációra és korrupcióra épülő feudális rendszert felszámoljuk, s a helyébe – ezúttal a cigány-magyarokkal együtt – jogegyenlőségen alapuló szociális köztársaságot állítunk. El kell érnünk a közfoglalkoztatási rendszer gyökeres átalakítását, a kényszerközmunka megszüntetését! Biztosítsanak értelmes, értékteremtő munkát a közfoglalkoztatottak számára, terjedjen ki rájuk is a munkajogi védelem, s illesse meg őket legalább a minimálbérnek megfelelő munkabér.

A Roma Parlament az Európai Unióból érkezett, romaintegrációra szánt pénzek felhasználásának teljes átvilágítását s az új költségvetési ciklusban e célra elkülönített támogatások felhasználásának újratárgyalását kezdeményezi. Megengedhetetlennek tartjuk, hogy a roma pénzek eltűnjenek vagy faji szegregációra fordítódjanak!

Kedves Olvasó! Ha részt kívánsz venni ebben az embermentő és országépítő munkában, gyere közénk!

A szerző a Roma Parlament elnöke

Bejelentkezés
Bejelentkezés Bejelentkezés Facebook azonosítóval

Regisztrálok E-mail aktiválás Jelszóemlékeztető

Tisztelt Olvasó!

A nol.hu a továbbiakban archívumként működik, a tartalma nem frissül, és az egyes írások nem kommentelhetőek.

Mediaworks Hungary Zrt.