galéria megtekintése

A magyar sport stratégiai kérdéseiről (1.)

1 komment

Sárközy Tamás

A 2010-es választások után jelentős változások következtek be a magyar sport éle­tében. A legalapvetőbbek:

a) a sport nemzetstratégiai ágazatként kiemelt kormányzati prioritássá vált;

b) a sport állami finanszírozása a korábbinak ötszörösére-hatszorosára nőtt (a 2010 előtti években a központi költségvetés 0,2 százaléka volt, most meghaladja az Európai Unió fejlettebb államaiban szokásos 1 százalékot);

 

c) finanszírozási szempontból (például tao-kedvezmény) kiemelték az úgynevezett látványcsapatsportágakat (elsősorban a labdarúgást, de a kézilabdát, a kosárlabdát, a vízilabdát és a jégkorongot is – a röplabda érthetetlenül innen kimaradt);

d) átfogó sportlétesítmény-fejlesztési programot bonyolítanak le, főként a stadionépítés, illetve az utánpótlás-nevelést szolgáló létesítmények területén;

e) a sport irányítási rendszeré­ben a minisztériumi irányítás háttérbe szorult, és előtérbe került a vegyesen civil-állami köztestületi irányítás a ­Magyar Olimpiai Bizottság révén. A sport 2010 előtti köztestületeit-közalapítványait beolvasztották a MOB-ba, így az nemcsak az olimpiai és a paralimpiai élsport, hanem a nem olimpiai sportágak, a fogyatékkal élők sportja, a szabadidősport, valamint a diák- és egyetemi (főiskolai) sport átfogó irányító szervévé vált;

f) önálló szakegyetemként felállításra került a Testnevelési Egyetem;

g) szerintem helyesen átfogó szigorítás következett be a sportfegyelmi eljárás, a doppingellenes küzdelem, a sporthuliganizmussal és sportfogadási csalásokkal szembeni fellépés területén (jogalkotási szinten, de a gyakorlat sajnos még mindig nem megfelelő).

Nemsokára mindent kiszorít – a magyar sport örökölt nyáriolimpia-centrikussága jegyében – a ráhangolódás és a felkészülés a 2016-os riói olimpiára. Ugyanakkor a sport területén bekövetkezett változásokat öt év után indokolt tárgyilagosan értékelni, előnyeiket és hátrányaikat feltárni annak érdekében, hogy 2017-től a pozitív lépéseket továbbfejlesszük, a negatívumokat pedig csökkentsük.

Marabu rajza

Minden kormánynak joga van, hogy kormányprogramjában prio­ritásokat jelöljön meg arra a kormányzati ciklusra, amelyre a választópolgároktól bizalmat kapott. Így volt ez például 2002-ben is, amikor az MSZP–SZDSZ-kormány az informatikát jelölte meg elsődlegesként, külön minisztériumot is létrehozva a feladatra. A sport nemzetstratégiai ágazattá nyilvánítása 2010-ben ezért – minden más terület fontosságát (oktatás, egészségügy, szociálpolitika) megalapozottan hangsúlyozó nézet elfogadása mellett is – elfogadható, és ezzel együtt védhető a korábban indokolatlanul nagyon csekély állami sporttámogatás növelése is. Ami viszont megalapozottan bírálható, az a túlzás, a pazarlás, a megnövekedett támogatásokkal való visszaélések, illetve a különböző korrupciós lehetőségek nem megfelelő kezelése.

A sportnak az arisztokratikus humán világban szokásos ­lebecsülése nem helyénvaló. A modern sport a mindennapi élet szerves része. A testkultúra is a kultúrához tartozik, ifjúságnevelési eszköz, hozzájárulhat a népegészségügy javulásához. Óriási a gazdasági hatása (a sportberuházások növelik a nemzeti vagyont, munkalehetőséget teremtenek, a sportruházat és a sportszeripar, illetve -kereskedelem jelentős gazdasági tényező). A sport a szórakoztatóiparnak is része, alapvető televíziós műsorcikk, jelentőssé vált a sportturizmus. Mindez indokolttá teheti az e téren a rendszerváltozás után bekövetkezett korábbi komoly visszaesés kormányzati korrigálását, persze csak megfelelő arányokban és sportsovinizmus nélkül. Pél­dául nem kellene feleslegesen ideologizálgatva olyan csacsiságokat mondogatni, hogy a magyar ember genetikailag a futballra van teremtve; az utóbbi harminc év eredménylistája ezt a „labdarúgás-fajelméletet” látványosan cáfolja. (Úgy látszik, a kis államok közül, mondjuk, a hollandoknál vagy a belgáknál erősebb a genetika, nem is beszélve a többszörös világbajnok Uruguayról.)

A sport alapvetően a civil szféra, a civil autonómia része. Polgári társadalomban nem lehet afféle „államosított” sport, mint az olyan tekintélyuralmi rendszerekben, amilyen a szocializmus volt (függetlenül attól, hogy diktatúrákban kiemelkedő sporteredményeket lehet elérni; lásd 1952-ben Rákosi „pajtásék” tizenhat olimpiai aranyérmét, ami azóta is a legnagyobb magyar sportsiker). Az állami jelenlét a magyar polgári sportban elvileg tehát csak kiegészítő jellegű lehet. A hivatásos élsportban az üzleti (vállalati) szférának, az amatőr sportban a háztartásoknak (magánembereknek, civil szervezeteknek) kell elsődlegesen a sporttevékenységet finanszírozniuk, és ezt egészítheti ki az állami támogatás. Ez a fejlett nyugati jóléti társadalmakban így is van, de nálunk egyelőre még az állami támogatás játssza a főszerepet. A rendszerváltozás előtti megszokások továbbélése, valamint a magyar vállalkozói, illetve a lakossági szektor pénzügyi gyengesége miatt az állami sportfinanszírozás elsődlegessége egyelőre még szükségszerű nálunk, de nem szabad megfeledkezni a végcélról, a polgári modell eléréséről. Az állam ezért úgy támogassa – nem pazarolva – a sportot, hogy egyben erősítse az üzleti szféra, illetve a háztartások részvételét a sportfinanszírozásban, az állami támogatás pedig fokozatosan és részlegesen szoruljon vissza, adja át a helyét a sportpiacnak, a sportüzletnek, illetve a civil sportaktivitásnak.

Ezért szerintem hosszabb távon jelentős változásokat kell végrehajtani az állami sportfinanszírozáson belüli arányokban. Nevezetesen:

a) az élsport és a szabadidősport egymás közti viszonyában (a szabadidősporthoz számítom a diáksportot is) jelenleg túlzott az élsport támogatása. Az élsport országimázs-építő, példakép, vonzó az ifjúság számára, de „sportoló nemzet” csak a szabadidősport révén lehetünk. A szabadidősport finanszírozása is növekedett 2010 óta, de az élsport-szabadidősport nagyjából 70-30 százalékos aránya a központi költségvetésben nem változott. (A taót itt nem vettem figyelembe, az egyébként is jórészt az élsport utánpótlás-nevelését szolgálja.) Fokozatosan – úgy tíz év alatt – el kellene érni az 50-50 százalékos arányt. A stadionépítés túlzásainak a lefaragásával (ha egyelőre úgy látszik is, a kisvárosi, községi luxuslétesítmények tekintetében az akasztói stadion pusztulása még mindig nem eléggé elrettentő példa) a szabadidős sportlétesítmények, illetve az iskolai sportlehetőségek bővítésére kellene koncentrálni. Nagyobb távlatban általánossá válik a mindennapos testnevelés az iskolákban, de sok helyen nincsenek meg ehhez az infrastrukturális feltételek, ezeket mielőbb pótolni kell;

b) a finanszírozásban nagyobb szerepet kellene kapniuk a nem olimpiai sportágaknak (például az „állami edzők” listáján egyetlenegy nem olimpiai sportág edzője sem szerepel). Hihetetlenül népszerű nem olimpiai sportágak jöttek létre: technikai sportok, távol-keleti küzdősportok, „kocsmasportok”, extrém sportok és így tovább. E körben is fokozatosan növelni kellene a nem olimpiai sportágak támogatását, megváltoztatva a jelenlegi igen torz arányt; nevezetesen a nyári olimpiai sportágak túlzott dominanciáját. (A téli olimpiai sportágakban már történt valamelyest előrelépés – a korcsolya kiemelt, a jégkorong taós sportág, viharosan erősödik a síelés, a curlingben pedig már elértük a világszínvonalat.)

Célszerű lenne, ha a tudomány ­finanszírozásához hasonlóan a sport is önálló fejezetet kapna a központi költségvetésben. Ez esetben az ­Országgyűlés állapítaná meg az arányokat az olimpiai és a nem olimpiai, valamint az él- (minőségi) és a szabadidő- (tömeg-) sport között. Így még inkább mód nyílna a hosszú távú stratégiai célkitűzések megvalósítására, a sporton belüli jelenlegi – szerintem torz – arányok tudatos és fokozatos megváltoztatására.

A magyar sport állami befolyásolásának szervezeti rendszere jelenleg nem kedvez az előzőekben vázolt stratégiai elképzelésnek. Szerintem helyes lépés volt a sport oktatással, kultúrával, szociálpolitikával, egészségüggyel való integrálása az Em­beri Erőforrások Minisztériumában, hiszen így a sport komplexszé válása a központi államigazgatási rendszerben is megnyilvánul. Ugyancsak helyeselhető a korábbi túlbonyolított szerteágazó köztestület-közalapítványi rendszernek a felszámolása. Ugyanakkor szerintem nem vált be a kormányzati irányítás minisztériumi formájának túlzott háttérbe szorítása és a Magyar Olimpiai Bizottság mint vegyesen civil-állami köztestület magyar sport feletti átfogó irányító szerepének kialakítása.

A MOB – hagyományainál fogva – elsődlegesen az olimpiai élsport szerve a hozzá csatlakozó Magyar Paralimpiai Bizottsággal együtt. A MOB-nak jelenleg sincs ütőképes adminisztratív és gazdasági apparátusa a teljes magyar sport egycsatornás finanszírozására, és mind közgyűlé­sében, mind elnökségében túlreprezentált az olimpiai élsport, amely háttérbe szorítja a szabadidő-, a diák- és egyetemi (főiskolai), a fogyatékosok tömegsportjával foglalkozó, illetve a nem olimpiai sportágak tagozatait. Ez utóbbiak működőképessége meglehetősen alacsony. A MOB alapszabálya, ­illetve ­szervezeti felépítése egyébként is ma már jogerős bírói ítéletek nyomán (beleértve a legmagasabb fórum, a Kúria ítéletét is) törvényességi szempontból kétségessé vált, és ez aligha tesz jót a magyar sportnak, különösen akkor, ha egy budapesti olimpia–paralimpia megrendezé­sében gondolkodunk. Ezért szerintem

a) növelni kellene az Emmi sportállamtitkárságának sportirányítási hatásköreit;

b) ketté kellene választani a jelenlegi egyetlen köztestületet két köztestületté. Az egyik lenne a tradicionális Magyar Olimpiai Bizottság a Paralimpiai Bizottsággal együtt (hiszen olimpiát is csak a paralimpiával együtt lehet rendezni). A másik tömörítené a nem olimpiai sportágakat, továbbá a szabadidősportot, a diák- és egyetemi (főiskolai) sportot, valamint a fogyatékkal élők MPB-n kívüli sportját. Ez a szervezeti felállás – különösen akkor, ha az Országgyűlés a költségvetési törvényben rögzítené a két köztestület közötti finanszírozási arányokat – hozzájárulhatna a magyar sport belső strukturális átalakításához.

Véleményem szerint ezek a szervezeti változások a riói olimpiára való felkészülés megzavarása nélkül 2017. január elsejével megvalósíthatók. Ehhez szükség lenne egy 2016 őszén, tehát az olimpia után elfogadott és 2017. január elsején életbe ­lépő új sporttörvényre, már csak azért is, mert a jelenlegi – 2004-ből származó – sporttörvényünk az évente ismétlődő rengeteg módosítgatás következtében szinte áttekinthetetlen jogszabályszörnnyé vált. Ebben az új sporttörvényben szavatolni lehetne az államreform követelményeit is a sportban: nevezetesen a bürokrácialeépítést, a szükségtelen adminisztratív akadályok megszüntetését, az állami rezsicsökkentést elsősorban az elektronizáció fejlesztése révén.

A szerző egyetemi tanár

Bejelentkezés
Bejelentkezés Bejelentkezés Facebook azonosítóval

Regisztrálok E-mail aktiválás Jelszóemlékeztető

Tisztelt Olvasó!

A nol.hu a továbbiakban archívumként működik, a tartalma nem frissül, és az egyes írások nem kommentelhetőek.

Mediaworks Hungary Zrt.