galéria megtekintése

A magyar sport stratégiai kérdéseiről (2.)

2 komment

Sárközy Tamás

Az új sporttörvény alkalmat adna arra is, hogy határozottabban lépjünk fel a sport szürkegazdaságával szemben, amely aláássa a sport erkölcsi alapjait, szabálykijátszásra ösztönöz, mentális skizofréniát okoz.

Ebből a szempontból alapvető fontosságúnak tartom a szocializmusból örökölt álamatörizmus maradványainak megszüntetését. Teljesen felesleges, hogy egy amatőr sportolónak licence, játékjoga és sportszerződése legyen: ezek a hivatásos sport ismérvei, a profi sporthoz tartoznak. Az amatörizmushoz kell igazítani az ösztöndíjrendszert is. Az ösztöndíj nem válhat munkabérré, a tanulmányi ösztöndíj pedig a valóban tanuló sportolókat segítse, váljon el az egyébként ugyancsak szükséges felkészülési támogatástól. (Hosszú Katinka tudna mesélni amerikai ösztöndíj-tapasztalatairól.)

A hivatásos sportban a sportmunkaszerződés bevezetése, mégpedig az átalányadózási rendszerrel (ekho) párosítva, sokban hozzájárult a viszonylagos kifehéredéshez, a feketepénzek, a fiktív számlákkal való elszámolás csökkentéséhez. Ugyanakkor még mindig elfordulnak kettős szerződések (egyik a valódi, a másik a fiktív jövedelemmel), sok a szerződéskötéssel, szerződésmegszüntetéssel, illetve átigazolással kapcsolatos visszaélés, érzékelhető a játékoskereskedelem megannyi visszássága. Ezek ellen jóval hatékonyabb állami, illetve sportszövetségi fellépésre lenne szükség. Ugyanez a helyzet a bundával és a sportfogadási visszaélésekkel, durvább esetekben a sportfogadási csalásokkal kapcsolatban is. Sajnos a mentális hozzáállás mértéke egyelőre nagyon alacsony; nemrégen egy csapatjátékban közreműködő játékvezető egyszerűen nem értette, miért lenne fegyelmi vétség, ha azokra a mérkőzésekre köt sportfogadást, amelyeket ő maga vezet. Sok a probléma a mind jobban menedzserré váló játékosügynökök tevékenységével is, főleg, ha (lásd: labdarúgás) gazdasági erőfölények, kvázi monopolhelyzetek alakulnak ki. Még mindig előfordulnak indulási joggal való manipulációk is. A negatív példákat még hosszan lehetne sorolni. A sportnak akkor használunk, ha álszolidaritásból nem kendőzzük el a visszaéléseket, hanem többet teszünk a káros jelenségek csökkentéséért.

 

A magyar sport utánpótlás-fejlesztésének jelentős eszközévé vált 2012-től a vállalatok társaságiadó-kedvezménye, amelyet öt látványsportágban tudnak a cégek a sportnak juttatni. Minden ellenkező vélekedéssel szemben ez is – közvetett – állami támogatás, hiszen a vállalatok taós pénze a központi költségvetésből hiányzik. A tao-támogatás tehát a valóságban nem üzleti pénz, de arra nyilván alkalmas, hogy a cégeket hozzászoktassa a sportban való szerepvállaláshoz. Ezért szerintem célszerűtlen volt 2012-ben a taóhoz még jelentős pluszadókedvezményt is adni (ezt később – helyesen – csökkentették), ezáltal ugyanis az üzleti sportszponzoráció jelentősen visszaesett. Emellett – a gyakorlati tapasztalatok szerint: – sok a taóval kapcsolatos sporton belüli visszaélés, mint a profi sport finanszírozása taóból (ami tilos), például úgy, hogy a profi csapat játékosa szerez egy utánpótlásedzői licencet, hetente tart egy gyerektréninget, a csapatnál minimális munkabért kap, utánpótlásedzőként pedig a taóból akár milliót is. Külső korrupciós jelenségekről (pénzmosás, pénzvisszaadás) is szól a fáma, a haraszt sajnos erősen zörög; ennyiben – de csak ennyiben – igaza van a Transparency Internationalnak, amely egyébként nemcsak a magyar, hanem a legtöbb ország labdarúgó-szövetségének gazdálkodását áttekinthetetlennek minősítette.

Marabu rajza

Azt is fel kellene ismerni, hogy nemcsak a túl kevés pénz káros a sportnak, hanem a túl sok is. Ez utóbbi tudniillik pazarlásra ösztönöz. (Tékozló koldus – Moldova György.) A taós sportágaknál általánossá vált a személyi jövedelmek és az adminisztratív működési költségek amilyen indokolatlan, olyan jelentős növekedése. Ezt tudniillik a taóra vonatkozó jogszabályok – helytelenül – nem korlátozzák. (A magyar sportszövetségek, illetve a nagy sportklubok adminisztratív költségei a nyugat-európai átlag kétszeresére, háromszorosa rúgnak; ez megint csak teljesen indokolatlan.)

Mindent összevetve a taorendszernek több az előnye, mint a hátránya, ezért megtisztítva, valamilyen formában az eredetileg megállapított határidőn túl, azaz 2017 után is fenntartandó. De a célt ne tévesszük el: a taónál az utánpótlás-nevelés és az amatőr sport támogatásáról van szó, tehát nem szabad átcsorgatni a pénzt a hivatásos üzleti sportba. Emellett a jelenlegi taorendszer 2017-es megszűnése után szerintem célszerűbb lenne, ha a vállalatok társasági adójukból az általuk a látványcsapatsportokra szánt részt egy központi állami alapba fizetnék be, és ez az alap az érintett sportszövetségek javaslata alapján osztaná el a támogatást az erre jogosultak között. A tao tudniillik lényegét tekintve nem magán-, hanem közpénz. A vállalatok az adózás után a rendelkezésükre álló pénzükből szponzoráljanak, döntsenek arról, hogy mely sportszervezetnek mennyit kívánnak juttatni, de ezt ne az államnak járó pénzből tegyék, hanem a sajátjukból.

Aligha lehet vitás, hogy a több mint kétszázezer igazolt sportolóval rendelkező labdarúgás – az elmúlt harminc év gyalázatos mélyrepülése ellenére, amelyet mentális, szakmai és gazdasági okok együttesen idéztek elő – nagy népszerűsége folytán a magyar sport húzóágazata (vagy legalábbis annak kellene lennie). Mindezt jól igazolja a harminc év után végre elért siker, az Eb-részvétel kivívását követő „nemzeti boldogsághullám”. Közhellyel élve a tények makacs dolgok: a gyerekek többsége focizni kíván. A labdarúgás fejlesztése tehát kívánatos. Kicsit túldimenzionálva azt is mondhatnám, hogy a közérdeket, a közjót is szolgálja (no persze a túlzásokat, a pazarlásokat, a szükségleteket jóval meghaladó stadionépítési lázat leszámítva).

Az MLSZ vezetése az elmúlt év alatt – szerintem – sokat tett a labdarúgás szervezeti és finanszírozási rendjének fejlesztéséért, nagyon komoly eredményeket ért el a rendteremtésben. Ugyanakkor egyelőre az élsport szintjén, tehát sem a válogatottak, sem a klubélcsapatok szintjén nincs jelentősebb előrelépés. Leegyszerűsítve az mondható, hogy a nagyjából tíz éve működő akadémiák ellenére alig vannak az európai középmezőny alját elérő játékosaink,­ nincsenek európai szintű edzőink, külföldi légiósként sem jön hozzánk számottevő játékos. Az NB I-es bajnokság súlyosan veszteséges, a nézőszám nevetségesen csekély, sok a vadkapitalista tulajdonos, aki úgy akar kivenni, hogy nem tesz be semmit. A profi élcsapatokban a nyújtott teljesítményekhez és a nézőszámhoz képest túlzottak a játékosi, edzői, sportvezetői jövedelmek; a szövetség nem merte bevezetni a sporttörvény által lehetővé tett sapkát (vagyis a jövedelemmaximálást), márpedig ezzel lehetett volna elérni, hogy a magyar, illetve a fiatal játékosok szerepeltetésének helyes szövetségi ösztönzése ne járjon együtt a magyar játékosok (és vonzataként a külföldiek) újabb jelentős és indokolatlan jövedelemnövekedésével. Az adott piaci helyzetben az NB I létszámának csökkentése szerintem szükségszerű, így helyes lépés volt, de nem úgy, hogy az NB I-ben öt fővárosi csapat szerepeljen, és olyan jelentős városok csapatai kerüljenek alsóbb osztályokba, mint Győr, Nyíregyháza, Pécs (nagyon hiányzik egy NB I-es Szeged is). Úgy gondolom, megfelelő ösztönzéssel (és nem adminisztrációs úton) ezen az állapoton igenis lehetne segíteni; a nem akarásnak nyögés a vége. A csökkentett, tizenkettes létszámú első osztály egyben feltételezne egy mainál jóval erősebb NB II-t (a másodosztályú csapatok megerősítése útján az MLSZ ez évben – nagyon helyesen – megindult).

A kijutás a 2016-os Európa-bajnokságra, méghozzá a norvégok legyőzésével, vitathatatlan siker, kezd megváltozni az eddig zömmel negatív közhangulat. A megfelelő Eb-szereplés és jövőre a magyar bajnokságban kiemelkedő FTC-nek a Bajnokok Ligája főtáblájára való esetleges felkerülése (ami most már feltétlenül elvárható) szerintem megindíthatja – már a 2016/17-es évadban is – a bajnoki mérkőzések nézőszámának jelentős növekedését, és igazolhatja a televíziós élő közvetítések csökkentésére irányuló – szerintem helyes, bár egyelőre még nem bevált – intézkedést. Az NB I létszáma, illetve az országos televíziós közvetítések csökkentésének viszonylagos sikere vagy balsikere ugyanis megalapozottan csak több év távlatában bírálható el. (A kevésbé jelentős mérkőzések közvetítését a helyi – önkormányzati, magán – kábeltelevízióknak kellene az országos csatornáktól átvenniük.)

Ugyanakkor nem szabad elfelejteni, hogy a válogatottnál végre elért viszonylagos siker még csak az első lépés. A jogos öröm mellett arra is emlékeznünk kell, hogy igen gyenge selejtezőcsoportban lettünk harmadikok, és nem 16, hanem 24 csapatos Eb-re jutottunk el. A magyar labdarúgóélsport jövője az utánpótlás-nevelés színvonalának emelésén múlik, amelynek rendszerét gyökeresen meg kell változtatni; több és hatékonyabb munkára, fegyelemre, az edzések és a versenyeztetés tudományos alapokra helyezésére van szükség. Jelenleg ugyanis a magyar válogatott játékosainak játékereje (laikus véleményem szerint) gyengébb, mint 2010-ben volt; Juhász, Gera már játékoskarrierje levezető szakaszába jutott, hasonló képességű labdarúgók pedig még nem állnak rendelkezésre. Ezért is kell nagyra értékelnünk Dárdai és főleg Storck szövetségi kapitányi teljesítményét (a két „norvég” meccsen kiváló taktikával és régen nem látott fegyelemmel játszott a válogatott). Utánpótlás-válogatottjaink sajnos általános jelleggel csődöt mondanak, így a felnőtt válogatott jövőbeni megerősödésének lehetősége meglehetősen korlátozott. Nincs magyar edző Nyugat-Európában (miközben jelentős a délszláv jelenlét), ez azért mond valamit a magyar edzői munka színvonaláról. Hosszabb távon tehát a magyar labdarúgás csak a mostani egészen fia­tal generációkban bízhat, erre pedig van remény, mert rohamosan növekszik a gyermek-, illetve amatőr csapataink száma. A jelenlegi helyzetben azonban feltétlenül szükséges a külföldi szakértelem bevonása az utánpótlásképzésbe, és e képzés átmeneti központosításának lehetőségét is végig kellene gondolni.

Azért összességében végre mégiscsak kezd fialni a labdarúgásba beöntött rengeteg közpénz, a futball – talán egy évtizeden belül – a lakosság többsége örömére visszatalálhat a magyar sport élvonalába.

A szerző egyetemi tanár

*

A Fórum oldalon megjelenő vélemények nem feltétlenül tükrözik a szerkesztőség álláspontját. A szerkesztőség fenn­tartja magának a jogot, hogy a meg nem rendelt kéziratokat rövidítve és szerkesztve közölje a lap nyomtatott vagy online változatában.

Bejelentkezés
Bejelentkezés Bejelentkezés Facebook azonosítóval

Regisztrálok E-mail aktiválás Jelszóemlékeztető

Tisztelt Olvasó!

A nol.hu a továbbiakban archívumként működik, a tartalma nem frissül, és az egyes írások nem kommentelhetőek.

Mediaworks Hungary Zrt.