galéria megtekintése

A magyar statárium

Az írás a Népszabadság
2015. 09. 03. számában
jelent meg.

Jánossy András
Népszabadság

A Fidesz–KDNP ürügyül használja a Magyarországon átvonulni óhajtó migránsokat a jogállam maradványainak a felszámolására.

Olyan törvénycsomagot terjesztetett be az erre vállalkozó képviselőkkel (kikerülve a jogszabály kormányzati előterjesztése esetében kötelező szakmai és társadalmi egyeztetést) két, párhuzamos pakkban, amivel a saját alaptörvényét is megsérti, mindenekelőtt a „tömeges bevándorlás okozta válsághelyzet” elrendelésére a kormánynak adandó törvényi felhatalmazással.

A „tömeges bevándorlás okozta válsághelyzet” definíciójában figyelembe vett lehetséges események között egyáltalán nem szerepel az az eshetőség, hogy tömegek akarjanak Magyarországra bevándorolni. Az kell hozzá, hogy havi átlagban 500-nál többen kérjék a menekültkénti elismerésüket (ez a szám augusztusban megközelítette a kétezret); vagy az, hogy a 10 m-ről 60 m-re szélesített határsávban létesítendő, a menekültkérők átmeneti tartózkodására (értsd: tárolására) szolgáló területeken – azaz az ún. „tranzitzónában” – lévő külföldiek száma egy hónap átlagában meghaladja a napi ezer főt; vagy az, hogy egy befogadóállomáson vagy a külföldiek elhelyezését biztosító egyéb létesítményben zavargás törjön ki.

 
Marabu

Ezen kritériumok szerint Magyarországon már réges-rég „tömeges bevándorlás okozta válsághelyzet” van. Mihelyt az Országgyűléstől kapott jogával élve a kormány ezt ki is mondja, értelmet kapnak a 13 törvény több mint száz pontját érintő módosítások.

Ezek zöme arra irányul, hogy a menedékkérőket ne illessék meg azok a jogok, amelyek egyébként a menekültügyi eljárásban – és kérelmük elutasítása esetén a felülvizsgálati eljárásban – őket megilletnék. Például a tranzitzóna, jóllehet magyar terület, arra szolgál, hogy az oda beterelt külföldiekre jogi szempontból úgy tekintsenek, mintha nem léptek volna be Magyarország területére. Ez lesz a statáriális bíráskodás elsődleges színtere. A további színhelyei pedig azok a magánlakások lesznek, ahova a rendőrség – ha feltételezi, hogy ott a GYODA-n átjutott migránsok tartózkodnak –, bebocsátás vagy hatósági határozat nélkül behatolhat.

De nincsenek védve többé az állami vagy önkormányzati tulajdonban vagy használatban álló ingó (!) és ingatlan vagyontárgyak sem, mert ezeket „a tömeges bevándorlás okozta válsághelyzet kezelésében részt vevő szerv” igénybe veheti „ideiglenesen, de legfeljebb hat hónap időtartamra”. Azaz elrekvirálhatják például az iskolabuszt, amin a tanyáról a gyerekeket beszállítják, meg az iskolai konyha berendezéseit is. Az iskolai konyhát, a konyha üzemeltetőjét és a többi szolgáltatót pedig miniszteri rendeletben lehet kötelezni arra, hogy „a tevékenységi körükbe tartozó szolgáltatások nyújtására” szerződést kössenek az említett szervvel.

A módosítások másik része arra irányul, hogy a Védegylet által feltárt jogsértések – azaz a földút, a GYODA és a kerítés létesítéshez előírt környezetvédelmi és építéshatósági engedélyek kikérésének elmulasztása – ellenére a már megépült műtárgyak lebontását vagy áthelyezését az illetékes hatóság ne rendelhesse el, köteles legyen a fennmaradását tudomásul venni.

A módosítások harmadik csoportja arra irányul, hogy a határsáv szélesítése (azaz további természeti területek földgyaluval történő elpusztítása) során, továbbá a tranzitzónába terelt külföldiek átmeneti tartózkodásához és a menekültügyi-idegenrendészeti eljárások lefolytatásához szükséges létesítmények megépítése során törvényesen el lehessen tekinteni azon hatósági engedélyeztetési eljárások jó részétől, amelyeket ma a törvények előírnak.

Alapvető jelentőségű változás a kormánypártok magatartásában, hogy most már eljárási tekintetben sem tartják kötelezőnek magukra nézve az alkotmányosság kívánalmait. A köztársaság minden polgárának kötelessége az alaptörvény megsértése ellen felemelnie a szavát, annak ellenére, hogy tartalmilag esetleg nem híve az alaptörvénynek. A Fidesz–KDNP megszálló hatalomként tevékenykedik az országban, pusztítja, ami nem fontos neki (a környezetet és a régészeti leleteket), és elrekvirálja, amit megkíván – vagy a törvények ellenére, vagy törvényt gyártva hozzá. Az ország európai identitását pedig a nemzet történelmi hagyományait sértő primitív nacionalista és idegenellenes uszítással rongálja az emberek lelkében.

Ez a szégyenletes ideológia azonban nem tévesztette meg annyi polgártársunkat, mint azt a hatalom propagandistái szeretnék. A migránsokat segítő szervezeteknek a lakosság által nyújtott anyagi támogatás dokumentálja, hogy az emberek jó része Magyarországon is világosan látja, hogy nem „idegen kultúrájú” emberek „népvándorlása” zajlik, hanem új európaiak érkeznek a földrészünkre – ahhoz hasonló bizalommal eltelve, amilyennel Magyarország lakosai igenelték az integrálódást Európába 1989–90-ben, majd a csatlakozást az Európai Unióhoz 2004-ben. Miként az is tisztán látható, hogy Európa, az európai társadalom kész a háború és a nyomor elől menekülők integrálására.

Ez a többségi hozzáállás alapozza meg azt, amit az osztrák belügyminiszter, a francia külügyminiszter, a német kancellár és más politikusok követelnek az uniótól retorzióként Orbán Viktornak és kormányának a menekültkérdés kapcsán hozott és tervezett, az európai értékeket eláruló intézkedései miatt.

Fájdalmas lesz a magyar lakosságnak az uniós pénzügyi támogatások korlátozása, de nincsen választásunk. Meg fog történni. Minél hamarabb belátjuk, hogy ezt megérdemeljük – mert mi juttattuk hatalomra azokat, akik a hatalommal élni nem, csak visszaélni tudnak, mint ország eltűrjük, hogy akik a néptől hatalmat kaptak, azt a hatalommal való visszaélésre és nemzeti törekvéseink elárulására használják –, annál könnyebb lesz emelt fővel elviselnünk tévedésünk következményeit.

A szerző közgazdász, a Védegylet önkéntese

A Fórum oldalon megjelenő vélemények nem feltétlenül tükrözik a szerkesztőség álláspontját.
A szerkesztőség fenntartja magának a jogot, hogy a meg nem rendelt kéziratokat rövidítve és szerkesztve közölje a lap nyomtatott vagy online változatában.

Bejelentkezés
Bejelentkezés Bejelentkezés Facebook azonosítóval

Regisztrálok E-mail aktiválás Jelszóemlékeztető

Tisztelt Olvasó!

A nol.hu a továbbiakban archívumként működik, a tartalma nem frissül, és az egyes írások nem kommentelhetőek.

Mediaworks Hungary Zrt.